Gård Strand (18) bruk nr 1 A

18 01 (77) 1910 Johan Arnt Klæbo Mensen

Johan Arnt Klæbo Mensen - 1833 Mo Herred

Folketellingen for Rana -1910:
005 02 Johan Arnt Mensen 26.08.1847 Rødøy hf g Arbeider (fattigunders.) b
006 02 Kristine Marie Gullesen 14.01.1846 Mo hm g Husmor b
007 02 Dagfrid Kristine Astrid Hansdatter 22.02.1900 Mo d ug Datter b
(Nevnt som PLEIEDATTER 1900),
0046 Mo nedre, husno. 37 (Thoranæsset) under 20 1 6-2-4 7-3-4

1900 folktellingen - 1833 Mo Herred

001 01 Johan Arnt Mensen 1847 Rødø Nor hf g Gaardbruger, selveier, fisker b
002 01 Kristine Marie Gullesdatter 1847 Nord-Rana hm g Gaardbrugerkone b
003 01 Grete Dortea Johansdatter 1880 Nord-Rana d ug Husligt arbeide Datter b
004 01 Inge Mikal Ronesen 1873 Hatfjeldalen Nor fl ug Haandverker. Snedker for egen regning b
005 01 Dagfrid Kristine Hansdatter 22.02.1900 Nord-Rana Pleiedatter ug Pleiedatter b
0057 Hauknesenget 17 2

1891 skjøte på gård i Rana

RANA BYGDEBOK, GÅRDSHISTORIA, SIDE 53 - PLASS/BRUK SKOGAN UNDER GÅRDEN HAUKNES:
"Skogan eller Hauknesenget, husmannsplass, utskilt fra bnr. 1 i 1875, som bnr. 2 (22 øre). Den første bruker var Gulle Kristensa fra Elsbuneset, f. 1821, d. 1883. Han kom hit i 1840-åra, fikk husmandsseddel i 1855 og skjøte av Kr. Kristoffersa Hauknes 21.9.1875 for 65 spd., da plassen ble skyldsatt fra gården. Til plassen hørte en skogteig og han skulle ha samme havnegang med Utigården. Gift 1842 med Dorthea Eriksdatter Storbekkmoen, f. 1818, f.1894. Barn: Jens Lorents f. 1842, d.1869. Kristine f. 1846 og Johan Normann f. 1856 (Mo).

2. bruker var versonen Johan Arnt Menssen fra Strand i Rødøy, f. 1847, d. 1933 på Yttern Gamlehjem. Han fikk skjøte i 1891. Gift 1871 med Kristine Marie Gullesdatter Skogan, f. 1846, d.1918. Barn: Jensine f. 1871 (Prestenget) og Grethe f. 1880 (Moheia)."

1875 folketellingen (Strand/Rødøy)

007 02 Johan Mensen 1841 Rødø Pr. hf g Husmd. med Jord, Fisker b
008 02 Kristine Gullesdatter 1845 Mo Pr. Hans Kone g b
009 02 Emelie Johansdatter 1866 Mo Pr. d b
010 02 Jensine Johansdatter 1871 Mo Pr. d b

Utsæd/husdyr:

Bruker: J. Mensen
Utsæd:
Husdyr: ku1 få6 gj2

Johan hvor fra:

Født 23.9.1847 her. Døpt kirken 23.8.1847.
Sønn av Mens Jensen, bruker foran her.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kristine Marie Gullesdtr Skogan

RANA BYGDEBOK, GÅRDSHISTORIA, SIDE 53 - PLASS/BRUK SKOGAN UNDER GÅRDEN HAUKNES:
"Skogan eller Hauknesenget, husmannsplass, utskilt fra bnr. 1 i 1875, som bnr. 2 (22 øre). Den første bruker var Gulle Kristensa fra Elsbuneset, f. 1821, d. 1883. Han kom hit i 1840-åra, fikk husmandsseddel i 1855 og skjøte av Kr. Kristoffersa Hauknes 21.9.1875 for 65 spd., da plassen ble skyldsatt fra gården. Til plassen hørte en skogteig og han skulle ha samme havnegang med Utigården. Gift 1842 med Dorthea Eriksdatter Storbekkmoen, f. 1818, f.1894. Barn: Jens Lorents f. 1842, d.1869. Kristine f. 1846 og Johan Normann f. 1856 (Mo).

