Breivik (57)

1801 og noe før

Alt før tellingen 1801 er pga plassmangel på denne hjemmesiden, overført til PDF filer i egen database på min PC.

Til hovedsiden

1801 Henrik Hansen
1801 Svend Hansen

57 02 01 1835

BREIVIK

57/02

HENRIK HANSEN, leilending

Henrik var sønn av Hans Christophersen f. 1732 på gården Breivik, som er sønn av Christopher Hansen, som igjen var sønn av Hans Christophersen, se brukere her før 1801.

Henrik ble konfirmert som bosatt på gården Breivik 57, året 1777, 18 år gammel (K2708).

Henrik dør her på gården den 4.mars 1835. Gravlagt 18.mars 1835.

Mannskapsrullene

Mannskapsrullene 1809-1835:
I mannskapsrullene er Henrik nevnt fra 1809 – 1828. Han er noen år nevnt som født på Sør-Vernes, noen år som født Breiviken? Nevnt fra 1809 som bruker av bruk nr. 2 av gården Breivik. I 1817 nevnes han som holdsmann. Noenlunde frisk og senere svakelig.

1801 folketellingen

Gården ”Er det Nordlandske Kirke- og Skolefond Beneficeret”

001 01 Hendrich Hansen 46 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og nærer sig af fiskeri
002 01 Beret Borgersdatter 45 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Hans Hendrichsen 10 Deres søn Ugift
004 01 Martha Kristophersdatter 15 Foster datter Ugift
005 01 Daaret Jensdatter 40 Tjeneste pige Ugift
006 01 Marit Ellingsdatter 80 Hændes moder 1te ægteskab Ophold i huset
007 01 Niels Pedersen 86 Holds mand Enkemand efter 1te ægteskab

1795 kvernskatt

1383 Svend Peder og Niels nu Svend og Henrich 1 qværn i brug 6 s.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (1): Beret Borgersdtr

Henrik ble viet i 1.ekteskap 26.12.1788 Beret (Bergitte) Borgersdtr, 45 år, (f.ca.1756). Beret er datter av nedenfor nevnte Marit Ellingsdtr f. 1721. Beret dør her 20.mai 1820. (K4015-16). Beret var også datter av Borger Pedersen og vent i skifte da han døde på gården Vaagenge 1768.

.

1801 ft: Mor til huskona - Marit Ellingsdtr

006 01 Marit Ellingsdatter 80 Hændes moder 1te ægteskab Ophold i huset
Hun var datter til Elling Olsen og Beret Olsdtr på gården Rangsund.

Brukerens svigermor, mor til Beret, Marit Ellingsdtr, 80 år (f.ca.1721) har opphold i huset. Hun nevnes ikke som enke, men det oppgis 1.ekt. Det kan være en ektefelle som er bosatt annen sted? Hun nevnes i kirkeboka som død år 1813 på gården Brevik, 96 år gammel (?)

.

1791 sønn: Hans Henriksen

Født ca 1791 og er omtalt folketellingen 1801. Han overtar som bruker etter faren.

ANDRE personer:

1801 fosterdatter: Martha Kristoffersdtr

De har også 1801 en fosterdatter – Marta Kristoffersdtr, 15 år (f.ca.1786)

.

1801 losjerende: Nils Pedersen

I huset er også holdsmann Nils Pedersen, 85 år og født ca. 1716. Han er enkemann etter første ekteskap. Er registrert som død både år 1802 og 1804 i kirkeboka, 91 år gammel. Han kan være en tidligere bruker av gården på 1700-tallet.

57 00 1777

BREIVIK

57/00

HANS HERMANN SVENDSEN, selvfosterkarl

Sønn av bruker her 1801 Svend Hansen.
Hans Hermann Svendsen døde på gården Breivik 57 den 28.desember 1877.

Faddere ved hans dåp

Faddere ved dåp 1797 (K4953).

Anna Martha Nilsdtr Breivik
Kirsten Christopher Breivik
Nils Nilsen Ørnes
Henrik Breivik
Maria Pedersdtr Breivik.

1801

Bosatt hjemme på gården Breivik 57-01 i år 1801.

Mannskapsrullene

Hans er nevnt i mannskapsrullene 2 år – 1828 og 1835. 1828 nevnes han som 31 år gammel og bosatt på Myken, ”Er selfosterkarl”. 1835 er han bosatt på gården Nordre Vernes med kommentar.

Uekte sønn:

Hans hadde en sønn, utenfor ekteskap, med piken Elen Maria Berina Andreasdtr f. 1807. Han nevnes i denne forbindelse som ”løsgjenger” i kirkeboka, og bosatt på gården Bø ved dåp av barnet 1835. Han var 37 år,
hun 27. Begges 1. leiermaal.

Sønnen - bosatt Segelfor

Sønnen Iver Andreas Manasse Hansen f. 17.oktober 1834 på gården Vernes Nordre. Iver ble gift med Karen Martina Jensdtr f. 21.juli 1840. De var bosatt som husmannsfolk på gården Segelfor 63, den plass som senere ble bruket Tryggestadvik. Omtales nærmere under gården Segelfore.

1865 folketellingen

Ved folketellinga 1865 er Hans bosatt hos husmann Hans Olsen på plass under gården Verang 43. 1875 nevnes han som lægdslem på gården Tjong Nedre 59-02.

57 00 1805

BREIVIK

57/00

SVEND HANSEN, leiledning og SKOLEMESTER

1801 ft: ”Gården er det Nordlandske Kirke- og Skolefond Benificeret”.

OMTALT SOM SKOLEMESTER DA HAN BLE VIET 1794.

