Gård Kvalvik (51)

Bruk nr 1 B

Hovedsiden

51 01 09

JØRGEN JOHAN KVALVIK/ANN-HELEN KVALVIK, eiere

Hjemmel i grunnboka fra 27.07.2018. Eier en halvpart kvar.
Jørgen er sønne-sønn av forrige eier Odd Kvalvik.

51 01 08

ODD KVALVIK, eier

Han hjemmel ble overført til nye eiere den 27.07.2018.
Odd var født den 8.12.1933.
Han var sønn av Sverre Kvalvik, bror av Frithjof. Sverre ble bosatt i Verangfjorden - på gården Melen 38-02 Birkelund.
Sverre døde 18.04.1972.

© RLA. (712).

 

 

 

 

Åbodsvik foto nr: 8638-23.  Fra venstre: Nelly Nilsen, Bjerga f. 1917.  Linken Norås Bloch, f. 1917, g. Kvalvik.

51 01 07

FRITHJOF KVALVIK, eier og bruker

Frithjof døde 30.11.1978 og ble gravlagt på Tjongsfjord nye gravplass.
Folketelling her, bosatt hjemme hos foreldrene her.
1920; 008 Fritjof Ferdinan Tomasen 01 1913-10-09 Kvalvik i Rødø - s - Barn

Flytta til Kila

Kjøpte bruket etter Torstein og Helga Krøger i Kila. 61.07.

1920 folketellingen

1920 Kvalvik: 008 Fritjof Ferdinan Tomasen 01 1913-10-09 Kvalvik i Rødø - s - Barn

Båt

Må (Åpen motorbåt) fiskekutter Svanen N-126-R. Trebåt fra 1929. 20-6,5-3.
3 HK Sabb motor. Merkeregister 1940.

Ektefelle: Linken Norås Blcoh, g. Kvalvik

”Vår kjære søster og tante Linken Norås Kvalvik født 18.juni 1917 gikk fra oss fredag 20.juli 2001. Tjongsfjorden og Halsa. Anne og Jorun (søstre).
Tantebarn og øvrig familie. Begraves fra Tjongsfjord kirke fredag 27.juli”

1917.28P 18.06.1917 29.07.1917 Linchen Nordås E fisker Johan Ludviksen Block Bjerga 1893
h Thale Nielsen 1896

51 01 Kvalvik 1950

NILS BENJAMIN TOMASSEN KVALVIK, eier

Nils Thomassen Kvalvik, f. 30.03.1875, d. 05.11.1956.
Gravlagt på Tjongsfjord gamel gravplass. (foto dobbelstøtte).
1920: 001 Nils Benjamin Tomasen 01 1875-03-30 Kvalvik i Rødø - hp g Driver hjemmefiske smaabaat
1910: 30.03.1875 Nils Tomassen, f. Rødøy, husfader, g. fisker og gaardbruger. Eiend.
1900: 006 02 Nils Tomassen 1875 Rødøy herred* Hf g Fisker og inderst b

1950

Nils Tomassen
Matrikkelutkastet fra 1950:
Gnr. 51, bnr. 1 Kvalviken
Skyld av 72 øre.
Hjemmelsinnehaver: Nils Th. Kvalvik.
Bruket er eneste matrikulerte i 1950

BRANNKASSEN (2)

År 1921 den 12. april - forsikring av hus. Forsikret forrige gang 07.02.1911.
STUEBYGNING: 8,5 langt, 4,5 bredt og 4,35 meter høyt under taket.
Oppført i trematerialer, tekket med steinskifer og inndelt i to etasjer.
1.etasje: 5 rum, gang, kjøkken, stue og to kammers.
2.etasje består av 5 rum, hvorav 4 store værelser. Huset har 15 fagvinduer og 10 dører. Grunnmur 0.5 m, ikke kjeller. Takst 1000 kr.
FJØSBYGNINGEN. 10,6 lengde, 5,7 bredde og 3,75 høyde under taket, i to etasjer. 1ste etasje består av gang, fjøs og dyplade. 4 vinduer og 4 døre. Oppført på grunnmur og har gjødselskjeller. Ikke ildsted. Takst 200.
KJELLERHUS: Huset er oppført i trematerialer og tak er tekket med bord, never og torv. 4,67 l, 3,90 b, 2,60 h under tak. 1 dør og 1 vindu. Hele huset har skjeller og av to meters høyde.
ÆLDHUS: ikke tidligere forsikret. Laget av trematerialer og tak tækker med bord og takpapp. 3,56 l, 2,70 b og 1,80 h. Ikke grundmur og kjeller, bare et rom og grue, 2 fag vinduer og 1 dør. Takst 300. Leonhard Losvik, Monrad Sleipnes og Karolius Hammervold.

