Gjerøy Nordre (76)

bruks nr 1 og 2 A

til hovedsiden

76 01-02

GJERØY NORDRE

76, bnr 1 og 2

NILS AAKRE. eier og bruker

1950

Skyld av 5 mark og 28 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1942 Husmannskontrakt - på Nordre Tretø

Nils Aakre gir husmannskontrakt til Normann Hansen på Nordre Tretø som hører til bruk nr 1 av gården Gjerøy Nordre.

1916 Nils Kristian Jentoft Aakre

Født den 26. juni 1916. Døde den 17. desember 1984.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Valborg Losvik Aakre

Hun var født på Gjerøyhavn 3. september 1917. Døde den 5. juli 2003 på Volden Sykehjem i Bodø.
Hun var datter av Leonhard Larsen Losvik og Karen Kristine Johansen Losvik, bosatt på gården Gjerøyhavn. Lenke dit.

Datter: Kari-Lise Aakre

Født 8. desember 1951.

Sønn: Jann Aakre

Født 30. oktober 1943.

Sønn: Paul Aakre

Født 21.februar 1941.

76 01-02 1920

GJERØY NORDRE

76, bnr 1 og 2

OLUF JOHAN JOHNSEN, agronom og bruker

1920 folketellingen (76 0102 Gjerøy nordre)

001 Oluf Johan Johnsen 01 1872-01-07 Sortland - hp g Fylkesagronom
002 Kaare Disingthon Johnsen 01 1908-06-02 Rødøy - s ug Pf
003 Brynjulf Johnsen 01 1917-06-22 Rødøy - s ug Pf
004 Øystein Vik 01 1895-05-11 Mosjøen - med full kost ug Bestryrer av Statens sauavlsgard paa Gjærø
005 Birger Johannes Samøe 01 1892-03-31 Brønnøy - med full kost ug Agronom paa Statens saueavlgaard paa Gjærø
006 Ragnhild Wiktoria Johnsen 01 1877-03-22 Sortland - hu g Husmor
007 Dora Johnsen 01 1912-01-11 Rødøy - d ug Pf
008 Margit Johanne Johannessen 01 1902-02-28 Gildeskaal - tj ug Tjenestepike hos fylkesagronom Johnsen (Innepike)
009 Kristine Nemine Eriksen 01 1888-08-26 Kvæfjord - tj ug Tjenestepike hos fylkesagronom Johnsen (Innepike)
010 Liv Johnsen 01 1904-07-27 Rødøy - d ug Elev ved fylkesskolen ( 8 månders kursus)

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Oluf Johnsen 02.01.1872 Sortland hf g Chæferibestyrer f
002 01 Ragnhild Johnsen 22.03.1877 Sortland hm g Frue b
003 01 Liv Johnsen 27.07.1904 Rødøy d ug Datter f
004 01 Kaare Johnsen 02.06.1908 Rødøy s ug Søn b
005 01 Bergljot Paulsen 04.11.1887 Sortland tj ug Husjomfru b
006 01 Peder Bremnes 24.07.1888 Sortland tj ug Agronom b
007 01 Edvard M. Jenssen 27.01.1894 Rødøy tj ug Dreng f
008 01 Kristine Johansen 30.09.1887 Sjervøy tj ug Tjenestepike (budeie) b
009 01 Anna Johansen 22.09.1887 Andenes tj ug Kokkepike b
010 01 Hans M. Jenssen 10.08.1896 Rødøy tj ug Stedfortræder for sin broder, som er fraværende mt

1910 Ektefelle: Ragnhild Johnsen

1910: 002 01 Ragnhild Johnsen 22.03.1877 Sortland hm g Frue b
(Ragnhild Viktoria Hansen)

1912 døpt datter: Dora Johnsen

1912.3P 11.01.1912 27.05.1912 Dora E schæferibest Oluf Johan Johnsen 1872 Gjærø
h Ragnhild Viktoria 1877

