Reppen Nedre (56)

bruk nr 2 og videre

Hovedsiden

56 02 1941

REPPEN NEDRE

56/02

NORMANN SANDBERG, eier og bruker

1950 Eier og bruker: Normann Sandberg

Bruk nr 2 av gården Reppen Nedre.
Skyld: 25 øre.
Hjemmel: Normann Sandberg.

1941 Nye eier: Normann Sandberg

Skjøte fra Ole Sandberg f. 31.5.1879. Til Normann Sandberg f. 24.7.1917.
Eiendommen "Fjeldmo" gnr 56 bnr 2 av 0,25 øre. Kjøpesum er kr 1689.53 som er oppgjort om omforent måte. Tjongsfjord den 25.7.1941. Vitner: Harald Hagevik og Olav Kristiansen. Samtykke fra ektefellen Beret Sandberg, med vitner Hans E. Reppen og Kar J. Breivik.
Det er også tinglyst en kårkontrakt - ganke omfattende dokument.

På slottmarka

Her arbeides det i slåtta.  Det kjøres tørrhøy med hest og vogn.  

Personer her er fra venstre:

Foto fra EINVOLL samlinga.  Laura Sandberg, Normann Sandberg, Hjørdis Kvalvik og Enok Tomassen.

Det kan være her hos Normann eller det kan være hos Enok Tomassen?

Hermann - dampskibsekspeditør

Reppasjøen dampskipsekspedisjon

Lagt u av Bitt Hafsmo å Gamle og Nye Rødøy 17.9. 2017.

56 03

REPPEN NEDRE, Øyjord

56/03

HARALD OUFSEN

1926/1925 Utskilt fra bnr 1 (2)

Skjøte fra Joh. Falch til Harald Olufsen herpå for kr 1500, datert 11. oktober 1925, tinglyst den 26. juni 1926. Han lånte hele beløpet fra Småbruk- og Boligbanken.

1924/71923 Utskilt fra bnr 1 (1)

Skylddelingsforretning av 10. oktober 1924, tinglyst den 31.oktober 1925.

Fra plass til bruk

Harald og Mathilde Olufsen

Harald Olufsen, Mathilde Olufsen. Ragnar Olufsen. Oliva Olufsen. Hermann Olufsen.

Lagt u av Bitt Hafsmo å Gamle og Nye Rødøy 17.9. 2017.

Familien Olufsen

RLA 947

Foto fra EINVOLL samlinga.   Fra venstre: Mathilde Olufsen, barna: Oliva, Hermann og Ragnar.  Harald Olufsen.

56 01

REPPEN NEDRE

Senere matrikulert og solgt fra gården.

OLE SANDBERG, husmann

Han ble døpt "Ole Sandberg". Han søsken brukte Jakobsen og Teodorsen som etternavn.
1910:001 01 Ole Sandberg 16.05.1879 Rødøy hf g Husmand, jordbr. og fiskeri b
1900: 001 01 Ole Theodorsen 1879 Rødøy herred* Hf g Fisker og husmand b

1910 folketellingen

001 01 Ole Sandberg 16.05.1879 Rødøy hf g Husmand, jordbr. og fiskeri b
002 01 Beret Sivertsen 29.06.1877 Melø hm g Husmandskone b
003 01 Matilde Olsdatter 15.09.1897 Rødøy d ug Datter b
004 01 Sigurd Olsen 28.04.1899 Rødøy s ug Søn b
005 01 Ragnvald Olsen 16.03.1901 Rødøy s ug Søn b
006 01 Olaf Olsen 11.11.1905 Rødøy s ug Søn b
007 02 Nikoline Pedersdatter 1855 Melø hm e Husstel, Tjenestepike b
008 02 Hanna Teodorsdatter 09.03.1886 Rødøy b ug Syerske mt
009 02 Teodora Teodorsdatter 15.12.1894 Rødøy tj ug Tjenestepige b

1900 folketellingen

001 01 Ole Theodorsen 1879 Rødøy herred* Hf g Fisker og husmand b
002 01 Beret Sivertsdatter 1876 Melø Nor Hm g Husmandskone b
003 01 Mathilde Olsdatter 1897 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
004 01 Sigurd Olsen 30.08.1899 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
005 01 Inga Sivertsdatter 1890 Rødøy herred* Pleiebarn ug Pleiebarn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Beret Sivertsdtr

1900: 002 01 Beret Sivertsdatter 1876 Melø Nor Hm g Husmandskone b
1910: 002 01 Beret Sivertsen 29.06.1877 Melø hm g Husmandskone b

1905 Sønn: Olaf Sandberg

Født her den 11.11.1905.
1910:
'006 01 Olaf Olsen 11.11.1905 Rødøy s ug Søn b
FOTO nedenfor her.