1920 folketellingen (51 01)

001 Nils Benjamin Tomasen 01 1875-03-30 Kvalvik i Rødø - hp g Driver hjemmefiske smaabaat
002 Serine Kristine Knudtsen 01 1871-12-13 Selje - hu g Husmor
003 Trygve Simion Tomasen 01 1897-05-10 Kvalvik i Rødø - s ug Husarbeide hjemme hos fader
004 Knut Sjønning Tomasen 01 1899-04-06 Kvalvik i Rødø - s ug Gaardsarbeide hjemme hos far
005 Jørdis Marie Tomasen 01 1908-02-01 Kvalvik i Rødø - d - Barn
006 Alma Øugusta Tomasen 01 1910-01-29 Kvalvik i Rødø - d - Barn
007 Sverre Nikolai Tomasen 01 1912-05-25 Kvalvik i Rødø - s - Barn
008 Fritjof Ferdinan Tomasen 01 1913-10-09 Kvalvik i Rødø - s - Barn
009 Johan Angel Johansen 01 1883-03-20 Sandholmen i Herrøy - l ug Fatighjelp

BRANNKASSEN (1)

År 1911, 9. februar Brandtaxtforretning på Kvalvik 51 01. Nils Tomassen.
STUEBYGNING: Oppsatt av tømmer og bord, taket - bord og taksten.
8.70 m l, 4,82 b, 4,35 h under taket. To etasjer. 1 etasje sengekammere, spiskammers, kjøkken, gang. 2.etasje tre værelser. Halvkvelving med overloft.
1 pipe og to ovner. Takst 3000.
STABBUR: Tømmer og bord. 5,92 x 5,0 og 1,95 u/taket. En etasje.
En tømret bod med omgikk på tre sider av en sval med bordvegg. Takst 500.
KJELDER med overbygning. Tømmer og bord. Bord og takpapp.
Muret kjeller i overstående lenge og bredde. 1 rum, 1,95 høyde. Takst 300.
FJØS bygning: Tømmer og bord 10.77 x 5,82 og3,50 under taket.
Fjøs, gang og dyplade. Høyloft 2etasje. Takst 1200.
Takst av J. O. Bang, Ludvig Bloch. Også underskrevet av lensmann L. Forsaa.

1910 folketellingen

Folketellingen 1910 for gården Kvalvik (51) i Rødøy. Bruk nr. 1.
30.03.1875 Nils Tomassen, f. Rødøy, husfader, g. fisker og gaardbruger. Eiend.
13.12.1871?? Serene Knutsdatter, f. Selje, husmor, g. Gaardmandskone.
10.05.1897?? Trygve Nilsen, f. Rødøy. Søn.
06.04.1898 Knut Nilsen, f- Rødøy. Søn.
28.05.1901? Alfhild Nilsdatter, f. Rødøy. Datter.
01.02.1908 Hjørdis Nilsdatter, f. Rødøy. Datter.
29.01.1910 Alma Nilsdatter, f. Rødøy. Datter.
24.06.1837 Tomas Davidsen, f. Rødøy, husfader, g. Føderaadsmand. Fisker.
1845 Serine Jensdatter, f. Rødøy, husmor, g. Føderaadskone.
02.05.1873 Maren Tomasdatter, f. Rødøy, datter. ug. Syerske.
Merknad fra innskriver: Barne til Nils - brukte alle navnet KVALVIK.

1923

Kjøpekontrakt, hvorved Nils T. Kvalvik, til sønn Trygve Kvalvik selger sin ½ del i brygge (nothus) herpå med rett til tomten og vei, til sammen for kjøpesum kr 500, og nøter og andre fiskeredskaper for kr 500, datert 12., tinglyst 15.oktober 1923.

NB:
Det ser ut til at den andre halvpart av brygga var eid av Harald Hagevik i Kila:
”Pantobligasjon fra Harald og Anton Hagevik til Kreditforeningen i Bergen kr 27.600 med pant i blant annet Haralds ½ part i en brygge (nothus) herpå, datert 28. mai, tinglyst 29. juni 1927.

