Gård Storselsøy (02) - 1801 bare

Hovedside

FAMILIENE:
1821 Anders Jonsen (1801)
1801 Lars Mikkelsen, husmann
1801 Jon Kristoffersen
1801 Kristoffer Andersen
1827 Einar Jonsen (1801)
1801 Else Pedersdtr
1801 Nils Jensen
1801 Jon Jensen, husmann
1801 Iver Jonsen, husmann Stensvik

1700 B

1700 A

1600

02.00 1801 Anders Joensen

1821

Skifte etter Anders Jonsen

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Selsøen Store 1821 etter Anders Johnsen. Michelina Pedersdtr. Barn: John Andersen (30).
Ana Andersdtr (24). Formynderen moderen med tilsyn av Ole Hansen Store Selsøen.

1809-1818

Mannskapsrullene

MANNSKAPSRULLENE 1809-35: Nevnt 1809-1818 (58-69 år). Gårdbruker Storselsøy 2XXX.2.1.00.

1800 FT

Bruker: Anders Joensen

001 01 Anders Joensen 49 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Mechellina Pedersdatter 38 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Joen Andersen 9 Deres søn
004 01 Lisabeth Andersdatter 6 Deres datter
005 01 Ane Bergitha Andersdatter 2 Deres datter
006 01 Jon Tommasen 16 Foster søn Ugift
007 01 Kristen Olsen 28 Tjeneste dreng Ugift
008 01 Maren Andersdatter 48 Tjeneste pige Enke efter 1te ægteskab
009 01 Marith Pedersdatter 30 Tjeneste pige Ugift
010 01 Lars Michelsen 46 Mand 1te ægteskab Jordløs husmand nærer sig af fiskeri
011 01 Ane Christophersdatter 36 Hans kone 1te ægteskab
012 01 Jacob Larsen 2 Deres søn

1801 FT

Ektefelle: Mikkeline Pedersdtr

Født ca 1763
1801: 002 01 Mechellina Pedersdatter 38 Hans kone 1te ægteskab
Gjenlevende ektefelle 1821.

1795 ca

Datter: Lisabet Andersdtr

1801: 004 01 Lisabeth Andersdatter 6 Deres datter
Ikke nevnt i skiftet etter sin far 1821, død?

1792 ca

Sønn: Jon Andersen

Født ca 1792
1801: 003 01 Joen Andersen 9 Deres søn
Nevnt som eneste barn i skifte etter Anders 1821.
MANNSKAPSRULLENE 1809-1835 RØDØY:
Bosatt som sønn på gården Stor Selsøen åra 1809-1828. "er frisk", "er frisk, har en svag haand" 1818. "Er en tufs, mødte". 1824. Åra 1825-28 er han nevnt som "svagelig".

1799 ca

Datter: Anne Bergithe Andersdtr

Født ca 1799
1801: 005 01 Ane Bergitha Andersdatter 2 Deres datter

1785 ca

Fostersønn: Jon Tomassen

Født ca 1785
1801: 006 01 Jon Tommasen 16 Foster søn Ugift

1801 FT

Tjenestedreng: Kristen Olsen

Født ca 1773
1801: 007 01 Kristen Olsen 28 Tjeneste dreng Ugift

1801 FT

Tjenestepige: Maren Andersdtr (enke)

Født ca 1753
1801: 008 01 Maren Andersdatter 48 Tjeneste pige Enke efter 1te ægteskab

1801 FT

Tjenestepige: Marith Pedersdtr

Født ca 1771
1801: 009 01 Marith Pedersdatter 30 Tjeneste pige Ugift

1790 -1805

Tjenestedreng: Simon Henriksen

Simon dør hjemme på gården Rangsund i 1805.
SKIFTER I RØDØY:
Skifte 1790 Rangsund etter avdøde Else Torkilsdtr.
Gjenlevende ektefelle er Henrich Olsen.
Barn: Peder Henrichsen (25) hjemme,
Ole Henrichsen (20) hjemme,

Simon Henrichsen (16), tjener hos Anders Jonsen på Store Selsøen.

Maren Henrichsdtr (15)hjemme og
Sophia Henrichsdtr (8) hjemme.