1910 FT: Kåre Johnsen

1910: 004 01 Kaare Johnsen 02.06.1908 Rødøy s ug Søn b

1908 døpt sønn: Kaare Dischington

1904.32P 27.07.1904 04.09.1904 Liv E skjæferibestyrer Oluf Johan Johnsen Gjerøy, Nordre 1872
Ragnhild Viktoria f: Paulsen 1877

1910 FT: datter: Liv Johnsen

1910: 003 01 Liv Johnsen 27.07.1904 Rødøy d ug Datter f

1904 døpt datter: Liv

1904.32P 27.07.1904 04.09.1904 Liv E skjæferibestyrer Oluf Johan Johnsen Gjerøy, Nordre 1872
Ragnhild Viktoria f: Paulsen 1877

1903 døpt datter: Liv

1903.30P 08.05.1903 13.09.1903 04.07.1903 Liv E skjæferibestyrer Oluf Johan Johnsen Gjerøy, Nordre 1872
Ragnhild Viktoria f: Hansen 1878

ANDRE personer:

1910 ft: Husjomfru: Bergljot Paulsen

Født den 4.11.1887 på Sortland.
1910: 005 01 Bergljot Paulsen 04.11.1887 Sortland tj ug Husjomfru b

1910 ft: Tjener - Hans Pareli Jensen

Født den 10. august 1896 på gården Gjerøy Søndre 77-03 som sønn av Jens Mathias Myhre Jensen og Johanne Kornelia Pedersdtr.
010 01 Hans M. Jenssen 10.08.1896 Rødøy tj ug Stedfortræder for sin broder, som er fraværende mt

1910 ft: Agronom: Peder Bremnes

Født den 24.7.1888 på Sortland.
1910: 006 01 Peder Bremnes 24.07.1888 Sortland tj ug Agronom b

1910 ft:Dreng: Edvart M. Jensen

Født den 27.1.1894
1910: 007 01 Edvard M. Jenssen 27.01.1894 Rødøy tj ug Dreng f

1910 ft: Budeie: Kristine Johansen

Født den 30.9.1887 i Skjervøy.
1910: 008 01 Kristine Johansen 30.09.1887 Sjervøy tj ug Tjenestepike (budeie) b

1910 ft: Kokkepike: Anna Johansen

Født den 22.9.1887 på Andenes.
1910: 009 01 Anna Johansen 22.09.1887 Andenes tj ug Kokkepike b

Datteren Dora Johnsen f. 11.1.1912.

76 1-2 1900

GJERØY NORDRE

76, bnr 1 og 2

HANS JÆGER, eier og bruker

Flytta senere til gården Sundøy 03 02.

Hans er flytta til gården Sundøy 03.02.

1910 folketellingen

001 01 Hans Jæger 1840 Rødøy herred* Hf g Jordbrug Gaardbruger S b
002 01 Dortea Jæger 1850 Rødøy herred* Hm g Gaardmands-Kone b
003 01 Hanna Jæger 1874 Rødøy herred* D ug Alm. Husgjerning b
004 01 Marianna Jæger 1875 Rødøy herred* D ug Alm. Husgjerning b
005 01 Helga Jæger 1883 Rødøy herred* D ug Alm. Husgjerning b
006 01 Sigvart Jæger 1886 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Knudt Jæger 1887 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Ester Jæger 1898 Rødøy herred* D ug Barn b
009 01 Thorbjørn Aakre 1881 Rødøy herred* Tj ug Tjenestedreng Gaardsbrug b
010 01 Kristine Kristiansdat 1873 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige Budeie b
011 01 Marie Iversdatter 1880 Melø Tj ug Tjenestepige Kokkepige b
012 01 Bergitta Hjertaas 1883 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige Husgjerning b
013 01 Lina Falk 1875 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige Stuepige b

