Gård Sundøy (03)

bruk nr 1 (B-side)

Hovedsiden

03 01 Sundøy 1976

ALF JOHAN KALÅS, eier og bruker

Døde

Døde 18.8.1976, 60 år gammel (ulykke).

1950: Eier og bruker - Alf Johan Kalås

Skyld av 5 mark og 16 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Eier og bruker - Sofie Kalås

03 01 Sundøy 1963

AKSEL LUND KALÅS, eier og bruker

Født 18.11.1893.
Døde den 30.11.1963 og ble gravlagt på Rødøy vestre gravsted.
Foto av støtte.

1920 folketellingen (0301 0010 Staulen)

001 Axel Lund Kalås 01 1882-03-11 Hemnes - hp g Lofot Fisker med motorbåt
002 Anna Edvarda Sal Kalås 01 1893-09-13 Rødøy - hu g Husmor
003 Einar Andreas Kalås 01 1912-05-15 Rødøy - s - Pf
004 Lilly Amalia Kalås 01 1914-05-11 Rødøy - d - Pf
005 Alf Johan Kalås 01 1916-08-05 Rødøy - s - Pf
006 Ditleif Marthin Kalås 01 1918-10-18 Rødøy - s - Pf

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anna Edvarda Zahl Antonsdtr

1921 døpt sønn: Edgar Rikard Mathias

1921.4G 09.05.1921 19.06.1921 Edgar Rikard Mathias E fisker Aksel Lund Kalaas Sundøy 1892
hust Anna Edvarda Zal f: Antonsen 1893

Mer om EDGAR:

1919 døpt sønn: Ditlef Martin

1919.4G 18.10.1918 15.06.1919 Ditlef Martin E fisker Aksel Kalaas Sundøy 1892
hust Anna Albertsdat 1893

Mer om DITLEV:

1916 døpt sønn: Alf Johan

1916.34G 05.08.1916 24.09.1916 Alf Johan E fisker Aksel Lorentsen Kalaas Sundøy 1892
hust Anna Anthonsdat 1893

Mer om ALF:

1914 døpt datter: Lilly Amalia

1914.20P 11.05.1914 09.08.1914 Lilly Amalia E arbeder Aksel Larsen Sundøy 1892
hust Anna Edvarda Anthonsen 1893

Mer om LILLY:

1912 døpt sønn: Einar Andreas

1912.17G 15.05.1912 21.07.1912 Einar Andreas E fisker Aksel Lorentsen Sundøy 1892
hustr Anna Edvarda Zahl Antonsd 1893

Mer om EINAR:

03 01 Sundøy 1920

LORENTS MARTIN LARSEN KALÅS, eier og bruker

1920 folketellingen (03 01 0011 Sundøy)

001 Lorntz Martin Larsen Kalås 01 1859-07-08 Buksnes - hp e Gårdsbruk (S)
002 Johanna Albertine Melkersen 01 1879-04-06 Rødøy - tj ug Tjener (budeie)
003 Laura Amalie Larsen 01 1902-09-24 Hemnes - Pleiedatter hos Lorntz Kalås, Sundøy ug Pf

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Lorents L. Kalaas 08.07.1859 Boksnes hf g Gaardbr. og fisker b
002 01 Amalie Emanuelsen 18.06.1858 Hemnes hm g Gaardbr.kone b
003 01 Aksel Lorentsen 11.03.1892 Hemnes s ug Fisker f
004 01 Laura Larsdatter 24.09.1902 Hemnes d ug Fosterdatter b
005 01 Arent Larssen 05.07.1901 Hemnes s ug Fostersøn b
006 01 Petra Haagensen 05.07.1891 Rødøy tj ug Tjenestepike b

Amalie dør her

AVDØD:
1919.11P 11.10.1919 19.10.1919 kone Amalie Kalaas Hemnæs Sundøy 1857 Hjerneslag.