02.00 1801 Lars Mikkelsen

1801 FT

Husmann u/jord: Lars Mikkelsen

010 01 Lars Michelsen 46 Mand 1te ægteskab Jordløs husmand nærer sig af fiskeri
011 01 Ane Christophersdatter 36 Hans kone 1te ægteskab
012 01 Jacob Larsen 2 Deres søn

1801 FT

Ektefelle: Ane Kristofferesdtr

Født 1765 ca.
1801: 011 01 Ane Christophersdatter 36 Hans kone 1te ægteskab

1799 ca

Sønn: Jakob Larsen

Født ca 1799
1801: 012 01 Jacob Larsen 2 Deres søn

02.00 1801 Joen Christophersen

1801 FT

Bruker: Joen Christophersen

013 02 Joen Christophersen 50 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
014 02 Beret Erichsdatter 39 Hans kone 1te ægteskab
015 02 Christopher Joensen 10 Deres søn
016 02 Tale Joensdatter 6 Deres datter
017 02 Ane Joensdatter 3 Deres datter
018 02 Karen Joensdatter 1 Deres datter
019 02 Michel Larsen 16 Tjeneste dreng Ugift
020 02 Kiersten Danielsdatter 50 Tjeneste pige Ugift
021 02 Karen Andersdatter 70 Tjeneste pige Ugift

1801 FT

Ektefelle: Beret Eriksdtr

Født ca 1862
1801: 014 02 Beret Erichsdatter 39 Hans kone 1te ægteskab

1800 ca

Datter: Karen Jonsdtr

Født ca 1800
1801: 018 02 Karen Joensdatter 1 Deres datter

1798 ca

Datter: Anne Jonsdtr

017 02 Ane Joensdatter 3 Deres datter

1795 ca

Datter: Tale Jonsdtr

Født ca 1795
1801: 016 02 Tale Joensdatter 6 Deres datter

1791 ca

Sønn: Kristoffer Jonsen

Født ca 1791.
1801: 015 02 Christopher Joensen 10 Deres søn

1801 FT

Tjenestepige: Kirsten Danielsdtr

Født ca 1751
1801: 020 02 Kiersten Danielsdatter 50 Tjeneste pige Ugift

1801 FT

Tjenestepige: Karen Andersdtr

Født ca 1731.
1801: 021 02 Karen Andersdatter 70 Tjeneste pige Ugift

1801 FT

Tjenestedreng: Mikkel Larsen

Født ca 1785
1801: 019 02 Michel Larsen 16 Tjeneste dreng Ugift

02.00 1801 Kristoffer Andersen

1802

Kristoffer Andersen dør her

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1802, Christopher Andersen, Storselsøen, 96 år.

1801 FT

Holdsmann: Kristoffer Andersen

Bosatt ho sønnen Jon Kristoffersen:
022 02 Christopher Andersen 90 Mand 1te ægteskab Holdsmand og bemidlet
023 02 Beret Olsdatter 70 Hans kone 1te ægteskab

1763

Benkestokboka, side 233.

BENKESTOKBOKA, side 233: Bodde i 1763 på Storselsøy, var gift, men øvrige opplysninger mangler.

1755 MT

Manntallet 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Christopher
Etternavn: Andersen
Gård: Stor Selsøien
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 30
Fødested:Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1753