I matrikkel fra 1950 står Nils Th. Kvalvik som eier av gården. Det er på den tid bare 1 bnr på gården. Husvika må da være formelt utskilt senere, mulig da Fridhjof fikk hjemmelen

1905 skjøte

Skjøte fra Tomas Davidsen til Nils Tomassen herpå for kr 200 og kår til selgeren og hustru Seriene Jensdatter, av årlig verdi kr 60, datert 25., tinglyst 27.september 1905.

1900 folketellingen

006 02 Nils Tomassen 1875 Rødøy herred* Hf g Fisker og inderst b
007 02 Serine Knudsdatter 1871 Selø Hm g Fiskerkone b
008 02 Trygve Nilsen 1897 Rødøy herred* S ug Søn b
009 02 Knut Nilsen 10.05.1899 Rødøy herred* S ug Søn b
010 02 Udøbt gut 10.09.1900 Rødøy herred* S ug Søn b

ANDRE personer:

Johan Angel Johansen, bosatt her

1920 ft Kvalvik:
009 Johan Angel Johansen 01 1883-03-20 Sandholmen i Herrøy - l ug Fatighjelp

Søsken Kvalvik

Maren Kvalvik og broren Nils Kvalvik.
Foto Alsing Einvoll.
RLA 1996:50:993

EKTEFELLE:

Ektefelle: Serine Knudsdtr

Født den 13.12.1872 Selje.
Død den 12.7.1950 her.
Gravlagt 17. 7.1950.
Hun tilhørte frikirken.
Dobbelstøtte på Tjongsfjord gamle gravplass.

BARN:

1914 døpt sønn: Frithjof Ferdinand

1914.14G 10.10.1913 19.07.1914 Frithjof Ferdinand E gdb Nils Thomasen Kvalvik 1875
hust Serine Knutsen 1872

1920 Kvalvik: 008 Fritjof Ferdinan Tomasen 01 1913-10-09 Kvalvik i Rødø - s - Barn
FRITHJOF blir den nye eier og bruker her på gården.

.

1912 døpt sønn: Sverre Nikolai

1912.10G 21.05.1912 01.07.1912 Sverre Nikolai E gdb Nils Thomassen Kvalvik Kvalvik 1875
h Serine Hagevik 1873

1920 Kvalvik: 007 Sverre Nikolai Tomasen 01 1912-05-25 Kvalvik i Rødø - s - Barn

Sverre ble gift 25. mai 1940 (?) i Rødøy kirke til Ragnhild Johansen f. 24.9.1910 på gården Breivik. Sverre bosatte seg på gården Melen (38-02) Birkelund, hvor han døde 18.april 1972.

.

1910 døpt datter: Alma Augusta

1910.11P 29.01.1910 10.07.1910 Alena Augusta E gdb Nils Kvalvik Kvalvik 1875
hust Serine Knutsen 1873

1920 Kvalvik: 006 Alma Øugusta Tomasen 01 1910-01-29 Kvalvik i Rødø - d - Barn
Alma Augusta Kvalvik f. 29.01.1910 her. Døde den 29.7.1983 på gården Tjong Øvre. Hun eide bnr 60 039 på gården Tjong Øvre, "Villa Rolig". Ugift.

.

1908 døpt datter: Hjørdis

1908.14P 01.02.1908 12.07.1908 Hjørdis Marie E fisker Nils Thomasen Kvalvik 1875
Serine Hagevik 1873

1920 Kvalvik: 005 Jørdis Marie Tomasen 01 1908-02-01 Kvalvik i Rødø - d - Barn

.

1902 døpt datter: Alfhild

1902.10P 25.05.1902 20.07.1902 Alfhild E fisker Nils Benjamin Thomasen Kvalvik 1875
Serene Kristine Knudsdatter 1873

1924 utvandret

Konfirmert kirken 10. juni 1917.
Alfhild Kvalvik utvandret til Amerika 1924.

.

1901 døpt sønn: Arthur Gustav Dahl

1901.16G 20.09.1900 14.07.1901 06.01.1901 Artur Gustav Dahl E fisker Nils Benjamen Tomassen Kvalvik 1875
Serine Kristine Hagevik 1872

Bosatt hjemme 1900.
Arthur døde på gården Kvalvik den 21.januar 1909. Begravd 30.januar 1909.

.

