Sperstad (32)

bruk nr 7 og flere

Hovedsiden

32 07

SPERSTAD

32/07

KRISTIAN BERNHOFF JOHANSEN, eier

1951 Matrikulert bruk

Ble matrikulert som bruk den 6.1.1951. Utskilt fra bnr 1.

1950 matrikkel

Kr. Bernhoff Johansen
Skyld av 25 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

32 08

SPERSTAD

32/08

WENCHE IRENE RØSNES, eier

Hjemmel fra 18.11.1996 Wenche Irene Røsnes.

1999 Utskilt fra bnr 2

Bnr 8 er utskilt fra bnr 2 den 28.6.1994.

32 09

SPERSTAD

32/09

2018 Ny eier

Eier fra og med 6.7.2018 er Andreas Holter.

2000 Nye eiere (3)

Gnr 32, bnr 9 er overdradd fra Elsa Gurine Holter til:
Trond Kristian Holter,
Andreas Holter og
Geir Egil Holter (21.03.2000).

2000 Eier - Else Gurine Holter

Gnr 32, bnr 9 er overdradd fra Elsa Gurine Holter til Trond Kristian Holter, Andreas Holter og Geir Egeil Holter (21.03.2000).

1993 Utskilt fra bnr 2

Dette bnr er utskilt fra bnr 2 den 12.7.1993.

32 10

SPERSTAD

32/10

TROND AAGE TELNES, eier

1995 Omtale

Bnr 10 er utskilt fra bnr 2 den 21.2.1995.
Eier: Trond Åge Telnes.

32 11

SPERSTAD

32/11

TROND ÅGE TELNES, eier

1995 Omtale

Bnr 11 er skilt ut fra bnr 2 den 21.2.1995.
Eier: Trond Åge Telnes.

32 13

SPERSTAD

32/13

1999 Sammenslått med bnr 9

Dette bnr er gått ut i det er sammenslått med bnr 9 den 30.6.1999.

1998 Omtale

Bnr 13 er fraskilt bnr 2 den 8.6.1998.

32 14

SPERSTAD

32/14

KNUT JOSTEIN SPERSTAD, eier

Gnr 32, bnr 14 er overdradd fra Knut Jostein Sperstad til Einar Dag Sperstad (29.12.1999).

1999 Bnr 14

Fradelt bnr 1 den 26.10.1999.

32 16

SPERSTAD

32/18

ELLY ELISE RØSNES, eier

2017 Omtale

Bruks nr utskilt fra bnr 2 av gården den 22.8.2017.
Eier: Elly Elise Røsnes.

32 01 plass

SPERSTAD, Forannesset, plass

Husmannsplass 1875.

1875 Merknad

Vanskelig å finne om denne plassen er matrikulert og hvilke bnr den hører til her. Foreløpig øverst her som plass under bnr 1. Sammen familie er bosatt her 1865.

MEKKELINE ANDREASDTR, husmannsenke

1875 Folketellingen

001 01 Mekkeline Andreasdatter 1829 Rødø Sogn og Pr. hm e Husmands Enke med Jord, har til Aarets Udgang nydt delvis Understøttelse af Fattigvæsenet b
002 01 Fredrik Jansen 1858 Rødø Sogn og Pr. s ug Hjælper Moderen b
003 01 Didrik Jansen 1863 Rødø Sogn og Pr. s Hjælper Moderen b
004 01 Beret Jansdatter 1868 Rødø Sogn og Pr. d b
005 01 Antonætte Jansdatter 1857 Rødø Sogn og Pr. d ug Hjælper Moderen b
006 01 Julius Andreas Hansen? 1875 Rødø Sogn og Pr. s af Antonette b

Utsæd/husdyr:

Mekkeline Andreasdatter
Utsæd: by1/4 po1
Husdyr: ku1 få6 gj4

32 01 plass

7. feb, 2022

SPERSTAD

Husmannsplass 1865, trolig Forannesset

JAN FREDRIKSEN, husmann

1865 folketellingen

001 01 Jan Fredriksen 37 Haus Præstegjeld g Huusm med Jord og Fisker
002 01 Mekkeline Andreasdatter 36 Rødø Præ Huusmandens Kone g
003 01 Antonetta Jahnsdatter 10 Rødø Præ deres Datter ug
004 01 Fredrik Jahnsen 8 Rødø Præ deres Søn ug
005 01 Johan Jahnsen 6 Rødø Præ deres Søn ug
006 01 Konstanze Jahnsdatter 4 Rødø Præ deres Datter ug
007 01 Didrik Jahnsen 3 Rødø Præ deres Søn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Jan Fredriksen
Utsæd: po1
Brukers yrke: Huusm med Jord og Fisker
Husdyr: få4 gj4
Merknader: Fodres i Fjeldmarken.

32/01 plass

SPERSTAD, plass

32/01

LORENTS OLSEN, husmann

1865 folketelliingen

001 01 Lornz Olsen 28 Rødø Præstegj g Huusmand uden Jord Fisker
002 01 Marith Andreasdatter 30 Ranens Præstegj hans Kone g
003 01 Petter Lornzsen 5 Rødø Præstegj deres Søn ug
004 01 Karen Lornzdatter 4 Rødø Præstegj deres Datter ug
005 01 Birgitta Lornzdatter 2 Rødø Præstegj deres Datter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Lornz Olsen
Utsæd:
Brukers yrke: Huusmand uden Jord Fisker
Husdyr: få2 gj2

1865 døpt barn: Karen Susanne Bang Lorentsdtr

1863.5 16.03.1863 14.05.1863 Karen Susanne Bang E huusmand Lorentz Olsen Esjeholmen Marith Christine Andreasd