Felleshistoria 278

FELLEHISTORIA 278:.(1753).."Klagene skulle så behandles på tingene, og for Rødøy gjeld ble de drøftet på høsttinget på Kvarøy samme år. Klagene ble formelt fremsatt av Peter Tostrup, skipperen på Indre Onøy, lensmann Lars Jonsen Haugvik og OLE STORCH NORUM, "selvforsterkarl" og sønn til den gamle handelsmann Ole Hermandsen på Esvik. To andre som hadde mormidlet almuens klager, var ikke tilstede. Det var OLE NORUMS BROR SVEND, SKIPPEREN PÅ KILA, og ZANDER KRISTOFFERSEN, bonde på Reppen. Noen få av bøndene som hadde klaget var til stede. Dette var folk fra Tjong, Breivik, Esvik, Nord og Sør-Værnes, Oldervik, Langnes og Selsøy. Det var utelukkende folk fra Rødøy fjerding, og mistenkelig mange knyttet til Svend Norums bygdefar. I retten tilsto de fleste å ha bedt Svend om å fremføre deres klager etter at han hadde tilbudt seg å gjøre det. JENS NILSEN LANGNES OG JENS HANSEN STORSELSØY hadde skrevet under selv, men på Svends anvisning. KRISTOFFER HANSEN BREIVIK presterte å fremstå og si at han egentlig ikke klaget over noe. OLE NORUM hadde bedt ham om å skrive under og, "som en fattig mann" gjorde han det "for Campagnie skyld". Men bøndene var ikke fullstendig unnvikende. Det var særlig sildetiende i tillegg til bygdelsavgiftene som var ankepunktene. Tinglyste bygselsbrev viser atil en avgift på 5 rd. pr våg foruten støvlehud, den gamle sportel på et stykke lær fogden hadde rett til i forbindelse med inngåelse av en bygselskontrakt, som for lengst var blitt en pengeavgift på 1 rd. Dette er samme avgiftsnivå som 60 år tidligere. Men klagene gir et annet bilde. LARS LARSEN mente å ha gitt 5 rd for 18 mark i Tjong foruten støvelhud (tilsvarende 20 rd. pr våg). NILS PETTERSEN skal ha gitt sogneprest Munch 7 rd. for sin 18 mark i Breivik, og enda ikke mottatt bygselseddelen, selv om han hadde bygslet i 2 1/2 år og til tross for flere henvendelser. JENS HANSEN på Stor Selsøy, som var Dønnes gods, mente å ha gitt 14 rd for 2 våg 1 pund leie 48 år tidligere. Når han i det forrige år hadde avstått 1 våg til KRISTOFFER
ANDERSEN hadde, hadde Kristoffer måttet gi 18 rd. til Kaptein Coldevin. De tilstedeværende proprietærene, Johan Hvid, som i juli året før hadde tiltrådt som forpakter av "de Pettersens", og Sr. Petter Dons på Coldevins vegne, stilte seg underene til klagene. To av Hvids bønder - HENRIK OLSEN HYTTEN og PAUL NILSEN NEDRE TJONG, hadde fremsatt klager, men var ikke i retten. Hvid mente at Paul aldri hadde gitt mer enn 5 rd. foruten støvlehud og skysspengerpå 1 rd. HENRIK HYTTEN - en rydning som enda ikke var skyldsatt - hadde ennå ikke betalt 1 skilling, hverken for bygdsel, landskyld eller skysspenger. Tilsynslatende med en hviss rett hevdet at folk ikke kan ha vist hva de skrev under på. Dons nektet imidlertid ikke for at Kristoffer hadde gitt det ansviste beløpet. Men Kristoffer selv hadde gått hardt på kapteinen for å få jorden, og hadde selv tilbydd 30 rd.

EKTEFELLE og BARN:

1801 FT

Ektefelle:

Født ca 1731.
1801: 023 02 Beret Olsdatter 70 Hans kone 1te ægteskab

Mer om Beret

DIS SALTEN SLEKTEHISTORIELAG/SKIFTER I SALTEN:
Skifte etter Ole Jacobsen, Mevær i Gildeskål. Skifte åpnet 27.august 1771 (14.148). Enkemann. Skiftet avsluttet i Sandvika 01.11.1771. Gjelden større enn formuen. Arvinger: Jacob Olsen, Sørvær i Gildeskål. Sønn av avdøde. Berite Olsdtr, i Rødø. Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Christopher Andersen.

Sønn: Anders Christophersen

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Eskeholmen 1798 etter Anders Christophersen. Gjenlevende ektefelle Hellena Pernilla Johansdtr. Far til avdøde: Christopher Andersen Stor Selsøen.

1761

Datter: Beret Kristophersdtr

Døpt 1761 Birrith Lucia Christophersdtr, ekte.
Far: Christopher Andersen, Storselsøen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1751 ca

Sønn: Jon Kristoffersen

Ble bruker her etter faren og omtales foran med sin familie.

02.00 1801 Einar Jonsen

1827

Skifte - Einar Jonsen

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Selsøen Store 1827 etter Einar Joensen.
Ektefelle Beret Thomasdtr. Formynder for de umyndige er Ole Danielsen Stor Selsøen.
Barn:
Benjamin Einarsen (23),
Thomine Einarsdtr (25),
Zacharina Einarsdtr (20),
Johanna Einarsdtr (18).