1805 skifte

Skifte 1805 etter Svend Hansen Breivik. Gjenlevende ektefelle Abelona Hansdtr. Barn: Hans Svendsen (9), Andreas Svendsen (7) og Beret Johanna Svendsdtr (4).

1805 død

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1805. Svend Hanssøn, Breivik, 40 aar.

1802 bror

Kristoffer Hansen, bror av Svend. 40 år 1802.

1802 søster

Else Hansdatter, søster av Svend, gift med Jakob Olsen, Halsa i Meløy.
Skifter i Meløy:
Skifte Halsa i Meløy 1813 etter avdøde Else Hansdtr.
Bror: Christopher Hansen, gift, bosatt Brevik.
Bror: Svend Hansen (død).
Barn av Svend: Hans Svendsen (18). Andreas Svendsen (15).
Beret Johanna Svendsdtr.

1802 skifte etter far

Skifte på gården Breivik 1802 etter avdøde Hans Olsen. Gjenlevende ektefelle Ane Danielsdtr. Sønner av avdøde: Christopher Hansen (40), Svend Hansen (36). Datter: Else Hansdtr, gift med Jacob Olsen, Halsa i Meløy.

1801 folketellingen

008 02 Svend Hansen 42 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og nærer sig af fiskeri
009 02 Abelona Hansdatter 31 Hans kone 1te ægteskab
010 02 Hans Hermand Svendsen 4 Deres søn
011 02 Andreas Svendsen 2 Deres søn
012 02 Kiersten Jensdatter 64 Konens moder 1te ægteskab Har sit ophold i huset

1795 formynder

Skifte etter Karen Jensdtr Gjerøy 1795. Svend er nevnt som formynder av Ole Olsen, 26 år, sønn av Ole Olsen, som var sønn av Anne Jensdtr, Karen Jensdtr sin søster.

1795 kvernskatt

1383 Svend Peder og Niels nu Svend og Henrich 1 qværn i brug 6 s.

UEKTE DATTER (?)

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)
Barn: Elen Maria Svendsdtr f 1783.
Mor: Ingeborg Hansdtr, pige.
Far: Svend Hansen, ungkarl.
Trolig er det denne far det gjelder. Ikke oppgitt bosted.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Abelone Hansdtr

Gift i 1.ekteskap med Abelone Hansdtr, 31 år (f.ca.1770).
Ut fra hennes søsken og halvsøsken i skiftet fra 1814 - er hun trolig innflytter til Rødøy (?)

1814 skifte Lurøy etter Abelones halvbror

Skifte Lurøy 1814:
Skifte på gården Solvær Nordre 1814 etter Iver Hansen og Ingeborg Olsdtr. Skifte på begge.
Hermand Hansen, død, mannens bror.
Hans Hermandsen, barn av Hermand, gift; Salten.
Hermand Hermandsen, barn av Hermand, tjener Jon Paulsen Stuvland.
Karen Hermandsdtr (32), datter av Hermand, tjener Jon Poulsen Stuvland. Gjertrue Hermandsdtr, datter av Hermand (25).
Abelona Hermandstr (28), barn av Hermand, tjener Jon Jonsen Bratland i Lurøy.
Hans Hansen (død) mandens broder.
Maren Handtr, barn av Hans, gift Samuel Mikelsen, Fuglestad i Nesna.
Abelona Hansdtr, ugift, barn av Hans, Tjener Samuel Michelsen, Fugelstad.

Abelona Hansdtr, enke, mandens halvsøster, Rødøy.

Olava Christensdtr, gift med Jon Jonsen Lovunden.

1794 Abelone sin mor

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1794. Berith Joensdtr, Breeviig, 70 aar.

BARN:

1798 sønn: Andreas Svendsen

Døpt 1798 (K5127).

Faddere:
Nils Klokker
Peder Engøen
Henrik Breivik
Lisbeth Sandersdtr Breivik
Berete Kristoffersdtr Flatøe.

Mer om ANDREAS:

Bosatt her 1801.

Andreas er nevnt i mannskapsrullene 1827 og 1828 som bruker av gården Myken 1xxx (01.0.0). ”Høy og frisk”. 1833 og 1835 nevnes han som husmann på Steensvig Selsøy Store.

Harry Danielsen: ”Øya og folket”: ”39.
Anders Svendsen (husmann), gift med Helene Nilsdtr. Barn: Svend Hagelstrøm f. 14.5.1824. 2. Nils Olai f. 26.8.1831, gift 1860 med Bolette Sørensdtr. 3. Olava. Denne familien flyttet trolig til Meløy. I hvert fall blir Nils Olai konfirmert i Meløy kirke 1847. Og da han giftet seg var han bosatt i Bolga.”

.

1797 Sønn: Hans Hermann Svendsen

MER OMTALT PÅ EGEN SIDE.
Født ca 1797 på gården her.
Bosatt 1865 som lægdslem på gården Værang.
Dør her 28.12.1877.

.

1801 datter: Beret Johanna Svendsdtr

Berith Johanna Svendsdtr f. ca 1801 Brevik 57 01.
Bosatt her ved tellinga 1801.
Berith ble gift med Peder Nilsen som døde på gården Myken. Skifte Myken 1846.
De hadde sammen sønnen Martini Olai Michael Pedersen
f. 7. desember 1832 på Myken. Sønnen nevnes ikke i skifte 1846, og antas død før den tid.
Berith Johanna var en av registrerte spedalske i Rødøy. (00643).

1795 KVERNSKATT

Kvernskatt
1383 Svend Peder og Niels nu Svend og Henrich 1 qværn i brug 6 s.
1384 Henrich Peder og Niels nu Svend og Henrich 1 qværn i brug 6 s.
1385 Christopher Hans nu Christopher 1 qværn i brug 4 s.