1901 døpt sønn: Knut Sjønning

1901.15G 06.04.1899 14.07.1901 17.08.1899 Knut Sjøning E fisker Nils Benjamen Tomassen Kvalvik 1875
Serine Kristine Hagevik 1872

1920 utandret

Døpt Rødøy kirke 17.august 1899. Konfirmert samme sted 1914.
Bosatt år 1900 hjemme hos foreldrene samme sted (inderster).
1920 Kvalvik: 004 Knut Sjønning Tomasen 01 1899-04-06 Kvalvik i Rødø - s ug Gaardsarbeide hjemme hos far
Utvandra 1920 til Amerika og Seatle

.

1897 døpt sønn: Trygve Simon

1897.32G 10.05.1897 22.08.1897 19.07.1897 Trygve Simeon E fisker Nils Benjamen Tomassen Kvalvik 1875
Serine Kristine Hagevik 1872

Til Kjevik 54 05 Nordheim

Konfirmert Rødøy kirke 1912.
1920 Kvalvik: 003 Trygve Simion Tomasen 01 1897-05-10 Kvalvik i Rødø - s ug Husarbeide hjemme hos fader
Trygve er nærmere omtalt under gården Kjetvik 54-05 Nordheim

Frithjof

Sverre Kvalvik

FFR 1996:50:991
Foto Alsing Einvoll.

51 01 Kvalvik 1938

TOMAS OLAI DAVIDSEN, selveier

1938 klipp fra avis

Klipp fra avis, siste del, fra 1938:
…av sin eneste hjemmeværende sønn som var på fiske i Lofoten. Natten til 2nen mai døde også hennes mann, Thomas Kvalvik, omkring 92 år gammel. Sønnen, Nils Kvalvik, kom hjem den samme dag hans gamle far var død – og det første syn han fikk av hjemmet var; Flagget vaiet på halv stang, over at far og mor begge var gått bort mens han var på fiske. Han fikk da være med å bære sin far ut av hjemmet, og sette sin fars kiste side om side med sin mors kiste, i samme hus hvor hun stod, en sjelden lodd som tilfaller en sønn og mann ved sin hjemkomst.

Gamle Thomas og Serine har levet sammen i ekteskap i 61 år, de har hatt 5 barn, hvorav 4 lever – 2 døtre og 2 sønner – den yngste sønnen er boende i Amerika.
Og disse har 21 barnebarn og fem barnebarns barn. Et stort slektsbånd efterlater de gamle seg.

Søndagen omrant med litt koldt vær, men dagen må betegnes som en stor høitidsdag – et sjeldent syn da disse to hvite kister var stillet på plass utenfor sørgehuset – og sangen istemtes: ”Jeg vet mig en søvn i Jesu navn”. Den kveger de trette lemmer. I sørgehuset talte Bloch og Hagevik med flere. Deretter foretok….til gravgården …en skare….med, og mange var allereder fremmødt på gravstedet for å vise dette hæderspar sin deltakelse. Det kan vel sies om gamle Thomas og Serine – uten noe skryt – at disse har levet et eksemplarisk liv sammen, og etterlatt etterslekten og sine omgangskretse, bare gode eksempler som vel vanskelig kan befølges. På graven talte forstander Engen, Meløy, efter at man hadde sunget; ”Salig er de døde hine o.s. vært (?)”. Så hviler disse 2 gamle sig der, side om side, i en felles grav, efter å ha sluttet sitt 61.års samliv her. Var de kjær for hinannen – og fulgte hinannen trofast i sitt liv – så fikk de og følges ad til sin grav. Gamle Thomas og Serine er flyttet bort, men deres minne lever igjen. Fred være Deres gravhaug. N.

1920 folketellingen (51 01):

010 Tomas Olai Davitsen 02 1836-06-24 Strømdal Rødø - hp g Føderaad
011 Serine Elline Jensen 02 1844-02-27 Eivik i Rødø - hu g Husmor

1910 folketellingen

24.06.1837 Tomas Davidsen, f. Rødøy, husfader, g. Føderaadsmand. Fisker.
1845 Serine Jensdatter, f. Rødøy, husmor, g. Føderaadskone.
02.05.1873 Maren Tomasdatter, f. Rødøy, datter. ug. Syerske.
Merknad fra innskriver: Barne til Nils - brukte alle navnet KVALVIK.

