Gård Sundøy (3)

Bruk nr 1 B (siste brukere)

Alf Johan Kalås
Anders Dass
Johan Andersen
Lorents L- Kalås

Bruk nr 1 A (tidligere brukere)

Søren Kibsgaard Zahl
Jørgen Olsen

Bruk nr 2 A *

Jens Jæger, selveier

Bruk nr 2 B *

Hans Martinus Jæger
Nils Weiland
Olaf Jæger
Tobias Pedersen
Trygve Jæger
Lars Emanuel Kalås

Bruk nr 3 og 4

Gustav Lorentzen
Hans Olsen f.1835 (los)
Hans Olsen f. 1875
Kristian Berg Lorentsen
Ole Hansen
Trygve Gustav Lorentzen

Bruk nr 5 og videre

Hans Jakob Knudsen
Helga Pedersen
Jens Olai Lund Hansen
Jens Hansen
Jørgine Pedersen
Solveig Danielsen

Los Hans Olsen sin familie

PLASSENE (1) *

Noen av husmannsplassene/strandsitterne på Sundøy.

Mathis Kristensen, "Staulen Ytre" u/bnr 1.
Johannes Antonius Pedersen "Nøstholmen", u/bnr 1
Anna Pedersdtr, enken, "Nøstholmen"
Daniel Olai Olsen "Kvitnæset" u/bnr 2.

PLASSENE (2) *

Anders Dass Johansen, husmann
Peder Olai Pedersen, husmann "Sundøysjøen"
Hans Gullessen, jordbruk og skomakeri, "Korsvik"

UPLASSERTE familier

Fredrik Otto Bødtker, distriktslegen
Peter Bie Gladved, distriktslege
Peder Andersen Viking, skredder
Jakob Karlsen
Nikolaus Andersen Viking, skredder

UPLASSERTE hendelser:

Ane Pedersdtr, kaarenke f. 1806
Anders Nilsen (74) avdød 1851
David Olsen død 1842
Elias Johansen f 1846
Henrik Hansen, avdød 1863.
Julius Kristiansen
Kristine Jensddtr, avdød 1858
Lavina Zakrina Kristine Nilsdtr f.1860, død her 1882
Marie Magrete Johansdtr f 1854
Nicolaus Haldstensen død 1842
Olava Nilsdtr f. 1807, avdød 1887
Ole Nikolai Nilsen død her
Ole Johan Olsen (12)
Peder Pedersen f. 1899 Hemnes, FINN.
Simonette Kruse Johansdtr
Daniel Andersen, død 1849
Uekte barn født Sundøy 1882, avdød.

En av gårdeierne...

© RLA

Rødøykalenderen april 1984: "Vinterbrenselet bringes i hus.  Torva har vært det viktigste brenselet på våre kanter heilt opp til vår tid.  Torvinga var ei fast "onn", i likhet med slottonna, og foregikk på våren.  På bildet ser vi fra venstre: Hans Jæger, ukjent mann, Frk Ester Jæger, Fru Dorthea Jæger og Hilda Olsen, fotografert 1918....Foto Arne Lund Forsmo.

Rolf Kalås

© RLA. (20833).

Div

1944 Ditlev Martin Kalsås

Ditlef Martin Kalås omkom 13 februar 1944 da Hurtigruta DS. Irma ble senket på Hustavika på reise fra Bergen til Kristiansund.

1936 Fortidslevninger

FORTIDSLEVNINGER (HAVNØ 1936)

Gno. 3 Sundøy.

1.
Fler gravhauger menes forsvundne, men ogsaa at der skulde være funden oldsaker og benrester deri.

2.
I den senere tid er set: Ved bruket Bakken, rester av tre rundhauge bygget av sandjord, størrelse indtil 10 av 11 meter.

Senere undersøkelse vider:

A.
Rundhaug av skjælsand, 13 meter i tverm. utjevnet ved pløining, tæt ved de nyopførte huse paa bruket.

B.
Rundhaug av samme størrelse og av samme slags materiale, halvannen meter høi, endel beskadiget i vestre kant ved gammel utgravningsforsøk (1890 aarene).

C.
Sandsynlig gravhaug i bakkekant vestenfor husene, bygget optil bakken i halvmaaneform, 10 og 6 meter i tverm. og 1 meter høi. Denne slags byggemaate hvorved gravhaugen ser statlig ut fra en bestemt side, finder man ogsaa andre stedet av og til. Tætt østfor A, fandtes nylig dele av et kvalskelett.

3.
Nærmere Korsvik levninger av etpar nu næsten helt forsvundne mindre rundhauge av sandjord.

4.
Syd for Sandviken, 2 større og 2 mindre rundhauge av rullesten, og bygget paa de smaa bergkanuser. En femte ligger paa løst jordsmon, tæt ved en brat bakke og likeved kreaturveien som fører sørover fra Sandviken, liten og uanselig. Flere av disse er senere opbrudt og mestendels helt ødelagt.

5.
På lyngmoen sør for Baatstøvika, en forkjæde eller stensætning. Der kan ha vært en gravhaug av løs sand som av vinden er bortblæst, men det kan ogssa ha vært en telttomt eller nedskaaret grav med stensætning. Lignende er set f.eks. paa Abrahamspladsen paa Rødøy hvor de viste sig vær brandgraver. Andre saaes ogsaa i sin tid paa Børsengvolden ved Bodø landbruksskole, nu opdyrket uten at være blit undersøgt.

6.
Nedenfor Sandaakren, tvilsom gravhaug, 5 m. i tverm og enhalv meter høi, likesom der har ligget usikre rester av rullestensrøs paa en liten høide syd for Nergården.

1886 Sundøy

Gårdmatrikkelen fra 1886:
Informasjon om matrikkelgård:•Fylke: Nordland
•Kommune: Radøy
•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 3
•Gammelt matrikkelnr: 62
•Navn på gård: Sundøen
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 3
1 64a Sundøen Mathias Kristensen 6-33 1-3-1-1
2 64b Sundøen Tobias Pedersen 5-79 1-2-21-21
3 64c Krabvaagen Lods Hans Olsen 0-98 0-1-8-8

1799 Kornskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1325 Daniel 1 qværn øde 4 s.
1326 Christen 1 qværn i brug 4 s.

1691-1699 Skattemantall - Olle Nielsen

Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:

1647 Skattematrikkel

S u n d ø e
5 w .
Olluff 3 w . 1 pd.
Christopher 5 pd.
Kongen bygger.
3 1/2 dr. 1 ort.

Skippere og styrmenn

Sundøen 3 Størker Sundøen Størker Sundøen 1612 175 Skippere og styrmenn, Rødøy fjering, hver 2 rdl skat.