Om familien Norum

62 01 Æsvik

- Enken Inger Catharina Vejland

1813 Skifte etter Inger Catharina Wejland

Skifter i Rødøy:
Skifte Æsvik 1813 etter Inger Catrina Wejland.
Peder Nielsen, ektefelle.
Hermann Norum (40) sønn,
Nils Wejland (37) sønn.
Ole Norum (30) sønn.
Johanna Norum (30) gift med Daniel Norum, Selvæhr.
Lorents Norum, død sønn. Elling Lorentsen (18) barn av Lorentz. Formynder Jakob Olsen Meløen. Peder Lorentsen (4), barn av Lorentz, formynder Jakob Olsen, Meløen. Lavina Lorentsdtr (10), barn av Lorentz, formynder Jakob Olsen Meløen.

Maren Norum, død datter. Ole Johnsen Norum (22) barn av Maren, formynder Nils Johnsen Tjong. Inger Cathrine Johnsdtr Norum (16) barn av Maren, formynder Niels Johnsen, Tjong. Karen Lovise Johnsdtr Norum (11) barn av Karen, formynder Nils Johnsen Tjong.

1801 folketellingen

Inger Catharina Wejland, husbonde, 59 år, enke efter 1te ægteskab. Bonde bruger jord og driver fiskeri.
Lorentz Diderich Olsen, hændes søn, 30 år, ugift.
Niels Wejland Olsen, hændes søn, 28 år, ugift.
Ole Norum Olsen, hændes søn, 22 år, ugift.
Ole Joensen, foster søn, 8 år.
Elen Arntsdtr, foster datter, 22 år, ugift.
Sophia Johannesdatter, foster datter, 15 år.
Ole Adriansen, tjenestedreng, 63 år, gift.
Fordel Nielsen, gammel dreng, 69 år, enkemand. Har ophold i huset.
Maren Jørgensdtr, tjenestepike, 74 år, gift.

Bruker Inger Catharina Wejland

Bruker av gården ved folketellinga 1801.
Hun er enke, ektefellen Ole Norum er død og hun er enda ikke blitt gift med den første av "Bang" slekta på gården.

Inger er bindeleddet mellom Norum og Bang slekten i Æsvika. Hun var gift med den siste Norum som var bruker her og senere som enke gift med den første av Bang slekten som siden har bebodd Æsvika de siste 200 årene.

1801 Elen Arntsdtr

Nevn her i tellingen 1801 som fosterdatter hos brukeren - Inger Catharina Wejland. Hun er datter av Arnt Nilsen og Karen Danielsdtr, bruker på bnr 1 av gården Bø. Nevnt i skifte etter faren 1814 og søsteren Nikoline i 1818.

1799 Bruker: Ole Storch Norum - DØR HER

Ole Storch Norum var født 1720 og dør her 1799. Han omtales nedenfor.

1764 Datter: Maren Kirstina Norum

Gift med bruker Jon Larsen på en av Tjong gårdene.

1801 Fostersønn: Ole Jonsen Norum

Nevnt som fostersønn, men egentlig dattersønn, sønn av datteren Maren Kristina Norum.

1773-1850 Nils Wejland Norum

Bosatt hjemme hos sin mor ved tellingen 1801.
Han var senere brukere av gården Sundøy noen år og av gården Våga 65-01 hvor han bodde lenge og hvor han døde. Omtales med familie under denne gårde, lenke dit.

62 01 1802

ÆSVIK

OLE STORCH NORUM

1802 Skiftet

Skifter i Rødøy:
Skifte Esvigen 1802 over Ole Storch Norum. Gjenlevende ektefelle er Inger Catrina Wejland Norum. Barn: Hermann Kristian Norum. Lorents Didrik Norum. Nils Wejland Norum. Ole Norum. Kirstina Norum, gift med Joen Larsen Tjong. Hellene Norum, gift med Jakob Larsen Valla i Gildeskål. Johanna Norum, gift med Jakob Schiortlen.

1799 Ole Storch Norum DØR HER

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1799. Ole Norum, Esviigen, 78 aar.

Han er den siste av "Norumslekta" i Æsvika og har siden aner fra sønn av en lensmann som bodde på Sleipnes på 1600 -tallet.

