Gjerøy søndre (77)

bruk 4 og 5

Til hovedsiden

Under her:
Bruk nr 4 Øyen
Bruk nr 5 Selsøyvolden

77 04

GJERØY SØNDRE, Øyen

77/04

VALBORG WIDSTEEN JAKOBSEN, eier

2004: Eier

Jordboka. Hjemmel fra den 17.9.2004. (f.1950).

77 04

GJERØY SØNDRE, Øyen

77/04

IVAR MATHIAS JOHANSEN, eier

Omtale:

Ivar Mathias Johansen 13. juli 1914 – 3. desember 1983
gift med Bjørg Valborg Elisabeth Widsten 5. oktober 1919 – 7. august 2004
Ivar hadde kjøpt en gård i Indre Rengen, men overtok Øyen da faren døde
Ivar og Bjørg hadde datteren Valborg som bor i Bodø. Hun har i dag (2014) hjemmelen til Øyen.

77 04 1920

GJERØY SØNDRE, Øyen

77/04

JOHANNES KORNELIUS JOHANSEN, eier

Født den 26 12 1879.

1956 utskilt eiendom

Jordboka: Utskilt her fra den 8.6.1956 bnr 27.

1950: Eier og bruker - Johannes Kornelius Johansen

Skyld av 31 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1920 folketellingen (77 04 0016 Øyen)

001 Johannes Kornelius Johansen 01 1879-12-26 Rødøy - hp g Fiskeri, hjemme med seilbaat. Vinterfiske med motorbaat
002 Magda Sofie Johansen 01 1893-02-28 Nesne - hu g Husmor
003 Ivar Mathias Johansen 01 1914-07-13 Rødøy - s ug Pf
004 Sigrid Kristine Johansen 01 1916-05-09 Rødøy - d ug Pf
005 Ragnhild Johansen 01 1918-02-21 Rødøy - d ug Pf
006 Ebba Gustava Monsen 01 1903-06-23 Rødøy - tj ug Husarbeide uten kontant løn hos Søsteren og dennes mand

Omtale;

Johannes Kornelius Johansen f 26. desember 1879 – 28. juli 1965. Også kalt Johannes Gjærø.
Gift 20. mai 1914 med Magda Sofie Monsen fra Øvergården (28. februar 1893 – 15. desember 1875)
Johannes kjøpte en liten tømmerstue for riving og førte den til Øyen hvor den står den dag i dag. Den er ikke stor, men her vokste det opp en barneflokk på hele 9 barn pluss et par barnebarn. Det var trangt, men det var koselig, og Øyen folket var kjent for sitt gode humør. Med tiden kom nystua opp.
Barna var:
Ivar Mahias Johansen – neste bruker
Sigrid Kristine Johansen 9. mai 1918 – 16. februar 1997
Ragnhild Johansen 21. februar 1918 – mars 1987
Margrethe Johansen 7. februar 1921
Torbjørg Synnøve Johansen 15. januar 1923 -17. januar 1997
Liv Johanna Johansen 12. januar 1925 – 20. januar 1984
Johan Kristian Johansen 9. mai 1927 -
Anna Jensine Johansen 7. 1930 – 13. desember 1997
Johannes Benjamin Johansen 24. februar 1932 – 3. januar 2003

77 04

GJERØY SØNDRE, Øyen

77/04

IVAR MATHIAS JOHANSEN, eier

Ivar Mathias Johansen

Ivar Mathias Johansen f 22. oktober 1876 på Selsøyvollen og døde 4. januar 1904 i Øyen. Han var ugift, ble bare 28 år
Skjøte til Johannes Johansen tinglyst 8. januar 1912 (Overdragelse av arv). Johannes var Ivars bror

1902 Skjøte

Skjøte fra Lars L. Losvik til Ivar Johansen for 1000 kr tinglyst 25. september 1902

77 04

GJERØY SØNDRE, Øyen

77/04

LARS LARSEN LOSVIK, eier

Omtale

Skjøte fra Ingeborg Nilsdatter (enken etter Martinus Svenning) til Lars L Losvik for 800, kr tinglyst 16. juli 1900
Skjøte fra Lars L. Losvik til Ivar Johansen for 1000 kr tinglyst 25. september 1902
Losvik ble ikke boende lenge i Øyen, om de bodde der i det hele tatt. De kjøpte som kjent en del av Gjerøyhamn og ble boende der.

