Rødøy (74)

festede tomter og hjemler elles

Til hovedsiden

Hjemler før

Festetomter

Bnr 1 - fnr 3 Mathilde Branum

Bnr 1 - fnr 4

Fester: Rødøy kommune

Bnr 1 - fnr 5

Fester: Rødøy sykehjem

Bnr 1 - fnr 6

Fester: Bernt Artnsen

Bnr 1 - fnr 07

Fester: Idrettsbanke

Bnr 1 - fnr 09

Fester: Lulli Kvalvik

Bnr 1 - fnr 10

Fester: Ansgar hansen

Bnr 1 - fnr 11

Fester:
Arne Andreassen
Laila Thomesen

Bnr 1 - fnr 12

Fester: Adolf Johannessen

2003 Bnr 1 - fnr 13

17.01.2003
Andel av gnr 74, bnr 1, feste nr 13 er solgt for kr 187.500 fra Ernst Terje Olaisen, Laila Ellinor Olsen, Roger Hestø, Wiggo Bjørnar Olaisen, Fredrik Olai Olaisen, Bjørg Sylva Olaisen og Helge Johan Olaisen til Magda Irene Olsen (17.01.2003).

Bnr 1 - fnr 13

Fester: Magda Olaisen

Bnr 1 - fnr 15

Fester: Johan Engø

Bnr 1 - fnr 17

Fester: Hans Ludvigsen (bolig).

Bnr 1 - gnr 18

Fester: Bjørn Rossvoll (bolig)

Bnr 1 - fnr 19

Fester: Asbjørn Bernhoft (bolig)

Bnr 1 - fnr 20

Fester: Hjalmar Johansen (bolig)

Bnr 1 - fnr 21

Fester: Olav Olsen (bolig)

Bnr 1 - fnr 23

Fester: Rødøy Sparebank

Bnr 1 - fnr 26

Fester: Jonny Olsen (bolig)

Bnr 1 - fnr 27

Fester: Reidar Høyvåg

2003 Bnr 1 - fnr 29

Gnr 74, bnr 1, fnr 29 er solgt for kr 2.000 fra:
Bjørn Hansen,
Viola-Margareth O Kleven,
Frithjof Martin Hansen og Magnus Andress Hansen, til
Ståle Reinfjell. (20.03.2003.

2003 Bnr 1 - fnr 29

ANDEL av Gnr 74 bnr 1 fnr 29 er overdradd fra:
Viola-Margareth O Kleven,
Ansgar Otelius Hansen, og
Bjørn Hansen, til
Frithjof Martin Hansen og Magnus Andreas Hansen (20.03.2003).

Bnr 1 - fnr 29

Fester: Robert og Ansgar Hansen (sjøhustomt).

Bnr 1 - fnr 31

Fester: Eldor Johannesen (bolig)

Bnr 1 - fnr 32

Fester: Halvdan og Jorun Svenning (bolig)

Bnr 1 - fnr 33

Fester: Gunnar og Borghild Flatøy

2006 Bnr 1 - fnr 37

Gnr 74, bnr 1, fnr 37 er overdradd fra Liv Ottine Bernhoff til Anne Mari Bernhoff (27.11.2006).

Bnr 1 - fnr 33

Fester: Bjørn og Jan Rossvol (annet enn bolig og sjøtomt).

Bnr 1 - fnr 35

Fester: Jan Rossvoll (bolig)

Bnr 1 - bnr 35/1

Fester: Rødøy kommune

Bnr 1 - fnr 35/2

Fester: Roald Ingebrigtsen

Bnr 1 - fnr 36

J. T. B. Olsen, Partrederi (sjøhustomt).

2006 Bnr 1 - fnr 37

Gnr 74, bnr 1, fnr 37 er overdradd fra Asbjørn Bernhoff til Liv Ottine Bernhoff (27.11.2006).

Bnr 1 - fnr 37: Fester Asbjørn Bernhoft (sjøhustomt)

Bnr 1 - fnr 38

Fester Bernt Arntsen (sjøhustomt)

Bnr 1 - fnr 39

Fester: Hjalmar Johansen (sjøhustomt)

Bnr 1 - fnr 40

Fester: Jonny Olsen (sjøhustomt)

Bnr 1 -fnr 41

Fester: Olaf Olsen (sjøhustomt)

Bnr 1 - fnr 43

Fester: Håkon og Reidun Arntsen (boligtomt)

Bnr 1 - fnr 44

Fester: Birger og Reidun Einvik (hustomt)

2002 Bnr 1 - fnr 45

Andel av Gnr 74, bnr 1, fnr 45 er overdradd fra Thorvald E M Johannessen til Gudrun J. Johannessen (27.02.2002).
Overdragelsen gjelder også Gnr 74, bnr 1, fnr 46.