2. bruker var versonen Johan Arnt Menssen fra Strand i Rødøy, f. 1847, d. 1933 på Yttern Gamlehjem. Han fikk skjøte i 1891. Gift 1871 med Kristine Marie Gullesdatter Skogan, f. 1846, d.1918. Barn: Jensine f. 1871 (Prestenget) og Grethe f. 1880 (Moheia)."

18 01 (77) 1905 Mens Klæbo Jensen

1905 Mens Klæbo Jensen - død

Føderaadsmann og enkemann - Mens Klæbo Jensen - født og død her - død den 30.3.1905 av et slagtilfelle.

1900 føderaadsmand

Bosatt hos sin sønn Anders - bruker foran her:
009 01 Mens Jensen 1818 Rødøy herred* Husfaderens Far e Baadflikker/ Føderaadmand b

1875 folketellingen

001 01 Mens Jensen 1817 Rødø Pr. hf g Gaardb. Leilænding Baadbygger Fisker b
002 01 Dorthea Jonasdatter 1817 Mo Pr. Hans Kone g b
003 01 Anders Mensen 1851 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen, Fisker b
004 01 Anton Mensen 1858@1856 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen, Fisker b
005 01 Lovise Eliasdatter 1845 Rødø Pr. tj e Tyende b
006 01 Benjamin Benjaminsen 1872 Rødø Pr. Hendes s ug b

Utsæd/husdyr:

M. Jensen
Utsæd: by2 po5
Husdyr: he1 ty1 ku5 ka2 få13
Hage og frukttrær: Kjøretøy og maskiner:

1865 folketellingen

001 01 Mens Jensen 51 Rødø Præste Husf. g Leilend. Gaardbr Baadbygger
002 01 Dorthea Jonasdatter 51 Mo Præstegjæld hans Kone g
003 01 Johan Mensen 18 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
004 01 Anders Mensen 16 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
005 01 Anton Mensen 8 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
006 01 Regine Mensdatter 23 Rødø Præstegjæld deres Datter ug

008 01 Ingeborg Andreasdatter 60 Rødø Præstegjæld e Lægdslem

Utsæd/husdyr:

Bruker: Mens Jensen
Utsæd: by1 1/2 ha1 po6
Brukers yrke: Leilend. Gaardbr Baadbygger
Husdyr: he1 ku9 få13

MENS var fra:

Han var sønn av Jens Larsen og Anna Elisabeth Monsdtr. Bruker og føderaadsmann nevnt nedenfor.

Mens fikk en uekte sønn som enkemann:

KIRKEBOKA DØPTE 1884-17: Uekte barn 21031884 - Enkemann Mens Jensen Strand og pige Kristine Marie Jakobsdatter, Strand. Sønnen Ludvik nevnt under her.

Sønn (U): Ludvig Kristian Meier Mensen

Født her 21.3.1884. Døpt kirken 9.6.1884.
Uekte barn 21031884 - Enkemann Mens Jensen Strand og pige Kristine Marie Jakobsdatter, Strand. Sønnen Ludvik nevnt under her.
Han er år 1900 nevnt som bosatt i Træna. Husmannsplass Kvornes Husø Husmannsplass under. Tjenestedreng der hos Mikaael Jeppesen.

