Gård Sundøy (3)

- bruk nr 3 og 4

Hovedsiden

03 03 Krabvågen 2005

Omtale

Trygve Gustav Lorentsen

Trygve Gustav Lorentsen

23. mars 2005: Gnr 3, bnr 3 er overdradd for kr 150.000 fra Gustav Lorentsen til Trygve Gustav Lorentsen. Kilde: Statens kartverk.

03 03 Krabvågen 1950

GUSTAV LORENTZEN, eier og bruker

1950

Gustav Lorentzen
Skyld av 98 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

03 03 festetomter

2001 Bnr 3 feste nr 2

11. juli 2001: Gnr 3, bnr 3, festenr 2 er solgt for kr 150.000 fra Ragnar Ivar Jensen til Anita Hagen Bye og Tore Johan Bye. Kilde: Statens kartverk.

03 03 Krabvågen 1920

KRISTIAN BERG LORENTSEN, selveier

1920 folketellingen (03 030001 Krabvågen)

005 Kristian Berg Lorntzen 02 1869-04-05 Rødøy - hp g Gårdbruker + fisker - Lofotfiske (S)
006 Katrine Marita Glad Lorntzen 02 1914-04-08 Rødøy - d ug Barn af huset
007 Signora Arnolda Karoline Pedersen 02 1900-08-22 Rødøy - tj ug Tjener (innepike

1910 FT: Fisker - Kristian Berg Lorentsen

FOLKETELLINGEN 1900:
004 02 Kristian Lorntsen 05.04.1869 Rødøy fl hf g Fisker, bor hos sin svigerfader f
005 02 Kaija Lorntsen 17.08.1869 Rødøy hm g Strikning, fiskerkone b
006 02 Gustav Lorntsen 14.06.1898 Rødøy s ug Søn b
007 02 Dagmar Tomasdatter 15.07.1907 Rødøy d ug Pleiedatter, Fors. fisker b
008 02 Hanna Jenssen 14.05.1855 Hadsel b e Gaardbrugerske mt

1869: Kristian Berg Lorentsen

Født på Flatøya den 25.2.1869. Sønn av Lorents Andreas Olsen og Marit Christine Andreasdtr.

Matrikkel 1886

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kaja Aleksandra Olsdtr

1914 døpt: datter Katrine Marita Glad

Barn: Kathrine Maritta Glad Navn: Lorentsen
1914.25P 08.04.1914 23.08.1914 Kathrine Maritta Glad E fisker Kristian Lorentsen Sundøy 1869
hust Kaja Olsen 1869

1898 døpt: Gustav Oskar Matias

Barn: Gustav Oskar Matias Navn: Lorentsen
1898.23G 14.06.1898 28.08.1898 Gustav Oskar Matias E inderst Kristian Berg Lorensen Sundøy 1869
Kaja Alexandra Olsen 1869

03 03 Krabvågen 1920

HANS OLSEN, los

1920 folketellingen (03 03 001 Krabvågen)

001 Hans Samuel Olsen (Lods) fhv. 01 1835-09-05 Mo i Ranen - Svigerfar g Pension
002 Olava Susanna Katrine Olsen 01 1846-06-07 Rødøy - Svigermor g Husarbeide i hjemmet
003 Gurine Kjerstine Olsen 01 1867-10-15 Rødøy - Svigerinde ug Husarbeide hjemme
004 Kaia Aleksandra Lorntzen 01 1869-08-17 Rødøy - hu g Husmor

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Hans Olsen 05.09.1835 Mo Helgeland hf g Gaardbr. og lods b
002 01 Katrine Olsen 07.06.1840 Rødøy hm g Styrer husholdningen b
003 01 Gurine Olsen 15.09.1867 Rødøy d ug Deltager i husgjerningen b