2002 Bnr 1 - fnr 45

Gnr 74, bnr 1, fnr 45 er overdradd fra Gudrun J. Johannesen til Lillian Synnøve Elveland, Knut Johannessen og Ingunn Bang (27.02.2002.
Overdragelsen omfatter også Gnr 74, bnr 1, fnr 46.

Bnr 1 - fnr 45

Fester: Torvald og Gudrun Johannessen (boligtom)

2002 Bnr 1 - fnr 46

Gnr 74, bnr 1, fnr 45 er overdradd fra Gudrun J. Johannesen til Lillian Synnøve Elveland, Knut Johannessen og Ingunn Bang (27.02.2002.
Overdragelsen omfatter også Gnr 74, bnr 1, fnr 46.

Bnr 1 - fnr 46

Fester: Torvald Johannessen (sjøhustomt)

Bnr 1 - fnr 48

Fester: Birger Einvik (sjøhustomt)

Bnr 1 - fnr 49

Fester: Trond Einvik (sjøhustomt)

2017 Bnr 1 - fnr 50

Gård 74, bnr 1, feste nr 50 er solgt for kr 100.000 fra Eva Sissel Johannessen til Herbjørn Harry Fyhn (01.06.2017).

Bnr 1 - fnr 52

Fester: Bjørnar Olsen (boligtomt).

Bnr 50 - 59

2017 Bnr 55

Gnr 74, bnr 55 er solgt for kr 900.000 fra Malin Arntsen til Tone Ribbing og Terje Wold (14.11.2017).
Salget omfatter også Gnr 74, bnr 56,
Salget omfatter også Gnr 74, bnr 163.

2006 Bnr 55

Gnr 74, bnr 55 er solgt for kr 150.000 fra Odd Sigv D. Olsen til Malin Arntsen (17.07.2006)
Salget omfatter også ANDEL av gnr 74, bnr 108.

2017 Bnr 56

Gnr 74, bnr 55 er solgt for kr 900.000 fra Malin Arntsen til Tone Ribbing og Terje Wold (14.11.2017).
Salget omfatter også Gnr 74, bnr 56,
Salget omfatter også Gnr 74, bnr 163.

2006 Bnr 56

Gnr 74, bnr 56 er solgt for kr 150.000 fra Lars Thomas Olsen til Malin Arntsen (17.7.2006).
Salget omfatter også ANDEL av gnr 74. bnr 108.

2006 Bnr 57

Gnr 74 bnr 57 er solgt for kr 150.000 fra Sonja Anne Gullord til Malin Arntsen (17.7.2006). Salget omfatter også gnr 74, bnr 108.

2000 Bnr 59

ANDEL av gnr 74, bnr 12 er overdratt fra Aksel Olsen til Olga Johanna Kanutte Engø (23.02.2000).Også
74.59
74.61
74.62
74.63

2000 Bnr 59

ANDEL av gnr 74 bnr 12 er overdratt fra Johan Enevold Engø og Olga Johanna Kanutte Engø til Johan Enevold Engø (23.2.2000).
Også andel av:
74.59
74.61
74.62
74.63

Bnr 60 - 89

2000 Bnr 61

ANDEL av gnr 74, bnr 12 er overdratt fra Aksel Olsen til Olga Johanna Kanutte Engø (23.02.2000).Også
74.59
74.61
74.62
74.63

2000 Bnr 61

ANDEL av gnr 74 bnr 12 er overdratt fra Johan Enevold Engø og Olga Johanna Kanutte Engø til Johan Enevold Engø (23.2.2000).
Også andel av:
74.59
74.61
74.62
74.63

2000 Bnr 62

ANDEL av gnr 74, bnr 12 er overdratt fra Aksel Olsen til Olga Johanna Kanutte Engø (23.02.2000).Også
74.59
74.61
74.62
74.63

2000 Bnr 62

ANDEL av gnr 74 bnr 12 er overdratt fra Johan Enevold Engø og Olga Johanna Kanutte Engø til Johan Enevold Engø (23.2.2000).
Også andel av:
74.59
74.61
74.62
74.63

2000 Bnr 63

ANDEL av gnr 74, bnr 12 er overdratt fra Aksel Olsen til Olga Johanna Kanutte Engø (23.02.2000).Også
74.59
74.61
74.62
74.63

2000 Bnr 63

ANDEL av gnr 74 bnr 12 er overdratt fra Johan Enevold Engø og Olga Johanna Kanutte Engø til Johan Enevold Engø (23.2.2000).
Også andel av:
74.59
74.61
74.62
74.63

2017 Bnr 72

Gnr 74, bnr 72 er overdradd fra Jorun Helene Svenning til Liv Inger Svenning Fredriksen, Eva Sissel Johannessen og Johan Harald Svenning (24.11.2017).