1900 folketellingen

001 01 Thomas Davidsen 1838 Rødøy herred* Hf g Fisker og gårdbruger b
002 01 Serine Jensdatter 1847 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
003 01 Jens Thomasen 1879 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn, fisker b
004 01 Olaf Sørensen 1891 Rødøy herred* Pleiesøn ug Pleiesøn b
005 01 Olava Olsdatter 1828 Rødøy herred* Lægdskone ug Lægdskone b

Folketellinga 1900:
Thomas er år 1900 bosatt som gårdbruker og fisker på gården Kvalvik 51-01. Det er ett hus og 2 husholdninger på gården. Han er bosatt der i husholdning med kona Serine, sønnen Jens, pleiesønnen Olav Antonius Engstrøm Sørensen og lægdskona Olava Olsdtr f. 1828. Sistnevnte er sannsynlig den Olava som er tjenestejente hos Ingebrigt Olsen på Reppen Øvre ved tellinga 1865. Sønnen Nils er bosatt i egen husholdning med kone og 5 barn.

1891 folketellingen (057/112):

001 Tomas Davidsen 1 1839 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Serine Jensdtr. 000 1847 Rødøy - Hustru g -
003 Maren Tomasdtr. 000 1873 Rødøy - Datter ug -
004 Nils Thomasen 000 1875 Rødøy - Søn ug -
005 Jens Tomasen 000 1879 Rødøy - Søn - -
006 Abelu Nilsdtr 000 1802 Mo i Helgeland - Husfaderens Moder e -
007 Steffeline Steffensdtr. 000 1823 Bergen - enslig Loge-rende e

1886 Matrikkel

•Navn på gård: Kvalvik
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 112 Kvalvik Thomas Davidsen 0-72 0-0-23-23
Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 51
•Gammelt matrikkelnr: 110

1879 skjøte

Gårdbruker:
Skjøte fra David Olsen til Thomas Davidsen på denne gård for kr 360 og med å påhefte av kår til selgeren David Olsen og kone Abelone Nilsdtr, herunder rett til kårmannen til, i tilfelle, å oppføre egen kaarstue hvor som helst på eiendommen, av en årlig verdi kr 40, datert og tinglyst den 4. juni 1879.

Som vi ser foran var Davids ”kongelige skjøte” datert 20.desember året før og begge skjøter tinglyst sammen 4.juli 1879.

1875 Bruker av 1/2 gård - Thomas Davidsen

001 Thomas Davidsen 01 1837 Rødø Sogn b hf g 1/2 Grdbrg. Bygselmand, Fisker
002 Serina Jensdatter 01 1847 Rødø Sogn b Kone g -
003 Josefine Thomasdatter 01 1870?? Rødø Sogn b d - -
004 Maren Thomasdatter 01 1873 Rødø Sogn b d - -
005 Nils Thomassen 01 1875 Rødø Sogn b s - -
006 Kristianna Johansdatter 01 1809 Rødø Sogn b Tjenestepige e -

Utsæd/husdyr:

Thomas Davidsen
Utsæd: by1/4 po2
Husdyr: ku1 ka1 få7 gj2 sv1

1865 folketellingen

Bosatt 1865 som 28 år gammel sønn hjemme hos foreldrene her.

ZEFRAK

Hovedgården Kvalvik 51.

Det ble oppmålt et våningshus. En del av huset ble omtalt som ”gammelstua” med mål 6,0 x 3.8 m. Nystua som var bygd på tvers i enden har mål 8,8 x 4,8 m. Nevnt fraflyttet 1975-75. Bilder fra alle sider.

Beskrivelse:
Sydfløyen er den opprinnelige gammelstua, nå sammenbygd med ny fløy. Trolig bygd i ”sildetiden 1880-1890” (gammelstua). Opplysningene IKKE sikker skrives det. Informant Harald Bloch.

Byggherre er nevnt Thomas Davidsen?

Det ble også kartlagt en båtstø av lenge på 20 m (bredde 2,6). Ryddet båtstø i vika nedenfor gårdsbebyggelsen.

Det ble også kartlag en båtstø av lenge 10 m (bredde 4.0). Denne stø ligger i vika øst for selve gårdsbebyggelsen. Den er ryddet slik at den ene siden ligger kloss i bergveggen – lunner øverst. Her ligger også en brygge oppført etter år 1900.


Sefrak 1836-008-074
Sefrak 1836-008-075
Sefrak 1836-008-076

UEKTE BARN - datter av TOMAS:

1859.5 17.09.1858 25.04.1859 Anne Johanna Nicoline U ungkl Tomas Davidsen Kvalvik [Han 20 år, hun 40 år, Hjd] Opgivet af barnets foreldre. Begges første leiermaal.
pige Elen Johansd Kila
Anne blir gift med Johan Ulrik Peder Kristiansen og er nærmere omtalt under gårdens husmannsplass ”Rakvik”.

