Flatøy (75)

bnr 3 og 4

Hovedsiden

75 03 1950

FLATØY, HESTØY

RAGNAR OG MARIT GUNDERSEN, eiere

1950 Eiere: R, og M. Gundersen

Skyld av 34 øre
Matrikkelutkastet av 1950:

Ragnar og Margit Gundersen

Søsken Ragnar Gundersen og Margit Gundersen.

Om Marit Elise:

Født 20.1.1910. Døde i Rødøy 15.05.2001.
NORDLANDSPOSTEN 90 ÅR, 20.01.00:
"Margit Gundersen fyller 90 år idag, torsdag 20. januar. Hun ble født på Hestøy i Rødøy som nr. 5 av åtte barn. Hennes fars familie kommer fra Hardanger, og morens familie kom fra Rødøy. Margit gikk på Fredheim ungdomsskole, og etter det reiste hun til Bodø og jobbet hushjelp og husbestyrerinne. Hjemlengselen tok etterhvert overhånd og Margit reiste tilbake til Hestøy, hvor hun ble boende sammen med foreldrene og broren Ragnar. Margit tok seg av foreldrene inntil de døde. Hun flyttet sammen med broren til Rødøy, og de bodde sammen til han døde. Etter brorens død, begynte Margit å sysle med tanken om å bygge eget hus. Huset stod ferdig i 1991, og da var Margit 81 år. Høsten 1998 måtte Margit amputere sitt venstre ben, og ble avhengig av rullestol. Dette forhindret henne ikke i å ta sin første utenlandstur, som gikk til Kanariøyene sammen med en søster og nieser. Turen ble en opplevelse for henne. Margit bor alene og greier seg selv med god hjelp fra hjemmesykepleien i Rødøy. Vi ønsker henne lykke til på dagen. På vegne av familien. Sissel."

Dødsannonse 2001:
Gjenlevende søster Ebba Helene (Arne). Eller er slekta bosatt: Rødøy, Oslo, Trondheim, Bodø, Fauske og Engavågen. Nieser og nevøer: Ole, Arne, Harry, Steinar, Oddbjørn, Unni, Bjørnar, Evelyn, Sissel, Stein Olav, Jan Olav og Inger Miriam. Begraves fra sykehjemmets kapell på Rødøy 25.mai 2001.

75 03 1910

FLATØY, HESTØY

75/03

OLAUS GUNDERSEN, bruker

1920 folketellingen (75 03 0042 Hestøy)

001 Olaus Johan Lyder Gundersen 01 1866-05-15 Rødøy - hp g Fisker mest paa småbåt hjemme
002 Marie Kristine Gundersen 01 1880-02-24 Rødøy - hu g Husmor
003 Ragnar Leander Gundersen 01 1901-10-04 Rødøy - s ug Fisker mest på småbåt hjemme uten kontant løn
004 Marius Olav Lund Gundersen 01 1904-05-23 Rødøy - s ug Gårdsarbeider hjemme hos far uten kontant løn
005 Aagåt Gurine Berg Gundersen 01 1906-04-07 Rødøy - d ug Pf
006 Margit Elise Gundersen 01 1910-01-20 Rødøy - d ug Pf
007 Frida Lovise Gundersen 01 1912-08-05 Rødøy - d ug Pf
008 Olga Marie Gundersen 01 1915-09-26 Rødøy - d ug Pf
009 Ebba Helene Gundersen 01 1918-03-04 Rødøy - d ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Olaus Gundersen 15.05.1866 Rødøy hf g Gaardbr. og fisker f
002 01 Marie Lorntsdatter 24.02.1880 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
003 01 Ragnar Olaussen 1901??.10.04 Rødøy s ug Søn b
004 01 Marius Olaussen 23.05.1904 Rødøy s ug Søn b
005 01 Aagot Olausdatter 07.04.1906 Rødøy d ug Datter b
006 01 Margit Olausdatter 1910??.01.20 Rødøy d ug Datter b

1900 folketellingen (husmann)

008 03 Olaus Gundersen 1866 Rødøy herred* Hf g Fisker, Inderst b
009 03 Marie Lorentsdatter 1880 Rødøy herred* Hm g Inderstkone b
010 03 Helge Olaussen 11.08.1900 Rødøy herred* S ug Barn b

Hvor fra:

Født 15.5.1866 på gården Bjerga. Sønn av Gunnar Olsen og Helene Otine Lorentsdtr.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Marie Lorentsdtr

Marie er født 24.2.1880.
Hun er nevnt her sammen med ektefellen 1875, 1900 og 1910.
Hun er datter av Lorents Andreas Olsen og Marit Christine Andreasdtr. Foreldrene er 1865 bosatt på en plass under gården Sperstad. År 1900 er faren kommet til Kilholm, plassen her. Se under her.