Boka: Norum-slekta

BOKA OM NORUMSLEKTA, side 3: 3.III.1. Ole Storch Norum, f. 1720, d. 1799, handelsmann i Ersviken i Rødøy. Var gift 1. i Nesna med Maren Kristine Riber f. 126, d. 1760, ingen barn, datter av handelsmann på Husby i Nesna, Lars Pedersen Riber og hans 3.hustru, Aarsille Cathrina Todal. Gift 2.gang med Inger Cathrina Wejland f. 1742, d.1813, datter av skipper og handelsmann Niels Wejland, Korsnes i Lødingen, og hans 1.hustru Helene Pedersdatter Aagård, d.1762. Nils Wejland, f. ca. 1715 i Bergen, tok borgerskap samme sted 28.mai 1748. Se Nicoliasens "Bergens Borgerbok", side 196, der han kalles "kræmer" på borgerleiet Korsnes i Lødingens fjerd., Saltens Fogderi.". Omtrent 2 år etter Ole Storch Norums døde gifter Inger Ca. Wejland seg 2.gang med skipper og gårdbruker Peder Nielsen gra gården Sund i Hemnes, f. 1770 (28 år yngre enn hustruen), bodde senere som skipper og gårdbruker i Ersviken, hvor han døde 1845. Han giftet seg 2.gang i 1815 med Rachel Elisabeth Pedersdatter fra Gåskjønnlien i Mo i Rana f. 1786."

Felleshistorien

FELLESHISTORIA 262;..."I Esvik og Kila drev den forrige lensmann Herman Hansen Norums sønner, Ole og Svend handel og jektbruk når anledningen bød seg. I 1771 ble det ført tingvitne på at det hadde vært jektbruk der fra århundreskiftet, dog finnes det ingen tegn på det før 1737".

JM-KOMMENTAR: Forannevnte var hans far i Esvika og hans onke Svend i Kila. I 1771 var faren død, hans selv 55 år gammel.

Felleshistorien

FELLESHISTORIA 320;...."Neste vår (1779) sto Ole Norum fram og spurte om ikke Esvik var et bra sted for et gjestgiveri. Almuen bekreftet at Tjongfjorden var en travel sildefjord; det var også mange oppsittere og vel en mil til nærmeste gjestgiveri på Svinvær. Dessuten hadde Ole og hans far drevet en liten handel der." ........."I Lurøy var både Indre og Ytre Onøy og Lurøy "ikke ubekvem", dog hadde den siste en noe lang sjøvei, mens Ytre Kvarøy var "meget bekvem". I Rødøy var Selsøyvik eller Rangsund passende, men begge steder manglet hus. På Rangsund bodde 2 bønder og i Selsøyvik "en forarmet mann og ussel borger", Ole Artsen Storch. Dessuten kunne Rønvik være passende ettersom gården lå på den vanlige skyssruten. Det er noe underlig at hverken Svinvær eller noen av gårdene på Tjongsfjordhalvøya nevnes, men det kan ha sammenheng med at fogden, Andreas Lund, bare hadde sittet i embetet noe over et års tid og ikke var godt kjent. I Meløy var både Grønnøy og Gåsvær bekvemme steder". ........"Ole Hvid i Selsøyvik fikk også bevilling i 1777, og i 1779 fikk Ole Norum bevilling i Esvik."

Felleshistorien

FELLESHISTORIA 323:......"Ole Norum fikk konsesjon i 1784. I 1778 fikk gjestgiverne rett til å handle på markedsstedene på linje med borgerne......"

JM-KOMMENTAR: Ole Storch var den siste av denne familien knytta til gården Esvika. Hans enke gifta seg 2.gang med den første av "Bangene" i Esvika. Det kan vel sies at det er samme familie som har bodd her de siste 400 år, men blodet ble brutt ved giftemål med den første "Bangen", og den svære etterslekta deres.

Ole - hvor fra

Sønn av brukeren her Ole Storch Hermandsen Norum og Johanna Olsdtr Storch. Se under her.