Ektefelle: Amalie Emanuelsdtr

1910: 02 01 Amalie Emanuelsen 18.06.1858 Hemnes hm g Gaardbr.kone b

1892 Sønn: Aksel Kalås

1910: 003 01 Aksel Lorentsen 11.03.1892 Hemnes s ug Fisker f

1910 FT: Fosterdatter: Laura Larsen

1910 004 01 Laura Larsdatter 24.09.1902 Hemnes d ug Fosterdatter b

1910 FT: Fostersønn: Arent Larsen

1910: 005 01 Arent Larssen 05.07.1901 Hemnes s ug Fostersøn b

ANDRE:

1910 FT: Tjenestejente: Petra Haagensen

006 01 Petra Haagensen 05.07.1891 Rødøy tj ug Tjenestepike b

03 01 1882 Johan Andersen

1882 skifte

Skifte etter Johan Andersen, Sundøen i Rødøy
Arvinger:
Ektefelle: Dorthea Olsdatter. Internt skiftenr: 19616. Skiftet åpnet: /-1884. Døde 1. januar 1882
Dorthea Olsdatter, Sundøen i Rødøy.
Hustru av avdøde. Ektefelle: Johan Andersen.
Johanna Dorthea Johansdatter, Sundøen i Rødøy, 18 år
Datter av avdøde. Værge Tobias Pedersen, Sundø

1882 døde

Johan Andersen dør her den 1. januar 1882.

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Johan Andersen 1839 Rødø S. og Pr. hf g Gaarbr. Fisker Leilending b
002 01 Dorthea Olsdatter 1832 Mo S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Johanne Johansdatter 1866 Rødø S. og Pr. d b
004 01 Johan D. Andersen 1851 Mo S. og Pr. Tjenestegut ug Gaardsarbeide og Fiskeri b
005 01 Johannes Olsen 1861 Rødø S. og Pr. Fostegut ug Gjæter Kræaturer b
006 01 Karl E. %Karel% Ringkjøb@Renkjøb 1870 Melø S. Rødø Pr. Fostegut ug Opfostes af No. 1 mod privat Understøttelse b
007 01 Gabrielanna Andreasdatter 1822 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b
008 01 Bertine Kristofersdatter 1858 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Underbudeie b
009 01 Kristine Arntzdatter 1863 Rødø S. og Pr. Fostepige Forsørges af No. 1 b
010 01 Arntz Hansen 1795 Lurø S. og Pr. Fattilem e Reiser om paa Legd, f. u. af Fattigvæsenet b
011 02 Johan Ursin Hartvigsen 1820 Buksnæs S. og Pr. Logerende e Fiskeri og binder Garn b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: ru1/4 by2 1/2 ha1/2 gr1/2 po9
Husdyr: he1 ku8 ka4 få20 sv1

1865 folketellingen

001 01 Johan Andersen 28 Rødø Præstegjd Husfader g Gbr Leilænding
002 01 Dorthea Olsdatter 34 Moe Præstegjd hans Kone g
003 01 Johannes Pedersen 14 Rødø Præstegjd Fostersøn ug
004 01 Anders Johansen 20 Rødø Præstegjd ug Tjenestekarl
005 01 Elerine Nielsdatter 21 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige
006 01 Dorthea Benjamindatter 21 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige
007 01 Mortine Thomasdatter 18 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige
008 01 Johan Olausen 6 Lurø Præsteg Fostersøn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Johan Andersen
Utsæd: ru1/2 by4 1/2 ha1/2 po15
Brukers yrke: Gbr Leilænding
Husdyr: he1 ku14 få18

EKTEFELLE og BARN:

Dortea dør her

AVDØD:
1917.1P 13.01.1917 22.01.1917 fiskerkone Dorthea Bergitte Olsdatter Sundøy 1830 Alderdom.