1801 FT

Fisker: Einar Jonsen

024 03 Ejnar Joensen 50 Husbonde 1te ægteskab Nærer sig af fiskeri
025 03 Bereth Tommasdatter 46 Hans kone 2dt ægteskab
026 03 Jens Jensen 8 Hendes søn Ugift
027 03 Benjamin Ejnersen 1 Deres søn
028 03 Tommina Kierstina Ejnersdatter 4 Deres datter
029 03 Ole Joensen 14 Foster søn Ugift
030 03 Tommina Hermandsdatter 46 Tjeneste pige Ugift
031 03 Karen Joensdatter 34 Tjeneste pige Ugift
032 03 Kiersten Iversdatter 80 Hans moder 1te ægteskab

Datter: Sakrine Einarsdtr

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Gjerøy Sør 1874 etter Sakrina Einarsdtr.
Berith Benjaminsdatter, brordatter, gift med Ole Larsen Gjerø.
Dorthea Benjaminsdatter, brordatter,
Regina Benjaminsdatter, brordatter, gift i Meløy.
Benjamin Benjaminsen, brorsønn, Bjærangen.
Elina Sivertsdatter, søsterdatter, gift med Didrik Andreassen Gjersvær. Birgitte Paulsdatter, søsterdatter, Øigaarden under Haakaringen.
Elen Paulsdatter, søsterdatter; I det sydlige Norge.

02.00 1801 Else Pedersdtr

1801 FT

Holdskone: Else Pedersdtr

033 04 Else Pedersdatter 60 Kone 2det egteskab enke Holds kone nærer sig med haand arbeide
034 04 Peder Hansen 38 Hendes søn Ugift
035 04 Niels Jørgensen 19 Hændes dreng Ugift
036 04 Ane Nielsdatter 70 Kone 1te ægteskab Huslye i huset og nærer sig med arbeid
037 04 Karen Christophersdatter 47 Selvfoster pige Ugift

1781 Ekt

Viet 1781

Brudgom Giørgen Pedersen, ungkar, født og bosatt her. Brud Enken Else Pedersdtr, født og bosatt her.

02.00 1801 Nils Jensen

1801 FT

Bruker: Nils Jensen

038 05 Niels Jensen 48 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
039 05 Ane Tostensdatter 74 Hans kone 3de ægteskab
040 05 Joen Andersen 3 Foster søn
041 05 Anders Hansen 36 Tjeneste dreng Ugift
042 05 Margreth Gabrielsdatter 30 Tjeneste pige Ugift
043 05 Maren Larsdatter 16 Tjeneste pige Ugift
044 05 Karen Pedersdatter 54 Enke Efter 1te ægteskab Hus kone

02.00 1801 Jon Jensen

1801 FT

Husmand, jordløs: Joen Jensen

045 05 Joen Jensen 37 Mand 1te ægteskab Jordløs husmand driver fiskeri
046 05 Daaret Nielsdatter 30 Hans kone 1te ægteskab
047 05 Niels Joensen 5 Deres søn

02.00 1801 Iver Jonsen

Stensvik u/Storselsøy

3 familier er registert under Stensvik u/Storselsøy.

1801 FT

Husmann: Iver Jonsen

001 01 Iver Joensen 30 Mand 1te ægteskab Husmand med jord og fiskeri
002 01 Lise Jacobsdatter Strøm 35 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Johanna Iversdatter 5 Deres datter
004 01 Else Olsdatter 76 Mandens moder Enke efter 1te ægteskab Har sit hold hos sønnen

Avdød - div

1766

Barbro Jørgensdtr

Avdød 1766 Barbro Jørgensdtr Stor-Selsøe
(ingen flere opplysninger)
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1765

Pigebarn

Avdød pigebarn 1765 Stor-Selsøe
Pårørende Hans Evensen, Stor Selsøe.
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 1 1/4AAR
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1764

Marith Olsdtr

Avdød Stor-Selsøe 1764 Marith (pige) Olsdtr.
{Alder ved skrifte:} 43 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1763

Ane Martha

Avdød Stor-Selsøe Ane Martha
Alder 13 uger
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1761

Ane Josepsdtr

Avdød 1761 Ane Josephsdtr. 82 aar, Steensvig.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)