Datter: Nargit Elise Gundersen

Født den 20.1.1910.

Datter: Aagot Gurine Berg Gundersen

Født Hestøy 7.4.1906. Døpt kirken 4.6.1906.
005 01 Aagot Olausdatter 07.04.1906 Rødøy d ug Datter b
Fra tellingen 1910

Sønn: Marius Olaf Lund Gundersen

Født 23.5.1904 på Flatøy. Døpt kirken 24.7.1904.
004 01 Marius Olaussen 23.05.1904 Rødøy s ug Søn b
Fra tellingen 1910.

Sønn: Ragnar Leander Gundersen

Født her 04.10.1901. Døpt kirken 3.11.1901.
Se omtalen av søsteren Margit nedenfor her.

Sønn: Helge Martin Gundersen

Født Kilholm 11.8.1900. Døpt kirken 9.9.1900.
Han er 1910 nevnt som fostersønn av: Peter Martinus Lorentsen, se bnr 6 nedenfor.

Mer:

Ifølge opplysinger foran her var de 8 barn. Resterende legges inn når jeg finner kildene.

75 03 1910

FLATØY, HESTØY

75/03

KASPER LIE, innerstefamilie

1910 folketellingen

007 02 Kasper E. Lie 18.04.1873 Senjen el hf g Fisker (inderst) b
008 02 Jenny Larsdatter 15.10.1885 Lurøy hm g Fiskerkone b

75 04 2017

FLATØY, LEIRVIKNES

75/04

2017 ny eier: Jan Arner Hansen

ANDEL overdratt den 22.11.2017 fra tidligere eier nevnt under her (4 Brasø).

2017 - andel overdradd

Andel av Gnr 75, bnr 4 er overdradd fra Laila Olea Strøm til Jan Arner Hansen (22.11.2017).

2017 eiere

Berit Brasø.
Bjørn Brasø,
Harald Brasø, og
Tom Steve Brasø

75 04 1950

FLATØY, LEIRVIKNES

75/04

HÅKON STRØM, eier

Eier og bruker - Håkon Strøm

Skyld av 35 øre
Matrikkelutkastet av 1950:

75 04 1910

FLATØY, LEIRVIKNES

75 04

LORENTS ANDREAS LORENTSEN,

Eier av bruk i Høyvågen

Nevnt som eier av eiendom der og trolig er han også flytta dit.

1910 folketellingen

005 02 Lornts Lorntsen 06.06.1872 Rødøy el hf g Fisker b
006 02 Gurine Andreasdatter 05.07.1884 Rødøy hm g Fiskerkone b
007 02 Gunnar Lorntsen 19.04.1906 Rødøy s ug Søn b
008 02 Helga Lorntsdatter 09.06.1908 Rødøy d ug Datter b
009 02 Gerda Lorntsdatter 05.05.1910 Rødøy d ug Datter b
010 02 Anka Andreasdatter 08.06.1897 Rødøy b ug Besøkende, Fors. husmandsenke mt

Hvor fra

Han er født 6.6.1872 på gården Strømsvik (41). Sønn av Lorents Andreas Olsen og Marit Christine Andreasdtr. Faren er skrevet om nedenfor på denne siden.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Gurine Johanna Andreasdtr

Født 5.7.1884 på gården Gjesøy. Døpt kirken 24.8.1884. Datter av Andreas Aslaksen og Jakobea Johanne Andersdtr. Familien hennes bodde flere stedet med sender lenke her til Hestø under gården Gjerøy Nordre.

MER:

FOLKETELLINGA 1900:
Arbeider som tjenestepike hos Peder Olsen (f.1837), Lerviknes under Flatøy (75-1).

Datter: Gerda Lorentsen

Født 5.5.1910, bosatt hjemme ved tellingen i 1910.

Datter: Helga Lorentsen

Født 9.6.1908, bosatt hjemme ved tellingen 1910.

Sønn: Gunnar Lorentsen

Født 19.4.1906, bosatt hjemme ved tellingen 1910.

ANDRE:

Søster av huskona: Anka Andreasdtr

010 02 Anka Andreasdatter 08.06.1897 Rødøy b ug Besøkende, Fors. husmandsenke mt

75 04 1910

FLATØY, LEIRVIKNES

75 04 husmannsplass

JAKOB ANDREAS PEDERSEN, husmann

1910 folketellingen

002 01 Jakob Pedersen 11.10.1862 Rødøy fl hf g Fisker, driver pladsen sammen med sin fader b
003 01 Ellerine Lorntsdatter 11.03.1867 Rødøy hm g Fiskerkone b
004 01 Ragna Mathiasdatter 14.04.1901 Rødøy d ug Pleiedatter b

1891 folketellingen

001 Jakob Andreas Pedersen 1 1862 Rødø Sogn - Familiens overhode g -
002 Ellerine Oline Lorntsd. 000 1867 Rødø Sogn - Hustru g -
003 Adrianna Iversdatter 000 1824 Egges Sogn - mor til Husherren g -

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ellerine Lornsdtr

Pleiedatter - Ragna Marie Kristine Jensen

Hun er født 14.4.1901 på Gjerøy søndre som datter av Jens Mathias Myhre Jensen og Johanne Kornelia Pedersdtr.

