Rødøy prestegård (74-01)

1822 - 1858

Hovedsiden

1831-1858 Caspar Hansen

Prestene etter

Prestene før

1839-1858 sogneprest Caspar Hansen

Omtale

Caspar Hansen, f. 29. juli 1808, en sønn av tollbetjent Jacob Hansen i Christiania. Han tok eksamen artium året 1827, eksamen philos. 1828 teolog eksamen. Sommeren 1831 ble han utnevnt til personal kapellan til Aal i Hallingdal de 20. august 1831. utnevnt som sogneprest til Rødø 1839 og til Jølster i Søndfjord 22.mars 1858.

Var to ganger gift: 1. gang med Inger Margrete, en datter av sogneprest Strøm i Aal. 2. gang gift med Andrea Amalie Holst, datter av kjøpmann Johannes Holst på Kongsberg.

Presten Caspar Hansen døde i 1886 i Kristiania.

Fungerende sogneprest: Carl T. Schmid

Omtale

Fungerte som Sogneprest i Rødøy - antagelig fra Ingier ble suspendert.

Ble Rødøy/Meløy sin første ordfører

1. CARL T. SCHMIDT - ORDFØRER 1838-40


Carl T. Schmidt er Rødøy og Meløys 1. ordfører.

Han ble valgt i det første møte som "det i Rødøye Præstegjælds udnævnte Formandsskab", hadde på Meløya 11.juli 1838.

Prestene var sentrale i den lokale administrasjon fra før og det var naturlig at det også ble de som var aktuelle som kandidater til ordførerjobben.
Hele 5 prester hadde da også dette verv på 1800-tallet i Rødøy.

Rødøypresten på det tidspunkt hette imidlertid Vilhelm Blucher Ingier, som i ettermæle er betraktet som den mest uverdige prest som Rødøy har hatt, en drukkenbolt uten like, og som også døde 1 måned etter det første formannskaps møte.

Han var nok lite aktuell som ordfører. Hans ettermann på Rødøya hette Caspar Hansen, og men han ble først ansatt 11.september 1839, og ordfører på et langt senere tidspunkt.

Vice ordfører ble Ole Jæger Selsøyvigen, som............

Det ser ut til at det allerede her, naturlig nok, ble etablert en praksis med at var den valgte ordfører bosatt i Meløy, så skulle viceordfører komme fra Rødøy, og omvendt.

Sogneprest Carl Wilhelm Blucher Ingier

Omtale

Kilde

Carl Wilhelm Blücher Ingier (1829-1838)
f. 1803, d.1838
G. 1. Else Bolette Paasche (f. 1796, d. 1830)
Minst X barn:
G. 2. Johanne Christine Paasche (f. 1817, d. 1849)
Minst 2 barn:

Trond Aakviks etterlysning

Noe av dødsboet i Rødøy?

I det Herrens år 1838 døde vår sogneprest Carl Wilhelm Blücher Ingier. I forbindelse med booppgjøret ble alt som fantes på prestegården registrert og senere auksjonert. Registreringen er på hele 23 sider og her kan en bl.a. lese en kuriositet som at en av de ti melkekyrne var hvit og rød og hadde navnet Holland. Dokumentet gir ellers et unikt innblikk i prestegårdens gjøren og laden og det transkriberes nå fra gotisk skrift og vil resultere i en artikkel.

I kommunen etterlyses det gjenstander fra denne auksjonen. Det kan være sølvgjenstander med inngraverte initialer eller muligens en bok med sogneprestens navn. I boregistreringen er det oppgitt over 200 bøker med tittel og forfatter.

Kontakt Trond Aakvik

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2): Johanne Kristine Paasche

Ektefelle (1): Hanna Christine Paasche

1834 datter: Else Bolethe Paasche Ingier

Innført kirkeboka 1834.12: Født 2.1.1834. Hjemmedøpt 9.1.1834. Døpt kirken 25.6.1834. Hun utvandret 1870 til Amerika.

1837 datter: Caroline Johanne Vilhelmine

Kirkeboka 1837.17: Født den 17.6.1837.

1839 datter: Emmy Hortence Ingier

Kirkeboka 1839.1: Født den 6.2.1839. Døpt kirken den 14.3.1839.
Nevnte som datter av sognepresten Carl Vilhelm Blucher Ingier og husdru, ENKEFRU, Johanna Christine Paasche.