1900 folketellingen

FOLKETELLING 1900:
001 01 Hans Olsen 1835 Mo i Helgel. Nor Hf g Losning og Jordbrug Dampskibslods f
002 01 Katrine Olsdatter 1840 Rødøy herred* Hm g Lods-Kone b
003 01 Gurine Olsen 1867 Rødøy herred* D ug Strikning b
004 01 Kristian Lorentsen 1869 Rødøy herred* FL g Fiskeri b
005 01 Kaja Lorentsen 1869 Rødøy herred* FL g Fiskers - Kone b
006 01 Gustav Lorentsen 1898 Rødøy herred* FL datter-Søn ug Barn b

1886 Matrikkel

3 64c Krabvaagen Lods Hans Olsen 0-98 0-1-8-8

1875 folkellingen

FOLKETELLINGEN 1875 64c:
001 01 Hans Olsen 1835 Mo S. og Pr. hf g Forpagter Dampskibs Lods b
002 01 Kathrine Olsdatter 1840 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Gurine Hansdatter 1847 Rødø S. og Pr. %d% ug Tjenestepige b
004 01 Kaja Hansdatter 1869 Rødø S. og Pr. d b
005 01 Ole Hansen 1874 Rødø S. og Pr. s b
006 01 Martines Hansen 1867 Hemnæs S. og Pr. Fostesøn Forsørges af No. 1 b
007 01 Gurine Pedersdatter 1854 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Budeie b
008 01 Ole Hansen 1802 Hemnæs S. og Pr. Bedstefar g Underholdes af Sønnen b
009 01 Anne Pedersdatter 1808 Hemnæs S. og Pr. Bedstemor g Underholdes af Sønnen b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by1/8 po2
Husdyr: ku2 få5

Hvor fra

Hans Olsen 05.09.1835 Mo Helgeland

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Olava Susanne (Katrine Olsdtr) Bredal

1910: 002 01 Katrine Olsen 07.06.1840 Rødøy hm g Styrer husholdningen b (7.7.1840?).
1900: 002 01 Katrine Olsdatter 1840 Rødøy herred* Hm g Lods-Kone b

Viet 1866

KIRKEBOKA EKTESKAP 1866-06:
Ungkar Hans Samuel Olsen (30), Mo Prestegjeld-Sundø, sønn av Ole Hansen Grinvær. Pige Olava Susanna Katrine Olsdatter (25) Gjerøy, datter av Ole Olsen.

Bosatt 1865

FOLKETELLINGA 1865:
Tjenestepige hos Jægerfamilien på handelsstedet Selsøyvik 4-1. Hun nevnes her som "Katrine", men antas å være denne person.

Datter av:

Uekte datter av Katrine Jakobina Olsdtr og Ole Olsen Bredal. Lenke til hennes mor på gården Gjerøy Søndre bnr 1 (Ole Danielsen som morfar).

1877 døpt: sønn Gustav Mathias

Barn: Gustav Mathias Navn: Olsen
1877.2 16.02.1877 06.05.1877 Gustav Mathias E dampskibslods Hans Samuel Olsen Sundøy 1836 [Gift aug 1866]
Olava Catrine S. Olsdatter 1841

Mer om GUSTAV:

AVDØD:
1897.5G 24.02.1897 08.03.1897 ugift, matros Gustav Matias Olsen Sundø Sundø 16.2.1877 Tæring.

1874 døpt: sønn Ole Olai Anton

Barn: Ole Olai Anton Navn: Olsen
1874.30 20.04.1874 26.07.1874 Ole Olai Anton E dampskibs... Hans Samuel Olsen Sundøy 1833 [Gift aug 1866, Hjd]
Olava Catrin Olsd 1841

Mer om Ole:

Han brukte navnet "Sundø" senere i livet - i Danmark og i Oslo.

1869 døpt: datter Kaja Alexandra

Barn : Kaja Alexandra Navn: Olsen

1869.37 01.08.1869 19.09.1869 Kaja Alexandra E styrmand Hans Olsen Sundøy [Uf]
hstr Olava Susanna Catrine Olsd

1868 døpt: datter Gurine Kirstine

Barn: Gurina Kirstine Navn: Olsen
1868.1 15.10.1867 19.01.1868 Gurina Kirstine E styrmand Hans Samuel Olsen Sundøy
hstr Olava S. Catrine Olsdatter

ANDRE personer:

Martines Hansen, fostersønn

AVDØD:
1885.12G 31.03.1885 ugift, dreng Martinus Hansen Heimnæs Sundø 24.10.1867 Forulykkede ved kuldseiling under vinterfisker i Nufsfjord.