2015 Bnr 80

Gnr 74, bnr 80 er overdratt fra Geir Sigmund Johannessen til Lisbet Støre.

2015 Bnr 81

Gnr 74. bnr 81 er solgt for kr 1.700.000 fra Sparebanken Rana til May Lisbeth Heimdal (02.09.2015).

1999 Bnr 85

Gnr 74, bnr 85 er overdratt fra Kristian Kvalvik til:
Bjørg Norheim Kvalvik,
Åse Laila Nyhammer,
Arne Martin Kvalvik
Olav Julius Krist Kvalvik og
Kjell Asle Kvalvik.
Overdragelsen omfatter også gnr 74, bnr 21.

2007 Bnr 89

Gnr 74, bnr 89 er solgt for kr 350.000 fra Monica Brandt Bikset til Thomas Marius Hansen og Ronja Strømdal (17-07.2007).

2004 Bnr 89

Gnr 74, bnr 89 er solgt for kr 4820 fra Opplysningsvesenets Fond til Lars Inge Storhaug (31.03.2004).

2004 Bnr 89

Gnr 74, bnr 89 er solgt for kr 250.000 fra Hans-Arne Arntsen til Lars Inge Storhaug (31.3.2004).

2009 Bnr 90

ANDEL av gnr 74, bnr 90 er overdradd fra Kjell Johansen til Elin Janne Wigum (05.03.2009).

Bnr 90 - 129

2001 Bnr 91

Gnr 74, bnr 91 er solgt for kr 890 000 fra Odd Arne Johansen og Jorun Anita T. Johansen til Steinar Olsen og Bodil Carson (19.06.2001).

2005 Bnr 92

01. fabruar 2005: Gnr 74, bnr 92 er solgt for kr 500.000 fra Malin Arntsen til Klokkergården Kystturisme As. Kilde: Statens kartverk.

2021 Bnr 94

Gnr 74, bnr 94 er solgt for kr 100.000 fra Linda Olsen og Sindre Stordal til Monica Nilsen Vollen (30 12 2021).

2015 Bnr 94

Gnr 74, bnr 94 er overdratt fra Geir Sigmund Johannessen til Lisbet Støre.

1999 Bnr 96

Gnr 74, bnr 76 er solgt for kr 8000 fra Judith Margrethe Jørgensen til Anne Mari Bernhoff og Odd Raymond Johansen (22.12.1999).

2000 Bnr 97

Gnr 74, bnr 97 er overdradd fra Rødøy kommune til Hans Roger Pedersen (10.04.2000).

1999 Bnr 98

Gnr 74, bnr 98 er solgt for kr 16.863 fra Opplysningsvesenets Fond til Gunhild Dorthea Angel Engø (20.10.1999).

2015 Bnr 103

Gnr 74, bnr 103 er solgt for kr 900.000 fra Brynjulf Otelius Pedersen til Mayliss Iren Arntsen (26.10.2015).

2001 Bnr 103

Gnr 74, bnr 103 er solgt for kr 7.050 fra Rødøy kommune til Dagmar Pedersen og Brynjulf Pedersen (08.06.2001).

2005 Bnr 104

Gnr 74, bnr 159 er solgt for kr 100.685 fra Rødøy kommune til Reina Sobredo Arntsen og Ove Arntsen.

2001 Bnr 104

Gnr 74, bnr 104 er solgt for kr 14.892 fra Opplysningsvesenets Fond til Rødøy kommune (12.10.2001.

2002 Bnr 105

ANDEL av gnr 74, bnr 105 er overdradd fra:
Bjørg Sylva Olaisen,
Magda Irene Olsen,
Fredrik Olai Olaisen,
Roger Hestø,
Wiggo Bjørnar Olaisen,
Helge Johan Olaisen, og
Laila Ellinor Olsen
Til ernst Terje Olaisen den 22.11.2002.

2002 Bnr 106

Gnr 74, bnr 106 er solgt for kr 14.650 fra Opplysningsvesenets Fond til Jonny Johannes Olsen (14.10.2002).

2006 Bnr 108 andel

Gnr 74, bnr 55 er solgt for kr 150.000 fra Odd Sigv D. Olsen til Malin Arntsen (17.07.2006)
Salget omfatter også ANDEL av gnr 74, bnr 108.

2006 Bnr 108 Andel

Gnr 74, bnr 56 er solgt for kr 150.000 fra Lars Thomas Olsen til Malin Arntsen (17.7.2006).
Salget omfatter også ANDEL av gnr 74. bnr 108.

2006 Bnr 108

Gnr 74 bnr 57 er solgt for kr 150.000 fra Sonja Anne Gullord til Malin Arntsen (17.7.2006). Salget omfatter også gnr 74, bnr 108.

