Breivik (57)

bruk nr 3 s1

Hovedsiden

Samuel Olsen
Peter Larsen, Losjerende
Ole Sivertsen
Kristoffer Hansen

Bruk nr 3 side 2

Brødrene Kikskar
Johanna Kjerstin Andrea Jensen
Jens Johan Jensen
Ole Mathias Tomassen, eier 10 år, senere bnr 4.
Jens Andreas Mikal Jensen
Johan Kristiansen, bosatt her 1910

1903 skifte

 

 

57 03 1904

BREIVIK

57/03

SAMUEL OLSEN, leilending

AVDØD:
1904.6P 22.03.1904 30.04.1904 kaarenke Karen Johansdatter Mo, Ranen Breivik 12.3.1812 Alderdom.

AVDØD:
1902.5G 21.09.1902 29.09.1902 gift kaarmand Samuel Olsen Breivik 1876

1900 ft: 008 02 Samuel Olssen 1816 Rødøy herred* Hf g Føderådsmand b
1891 ft: 013 Samuel Olsen 000 1816 Rødøy - Selv Hovedperson, Kaarmand g -
1875 ft: 001 01 Samuel Olsen 1816 Rødø Sogn hf g Bygselmand Grdbrg., Fisker b
1865 ft: 001 01 Samuel Olsen 49 Mo Ranens Pr g Gaardbr, Fisker

1903 skifte etter begge

Arvinger:
Ektefelle: Karen Johansdatter. Internt skiftenr: 18664. Skiftet åpnet: /-1903. Dobbeltskifte. Døde
21. september 1902.
Karen Johansdatter, Breivik i Rødøy.
Dobbeltskifte - Det forekommer at det også blir skiftet etter personer i husstanden som er i nær
familie/slektning av avdøde. Ektefelle: Samuel Olsen.
Karen Samuelsdatter, Sandvik i Rødøy.
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Nils Lampe. Samuel Olsens datter fra tidl ekteskap
Nils Lampe, Sandvik i Rødøy.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Karen Samuelsdatter.
Hanna Samuelsdatter, Breivik i Rødøy.
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Hans Hansen. Samuel Olsens datter fra tidl ekteskap
Hans Hansen, Vaaga i Rødøy.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Hanna Samuelsdatter.
Kornelius Vitarius Samuelsen, Breivik i Rødøy.
Sønn av avdøde. Død.
Nelle Breivik, 10 ave West Seatle i Amerika.
Kornelius Samuelsens kone
Hans Korneliusen, Breivik i Amerika, 20 år
Sønnesønn av avdøde. Barn av Kornelius
Konrad Korneliusen, Breivik i Rødøy, 11 år
Sønnesønn av avdøde. Barn av Kornelius
Anne Mathea Johansdatter, Georgville Minnesota i Amerika.
Datter av avdøde. Karens Johansdatters barn

1903 PROKLAMA

Fordringshavende i boet efter kaarmand Samuel Olsen Breivik og gjenlevende hustru Karen Johansdatter af Rødø thinglag varsles inden 3 - tre -maaneder for undertegnede skifteret. at anmelde og bevisliggjøre sine krav, der ellers fortapes.
NORDRE HELGELANDS SKIFTERETT, Handnesøen den 29de mai 1903. Johan Noreng, edsv.

1900 folketellingen

Ved folketellinga 1900 er Samuel bosatt som føderådsmann hos senere gårdbruker Jens Jensen. Han er her nevnt som født i Rødøy (?). Kona Karen Jonsdtr er bosatt sammen med han i eget husholdning. Hun er nevnt som født 1812 Mo, Helgeland

008 02 Samuel Olssen 1816 Rødøy herred* Hf g Føderådsmand b
009 02 Karen Jonsdatter 1812 Mo, Helgeland Nor Hf g Føderådskone b

1891 folketellingen

013 Samuel Olsen 000 1816 Rødøy - Selv Hovedperson, Kaarmand g -
014 Karen Johansdtr. 000 1813 Mo i Helgeland - Hustru, Kaarmandens Hustru G

1875 folketellingen

Ved folketellinga 1875 er Samuel Olsen bosatt her som bygselsmann, gårdbruker og fisker. Han bor sammen med kona Karen og sønnen Kornelius. Samuel har 1 hest, 3 kuer, 3 kalver og 12 sauer.