Ektefelle: Dorthea Olsdtr

Gjenlevende ektefelle da ektefellen Johan Andersen dør 1882.
1875: 002 01 Dorthea Olsdatter 1832 Mo S. og Pr. Hans Kone g b
Hun var fra Mo sogn og prestegjeld.
1865: 002 01 Dorthea Olsdatter 34 Moe Præstegjd hans Kone g

1866 døpt: datter Johanna Dorthea

Barn: Johanna Dorthea Navn: Johansdtr
1866.24 14.02.1866 05.08.1866 Johanna Dorthea E grdbr Johan Andersen Sundøy
Dorthea Birgitha Olsd

Mer om JOHANNA:

1882 skifte etter faren Johan Andersen:
Johanna Dorthea Johansdatter, Sundøen i Rødøy, 18 år
Datter av avdøde. Værge Tobias Pedersen, Sundø

1875:003 01 Johanne Johansdatter 1866 Rødø S. og Pr. d b

FOSTERBARN:

1875 FT: Fostergutt: Johannes Olsen

1875: 005 01 Johannes Olsen 1861 Rødø S. og Pr. Fostegut ug Gjæter Kræaturer b
(Ikke mer i FA).

Mer om JOHANNES:

AVDØD:
1881.22.1G 01.04.1881 ugift Johannes Sevartus Olsen Grinvær Sundø Flakstad 13.3.1861

1875 FT: Fostergutt: Karel Ringkjøb

1875: 006 01 Karl E. %Karel% Ringkjøb@Renkjøb 1870 Melø S. Rødø Pr. Fostegut ug
(Kan ha tilhøre den familien med samme navn som var en tid i Svinvær).

1875 FT: Fosterpige: Kristine Arntsdtr

Født dem 1.3.1864 på gård Reppen Nedre 56.01. Datter av Arnt Normann Nilsen og Karen Bertelsdtr.
1875: 009 01 Kristine Arntzdatter 1863 Rødø S. og Pr. Fostepige Forsørges af No. 1 b

1865 FT: Fostersønn: Johannes Pedersen

1865: 003 01 Johannes Pedersen 14 Rødø Præstegjd Fostersøn ug

1865 FT: Fostersønn: Johan Olaussen

Født ca 1859 i Lurøy.
1865:008 01 Johan Olausen 6 Lurø Præsteg Fostersøn ug
Johan er en nevø av Johan Andersen, barn av søsteren Elisabeth. Han er omtalt under moren foreldre Anders Dass og Anne.
Elisabets barn er omtalt som både Olaussen og Olaissen.

ANDRE:

1875 FT: Fattiglem: Arnt Hansen

010 01 Arntz Hansen 1795 Lurø S. og Pr. Fattilem e Reiser om paa Legd, f. u. af Fattigvæsenet b

1875 FT: Logerende: Johan Ursin Hartvigsen

011 02 Johan Ursin Hartvigsen 1820 Buksnæs S. og Pr. Logerende e Fiskeri og binder Garn b

1875 FT: Tjener: Johan D. Andersen

1875: 004 01 Johan D. Andersen 1851 Mo S. og Pr. Tjenestegut ug Gaardsarbeide og Fiskeri b

1875 FT: Tjener: Gabrielanna Andreasdtr

1875: 007 01 Gabrielanna Andreasdatter 1822 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b
Hun er datter av Andreas Hansen og Maren Jakobsdtr, Langnes.

1875 FT: Tjenestepige: Bertine Kristoffersdtr

1875: 008 01 Bertine Kristofersdatter 1858 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Underbudeie b

1865 FT: Tjener: Anders Johansen

Født ca 1845 i Rødøy.
1865: 004 01 Anders Johansen 20 Rødø Præstegjd ug Tjenestekarl

1865 FT: Tjenestepige: Ellerine Nilsdtr

Født ca 1844 i Rødøy
1865: 005 01 Elerine Nielsdatter 21 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige

1865 FT: Tjenestepige: Dorthea Benjaminsdtr

Født ca 1844 i Rødøy.
1865: 006 01 Dorthea Benjamindatter 21 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige

1865 FT: Tjenestepige: Mortina Olava Tomasdtr

Født den 22.09.1848 på gården Myken. Datter av Tomas Kristian Pedersen. lenke dit.
1865: 007 01 Mortine Thomasdatter 18 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige

03 01 1873 Anders Dass

Anders Dass = Anders Dass Andersen Zahl

Ser ut til å bare ha bruket navnet "Anders Dass".

