Værang (43)

Matrikkelutkastet fra 1950. Hjemmelsinnehavere på gården. Skann: © RLA.

 

Sider

Bruk nr 1 B

Torvald Eide Værang
Hans Eide Olaussen
Olaus Martinus Nilsen
Jens Pedersen
Nils Andreas Johannessen
Benjamin Jonsen

Bruk nr 1 A

Bruk nr 2

Bruk nr 3

Nils Andreas Johannessen
Bruk nr 3 er senere inngått i bnr 2 (104c)

Bruk nr 4 og videre *

Blir innskrevet mer her fra "plassene" senere.

Plassene *

1801 *

Div

1886 Værang - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 43
•Gammelt matrikkelnr: 102
•Navn på gård: Værangen
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 3

1 104a Værangen Olaus Nilsen 0-59 0-2-2-2
2 104b Værangen Mathias Pedersen 1-47 0-4-7-7
3 104c Værangen Olaus Nilsen 0-80 0-2-2-2

1830 Marit Benjaminsdtr

Kilde: Nye Gård og Slekt i Rana, bok 1, side 24:
Marit Benjaminsdtr, døpt 13.5.1759. Ved skifte etter bror hans var hun gift i Skivik i Rødøy. I 1830 var hun enke i Verang, Røødy.
Hun var datter av bruker nr 9 av gården 130 Loftfjelle i Rana - Benjamin Pedersen.(1724-1771). Lenke til Skivik.

1799 Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1368 Peder 1 qværn i brug 4 s.
1369 Hans Niels nu hans 1 qværn øde 4 s

1691-1699 Skatt

Skattemanntallet - Nils Lfures
Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:

669 1699 Rødøe Rødøe Niels Ifuers. Verang 2 ort Huus-Mænd

1647 Skattematrikkel

W e r e n 3 w .
Hann a 1 w . ) Enchenn l w .)
Ander s 1 w . Forarmit t .
Rødøe pre steboell bygge r .

1610 Navn

Gårdsnavnet

b.16, s.167
43. Værangen. Udt. væ2rran. -- Verrenn 1610. Verenn 1614.
Werreen 1661. Werang 1723. Har Navn efter Fjorden Værangen, ved hvilken Gaarden ligger. At dette Navn imidlertid ikke er gammelt, men en nyere Dannelse, fremgaar baade af Udt. og de ældre Former af Gaardnavnet og af Navnet Værnes (sendf.). Fjorden maa opr. have havt et usms. Navn, der udentvivl har været det samme Veri, som vides at have været det gamle Navn paa Verrasundet,en Arm af Trondhjemsfjorden i Verran, og sandsynlig ogsaa paa Værrafjorden i Agdenes. Paa begge disse Steder har man ved Fjordenes Mundinger ligesom her en Gaard Værnes (paa det 1ste Sted nu Vennes). Se N. Fjordn. S. 58 f.Bd. XIV S. 44. XV. S. 168. Det er muligt, at den nordlige af Saltenfjordene i Kolvereid ogsaa opr. har havt det samme Navn (Bd. XV S. 386). Dette Navn indeholder en Stamme ver-, som ogsaa gjenfindes i nogle Elvenavneog gjennem et saadant i Bygdenavnet Veradalr, og efter S. B. har havt Betydningen: rolig, stille