1891 folketellingen

001 Hans M. Jæger 1 1840 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Dortea Jæger 000 1850 Rødøy - Hustru g -
003 Johanna Jæger 000 1874 Rødøy - Datter ug -
004 Marianne Jæger 000 1875 Rødøy - Datter ug -
005 Kamette Jæger 000 1878 Rødøy - Datter - -
006 Helga Jæger 000 1883 Rødøy - Datter - -
007 Sigvard Jæger 000 1886 Rødøy - Søn - -
008 Knut Jæger 000 1887 Rødøy - Søn - -
009 Mikol Petersen 000 1856 Rødøy - Tjenestetyende ug -
010 Johan Bartsen 000 1875 Rødøy - Tjenestetyende ug -
011 Karoline Arntsdtr. 000 1848 Rødøy - Tjenestetyende ug -
012 Pauline Larsdtr. 000 1865 Øksnæs sogne - Tjenestetyende ug -
013 Anna Pedersen 000 1867 Teroad sogn i Sverige. - Tjenestetyende ug -
014 Marie Sandberg 000 1861 Mandol - Larerinde ug -
015 Julianna Johansdtr. 000 1874 Rødøy - Tjenestetyende ug -
016 Anne Larsdtr. 000 1842 Melö - Tjenestetyende ug -
017 Pauline Johansdtr. 000 1794 Döbt i Rödö - lægdslem. ug -
018 Hans Andreas Johansen 000 1853 Rødøy - Besøgende g -
019 Nikolai Pedersen 000 1851 Vessen - Besøgende g -
020 Jakob Lorsen 000 1848 Melö - Besøgende e-mand -

1886 Matrikkel

1 140a Gjerøen nordre Hans Jæger 4-48 1-2-4-4

2 140b Gjerøen nordre Hans Jæger 4-30 1-1-16-16

1875 folketellingen

(140a og 140 b):
001 01 Hans Jæger 1840 Rødø S. og Pr. hf g Handelsmd. Gaardeier, Expeditions Forretng. b
002 01 Dorthe Jæger 1849 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Lina Jæger 1873 Rødø S. og Pr. d b
004 01 Hanna Jæger 1874 Rødø S. og Pr. d b
005 01 !! Jæger* 1875 Rødø S. og Pr. d b
006 01 Tore Jørgensen Aarnæs 1841 Stangsvigs Pr. Tjenestedræng ug Gaardsgut b
007 01 Anne Pedersdatter 1853 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Barnepige b
008 01 Grethe Kolbeinsdatter 1849 Vefsen S. og Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b
009 01 Randine Jensdatter 1847 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Budeie b
010 01 Marie Ringkjøb %Renkjøb% 1866 Rødø S. og Pr. Pleiedatter?? Forsørges af No. 1 b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: po3
Husdyr: ku3 sv1

1868 Svenningen fradeles og blir bruk nr 3

Delings og skyldelingsforetning hvor parsellen "Svenningen" går fra bruk nr 2 av gården Gjerøy Nordre. Det skjer 1868. Det nye bruker får skyld av 30 øre.

1865 Hans Jæger kjøper gården...

Skjøte fra Nils Jakob Johansen til Hans Jæger på denne eiendom for 500 spesidaler med påhefte av:
Kaar, av årlig verdi 24 spesidaler til Paul Nilsen, datert og tinglest 26. septeber 1865.

Hans Jæger - hvor fra

Lenke til Jæger-familiens egen side under gården Selsøyvik.

ANDRE personer:

Budeie: Kristine Fredrikke Kristiansdtr

Kristine Fredrikke Kristiansdtr - er født 10.7.1872 på gården Otervær 70-01 i Rødøy. Hun er datter av Kristian Jakob Hermandsen og Anne Rebekka Jensdtr. Lenke dit. Hun blir senere gift i Meløy.
1900; 010 01 Kristine Kristiansdat 1873 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige Budeie b

Hans Jæger - ektefelle og barn - og alle tjenerne

GJERØY NORDRE

76, bnr 1 og 2

Ektefelle: Dorthea Jæger

1900: 002 01 Dortea Jæger 1850 Rødøy herred* Hm g Gaardmands-Kone b
1875: 002 01 Dorthe Jæger 1849 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b