1897 Datter: Mathilde Sandberg

Født her den 15.9.1897.
1900: 003 01 Mathilde Olsdatter 1897 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
1910: 003 01 Matilde Olsdatter 15.09.1897 Rødøy d ug Datter b

1899 Sønn: Sigurd Sandberg

1900: 004 01 Sigurd Olsen 30.08.1899 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
1910: 004 01 Sigurd Olsen 28.04.1899 Rødøy s ug Søn b

ANDRE personer:

1910 ft: Mor til husmannen: Nikoline Pedersdtr

Lenke til gården Kjetvik bnr 2 hvor hun bodde tidligere.
1910: 007 02 Nikoline Pedersdatter 1855 Melø hm e Husstel, Tjenestepike b

1910 ft: Søster av husmannen: Teodora Teodorsdtr

Datter av Nikoline Pedersdtr - som er enke og tjenestejente hos sin sønn her: Teodora omtales mer under gården Kjetvik, lenke dit.
1910: 009 02 Teodora Teodorsdatter 15.12.1894 Rødøy tj ug Tjenestepige b

1910 ft: Søster av husmannen: Hanna Theodorsdtr

Lenke til gården Kjetvik hvor hun er omtalt mer.
Datter av Nikoline Pedersdtr - som er enke og tjenestejente hos sin sønn her.
1910: 008 02 Hanna Teodorsdatter 09.03.1886 Rødøy b ug Syerske mt

1900 ft: Pleiebarn: Inga Sivertsdtr

1900: 005 01 Inga Sivertsdatter 1890 Rødøy herred* Pleiebarn ug Pleiebarn b

Olav Sandberg

Åbodsvik foto nr: 8638-238. Olav Sandberg fra Reppen Nedre.

Født her den 11.11.1905.

56 04 Skog

REPPEN NEDRE, Skog

56/04

2016 Eiere - Natalia Sjåvik og Daniel Aagaard Trolie

Gnr 56, bnr 4 er solgt for kr 700.000 fra Alf Harry Johansen, Gunvald Johan Johansen, Torill Ann Johansen og Viola Marlen Johansen til: NATALIA SJÅVIK og DANIEL AADAARD TROLIE. (31-03.2016).

Eiere - søsken Johansen

Gnr 56, bnr 4 er solgt for kr 700.000 fra:
Alf Harry Johansen,
Gunvald Johan Johansen,
Torill Ann Johansen og
Viola Marlen Johansen til:
NATALIA SJÅVIK og DANIEL AADAARD TROLIE. (31.03.2016).

56 04 1950

REPPEN NEDRE, Skog

Matrikkelutkastet av 1950

Tomt av 1 øre skyld: Skog
Ikke oppgitt hjemmelsinnehaver.

56 05

REPPEN NEDRE, Sletten

HERMANN OLUFSEN, eier

1950 matrikkel

1950 Matrikkelutkastet
Tomt av 1 øre: Sletten
Hjemmel: Hermann Olufsen.

56 07 2020

REPPEN NEDRE, hus med tomt

56/07
Adresse: Nedre Reppen 21.

THOMAS SÆLE, eier

2020 eier: Thomas Sæle

Nedre Reppen 21 (Bnr 56 bnr 7) er solgt for kr 200.000 fra Gunvor Olufsen til Thomas Sæle (23.10.2020).

56 07

NEDRE REPPEN, bolighus med tomt

DET TIDLIGERE HUSET TIL RAGNAR OG GUNVOR OLUFSEN.
Ragnar var herfra, hun var tilflytter. Hun arbeidet noen år på 1960-åra på Rødøy trygdekasse.

2000 solg

Nedre Reppen 21 (Bnr 56 bnr 7) er solgt for kr 200.000 fra Gunvor Olufsen til Thomas Sæle (23.10.2020).