EKTEFELLE og BARN:

Sønn: Nils Wejland Norum

Omtales med familie

62 01 1875

ÆSVIK

OLE STORCH HERMANDSEN NORUM

Slekten Norum

SLEKTEBOKEN "SLEKTEN NORUM".
2.11.1 Ole Hermandsen Norum, født 1686 i "Ersvigen" i Rødøy, død 1755. Skipper og handelsmann i "Ersviken". Gift med Johanna Olsdtr Storch, født 1700, død 1777, datter av lensmman i Rødøy, Ole Arntsen Storch, f. 1679, død 1760

1771 Felleshistorien - side 262

FELLESHISTORIA, side 262:
"Ole Arntsens døtre bidro til å knytte lokale knaperslekter sammen. Den ene, Johanna, giftet seg med Ole Hermandsen Norum som drev handel fra Esvik, og den andre med Peder Hansen, som ble handelsmand og skipper på Støtt. Peder Hansen var født på Nedre Kongsvig.

Manntall 1769

61 Esvigen: Ole Norum 43.

1744 Bruker (ene): OLe Hermandsen

Fornavn: Ole
Etternavn: Hermandsen
Gård: Etsevig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Bruker (ene): Ole Hermandsen

Fornavn: Ole
Etternavn: Hermandsen
Gård: Etsevig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1727-1729

Æsviken 62 Ole Hermandsen Ole Hermandsen 1729 32 47 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.
Etzviken 62 Ole Hermandsen Ole Hermandsen 3 1727 11 9 Viborgskat utlignet 1927: Rødøfjæring.

1726 Bruker (ene): Ole Hermandsen

Fornavn: Ole
Etternavn: Hermandsen
Gård: Etzevigen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Olle
Etternavn: Hermandsen
Gård: Etzevigen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1701 Ole Storch Hermansen Norum

Fornavn: Olle
Etternavn: Hermandsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 15
Gård: Etzwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1755 Kristian Olsen Norum

1755 Sønn: Hans Olsen Norum

1741 døpt sønn: Christian Olsen

1741 Christian Olsen. Far Ole Hermandsen Esvigen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1730 Datter: Olava Olsdtr Norum

BOKA: SLEKTEN NORUM, SIDE 4:
7.III.5. Olava Norum f. i Ersviken, gift med Christopher Andersen, Risvær på Helgeland. 1 barn er kjent: Nr. 21.

1723 Datter: Bereth OLsdtr Norum

BOKA: SLEKTEN NORUM, SIDE 4:
6.III.4. Berith Norum f. i Ersviken, gift med Christen Tollevsen, Herstad i Meløy.

Mer om henne

BOK: PER ANDERSEN SLEKTA.
"Andre generasjon oppsittere på Herstad av denne slekten var Christen Tollefsen, gift med Berit Olsdtr Norum. De ble ekteviet i Rødøy kirke 9.juli 1745 etter kongelig tillatelse. Som tremenninger var de for nære slektninger etter lovens og måtte derfor ha dispensasjon fra bestemmelsene. Christens morfar og Berits farfar var brør."

1725 Datter: Randi Olsdtr Norum

BOKA:SLEKTEN NORUM, SIDE 4:
4.III.2. Randie OLsdatter Norum f. ca. 1723, død 11.oktober 1799. Gift med skipper Jørgen Bentzen Cording, Selvær d. 1785.

Datter: Synnøve Olsdtr Norum

BOKA:SLEKTEN NORUM, SIDE 4:
8.III.6 Synnøve Norum f. i Ersviken, gift med Jens Jacobsen, Solvær på Helgeland.

1725 Sønn: Arent Olsen Norum

BOKA:SLEKTEN NORUM, SIDE 4:
Arnt Olsen Norum f. 1725 i Ersviken, død august 1802. Skipper og handelsmann på Reipå i Meløy. Gift 1758 med Sophia Jonsdatter (hennes 2.ekteskap) f. 1732 på Reipå, d. 1789, datter av Jon Andersen, skipper, handelsmann og gårdbruker, f. 1700, d.1763, og hustru Anne Olsdatter f. ca. 1702 i Vigdelen i Gildeskål, d. 1754 på Meløy. Jon og anne var meget velstående. Sophia var først gift med sin fetter Tollef Tollefsen i 1755. Han var f. 1721 og d. i 1757, handelmann på Meløy. Han omkom på sjøen, men liket ble funnet. Begge to nedstammer fra familien Benkestok. Sophia ad 2 linjer. Arnt O. Norum overtok gården etter sin svigerfar, Jon Andersen da begge sønnene døde uten etterkommere."