ANDRE PERSONER:

1875 ft: Lovise Johanne Kristine Eliasdtr, tjenestepige

1875: 005 01 Lovise Eliasdatter 1845 Rødø Pr. tj e Tyende b
Lovise bor her som enke og tyende.
Hun er omtalt med ektefelle og tre barn under gården Melfjorden 25-8 Ravnskar. Lenke dit. Hun her med seg yngste sønn her, se under.
De to andre - Elias og Kristine er bosatt på gården Skivik.

1875 ft: Lovise sitt barn:

1875: 006 01 Benjamin Benjaminsen 1872 Rødø Pr. Hendes s ug b
Sønn av Lovise Johanne Kristine Eliasdtr. Lenge til Ravnskar.

EKTEFELLE og BARN:

Dortea dør her:

AVDØD:
1882.6P 14.08.1881 26.08.1881 kone Dortea Jonasdtr Mo prgld Strand Telnæs 1816

Ektefelle: Dortea Jonasdtr

Hun skal være født Mo præstegjeld ca 1814. Nevnes i tellingen 1865 og 1875.
Viet 17.7.1842 til Mens Klæbo Jensen, døpt 21.9.1817.

Mer om DORTEA:

Kilde: Nye Gård og slekt i Rana, bok 1, side 86:
Dorthea Jonasdtr, døpt 21.9.1817. Død 14.8.1881. Til Strand i Rødøy.
Gift 17.7.1842 til Mens Kløbo Jensen. Datter av Jonas Monsen født 13.7.1885. Død 18.12.1869. Jonas var sønn av Mons Nilsen og Martha Andersdtr gnr 103/1, bruker 4 Stor-Røvatnet. Jonas var gift 20.9.1811 med Johanna Andersdtr, døpt 22.4.1792, død 26.1.1885.

BARN:

1858 døpt sønn: Anton Johan Klæbo

1858.17 09.03.1858 20.06.1858 Anton Johan E gdb Mens Jensen Strand
hstr Dorthea Jonasd

Mer om ANTON:

Født her 20.6.1858. (eller 9.3 - annen kilde?).
Overtar som bruker sammen med sin bror - familien omskrevet foran her.
1875: 004 01 Anton Mensen 1858@1856 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen, Fisker
1865; 005 01 Anton Mensen 8 Rødø Præstegjæld deres Søn ug

1851 døpt sønn: Anders Jørgen Klæbo

1851.21 30.04.1851 09.06.1851 Anders Jørgen Klæboe E gdbr Mens Jensen Strand
kone Dorthea Jonasd

Mer om ANDERS:

Født her 30.04.1851. Døpt kirken 9.6.1851.
Overtar som bruker her og er nevnt med familie foran her.
1875: 003 01 Anders Mensen 1851 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen, Fisker b
1865: 004 01 Anders Mensen 16 Rødø Præstegjæld deres Søn ug

1847 døpt sønn: Johan Arnt Kløbo

1847.33 23.08.1847 26.09.1847 Johan Arnt Klæboe E gdb Mens Jensen Strand [Hjd]
hstr Dorthea Jonasd

Mer om JOHAN:

Født her 23.8.1847. Nevnt med familien sin foran her.

1843 døpt datter: Regine Marie Klæbo

1843.10 25.04.1843 04.06.1843 Regine Marie Klæboe E ind Mons Jensen Strand [Hjd]
kone Dorthea Jonasd

Mer om REGINE:

Født her 25.4.1843. Døpt kirken 4.6.1843.
1865: 006 01 Regine Mensdatter 23 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
Gift 5.8.1866 med Ole Peder Antonius Mortensen. Familien bodde på gården Storselsøy.

1801 1871 Jens Larsen

1871 skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Strand 1871 etter Jens Larsen. Døde 14.mars 1869.
Barn:
Mentz Jensen, Strand.
Markus Jensen; Olderøen.
Karen Jensdatter, gift Hans Rolfsen, Strand.