001 01 Samuel Olsen 1816 Rødø Sogn hf g Bygselmand Grdbrg., Fisker b
002 01 Karen Johannesdatter 1814 Mo Pr. Kone g b

Utsæd/husdyr:

Samuel Olsen
Utsæd: by2 1/2 po2 1/2
Husdyr: he1 ku3 ka3 få12

Leilending - selveier og tilbake som leilending

Samuel kjøper gården ved kongelig skjøte 1845, men går fra den 8 år senere. Samtidig med salg, får Samuel Olsen utskrevet bygselsbrev for hans selv og eventuelle enke, fra den nye eieren, datert og tinglyst den 11.september 1857. Da bruket selges tilbake fra Ole Jæger til nye brukere i Breivik, får Samuel og hans hustru kaarbrev, datert og tinglyst 10.september 1885.

1865 folketellingen

Ved folketellinga 1865 er Samuel Olsen bosatt her som gårdbruker og fisker. Han nevnes som 49 år (f.ca.1816 i Mo Prestegjeld?). Det er 15 hjemmehørende personer på bruket, fordelt på 2 husholdninger.

1865 folketellingen

001 01 Samuel Olsen 49 Mo Ranens Pr g Gaardbr, Fisker
002 01 Karen Johansdatter 54 Mo Ranens Pr hans Kone g
003 01 Karen Samuelsdatter 14 Rødø Præstegj Brugerens Datter ug
004 01 Hanna Samuelsdatter 13 Rødø Præstegj Brugerens Datter ug
005 01 Cornelius Samuelsen 8 Rødø Præstegj Brugerens Søn ug
006 01 Ingebor Jørgensdatter 73 Ranens Præstegj e Fattiglem
007 01 Inger Johnsdatter 73 Rødø Præstegj e@ug Lægdslem
008 01 Birith Hansdatter 44 Rødø Præstegj e Holdskone
009 01 Anna Kristophersdatter 4 Rødø Præstegj hendes Datter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Samuel Olsen
Utsæd: by2 po3
Brukers yrke: Gaardbr, Fisker
Husdyr: he1 ku10 få12 gj2

1857 bygselsbrev

Bygselsbrev fra O. S. Jæger til Samuel Olsen og eventuelle enke, datert og tinglyst 11.september 1857.

1853 selger bruket

Skjøte fra Samuel Olsen til handelsmann Ole Jæger på denne eiendom for 140 spesidaler, datert og tinglyst 23.september 1853.

1844 kongelig skjøte på bruket

Kongelig skjøte til Samuel Olsen på denne eiendom for 140 spesidaler med påhefte av årlig jordavgift ”5 skjpr 1 1/3 Fjædkr Sædebyg”, datert 26.oktober 1844, tinglyst 30.september 1845.

1809-1835

I mannskapsrullene nevnes Samuel som fostersønn på gården Kjetvik, åra 1830-35, hos gårdbruker Jens Eliassen (1-2).

Samuel - hvor fra

Foreldre Ole Kristiansen f. 1788 Reppen Øvre og Ingeborg Samuelsdtr f. 1791 Aaenget, Rana.

ANDRE personer:

1865 ft:Ingeborg Jørgensdtr, fattiglem

Ekteparet har 1865 boende hos seg fattiglemmet og enken Ingeborg Jørgensdtr, 73 år og født ca. 1792 i Rana Prestegjeld. Hun dør der 11.januar 1868 og nevnes da som 75 år gammel kaarenke. Gravlagt (jordfestet) 23.august 1868.

Mer om INGEBORG:

Nevnes om "Kaarenke", undersøk her om henne.

1865 ft: Inger Johnsdtr, fattiglem

Videre også Lægdslem Inger Johnsdtr., 73 år og født ca.1792 i Rødøy.
Hun dør der året etter – 2.april 1866 og nevnes her som fattiglem, pige Inger Katrine Jonsdtr, 81 år, Breivik. Gravlagt 13.mai 1866.

1865 ft: Berit Hansdtr, føderaadskone

Holdskone Berit Hansdtr., 44 og født ca. 1821, er enke. Hun har en datter – Anne Kristoffersdtr., 4 år og født ca. 1861. Berit er da enke etter en Kristoffer, som sannsynlig er (en) forrige bruker(e).

