Ringen Indre (80)

Til den andre Ringen gård - Ringen Ytre

En gård (av mange) som i dag (2016) er helt fraflyttet for fastboende...

Bruk nr 1

Bjarne Andersen
Anton Johansen
Jørgen Johansen
Petter Bernhard Johansen
Johan Andersen
Anders Nilsen
Anton Nilsen, husmann

Bnr 2 og flere

2:
Godtfred Ringen
Greger Pettersen
Enken Anna Olsdtr
3:
Ivar Johansen
4:
Ivar Johansen
Jørgen Johansen
osv.

1801

1832 Peder Isaksen (1801)
1809 Nils Gillessen (1801)
1805 Lars Israelsen (1801)
1801 Anders Jonsen
1801 Jakob Jonsen

Utskifte 1936

Utskifte på gården. Et dokument med 33 tettskrevne A-4 sider.
Mye opplysninger om eier og brukere og mye ellers.

Div

1936 Oldsaker

Fortidslevninger (Havnø 1936).
Paa Hansøen (maasske oprindelig Havns-ø) simpel ell. Usikker rullestensrøs paa en høide, kun ca 3 meter i tverm.

Lignende men ganske sikker gravhaug med rest av kammer i en bakke paa østre side av bunden i Hansøvaagen. Utmark.

Paa bakkene nedenfor husene paa gaarden, etpar græsgrodde stenhauge, noksaa smaa og vel usikre, rydningsrøser vil dog i almindelighet ikke være oplagt paa toppen av en bakke, men ved foten herav og denslag er heller ikke dækket av et tykt torvlag.

1886 Ringen Indre - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 80
•Gammelt matrikkelnr: 139
•Navn på gård: Ringen indre
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 144 Ringen indre Peter og Anton Johanssønner 2-26 1-0-18-18

1799 Skatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1354 Lars 1 qværn i brug 4 s.

1791-1799 Skatt

Skattemanntall - Johan Eliassøn
Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:
666 1699 Rødøe Rødøe Johanis Eliassøn Ringen 2 ort Half Løns Drenge

1743 Korngjeld

Korngjeld
Futerekneskap over korngjeld i Helgeland 1743 (1774):
224 23 Rødøe fierding Sør Ringen Niels Pedersen Død i armod 2 rd. 49

Døpt barn 1740 - vanskelig å plassere

Døpt 1740 - Kiersten Pedersdtr, ekte datter av Peder Rengen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1647 Skattematrikkel

I n d e r R i n gen
1 w.
Enchenn 1 w .
Kongen bygger.
3 ort

1647 Skattematrikkel

Ytterringen og Innerringen og Ringen er nevnt?

R i n g e n l w .
Niels w . ) Enchenn w )
Rødøe presteboell bygg er .