2004 Bnr 108

Gnr 74, bnr 188 er solgt for kr 9.810 fra Rødøy kommune til Ørjan Johansen Olaisen (11.03.2004)

2002 Bnr 110

Gnr 74, bnr 110 er solgt for kr 1.000 fra Rødøy kommune til Bodil Carson og Steinar Olsen (14.10.2002).

2002 Bnr 111

Gnr 74, bnr 11 er solgt for kr 20.754 fra Opplysningsvesenets Fond til Hjalmar Arne Johansen (22.10.2002).

2002 Bnr 112

Gnr 74, bnr 112 er solgt for kr 5.283 fra Opplysningsvesenets Fond til Hjalmar Arne Johansen (27.11.2002).

2003 Bnr 115

Gnr 74, bnr 115 er solgt for kr 24,173 fra Opplysningsvesenets fond til Bjørnar K. G. Olsen (06.01.2003.

2019 Bnr 117

Gnr 74, bnr 117 er solgt for kr 925.000 fra Malin Arntsen til Kristin Brekke Klausen og Dag Arnfinn Nilsen (05.07.2019)

2020 Bnr 119 Buøyveien 27

Buøyveien 27 (Gnr 74, bnr 119) er solgt for kr 300.000 fra Ståle Reinfjell til Pål Edvard Bikset og Richard Oskar Sittlinger (13.11.2020)

2004 Bnr 119 Buøyveien 27

Gnr 74, bnr 119 er solgt for kr 16.445 fra Opplysingsvesenets Fond til Ståle Reinfjell (30.03.2004).

2008 Bnr 123

Gnr 74, bnr 123 er overdradd fra Jorun Helene Svenning til Magne Johannessen og Svein Johannessen (25.9.2008).

2004 Bnr 123

ANDEL av gnr 74, bnr 123 er overdradd fra Inger Johanne Karlsen til Jorun Helene Svenning (27.10.2004).

2017 Bnr 124

Gnr 74, bnr 124 er solgt for kr 15.000 fra Kjell Johansen til Bernt Johan Arntsen (26.3.2014).

2005 Bnr 124

Gnr 74, bnr 124 er solgt for kr 10-265 fra Opplysningsvesenets Fond til:
Magnus Andreas Hansen,
Frithjof Martin Hansen,
Bjørn Hansen og Viola-Maraareth Olga Kleven
(02.11.2005).

2007 Bnr 126

Gnr 74, bnr 126 er solgt for kr 100.000 fra Bodil Hansen og Egil Reidar Hanen til Malin Arntsen (12.10.2007).

Bnr 130 - 149

2012 Bnr 132

Gnr 74, bnr 132 er overdradd fra Hans-Arne Arntsen til Bernhard Ystaas Lien (20.03.2012).

2020 Bnr 134

Gnr 74, bnr 134 er solgt for kr 275.000 fra Kjell Johansen til Gry Brekke Klausen og Sverre Klausen (26.10.2020).

2020 Bnr 149 Badstumyra 38

Badstumyra 38 (Gnr 74. bnr 149) er solgt for kr 2.400.000 fra Kjell Johansen til Maja Denisa Nilsdatter Emanuelsen og Mathias Engøy Johansen (27.10.2020).

Bnr 150 - 179

2016 Bnr 150

Gnr 74, bnr 150 er solgt for kr 70.000 fra Opplysningsvesenets Fond til Bente Elveland og John Erlend Elveland.
Salget omfatter også gnr 74, bnr 151.

2016 Bnr 151

Gnr 74, bnr 150 er solgt for kr 70.000 fra Opplysningsvesenets Fond til Bente Elveland og John Erlend Elveland.
Salget omfatter også gnr 74, bnr 151.

2017 Bnr 163

Gnr 74, bnr 55 er solgt for kr 900.000 fra Malin Arntsen til Tone Ribbing og Terje Wold (14.11.2017).
Salget omfatter også Gnr 74, bnr 56,
Salget omfatter også Gnr 74, bnr 163.

2017 Bnr 164

Gnr 74, bnr 164 er solgt for kr 490.000 fra Malin Arntsen til Even Hagen og Gro Synnøve Stenvik (07.11.2017).
Salget omfatter også Gnr 74, bnr 165.

2017 Bnr 165

Gnr 74, bnr 164 er solgt for kr 490.000 fra Malin Arntsen til Even Hagen og Gro Synnøve Stenvik (07.11.2017).
Salget omfatter også Gnr 74, bnr 165.

2021 Bnr 170 (Høyvågveien 65)

Gnr 74, bnr 170 er solgt for kr 1.000.000 fra Frank Magnus Jørgensen og Rolf Jørgen Jørgensen til Gigante Salmon Rødøy as (30.03.2021).