1873 skifte

Skifte etter Anders Dass, Sundøen i Rødøy
Ektefelle: Anne D. Danielsdatter. Internt skiftenr: 19614. Skiftet åpnet: /-1874. Døde 13. october 1873.
Arvinger:
Anne D. Danielsdatter, Sundøen i Rødøy. Hustru av avdøde. Ektefelle: Anders Dass.
Johan Andersen, Sundøen i Rødøy, 36 år Sønn av avdøde.
Anne Andersdatter, i Namdalen, 41 år Datter av avdøde.
Elisabet Andersdatter, Sundøen i Rødøy. Datter av avdøde. Død.
Arnt Olausen, Sundøen i Rødøy, 19 år Dattersønn av avdøde. Barn av Elisabet
Eline Olausdatter, Sundøen i Rødøy, 16 år Datterdatter av avdøde. Barn av Elisabet
Johanne Olausdatter, Sundøen i Rødøy, 13 år
Datterdatter av avdøde. Barn av Elisabet. Værge for de umyndige O. Jæger, Sundø

1873 Anders Dass dør

AVDØD:
1873.23 13.10.1873 19.10.1873 kaarmand Anders Dass Sundø 77 1796

1865 folketellingen

001 01 Anders Dass 65 Næsne Præsteg Husfader g Føderaadsmand
002 01 Anne Danielsdatter 56 Rødø Præsteg hans Kone g
003 01 Simonette Johansdatter 36 Rødø Præsteg (Moe Præsteg) ug Tjenestepige

ANDRE personer:

1865 FT: Tjenestepige: Simonette Johansddtr

1865 : 003 01 Simonette Johansdatter 36 Rødø Præsteg (Moe Præsteg) ug Tjenestepige

EKTEFELLE og BARN:

1875 skifte

Skifte etter Anne Dorthea Danielsdatter, Sundøen i Rødøy
Enke. Internt skiftenr: 19615. Skiftet åpnet: /-1875. Døde 17. juni 1875
Arvinger:
Johan Andersen, Sundøen i Rødøy, 38 år Sønn av avdøde.
Anne Andersdatter, Hangflæs i Kolvereid, 42 år Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Ole Monsen.
Ole Monsen, Hangflæs i Kolvereid.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Anne Andersdatter.
Eliasbeth Andersdatter, Kvinnen i Lurøy.
Datter av avdøde. Død. Gift. Var gift med Olai Norum, Kvinnen i Lurø
Olai Norum, Kvinnen i Lurøy.
Svigersønn av avdøde. Gift. Enkemann. Ektefelle: Eliasbeth Andersdatter.
Arnt Olaisen, Sundøen i Rødøy, 21 år Dattersønn av avdøde. Barn av Elisabeth
Eline Olaisdatter, Sundøen i Rødøy, 18 år Datterdatter av avdøde. Barn av Elisabeth
Johan Olaisen, Sundøen i Rødøy, 15 år Dattersønn av avdøde. Barn av Elisabeth

1875 Anne dør her

AVDØD:
1875.18 17.06.1875 19.09.1875 kaarenke Anne Dorthea Danielsdatter Sundø 70

Ektefelle: Anna Dorthea Leganger Danielsdtr

Født på gården 'Sundøy ca 1809.
Foreldre Daniel Nilsen og Johanna Olsdtr.
1865: 002 01 Anne Danielsdatter 56 Rødø Præsteg hans Kone g
1875 gjenlevende ektefelle etter ektefellen Anders Dass.