1869 Jens dør her

AVDØD:
1869.19 14.03.1869 08.07.1869 kaarmd Jens Larsen Strand 81

Jens Larsen - føderaadsmand

Bosatt 1865 hos sønnen Mens Klæbo Jensen:
007 01 Jens Larsen 80 Rødø Præstegjæld hans Fdr e Føderaadsmd

1816 sølvskatten

Fornavn Jens
Etternavn: Larsen
Innskudd: 5-0-0 spd-ort-sk
Dato:1816-10-03
Bosted: Strand
Personmerknader:
Kiøbt JNo. 1128/23
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

1801 folketellingen

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 12 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Bjerga 53-1.

Jens sin foreldre - skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Bjerga 1811 etter avdøde Lars Jensen og Barbara Johansdtr. Sønn: Jens Larsen. Karen Larsdtr, død. Ole Christensen (4) barn av Karen. Markus Christensen (1) barn av Karen. HER ER DET EN MISFORSTÅELSE I SKIFTET. KAREN ER IKKE DØD, DET ER HENNES SØSTER SOM ER MOR TIL BARNA, HUN ER DØD.

Jens - et uekte barn: Edvard Johan Blokker

1843.5 24.03.1843 13.05.1843 Edvard Johan Blokker U gift mand, gdbr Jens Larsen Strand [Hjd] Hans 1.leiermaal, hendes 3. Viede feb 54. Opgivet af barnefaderen.
pige Mali Larsd Skivik

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne Elisabeth Mens/Monsdtr

1827 døpt datter: Karen Margrete Bergitta

1827.9P 24.06.1827 15.07.1827 Karen Margrethe Bergitta E gaardfolk Jens Larsen Strand
kone Anne Monsdatter?

Mer om KAREN:

1823 døpt sønn: Johan Peder Kløboe

1823.10G 19.09.1823 08.10.1823 Johan Peder Klæboe E Jens Larsen Strand
Ane Monsd? Strand

Mer om JOHAN:

Døde på gården Strand 29.6.1825. Gravlagt 3.7.1825. 2 år gammel.
(1825.7G 29.06.1825 03.07.1825 Johan Peder Klæboe Strand 2)

1821 døpt datter: Anna Marta Klæboe

1821.7P 28.07.1821 12.08.1821 30.07.1821 Anna Martha Kleboe? E Jens Larsen Strand [T]
Ane Elisabeth

Mer om ANNA:

AVDØD:
1850.18 Døde: 27.08.1850 Gravlagt: 08.09.1850 pige Anna Martha Jensdtr Strand Falt i en elv.

1821 døpt sønn: Markus Johan Klæboe

1821.10G 28.07.1821 12.08.1821 30.07.1821 Markus Johan Klæboe E Jens Larsen Strand [T]
Ane Elisabeth

Mer om MARKUS:

Markus ble gift med Abelone Olsdtr og de fikk et barn her mens de bodde hos foreldrene på gården her. Da barn to ble født 1855 var han bosatt på nabogården Oldervik.

18 01 1801 Peder Pedersen

1801 folketellingen

1801 folketellingen
001 01 Peder Pedersen 58 Husbonde 1te ægteskab Bonde, gaard bruger og fisker
002 01 Ingebor Kristophersdatter 45 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Abel Nielsen 6 Foster søn
004 01 Ane Elisabeth Melchersdatter 10 Foster datter
005 01 Bereth Ellingsdatter 4 Foster datter
006 01 Jens Olsen 22 Tjeneste dreng Ugift
007 01 Ane Sørensdatter 19 Tjeneste pige Ugift

1835 Ingeborg Kristoffersdtr

AVDØD:
1835.22 24.05.1835 08.06.1835 enke Ingeborg Christophersd Strand 83

1821 Peder Pedersen

AVDØD:
Kirkenr Død Begravet Stand/yrke Fornavn Etternavn Fødested Bosted Gravsted Alder Fødselsår
1821.8G 03.08.1821 12.08.1821 bondemand Peer Peersen? Strand 71