03 03 Krabvågen 1887

OLE HANSEN

Ole dør her

AVDØD:
1887.1G 01.01.1887 07.01.1887 gift, inderst Ole Hansen Hemnæs, Dalos Sundø 1803

1875 FT: Bosatt hos sønnen omtalt foran her.

1875: 008 01 Ole Hansen 1802 Hemnæs S. og Pr. Bedstefar g Underholdes af Sønnen b
1875: 009 01 Anne Pedersdatter 1808 Hemnæs S. og Pr. Bedstemor g Underholdes af Sønnen b

1865 FT: Er bosatt på Grinvær vestre

Ved tellingen 1865 er familien bosatt på Rødøy 74-06 Grinvær vestre.
008 02 Ole Hansen 65 Hemnæs Præst Logerende g Fisker
009 02 Anne Pedersdatter 58 Hemnæs Præst hans Kone g
010 02 Daniel Olsen 14 Rødø Præst Deres Søn ug
011 02 Kristian Olsen 4 Rødø Præst Husmandes Søn ug

Hvor fra

Ole Hansen 1802 Hemnæs S. og Pr.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne Pedersdtr

1875: 009 01 Anne Pedersdatter 1808 Hemnæs S. og Pr. Bedstemor g Underholdes af Sønnen b
1865: 009 02 Anne Pedersdatter 58 Hemnæs Præst hans Kone g

Sønn: Kristian Olsen

1865: 011 02 Kristian Olsen 4 Rødø Præst Husmandes Søn ug

1852 Sønn: Daniel Olsen

Født den 3.6.1852 mens familien var bosatt på Grinvær vestre.
1865 Grinvær Vestre: 010 02 Daniel Olsen 14 Rødø Præst Deres Søn ug
1900: Bosatt på gården Sundøy 03-02 - husmann på plassen Kvitnesset.

1849 Datter: Ane Margrethe Olsdtr

Født den 10.3.1849 mens familien var bosatt på Grinvær vestre.

1846 Datter:Beret Kirstine Olsdtr

Født den 13.3.1846 mens familien var bosatt på Grinvær vestre.

Mer om Beret

FOLKETELLINGA MELØY 1900:
Beret er år 1900 bosatt som gårdmandskone på gården Stien 66-1 i Meløy kommune. Hun er gift med Hans Johannessen f.1841 i Meløy. Deres 5 barn er alle født i Meløy. Hun er da sannsynlig flytta til Meløy før 1876.

1844 Datter; Gjertrud Kristine Olsdtr

Født den 8.2.1844 mens familien var bosatt på Grinvær vestre.
Vet ikke noe om henne foreløpig.

1835 Sønn: Hans Samuel Olsen

Født Mo prestegjeld. Omtalt foran her med sin familie.

03 04 Korsviken 1950

1950 Ikke oppgitt eier

Skyld av 90 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

03 04 Korsvigen 1920

HANS SAMUEL OLSEN, bruker her

1920 folketellingen (03 04 007 Korsvigen)

001 Hans Semaus Olsen 01 1875-06-15 Træna - hp g Lofot - Fiskeri + jordbruk. Egen motorbåt. Gbr. (S)
002 Jørgine Lydia Olsen 01 1871-11-28 Træna - hu g Husmor
003 Olga Kristine Olsen 01 1905-08-03 Rødøy - d ug Indepike. Hj pf
004 Meier Andreassen 01 1905 Træna - Fostersøn ug Fostersøn hos Hans Olsen Korsvik Sundøy

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Hans Olsen 15.06.1875 Trænen hf g Gaardbr. og fisker b
002 01 Jørgine Karoliussen 28.11.1871 Trænen hm g Gaardbr.kone b
003 01 Olga Hansdatter 03.08.1905 Rødøy d ug Datter b
004 01 Elen Krüger 27.12.1893?? Rødøy d ug Fost.datter b