1898 Datter: Ester Jæger

008 01 Ester Jæger 1898 Rødøy herred* D ug Barn b

1893 døpt barn: Enok Taraldsen Jæger

1893.7G 08.04.1893 23.04.1893 Enok Taraldsen E grdbr Hans Jæger Gjerøy, Nordre 1840 Tilhører evangelisk luthersk frikirke.
Dortea Nilsine Andrea 1850

1910 FT: Knudt Jæger

1900: 007 01 Knudt Jæger 1887 Rødøy herred* S ug Barn b

1887 døpt sønn: Knut Alexander Jæger

1888.18G 13.10.1887 26.07.1888 26.10.1887 Knut Alexander E grdbr Hans Martinus Jæger Gjerøy 1840
Dortea Nilsine Johansen 1849

1900 FT: Sigvart Jæger

1900: 006 01 Sigvart Jæger 1886 Rødøy herred* S ug Barn b

1886 døpt barn: Sigvart Kristian

1886.31G 01.01.1886 06.08.1886 17.01.1886 Sigvart Kristian E gaardbr Hans Martinus Jæger Gjerøy 1840
k Dortea Andrea Arntsen 1850

1900 FT: Helga Jæger

1900: 005 01 Helga Jæger 1883 Rødøy herred* D ug Alm. Husgjerning b

1884 døpt datter: Helga Dortea Jæger

1884.23P 01.12.1883 01.07.1884 16.12.1883 Helga Dortea E grdbr Hans Martinus Jæger Gjerøy 1840?
Dortea Nilsine Andrea Johansdtr 1850

1879 døpt datter: Kanutte Jensine Jæger

1879.18P 09.11.1878 14.07.1879 29.12.1878 Kanutta Jensine E Hans Martinus Jæger Gjerøy 1840
hustr Dorthea Nilsine Andrea f: Johansdtr 1850

1875/1900: Marianna Jæger

1900: 004 01 Marianna Jæger 1875 Rødøy herred* D ug Alm. Husgjerning b
1875: 005 01 !! Jæger* 1875 Rødø S. og Pr. d b

1875 døpt datter: Marianne Fredrikke

1876.32 06.11.1875 19.06.1876 Mariane Frederikke E Hans Martin Jæger Gjerøy, Nordre 1840 [Gift jul 1872, Hjd]
hustru Dorthea Nilsine Andrea Jæger 1849

1874: Datter: Hanna Jæger

1900: 003 01 Hanna Jæger 1874 Rødøy herred* D ug Alm. Husgjerning b
1875: 004 01 Hanna Jæger 1874 Rødø S. og Pr. d b

1874 døpt datter: Hanna Catrine Jæger

1874.50 13.08.1874 14.09.1874 Johanna Catrine E gaardeier Hans Martinus Jæger Gjerøy, Nordre 1840 [Gift jul 1872]
Dorthea Nilsine Andrea Johansd 1849

Oline Gurine Jæger ( Lina Jæger)

1900: 003 01 Lina Jæger 1873 Rødø S. og Pr. d b

1873 døpt datter: Oline Gurina (Guri)

1873.53 15.07.1873 07.09.1873 Oline Gurina E gaardeier Hans Martinus Jæger Gjerøy 1840 [Gift jul 1872, Hjd]
hstr Dorthea Nilsine Andrea Jæger 1849

ANDRE personer

1900 FOLKETELLINGEN

1866 Pleiedatter: Marie Ringkjøb

1875: 010 01 Marie Ringkjøb %Renkjøb% 1866 Rødø S. og Pr. Pleiedatter?? Forsørges af No. 1 b

1900 ft: Tjenestedreng: Thorbjørn Aakre

Født 1881 i Rødøy
1900: 009 01 Thorbjørn Aakre 1881 Rødøy herred* Tj ug Tjenestedreng Gaardsbrug b

1900 ft: Budeie: Kristine Fredrikke Kristiansdtdr

Kristine Fredrikke Kristiansdtr - er født 10.7.1872 på gården Otervær 70-01 i Rødøy. Hun er datter av Kristian Jakob Hermandsen og Anne Rebekka Jensdtr. Lenke dit. Hun blir senere gift i Meløy.
1900; 010 01 Kristine Kristiansdat 1873 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige Budeie b

