Kjetvik (54)

bnr 1 s3

Hovedsiden

54.01 11 1994 Jim Roald Mathisen
54 01 10 0000 Peder Mathisen

Bruker før her

54 01 09 0000 Gabriel Mathisen
54 01 08 1920 Benjamin Olai Benonissen
54 01 07 1927 Lars Andreas Krog Olsen

54 01 11 1994

KJETVIK

54/01/11

JIM ROALD MATHISEN, eier

Hjemmel 6.7.1994.

54 01 10 1987

KJETVIK

54/01/10

PEDER MARTIN MATHISEN, eier

Flytta til Kila

Familien flytta fra Kjetvik til kjøpt hus på gården Kila.
Peder døde der 20.2.1987.

Peder Martin Mathisen, eier og bruker

Eier av båten "BRIS"

Kjøpt av Magnus Johan Mathisen (59.06) Fjellheim.

  • Foto mottatt fra Bjørg og Jan Langeland. (rla-2147).

  • Foto mottatt fra Bjørg og Jan Langeland. (rla 2175)

  • Foto mottatt fra Bjørg og Jan Langeland. (rla2172 ).

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Irene Bjerga g. Mathisen

Peder ble gift med Irene Bjerga f. 02.07.1936.
Foreldre – Ragnvald og Oleanna på Bjerga 53.

1974 Sønn: Per Ivar Mathisen

Født den 06.10.74
Var noen år eier av Tjong Nedre 59-05 Åsheim. Lenke dit.

1970 Anne Grethe Mathisen

Født den 24.6.1970.

1969 Jim Roald Mathisen

Født 08.04.1969.
Overtar som eier av gården etter faren Peder.
Bosatt på Tjong Øvre, Aspelund.

1965 Ellen Irene Mathisen

Født den 30.08.1965.

1964 Ståle Kristian Mathisen

Født her 06.03.1964-
Bosatt Kila i Rødøy.

1961 Kjell Mathisen

Født her den 5.4.1961.

1960 Walter Ivar Mathisen

Født her 8.3.1960.
Tone Bang f. 01.02.1962.
Datter: Marte Mathisen f. 24.6.1987.

1959 Oddmund Petter Mathisen

Født her den 23.05.1959.
Bosatt Tjong Øvre og senere Sleipnes.

1957 Rolf Gunnar Mathisen

Født 07.11.1957.
EIER OG BRUKER AV SLEIPNES BNR 4
66 04 06 Rolf Gunnar Andor Mathisen
1985 Rolf Gunnar Andor Mathisen, eier og bruker
Kjøper bruket her med hjemmel i jordboka den 28.11.1985.