Mer

Se gårdshistorien for Meløy side 550 hvor han er mer omtalt som bruker der og med etterslekt. Gården 67 Sørfore i Meløy.

1720 Sønn: Ole Storch Norum

Omtalt foran her som senere bruker av gården.

ANDRE:

1769 Tomas Melkersen

Manntall 1769: Sønn av Melker Bertelsen i Kila. Han er 24 aar og i tjeneste hos Ole Norum Etzevig.

1769 Erich Segfrizen

61 Esvigen: Manntall 1769; Erich Segfrisen (19) Støvland, frisk og før.

Mer om Erik

Nevnt å være fra Støvland.

1769 Nils Hansen

Manntall 1769: Esvigen: Nils Hansen (14) Segelfore, liten og skurvet.

1769 Hermann Svendsen

Manntall 1769: Esvigen: Hermand Svendsen (23) født Kiilen, maatelig og frisk.

1769 Segfri Erichsen

Manntall 1769: Esvigen: Sefri Erichsen (58), født Forsmoen. Gammel og forsleten.

Hvor fra

Nevnt født Forsmoen, men hvor?

1769 Ole Olsen

Manntall 1769: Esvigen: Ole Olsen (9) Sørgierøen. Frisk.

62.00 Sven Hermannsen

Bodde Kila

1760 Else Ckanche

Avdød 1760 Else Ckanche, 47 år. Norum (Æsvika).
Pårørende Svend Hermandsen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

Avdød 1760 hustrue. Sted Norum. Alder 66 aar.
Svend Hermandsen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1701 MT

Sven Hermandsen

Bosatt 7 år gammel hjemme i Æsvik hos faren Hermann Hansen.
Fornavn: Swend
Etternavn: Hermandsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder 7
Gård: Etzwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

62.00 1742 Peder Hansen

1742 Døpt datter: Birgitta Pedersdtr

Far Peder Hansen Erseviigen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

62.00 Hermann Hansen

1711 Bruker (ene): Hermann Hansen

Fornavn: Hermand
Etternavn: Hanssen
Gård: Etzvigen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 Bruker( ene): Hermann Hansen

Fornavn: Hermand
Etternavn: Hans.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 63
Gård: Etzwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Hermann kom fra Sleipnes

Sønn av Hans Andersen, Sleipnes.

EKTEFELLE og BARN:

1701 Sønn: Hans Hermansen

Fornavn: Hans
Etternavn: Hermandsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 33
Gård: Etzwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om HANS.

Nevnt bosatt hjemme i Æsvik 1714. Mer her senere.

1701 Sønn: Jon Hermansen

Fornavn: Joen
Etternavn: Hermandsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 30
Gård: Etzwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om JON:

Nevnt bosatt hjemme i Æsvika 1714. Mer her senere.l

1696 Bruker (ene): Hermand

Navn: Hermand
Gård: Etzvigen
Løpenr: 225
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

1701 Sønn: Ole Storch Hermansen Norum

Bosatt som 15 år gammel sønn hjemme i Æsvik. Omtales i sin helhet foran her.

1701 Sønn: Peder Hermannsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hermandsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 13
Gård: Etzwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Peder

Han ble bruker av gården Gjerøy søndre og omtales der.

1701 Sønn: Jørgen Hermannsen

Fornavn: Jørgen
Etternavn: Hermandsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 11
Gård: Etzwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 Sønn: Sven Hermannsen

Bosatt 7 år gammel hjemme i Æsvik hos faren Hermann Hansen.
Fornavn: Swend
Etternavn: Hermandsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder 7
Gård: Etzwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om SVEND

Omtales med som jekteskipper på gården Kila.

1701 Sønn: Willum Hermannsen

Født 1697

Fornavn: Willum
Etternavn: Hermandsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 4
Gård: Etzwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Willum:

Nevnt bosatt hjemme i Æsvik 1714. Mer her senere.