77 04

GJERØY SØNDRE, Øyen

77/04

MORTINUS ANDREAS JOHANSEN SVENNING, eier

Martinius dør 8. april 1911

Skifte etter Ingeborg Anna Nilsdatter, Gjærøy Sør i Rødøy
Ektefelle: Martinus Andreas Johansen. Internt skiftenr: 18867. Skiftet åpnet: /-1911. Dobbeltskifte. Døde 8. april 1911.

Arvinger:
Martinus Andreas Johansen, Gjærøy Sør i Rødøy.
Dobbeltskifte - Det forekommer at det også blir skiftet etter personer i husstanden som er i nær familie/slektning av avdøde.

Ektefelle: Ingeborg Anna Nilsdatter. Døde 4. april 1897.

Johan Kristensen, , Matros, Kongensgt 33 i Bodø. Søstersønn av avdøde. Mannens søstersønn.

Kristine Andersen, Gjærøy Sør i Rødøy. Søster av avdøde. Død. Kvinnens søster
Albertine Hansdatter, Sneen i Meløy.
Søsterdatter av avdøde. Gift. Ektefelle: Ditlev Johnsen.
Barn av Kristine
Ditlev Johnsen, Sneen i Meløy.
Gift. Ektefelle: Albertine Hansdatter.
Hedevik Hansdatter, Sneen i Meløy.
Søsterdatter av avdøde. Gift. Ektefelle: Oluf Rafaelsen. Barn av Kristine
Oluf Rafaelsen, Sneen i Meløy. Gift. Ektefelle: Hedevik Hansdatter.
Olava Hansdatter, Iron River Washington i Amerika.
Søsterdatter av avdøde. Gift. Ektefelle: Krist Olsen. Barn av Kristine
Krist Olsen, Iron River Washington i Amerika. Gift. Ektefelle: Olava Hansdatter.
Hansine Hansdatter, McCrea Saron North Dakota i Amerika.
Søsterdatter av avdøde. Gift. Ektefelle: Nikolai M. Sesera. Barn av Kristine
Nikolai M Sesera, McCrea Saron North Dakota i Amerika. Gift. Ektefelle: Hansine Hansdatter.
Johannes Hansen, 410-22 ave Seatle i Amerika. Søstersønn av avdøde. Barn av Kristine

Mortinus Andreas Johansen Svenning

Skjøte fra Daniel Abelsen til Mortinus Johansen Svenning for 1300, kr tinglyst 15. januar 1882
Mortinus Andreas Klæboe Johansen Svenning f 12 juli 1828 på Selsøyvika død 4. april 1897 i Øyen. Han var av god gammel rødøyslekt ,var gift med Ingeborg Anna Nilsdatter fra Bardal i Nesna. Før han kom til Øyen hadde han vært husmann på Svenningen. Nå ble han selveier og sin egen herre. For Mortinus og Ingeborg var husene store nok, for de var barnløse. Ingeborg var født i 1825 og ble hele 86 år gammel. Hun solgte til Losvik.

1891 folketellingen

001 Martinus Johansen 1 1828 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Ingeborg Nilsdtr. 000 1825 Næsna sogn. - Hustru g -

1886 Matrikkel

4 141d Øien Martinus Johansen 0-31 0-0-10-10

Ektefelle: Ingeborg Nilsdtr

Hun døde her den 4. april 1897.

Omtale:

Skjøte fra Ingeborg Nilsdatter (enken etter Martinus Svenning) til Lars L Losvik for 800, kr tinglyst 16. juli 1900
Skjøte fra Lars L. Losvik til Ivar Johansen for 1000 kr tinglyst 25. september 1902
Losvik ble ikke boende lenge i Øyen, om de bodde der i det hele tatt. De kjøpte som kjent en del av Gjerøyhamn og ble boende der.

77 04 1875

GJERØY SØNDRE, Øyen

DANIEL JOHAN KRISTIAN ABELSEN, eier

Han omtales med familie og etterslekt på egen siden: LENKE.

