Selsøyvik (04)

bnr 5 - 8

og senere HJEMLER

Hovedsiden

OM

SELSØYVIK

Bnr 5 og 6

04.01 1935 Janna Fygle
Eier: Janna Fygle
Se auksjonsbud av 1930 og auksjonsskjøte av 1935. Dette skjer fra O. S. Jægers & Sønns dødsbo

Hun selger husmannsplasser
Auksjonsskjøtet omfattet også de fra bruket senere (mellom 1930 og 1935) utskilte parseller:
Torvøy, bnr 3.
Hestøy bnr 4.
Solvang bnr 5.
Lillegård bnr 6.

04 05

04 05

SELSØYVIK, Solvang

04/05

EDGAR JENSEN, eier

1950 matrikkel

Edgar Jensen
Skyld av 9 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1936 eier Edgar Jensen

Hjemmel fra 28.12.1936.

1931

Bruks nr 5 ble skilt ut fra bnr 1 den 5.9.1931.

04 06

04 06

SELSØYVIK, Lillegård

04/06

ELLEN MARIE OLSEN, eier

1950 matrikkel

Ellen Marie Olsen
Skyld av 2 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1931

Bruks nr 6 ble skilt ut fra bnr 1 den 5.9.1931.

04 07

SELSØYVIK, Jægersborg II

1935 sammenføyd med bnr 2

Hjemmel: Bruk nr. 7 her er en skylddeling, hvorved er fraskilt en parcel Jægersborg II, der er gitt en skyld av 1 øre, hvilket bruk er tillagt Jægersborg, avh 16, tinglest 25. mai 1935. Parsellen besluttet sammenføyes med bnr 2.

04 08 Solvang

SELSØYVIK, Solvang

04/08

1950 eier og bruker

1948

Bnr 8 ble skilt ut fra bnr 1 den 26.9.1942.

04 09

SELSØYVIK

FINN OLSEN AS, eier

2007 Eier - Finn Olsen As

Gnr 4, bnr 9 er overdradd for kr 214.438 fra Inga Edvarda Olsen til Finn Olsen AS (07.02.2007).

2007 Eier - Inga Edvarda Olsen

Gnr 4, bnr 9 er overdradd for kr 214.438 fra Inga Edvarda Olsen til Finn Olsen AS (07.02.2007).

1953

Bruks nr 9 ble skilt ut fra bnr 1 den 21.8.1953.

Hjemler

SELSØYVIK

Bnr 11

Gnr 4, bnr 11 er overdradd for kr 700.000 fra Inga Edvarda Olen til Olsen Finn as. (07.02.2007).

Bnr 11

Denne eiendom ble skift ut fra bnr 9 den 18.05.1956.

Bnr 14

Denne eiendom ble skift ut fra bnr 1 den 24.4.1964.

Bnr 15

Hjemmel fra 10.12.2001 Lars Øyvind Kalås.

Bnr 15

Denne eiendom ble skift ut fra bnr 9 den 6.8.1964.

.

Bnr 16

Denne eiendom ble skift ut fra bnr 1 den 18.10.1965.
Rødøy kommune fikk så hjemmel til den fra 26.5.1966.

Bnr 17

Hjemmel fra og med 11.05.2005: Asbjørn Gunnar Setvik.

Bnr 17

Denne eiendom ble skift ut fra bnr 1 den 18.07.1967.

Bnr 18

Hjemmel fra 6.11.2019 Dagfinn Nes.

Bnr 18

Denne eiendom ble skift ut fra bnr 1 den 20.10.1975.

Bnr 19

Hjemmel fra 25.6 1980 (?): Kjell Setvik.

Bnr 19

Denne eiendom ble skift ut fra bnr 1 den 25.06.1980.

Bnr 20

Hjemmel fra 31.7.2009 Per Ove og Tone Væråmoen.
Denne eiendom ble skift ut fra bnr 9 den 23.8.1982.

Bnr 21

Hjemmel fra 07.10.1986:
Annie Edvarda Jensen
Egil Ragnar Jensen
Ole Arnfinn Jensen

Denne eiendom ble skift ut fra bnr 5 den 6.2.1984.

Bnr 22

Hjemmel fra 30.5.1983 Torbjørn Roger Nordvoll.

Eiendommen er utskilt fra bnr 6 den 30.5.1983.

Bnr 23

Hjemmel fra 26.2.1986 Olga Kristine Arntzen.
Denne eiendom ble skift ut fra bnr 4 den 16.01.1986.

Bnr 24

Bnr 25

Hjemmel fra 6.10.2003: Edgar Paul Kalås.
Har eid andel tidligere.

Bnr 25

Andel av Bnr 4, bnr 25 er overdradd fra Oddny Helløy til Edgar Paul Kalås (06.10.2003).

Bnr 25

Gnr 4, bnr 25 er overdradd fra Finn Olai Olsen til Edgar Paul Kalås og Oddny Elise Helløy Kalås (15.11.1999).

Bnr 26

Hjemmel fra 29.7.2009: Hilde Christine Hoff og Anita Irene Hoff Johnsen.
Denne eiendom ble skift ut fra bnr 4 den 23.08.2007.

.

Bnr 31

Gnr 4, bnr 31 er solgt for kr 69.000 fra Odd Kristian Nordvoll til Kent-Rune Bakker og Mariane Bakker (19.03.2014).

Bnr 35 (2019)

Gnr 4, bnr 35 er solgt for kr 5.000 fra Olsen Finn as til Ketil Iversen (21.12.2018)