1900 ft: Kokkepike: Marie Iversdtr

Født 1880 i Rødøy.
1900: 011 01 Marie Iversdatter 1880 Melø Tj ug Tjenestepige Kokkepige b

1900 ft: Tjenestepike: Bergitta Hjertaas

Født 1883 i Rødøy
1900: 012 01 Bergitta Hjertaas 1883 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige Husgjerning b
Hun er datter av Knud Gerhardsen Hjertaas, Buøyvalen.

1900 ft: Stuepike: Lina Falk

Født ca 1875 i Rødøy.
013 01 Lina Falk 1875 Rødøy herred* TjTj ug Tjenestepige Stuepige b

1875 FOLKETELLINGEN

1875 ft: Tjenestedreng: Tore Jørgensen Aarnæs

006 01 Tore Jørgensen Aarnæs 1841 Stangsvigs Pr. Tjenestedræng ug Gaardsgut b

1875 ft:Barnepike: Anne Pedersdtr

Født 1853 i Rødøy
007 01 Anne Pedersdatter 1853 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Barnepige b

1875 ft: Kokkepike: Grethe Kolbeinsdtr

008 01 Grethe Kolbeinsdatter 1849 Vefsen S. og Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b

1875 ft: Budeie: Randine Jensine Jensdtr

Født 1848 den 26.1. i Evik (42-01) datter av Jens Andreas Mikkelsen og Kirsten Johannesdtr. Lenke dit.
1875: 009 01 Randine Jensdatter 1847 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Budeie b

76 1-2 1875

GJERØY NORDRE

76, bnr 1 og 2

ELEN KRISTINE FREDRIKKE MARKUSDTR, logerende

1875 folketellingen

011 02 Elen Markusdatter 1805 Rødø S. og Pr. Logerende e Syning Strikning b
012 02 Regine Olsdatter 1838 Rødø S. og Pr. Logerende e Syning Strikning b
013 02 Johan Benjaminsen 1866 %1856% Rødø S. og Pr. s Forsørges af Moderen No. 12 b

Elen Markusdtr - Hvor fra

Hun er datter av Markus Jonsen (styrmann) og Dorthea Jonsdtr Liljendal, bosatt 1801 på gården Selsøyvik.

1875 ft: Lorende enke: Regine Olsdtr

012 02 Regine Olsdatter 1838 Rødø S. og Pr. Logerende e Syning Strikning b

1856 Sønn av enken: Johan Bernhard Benjaminsen

013 02 Johan Benjaminsen 1866 %1856% Rødø S. og Pr. s Forsørges af Moderen No. 12 b
Han er sønn av enken Regine Olsdtr og avdøde ektefelle Benjamin Mathias Larsen. Faren var født og bosatt på gården Gjerøyhavn 78-02.

76 1-2 1900

GJERØY NORDRE

76, bnr 1 og 2

SØREN FALK, leilending, senere kaarmann

1900 FT: Kaarmann - Søren Falk

014 02 Søren Falk 1843 Vaagen Nor Hf g Fiskeri og Føderaad Kaarmand b
015 02 Kirsten Falk 1851 Rødøy herred* Hm g Kaarmandskone b
016 02 Peder Falk 1882 Rødøy herred* S ug Fisker b
017 02 Konrad Falk 1888 Rødøy herred* S ug Barn b
018 02 Ane Falk 1880 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
019 02 Hanna Koch 1873 Rødøy herred* B g Styrmands-Kone mt
020 02 Judit Koch 1898 Bergen B ug Barn mt

1886 Matrikkel

1 140a Gjerøen nordre Søren Falk 4-48 1-2-4-4
2 140b Gjerøen nordre Søren Falk 4-30 1-1-16-16