77 04 1875

GJERØY SØNDRE, Øyen

77/04

DANIEL OLSEN, logerende

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875:
007 02 Daniel Olsen 1852 Rødø S. og Pr. Logerende g Fiskeri og Dagarbeide b
008 02 Inger Jensdatter 1850 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
009 02 Anne Danielsdatter 1874 Rødø S. og Pr. d b

Hvor fra

Født den 3.6.1852 på Rødøy (74-06) Greindvær vestre. Sønn av Ole Hansen og Anna Pedersdtr. Lenke.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Inger Jensdtr

1875: 008 02 Inger Jensdatter 1850 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b

1874 Datter: Anne Danielsdtr

1875: 009 02 Anne Danielsdatter 1874 Rødø S. og Pr. d b

77 05

GJERØY SØNDRE, SELSØYVOLDEN

Ifølge GRUNNBOKA er denne eiendommen utskilt fra bnr 1 den 9.9.1873.

JORUN ØREN og STIG-HARALD MONSEN, eiere

Eier: Jorun Øren og Stig-Harald Monsen

Jordboka: Hjemmel fra den 15.1.2004.

77 05

GJERØY SØNDRE, SELSØYVOLDEN

77/05

SVERRE MONSEN, eiere

Eier: Sverre Monsen

Da Olaf var død, solgte Anna jorden tilbake til Øvergården og husene til Sverre Monsen fra Øvergården. Så nå er Selsøyvolden borte som bruk.

Utskilt fra dette bruk

Jordboka. Utskilt herfra den 29.11.1995 bnr 27.

77 05

GJERØY SØNDRE, SELSØYVOLDEN

77/05

OLAV LUND SELSØYVOLD, eier

Olaf Lund Selsøyvold 10. juni 1922 – 6. mai 1988
Gift med Anna Kristine Kristoffersen 18. januar 1930 på Buøya d 7. oktober 2007 i Mo i Rana
De hadde ingen barn. Da Olaf var død, solgte Anna jorden tilbake til Øvergården og husene til Sverre Monsen fra Øvergården. Så nå er Selsøyvolden borte som bruk.

77 05 1920

GJERØY SØNDRE, SELSØYVOLDEN

77/05

JENS MARTIN JOHANSEN, eier

1950 matrikkel

Jens Johannessen
Skyld av 33 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Omtale:

Jens Johannesen kjøpte Selsøyvolden
Skjøte fra Fr. Theting til Jens Johannesen for 600, kr datert 1. desember 1900
Jens Martin Johansen 15. mai 1874 - 11. november 1942
Han var gift 22. desember 1918 med Iverine Olava Anna Iversdatter fra Svenningen (16. februar 1887 – 4. juni 1963)
De hadde barna
Torleif Selsøyvold 29. desember 1917 – 30. april 1977 var ugift
Einar Johan Selsøyvoll 14. februar 1920 -gift 4 barn
Olaf Lund Selsøyvold – neste bruker
Jens Ingvard Selsøyvold 24. januar 1926 – 9. mars 2012 – gift i Rangsund 5 barn
Olaf Lund Selsøyvold 10. juni 1922 – 6. mai 1988
Gift med Anna Kristine Kristoffersen 18. januar 1930 på Buøya d 7. oktober 2007 i Mo i Rana
De hadde ingen barn. Da Olaf var død, solgte Anna jorden tilbake til Øvergården og husene til Sverre Monsen fra Øvergården. Så nå er Selsøyvolden borte som bruk.

1920 folketellingen (77 05 0017 Selsøyvolden)

001 Jens Martin Johansen 01 1874-05-15 Rødøy - hp g Driver eget smaabruk
002 Iverine Olava Johansen 01 1887-02-16 Rødøy - hu g Husmor
003 Torleif Jensen 01 1917-12-29 Rødøy - s - Pf
004 Einar Johan Jensen 01 1920-02-14 Rødøy - s - Pf
005 Sara Marie Monsen 01 1903-06-23 Rødøy - tj ug Tjenestepige (innepige)

77 05 1900

GJERØY SØNDRE, SELSØYVOLDEN

77/05

LORENTSE KRISTINE THETING, losjerende

1900 FT: Losjerende - Lorentse Kristine Theting

Født 27.5.1825 på gården Flatøy, bnr 1, datter av Kristoffer Garmann Theting og Beret Maria Pedersdtr.

1891 folketellingen

1891:007 Lorente Theting 000 1830 Rødøy - enslig Loge-rende e
(hos Johan Jakob Iversen her).