Tomas - hvor fra

Thomas ble døpt Rødøy kirke 22.juli 1838. Konfirmert samme sted 20.juli 1856. Han var sønn av forrige bruker her David Olsen og overtar som bruker her etter faren.

.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Serina Olsdtr

Kirkeboka forRødøy.
1867.3 14.07.1867 ungkl Tomas Olai Davidsen Strømdal Qvalvik 29
pige Serina Eline Jensdatter Eivik 21

.

1886 døpt datter; Antonette Dortea

1886.23P 27.07.1886 27.07.1886 Antonette Dortea E grdbr Tomas Davidsen Kvalvik 1838 [Db]
Severine Jensdatter 1846

Mer om ANTONETTE:

AVDØD:
1886.14P 27.07.1886 31.07.1886 ægte f. Antonette Dortea Tomasdtr Kvalvik Kvalvik 24.7.1886

.

1880 døpt sønn: Jens Johan

1880.3G 17.03.1879 25.05.1879 Jens Johan E grdbr Thomas Olai Davidsen Kvalvik
hstr Serine Eline Jensdtr

Jens Johan Tomassen Kvalvik f. 17.03.1879 her.
Jens nevnes her siste gang ved tellingen 1900.
I året 1901 utvandrer Jens til Amerika, staten Minnesota.

Utvandring

Utvandret sammen til samme sted i Amrika:
1901 05 15 med billett betalt i Trondhjem.
Skulle til: Breckenridge, Minnesota
Skip Salmo og linje Stjerne.
Trondheim politikammer, 1/32 Emigrantprotokoller, nr. 11: Emigrantprotokoll nr. 10, 1895-1902

David Johan Olsen (64) fra 'Vassdal i Rødøy.
Kaspara Olsdtr (hans ektefelle)
Jens Johan Tomassen (21) - en ungdom fra nabostedet Kvalvik.
Nils B. Johan Nikolaisen (24)
Bernt Severin Kristiansen (21)
Dorthea Olsdtr (19). Datter av David og Kaspara.

Mer om JENS:

Jens 1910
Familien er omtalt bosatt på ektefellen hjemsted i Kila.

.

1875 døpt sønn: Nils Benjamin

1875.4 30.03.1875 17.05.1875 Nils Benjamin E indste Thomas Olai Davidsen Kvalvik 1835 [Gift jul 1867]
Serina Eline Jensd 1846

Nils overtar som bruker av gården her.

.

1873 døpt datter: Maren Eline Helene

Maren Eline Helene Navn: Tomasdtr
1873.29 02.05.1873 09.06.1873 Maren Eline Helene E indst Thomas Davidsen Kvalvik 1838 [Gift jul 1867]
Serine Eline Jensd 1845

Bosatt som barn hjemme 1875.
Maren er år 1900 bosatt hos sin søster Josephine Kristine Tomassen, g. Hagevik og bosatt på plass under gården Tjong Øvre 60-01 (Melkvika?). Maren er da 27 år gammel og ugift. (Hun er oppkaldt etter sin tante som døde 22 år gammel 3 år tidligere?).

.

1870 døpt datter: Josephine Christine

1870.7 11.04.1870 15.05.1870 Josephine Christine E indst Thomas Davidsen Kvalvik
Sarina Eline Jensd

Josephine var bosatt hjemme ved tellinga 1875. Hun ble viet Rødøy kirke 19. juli 1894 til Karl Severin Knudsen Hagevik. Sønnen Trygve ble født her 1895. De var bosatt senere på en plass under gården Tjong Øvre.

.

ANDRE personer:

1900 ft: Pleiesønn: Olaf Antonius Engstrøm Sørensen

Født den 7.2.1891 på gården Verang. Mor er død 1900, men hans far Søren Kristian 'Davidsen er bosatt på gården Sleipnes, senere bosatt Æsvik 62-02 Moen - hvor han er omtalt. Lenke dit.
1900: 004 01 Olaf Sørensen 1891 Rødøy herred* Pleiesøn ug Pleiesøn b

1875 fr: Kristianna Johansdtr

Enke, født 1808, tjenestejente her.
006 Kristianna Johansdatter 01 1809 Rødø Sogn b Tjenestepige e -

51 01 Kvalvik 1820

HANS OLAI JANSEN, barnefar her

Datter: Ingeborg Anna Hansdtr

Født her den 259.6.1820.
Bosatt 1865 sammen med mann og barn på plass under gården Tjong Øvre 60.02. Lenke dit.