1875 FT: Søren Falch

001 01 Søren Falk 1843 Vaaga S. og Pr. hf g Gaardbr. Leilending Fisker b
002 01 Kjersten Hansdatter 1851 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Hanna Sørensdatter 1873 Rødø S. og Pr. d b
004 01 Lina Sørensdatter 1875 Rødø S. og Pr. d b
005 01 Emelie Benjamensdatter 1865 Rødø S. og Pr. Pleiedatter Forsørges af No. 1 b
006 01 Antonethe Severinsdatter 1854 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Budeie b
007 01 Mine Mekkelsdatter 1851 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b

1891 folketellingen

001 Søren Harker Falk 1 1843 Vaagan i Lopohens - Familiens overhode g -
002 Kjersten Johanna Hansdtr 000 1848 Rødøy - Hustru g -
003 Hanna Eline Folk 000 1873 Rødøy - Datter ug -
004 Oline Andrea Folk 000 1875 Rødøy - Datter ug -
005 Henriette Emelie Folk 000 1877 Rødøy - Datter - -
006 Anne Olea Folk 000 1879 Rødøy - Datter - -
007 Peder Olai Folk 000 1882 Rødøy - Søn - -
008 Lotte Edevarde Folk 000 1885 Rødøy - Datter - -
009 Konrad Krestian Folk 000 1888 Rødøy - Søn - -
010 Olava Horken Lorensdt. 000 1806 Hemnæs - Logerende hørende til Familien e -

1900 ft: bosatt her - omtalt med egen familie

021 03 Teodor Thoresen 1869 Kristiansund N Rom Hf g Fiskeri, Inderst b
022 03 Mathilde Thoresen 1872 Øksnæs Nor Hm g Kommunal Jordemoder b
023 03 Anna Jensdatter 1892 Rødøy herred* Pleie-D ug Barn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle:

1892 døpt datter: Signe

1893.1P 06.09.1892 13.09.1892 Signe E gaardbruger Søren Falk Gjerøy, Nordre 1843 [Db]
Kirsten Hansdatter 1855

1888 døpt sønn: Konrad Kristian

1888.28G 23.04.1888 26.08.1888 18.06.1888 Kanrad Kristian E grdbr Søren Harken Falk Gjerøy 1842
Kirsten Johanna Hansdtr 1857

1885 døpt datter: Lotte Edevanna Sal

1885.26P 07.03.1885 02.08.1885 Lotte Edevanna Sal E grdbr Søren Harken Falk Gjerøy 1843
Kirsten Hansdtr 1855

1882 døpt sønn: Peder Olai Lund

Barn 5: Peder Olai Lund Navn: Falk
1882.32G 13.07.1882 03.09.1882 Peder Olai Lund E grdbr Søren Harken Falk Gjerøy 1843
Kirsten Johanna Hansdtr 1851

1880 døpt datter: Ane Olea

1880.18P 23.01.1880 06.06.1880 23.04.1880 Ane Olea E gaardbruger Søren Harken Falk Gjerøy 1843
Kirsten Johanne Hansdatter 1851

1877 døpt datter: Henriette Emilie

1877.73 29.08.1877 30.09.1877 Henriette Emilie E grdbr Søren Harken Falk Gjerøy, Nordre 1843 [Gift apr 1873]
Kjertsten Johanna Hansd 1851

1875 døpt datter: Oline Andrea

1875.13 22.01.1875 30.05.1875 Oline Andrea E grdbr Søren Harken Falk Gjerøy, Nordre 1843 [Gift apr 1873, Hjd]
hustru Kjersten Hansd 1851

1873 døpt datter: Hanna Eline

1873.39 09.06.1873 10.08.1873 Hanna Eline E grdbr Søren Harken Falk Gjerøy 1843 [Gift apr 1873]
Kjerstine Johanna Hansd 1851

76 01 1900

GJERØY NORDRE

76, bnr 1 og 2

TEODOR THORESEN, innerstefamilie

Bosatt i huset til Søren Falk

1900 folketellingen

021 03 Teodor Thoresen 1869 Kristiansund N Rom Hf g Fiskeri, Inderst b
022 03 Mathilde Thoresen 1872 Øksnæs Nor Hm g Kommunal Jordemoder b
023 03 Anna Jensdatter 1892 Rødøy herred* Pleie-D ug Barn b

Ektefelle: Mathilde Thoresen

Født ca 1872 i Øksnes.
022 03 Mathilde Thoresen 1872 Øksnæs Nor Hm g Kommunal Jordemoder b

Kommunal jordmoder - Mathilde Thoresen

Pleiedatter: Anna Jensdtr

Født i Rødøy 1872.