75 04 1910

FLATØY, LEIRVIKNES

75/04 Husmannsplass

PEDER OLSEN, husmann

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Peder Olsen 24.06.1833 Hemnes hf e Husmnd., graver og kirketj. b

Sønnen Jakob - se foran.

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Peder Olsen 1837 Hemnæs Nor Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand b
002 01 Adrianna Iversdat 1825 Egge NT Hm g Husmandskone b
003 01 Jakob Pedersen 1862 Rødøy herred* S g Fisker f
004 01 Ellerine Lorentsdatter 1867 Rødøy herred* FL Sønne-Kone g Fiskers Kone b
005 01 Gurine Andreasdatter 1884 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b

1875 folketellingen

001 01 Peder Olsen 1833 Hemnæs S. og Pr. hf g Husmand med Jord, F. b
002 01 Adrianna Iversdatter 1825 Stods S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Mikal Pedersen 1854 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Far i Fisket b
004 01 Jakob Pedersen 1862 Rødø S. og Pr. s b
005 01 Sara Pedersdatter 1860 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moderen b
006 01 Kristine Pedersdatter 1865 Rødø S. og Pr. d Hjelper Moderen b
007 01 Johanne Pedersdatter 1870 Rødø S. og Pr. d Hjelper Moderen b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by1/4 po2
Husdyr: ku1 ka1 få8

1865 folketellingen

001 01 Peder Olsen 34 Hemnæs Præste Husfader g Husmand med Jord
002 01 Adriane Iversdatter 41 Stod Præste hans Kone g
003 01 Mekael Pedersen 11 Rødø Præste Deres Søn ug
004 01 Ludvig Pedersen 9 Rødø Præste Deres Søn ug
005 01 Jakob Andreas Pedersen* 3 Rødø Præste Deres Søn ug
006 01 Andrea Pedersdatter 8 Rødø Præste Deres Datter ug
007 01 Sara Pedersdatter 6 Rødø Præste Deres Datter ug
008 01 Kristine Pedersdatter 1 Rødø Præste Deres Datter ug
009 01 Jakob Gjertsen 37 Veø Præstegjd Logerende ug Skomager

Utsæd/husdyr:

Bruker: Peder Olsen
Utsæd: ru1/8 by1/8 po2
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku2 få6

ANDRE personer:

1900 Gurine Johanne Andreasdtr, tjenestejente

Hun ble gift med Lorents Lorensen f. 1872 - se familie registrert her foran i 1910.

1865 Logerende - Jakob Gjertsen

1865 ft: 009 01 Jakob Gjertsen 37 Veø Præstegjd Logerende ug Skomager

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Adrianna Iversdtr

Født 1825 Stods præstegjeld.

.

1865 datter: Kristine Albertine Bang Pedersen

Født 8.5.1865 her. Nevnt i tellingen 1865 og 1875 som bosatt hjemme.

.

1862 sønn: Jakob Andreas Pedersen

Født her 11.10.1862. Bosatt hjemme tellingene frem til 1910. Driver da plassen sammen med sin far.

.

1860 datter: Sara Margrethe Blix Pedersen

Født her den 13.8.1860. Nevnt bosatt hjemme 1865 og 1875, ikke senere.

.

1860 datter: Andrea Caspara Pedersen

Født 23.4.1858 på Flatøy. Nevnt bosatt hjemme ved tellinga 1865, ikke senere.

,

1856 sønn: Ludvig Nikolai Pedersen

Født 29.5.1856. Nevnt bosatt hjemme hos foreldrene ved tellingen 1865, ikke senere.

.

1854 sønn: Mikal Kornelius Pedersen

Født her 14.09.1854. Nevnt bosatt hjemme ved tellingen 1865 og 1875.

.

HENNES 1STE EKTESKAP:

KIRKEBOKA EKTESKAP 1854-03:
11.juni. Ungkar Peder Olsen, Hænes-Grinvær, 22, sønn av Ole Hansen. Enke Adriane Iversdatter, Stod, 28, datter av Iver Hansen.

Adrianne sin sønn:

Født 6.10.1848 på gården Rønvik (48).
MINNELISTA 1864:
Kristian omkom sammen med Ole Enok Norman Nilsen, Flatøy, den 25.11.1864. Begge omkom på en 8 åra vedbåt med seksroringssegel. Båten var overlasta. Ingen kom att. Bosatt Flatøy.