Mer om BERIT:

1875 ft: Israels Israelsen, fisker

I egen husholdning 1875 er bosatt innerste og fisker Israel Israelsen.
f. 16.august 1834 på Fisktjønn, Rana, som sønn av Israel Nilsen (1808-1834) og hustru Sara Kristensdtr (1802-1861). Israel må drive en del av gården da han 1875 har 3 kuer og 6 sauer. Hans omtales senere under gården Kila, hvorfra han utvandret til Amerika.

EKTEFELLE (1)

I første ekteskap ble det født 8 barn. Bare de to siste av disse vokste opp og har etterkommere. De første 6 døde kor til etter at de ble født.

1855 skifte

Skifte etter Anne Bergithe Christensdatter, Breivik i Rødøy
Arvinger:
Ektefelle: Samuel Olsen. Internt skiftenr: 18661. Skiftet åpnet: /-1856. Døde 29. september 1855.
Samuel Olsen, Breivik i Rødøy.
Ektemann av avdøde. Ektefelle: Anne Bergithe Christensdatter.
Karen Olea Samuelsdatter, Breivik i Rødøy, 5 år
Datter av avdøde.
Hanna Tomine Berg Samuelsdatter, Breivik i Rødøy, 3 år
Datter av avdøde.

Ektefelle: Anne Bergitte Kristensdtr

De får 8 barn sammen. Anne dør i barselseng 29.september 1855, 40 år gammel. Gravlagt (jordfestet) 22.oktober 1855.

1840 viet

Samuel ble viet 12.juli 1840 i Rødøy kirke til Anne Bergitte Kristensdtr
f. 1.1.1815

1832 Anne sin konfirmasjon

Konfirmert Rødøy kirke 4.juni 1832. Anne Bergitte Kristensdtr, 17 år gammel og født 1.1.1815 Laavunden i Lurøe, bosatt Breivik, datter av Kristen Nilsen og Anne Larsdtr, Laavunden. Kristen Nilsen var født 1787.

BARN, i hans 1.ekteskap:

1853 døpt datter: Hanna Thomine Berg Samuelsdtr

1853.38 16.07.1853 28.08.1853 Hanna Thomine Berg E gdb Samuel Olsen Brevik
kone Ane Bergithe Christensd

Skifte mor 1855:
Hanna Tomine Berg Samuelsdatter, Breivik i Rødøy, 3 å
Datter av avdøde.

Konfirmert Rødøy kirke 20.juni 1869.
Bosatt 1865 hjemme hos far og stemor samme sted som 13 år gammel datter.

Hanna arbeider1875 som tjenestejente hos gårdbruker Rasmus Andreassen på gården Langnes (Matr. nr 69a). (39-10).

Hanna ble gift med Hans Andreas Hansen og var bosatt på gården Våga en tid før familien flytta fra kommunen.

.

1852 døpt datter: Karen Olea

1852.3 07.02.1852 02.05.1852 Karen Olea E gdbr Samuel Olsen Brevik
hstr Ane Christensd

Skifte mor 1855:
Karen Olea Samuelsdatter, Breivik i Rødøy, 5 år
Datter av avdøde.
Konfirmert Rødøy kirke 14.juni 1868.
Bosatt 1865 hjemme hos far og stemor som 14 år gammel datter.
Karen ble gift 27. september 1874 i Rødøy kirke, med Nils Andreas Lampe Johansen f. 1848 Mo i Rana, sønn av Johan Nilsen Lampe. De var bosatt på gården Sandvik like ved gården Melfjorden.

.

1850 døpt sønn: Christian Johan Samuelsen

1850.15 15.06.1850 14.07.1850 Christian Johan E gdbr Samuel Olsen Brevik
hstr Ane Christensd

[Hjd, Fødselsdato oppgitt som 15.7]
Ikke nevnt folketelling for Rødøy/Meløy 1865.

.

1848 døpt sønn: Anton Olaus Berg

1848.11 10.05.1848 01.06.1848 Anton Olaus Berg E gdb Samuel Olsen Brevik
kone Ane Christensd

Død samme sted 29.august 1848.

.

1847 døpt datter: Christine Sandberg

1847.1 11.02.1847 16.02.1847 Christine Sandberg E gaardmd Samuel Olsen Brevik
kone Ane Christensd

Død samme sted 17.mars 1847. Jordfestet 2.mai 1847.

.

1845 døpt sønn: Christen Benjamin

1845.40 27.07.1845 31.07.1845 Christen Benjamin E gdbr Samuel Olsen Brevik [Db]
kone Ane Christensd

Død her 13. august 1845.

.