76 00 1891

GJERØY NORDRE

76, bnr 1 og 2

HANS JAKOB KNUDSEN

1891 folketellingen

011 Hans Jakob Knutsen 000 1871 Bertstoken Sogn - Familiens overhode g -
012 Beret Anna Petersdtr. 000 1863 Aofjord. - Hustru g -
013 Karl Johan Hansen 000 1885 Rødøy - Søn - -
014 Peder Martin Hansen 000 1887 Rødøy - Søn - -
015 Hanna Andrea Hansdr. 000 1889 sept. Rødøy - Datter - -
016 Jensine Benjamine Karlsdt. 000 1876 Rødøy - Tjenestetyende - -

76 01 1875

GJERØY NORDRE

76, bnr 1 og 2

IVAR JOHANSEN, selveier

Selveier og bruker her 1875.
Ved tellingen 1900/1910 er han bosatt på bnr 4 Svenningen

Flytta fra bruket her

Ivar Jansen og ektefelle Olava Falk.

1875 folketellingen

008 02 Iver Jansen 1841 Rødø S. og Pr. hf g Gaardbr. og Selveier, Fisker b
009 02 Olava Falk 1846 Næsne S. og Pr. Hans Kone g b
010 02 Sara Larsdatter 1854 Rødø S. og Pr. %Vefjord S.% Tjenestepige ug Budeie b
011 02 Johanne Hendriksdatter 1855 Melø S. og Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b

Far til Søren og Olava

012 02 Andreas Falk 1800 Hemnæs S. og Pr. Far til No. 9 & 1 g Forsørges af Husfaderen b
013 02 Olava Harken 1801 Hemnæs S. og Pr. Hans Kone Forsørges af Husfaderen b

76 01 ? 1865

GJERØY NORDRE

76, bnr 1 og 2

THOMAS JENSEN, leilending

Leilending

1865 folketellingen

001 01 Thomas Jensen 51 Moe Præstegjeld Husfader ug Gbr Leilænding
002 01 Anne Jensdatter 46 Moe Præstegjeld ug hans Husholderske
003 01 Anne Thomine Jensdatter 18 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige
004 01 Karen Nielsdatter 31 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige
005 01 Adriane Kristensdatter 24 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige
006 01 Johanne Abrahamsdatter 42 Alstadhaug Predt ug Tjenestepige
007 01 Jens Thomasen 27 Moe Præstegjeld ug Tjenestekarl
008 01 Anton Jensen 17 Rødø Præstegjeld ug Tjenestekarl
009 01 Lorents Johansen 28 Rødø Præstegjeld Logerende ug Tømmermand

Utsæd/husdyr:

Bruker: Thomas Jensen
Utsæd: by4 ha1 po12
Brukers yrke: Gbr Leilænding
Husdyr: he1 ku22 få27

ANDRE personer:

1865 ft: Tjenestejente: Adriana Kristensdtr

Hun er født den 30.5.1843 på gården Melfjorden 25-05 Ravnskar.
Datter av Kristen Benjaminsen og Anne Dorthea Andersdtr. Lenke dit.
1865: 005 01 Adriane Kristensdatter 24 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige

76 02 1852

GJERØY NORDRE

76, bnr 1 og 2

NILS JAKOB JOHANSEN, selveier

1852 Kjøper gården - skjøte

Skjøte fra Paul Nilsen til Nils Jacob Johansen på denne eiendom for 360 spesidaler, datert 30. september, tinglest 1. oktober 1852.