1838 døpt sønn: Johannes Andreas

1838.17 09.06.1838 22.07.1838 17.06.1838 Johannes Andreas E gbr Anders Dass Sundøy
kone Anne Danielsdatter

Mer om JOHANNES (Johan):

Nevnt i skifte etter faren Anders 1874.
Johan Andersen, Sundøen i Rødøy, 36 år Sønn av avdøde.
Nevnt skifte etter moren 1875: Johan Andersen, Sundøen i Rødøy, 38 år, sønn av avdøde.
Overtar som bruker her etter sin far.

1836 døpt sønn: Nils Kristian Dass

1836.1 04.01.1836 24.04.1836 06.01.1836 Niels Christian Dass E grdmd Anders Dass Sundøy
kone Anne Dorte Leganger

Mer om NILS:

Ikke omtalt i skifte etter faren Anders 1874 og moren 1875.

1832 døpt datter: Anne

1832.27 24.10.1832 04.11.1832 Anne E gaardmand Anders Dass Sundøy
kone Anne Dorthea Leganger Danielsdatter

Mer om ANNE:

Skifte etter faren Anders 1874:
Anne Andersdatter, i Namdalen, 41 år Datter av avdøde
Skifte etter moren 1875:
Anne Andersdatter, Hangflæs i Kolvereid, 42 år Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Ole Monsen.
Ole Monsen, Hangflæs i Kolvereid.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Anne Andersdatter.

1831 døpt sønn: Daniel

1831.10 11.04.1831 22.05.1831 22.04.1831 Daniel E grdmd Anders Dass Sundøy
kone Anne Dortea Leganger Danielsdatter

Mer om: DANIEL

Ikke nevnt i skifte etter far 1874/mor 1875.

1929 døpt datter: Elisabet Maria

1829.14P 16.07.1829 09.08.1829 Elisabeth Maria E gaardbr Anders Dass Sundøy
hustrue Ane Dorthea Danielsd [Hjd]

Mer om ELISABET:

Skifte etter faren Anders 1874:
Elisabet Andersdatter, Sundøen i Rødøy. Datter av avdøde. Død.
Arnt Olausen, Sundøen i Rødøy, 19 år Dattersønn av avdøde. Barn av Elisabet
Eline Olausdatter, Sundøen i Rødøy, 16 år Datterdatter av avdøde. Barn av Elisabet
Johanne Olausdatter, Sundøen i Rødøy, 13 år
Datterdatter av avdøde. Barn av Elisabet. Værge for de umyndige O. Jæger, Sundø

Skifte etter MOR:

Eliasbeth Andersdatter, Kvinnen i Lurøy.
Datter av avdøde. Død. Gift. Var gift med Olai Norum, Kvinnen i Lurø
Olai Norum, Kvinnen i Lurøy.
Svigersønn av avdøde. Gift. Enkemann. Ektefelle: Eliasbeth Andersdatter.
Arnt Olaisen, Sundøen i Rødøy, 21 år Dattersønn av avdøde. Barn av Elisabeth
Eline Olaisdatter, Sundøen i Rødøy, 18 år Datterdatter av avdøde. Barn av Elisabeth
Johan Olaisen, Sundøen i Rødøy, 15 år Dattersønn av avdøde. Barn av Elisabeth

FESTETOMTER

2007 Bnr 1 - feste nr 6

Gnr 3, bnr 1, feste nr 6 er solgt for kr 420,000 fra Tore Brasøy Midtstraum og Siv Nordbø Midtstraum til Nina Helen Olsen og Morten Bjørnmyr (21.06.2007).

2005 Bnr 1 - feste nr 3

23. september 2005: Gnr 3, bnr 1, festenr 3 er solgt for kr 350.000 fra Geir Åsmund Vidhammer til Rainer Tavernier. Kilde: Statens kartverk.