Gård Vågenge (64)

- bruk nr 5 og videre

Til hovedsiden

Bnr 5 Vestre Vågengskaret

1950

Eier - Berit 'Våtvik

Skyld av 8 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Plass Vågengskaret

Husmann: Nils Johansen

Sønn av husmann Johan Jakob Monsen - nevnes 1875 på gården Sleipnes - Sleipnessjøen.

Skifte 1903 Vågenge

Skifte etter Nils Hagerup Johansen, Vaagenge i Rødøy.
Ektefelle: Randine Sofie Olsdatter.
Nils døde 29. juni 1903.
Dobbelskifte. Randine døde 26. oktober 1900.
Peder Hagerup Nilsen, sønn av avdøde, Vaagenga i Rødøy (Brukte senere Vågen som navn).
Alfred Angel Nilsen, sønn av avdøde, bosatt her.
Olga Marie Nilsdatter, bosatt her.
Olga er gift med Ivar Hoff.
Ivar Hoff, fotograf, Skonseng i Rana. Svigersønn til avdøde.

1891 folketellingen

Folketelling 1891 for 1836 Rødøy herred: Vagengen (25) 125b:

001 Nils Johansen 1 1855 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Randine Olsen 000 1848 Melø Herred - Hustru g -
003 Johan Monsen 000 1824 Rødøy - Husfaderens Fader e-mand -
004 Peter Nilsen 000 1876 Rødøy - Søn - -
005 Alfred Nilsen 000 1878 Rødøy - Søn - -
006 Olga Nilsdatter 000 1882 Rødøy - Datter - -
007 Osma Nilsdtr 000 1879 febr. Rødøy - Datter -

1876 døpt sønn: Peter Olai Hagerup Nilsen (Vaageng)

Kirkeboka for Meløy - døpte:
1876 24.07.
Peter Olai Hagerup. Født 1.6.1876. Ektefødt barn av Nils Hagerup Johansen, Inderste Sleipnes og Randine Sofia Olsdtr. Faddere: Mathias Hansen Sleipnes, Kristian Hansen ib. Ole Rasmussen Sneen, Katrine Nilsdtr, Melø, Barnets foreldre. Hjemmedøpt af jordmoder Anna Kristoffersen Sleipnes.

Peter blir viet:

Kirkeboka for Rødøy - viet:
03.06.1902
Handelsbetjent Peter Olai Hagerup Nilsen, bosatt Vågeng,
f. Sleipnes 1876, sønn av husmann Nils Hagerup Johansen.
Marie Olsdtr Hoff, født Hattfjelldal 1878, konfirmert Hattfjelldal 1895,
datter av kirkesanger Ole Hoff.

Bnr 6 Solvang

1950

Eier og bruker - Edmund Knutsen

Skyld av 15 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 7 Stormo

1950

Eier - Bjarne Danielsen

Skyld av 22 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 8 Sørmo

Eier - Asbjørn Norum

Skyld av 10 øre
Matrikkelutkastet av 1950.
Eiendom som aldri har vært brukt eller bygd noe på. Asbjørn Norum eier denne også i dag (2016).

Bnr 9 Fosseng

1950

Eier - Ole Norum

Skyld av 5 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 10

1950

Eier - Edmund Knutsen

Matrikulert eiendom som senere er blitt sammenføyet med bnr 6 Solvang og som da ble eiet av Edmund Knutsen.

Bnr 11 Myrvang

1950

Eier - Arvid Storvik

Skyld av 3 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1949

Eier og bruker - Arvid Storvik

Edmund Knudsen Solvang pr. Vågaholmen (f. 03.08.1905) skjøter og overdrar herved til Arvid Storvik (26.01.1923) eiendom Myrvang gnr. 64, bnr. 11 av skyld 3 øre i Rødøy herred - for en kjøpesum stor kr 500 iberegnet telefontilknytning.
Solvang 2. mai 1949. Edmund Knutsen (sign). Emma Knudsen (sign). Vitner: Hilmar E. Helmersen og Agnes Helmersen.

Bnr 12 Furulund

1950

Eier og bruker - Kåre Einvoll

Skyld av 7 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1949

Eier og bruker - Kåre Einvoll

SKYLDSETTING
Det skjer en skylddelingsforretning den 10. september 1949. Bruksnr. 12 fradeles bruk nr 4 Einvoll. Det er Albert Hansen Einvoll som da eier einvoll.
Skyldsettingen foretas av Reidar Kvarv, Peder Seines og Henrik Hansen. Det møtte i tillegg: Albert Hansen som selger, Kåre Einvoll som kjøper. Fra bnr. 1 møtte Ole Norum og fra bnr 7 møtte Magnus Andreassen. Henrik ble valgt til formann. De beskrev grensene og satte skylden til 7 øre. Gjenværende skyld på bruket Einvoll ble da 38. Navn: Furulund. Tinglyst 17. september 1949.

Hjemler

Bnr 13 Nyheim

Bnr 14 Dalmo

Bnr 15 Furuli

Bnr 16 Sjønesset

Bnr 17 Naustvik

Bnr 18 Lillemo

Bnr 19 Granly

Bnr 20 Solbakken

Bnr 21 Sjøvoll

Bnr 22 Furuheim

Bnr 23 Nyenga

Bnr 24 Industritomt

Hjemler fra nr 25

Bnr 25 Industritomt

Bnr 26 "Hustomt"

(utskilt til Erling Hafsmo, hans 1. tomt i Sven Olsen Viken).

Bnr 27

(Halgeir Hafsmo sin tomt/bolighus)

Bnr 28

28 (Aksel Våtvik eiendom).

Bnr 29

(Eiendom som Magnar og Åsmund eier i lag)

Bnr 30

Eier er Rødøy kommune, lager.

Bnr 31

Eier er Rødøy kommune, lager

Bnr 32

Utskilt til Vidar Solem

Bnr 33

Gunnar Hafsmo sin boligtomt

Bnr 34

Halgeir Hafsmo sin tilleggstomt

Bnr 35

Halgeir Hafsmo sin tilleggstomt

Bnr 36

Bnr 37

Eies av Trond Hansen Våga

Bnr 38

Eies av Magnar Våtvik

Bnr 39

Eies av Rødøy Lurøy kraftverk AS

Hjemme fra bnr 40

Bnr 40

Eies av Lise Rådal

Bnr 41

Eies av Lise Rådal

Bnr 42

Eier er Tore Martin Våtvik

Bnr 43

Bnr 44

Eier er Aksel Martin Våtvik

Bnr 52

Gnr 64, bnr 2 er overdradd for kr 20.000 fra Laila Engen til Magnus Våtvik (30.07.2007).

Bnr 55

Sak 011/2016:   Søknad om dispensasjon fra bygge- og deleforbud/søknad om byggetillatelse for kai, flytebrygge og naust på gnr. 64 bnr. 55 

                          Saksdokumenter del II 

                          Saksdokumenter del III

Kilde: Plan og jordstyre.