1875 FT: Bosatt på bnr 1

Eier - Fredrik Theting
Bruget er solgt fra Matr. No. 141a, men ikke særsk

Omtale:

Selsøyvolden Gnr 77, bnr. 5
Skjøte fra Lensmann Pleym til Fredrik Theting for 100 spd tinglyst 2. januar 1874
Fredrik Christian Christophersen Theting 22. april 1839 – 21. september 1905
Han var fra Flatøya, og hans farfar Lauritz Christian Theting var 1808 – 1822 sogneprest i Rødøy.
Han var landmålingsassistent og bodde ikke lenge på Selsøyvollen.
Han bodde der i 1865, da som «logerende» hos enken Elisabeth Olsdatter den tidligere gårdskona i Øvergården, men det var ikke gårdsdrift da. 1875 har han fått sin søster Lorenze Theting til heimstyrer, hun var også enke og bodde på Selsøyvolden resten av sitt liv. Det var heller ikke nevneverdig gårdsdrift da. De hadde en sau. Men Fredrik Theting flyttet til Fauske, giftet seg og fikk 3 barn.
Han solgte til Jens Johansen, en bror til den Ivar som kjøpte Øyen. Men familien flyttet til Selsøyvolden allerede i 1876, for Ivar er født der. Så det var egentlig Jens sin far som flyttet til Selsøyyvolden

77 05 1883

GJERØY SØNDRE, SELSØYVOLDEN

77/05

JOHAN JAKOB IVERSEN, bruker

1891: 001 Johan Iversen 1 1838 Hemnæs. - Familiens overhode g -

1891 folketellingen

001 Johan Iversen 1 1838 Hemnæs. - Familiens overhode g -
002 Lorense Jensdtr. 000 1840 Hemnæs. - Hustru g -
003 Jens Johansen 000 1874 Rødøy - Søn ug -
004 Iver Johansen 000 1876 Rødøy - Søn - -
005 Johannes Johansen 000 1879 Rødøy - Søn - -
006 Anna Johansdtr. 000 1883 Rødøy - Datter - -
007 Lorente Theting 000 1830 Rødøy - enslig Loge-rende e

1886 Matrikkel

5 141e Selsøvolden Johan Iversen 0-33 0-0-11-11

1873 Matrikulert som bruk

Utskilt fra bnr 1 i lensmann Pleym sin tid der - den 9.9.1873.

Omtale:

Johan Jacob Iversen f 5. april 1838 på Kjerringhalsen i Hemnes døde 31. oktober 1898 på Selsøyvold. Han var gift 6. mai 1872 med Lorentse Jacobi Jensdatter f 2. april 1840 i Juvika, Hemnes og døde på Selsøyvold 26. september 1911. Han må ha vært leilending under Fredrik Theting.
Barn
Jens Martin Johansen 15. mai 1874 på Havnøya, Rødøy - neste bruker
Ivar Mathias Johansen 22. oktober 1876 – 4. januar 1904 (Øyen)
Johannes Kornelius Johansen 26. desember 1879 – 28. juli 1965 (Øyen)
Anna Karoline Johansdatter 4. desember – 8 september 1958 (Svenningen)

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Lorentse Jakobia Jensdtr

Viet mai 1882.
1891: 002 Lorense Jensdtr. 000 1840 Hemnæs. - Hustru g -

1884 datter: Anna Johansdtr

1891: 006 Anna Johansdtr. 000 1883 Rødøy - Datter - -

1884 døpt datter: Anna Karoline

1884.22P 04.12.1883 24.06.1884 Anna Karoline E grdbr Johan Jakob Iversen Gjerøy 1838
Lorense Jakobi Jensdtr 1840

1879 sønn: Johannes Johansen

1891: 005 Johannes Johansen 000 1879 Rødøy - Søn -

1880 døpt sønn: Johannes Kornelius

1880.18G 26.12.1879 10.06.1880 Johannes Kornelius E gaardbruger Johan Jakob Iversen Gjerøy 1838
Lorentse Jakobi Jensdatter 1840

1876 sønn: Iver Mathias Johansen

1891: 004 Iver Johansen 000 1876 Rødøy - Søn - -

1876 døpt barn: Iver Mathias Johansen

1876.63 22.10.1876 28.12.1876 Iver Mathias E grdbr, fisker Johan Jacob Iversen Selsøyvold u Gjerøy 1834 [Gift mai 1872]
Lorentse Jacobia Jensdatter 1839

1874 sønn: Jens Johansen

1891: 003 Jens Johansen 000 1874 Rødøy - Søn ug -

ANDRE:

Logerende Lorense Theting

007 Lorente Theting 000 1830 Rødøy - enslig Loge-rende e