1841 døpt datter: Beret Cathrine Marie

1841.33 10.08.1841 05.09.1841 11.08.1841 Beret Cathrine Marie E ind Samuel Olsen Brevik
h Ane Christensd

Død her 13. august 1845.

.

1839 døpt sønn: Christian Andreas Pareli

1839.5 27.12.1838 05.05.1839 Chrestian Andreas pareli U ungk Samuel Olsen Brevik
pige Anne Birgitte Christensdatter Brevik

Hjemmedøpt.
Død 31.januar 1841. Sykdom, ubekjent. Jordfestet 4.februar 1841.

EKTEFELLE (2)

AVDØD

Hun døde 1904, han i 1902.
1904.6P 22.03.1904 30.04.1904 kaarenke Karen Johansdatter Mo, Ranen Breivik 12.3.1812 Alderdom.

Ektefelle (2): Karen Johannesdtr

Samuel er 2. gang gift med Karen Johannesdtr, 54 år gammel 1865 og født 1813 på gården Bjørnåga (109) i Mo prestegjeld.

Karens far var Johannes Johannessen Bjørnå, som omtales nærmere i Mo prestegjelds gårdshistorie, side 368.

Karens mor – var farens 2.kone Karen Johannesdtr fra Svartisheia (1770-1836).

Karen eldre søster Kirsten f. 1807, ble gift med Jens Mikkelsen, Evig, og er mor til senere bruker her – Jens Andreas Mikal Jensen.

Mer om hennes far i Rana

Karens far Johannes Johannessen (1771-1853) omtales bl.a. slik: ”Ennå kjent under navnet ”Poffen” eller ”Gammel-Poffen”, en strid og vanskelig kar, særlig for di de to konene sine og for grannen, som han gjorde mye ugagn for. Det var 2 Johannessa ved Bjørnåga, sa de, ”Johannes Voll” og ”Johannes Troll”.”

Innflytta fra Rana

Karen er nevnt innflytta i kirkeboka for Rødøy 1857, som første person, men notert at det skjedde 1856. De fikk en sønn sammen 1858, men jeg finner ikke ekteskap i kirkeboka flere år fremover fra 1856. Kan de være viet i Rana?

EN SØNN I 2DRE EKTESKAPET:

1858.18 28.04.1858 20.06.1858 Cornelius Vitalis E gaardbr Samuel Olsen Brevik
hstr Karen Johansd

Cornelius Vitalis Samuelsen

Konfirmert samme sted 8.juni 1873.

Bosatt 1865 hjemme hos far og stemor som 8 år gammels sønn. Han er ikke nevnt i folketelling 1875 som bosatt Rødøy.

1882 Viet

Cornelius ble gift Rødøy kirke? 30.november 1882 med Peternille Johanne Nikoline Hansdtr f. 10.april 1851.

1883 utvandret

Skifte etter foreldrene 1803

Kornelis Vitalis Samuelsen er omtalt i skiftet som død.
Han etterlot seg ektefellen Peternille (NELLE) Brevik, som var bosatt: 10 ave, West Seatle, Amerika.
Kone til Kornelius, Nellie, levde i 1930 men vet ikke mer etter.

Mer om Kornelius

Oldebarn av Kornlius sin halvsøster Mathea (John Bye) har sendt følgende opplysninger:

Sønn: Han P. Brevick

Eldste sønn Hans P. Brevick ble født i Pelican Rapids, Minn. (ikke langt fra Fargo) 23. September 1883 og død i Seattle 15 August 1967. Han's kone var Jennie var fodt i Norge.
De hadde barn James, Neil og Loren. James død i 2000 i Seattle.

Sønn: Conrad Brevick

Conrad Brevick flyttet til New York og da West Virginia hvor han døde June 1975.
Han hadde sønn Conrad A. Brevick (f. 11 June 192?, som døde 6 Juni 2003
i South Carolina. Ei datter Sallie A. Brevick døde 13 Nov. 2001 in West Virginia.

Karen - en uekte datter - Ane Mathea

Karen hadde en datter f. 21.september 1841 med navn Ane Mathea Johansdtr. Denne datteren kom etter sin mor til Rødøy, og er nevnt som innflytta i juni 1857 til gården Breivik. Far til Ane Mathea var Johan Peder Davidsen, Skonseng.

Om faren Johan Peder Davidsen

I folketellinga 1865/1875 for Herøy Prestegjeld er Johan bosatt som husmann med jord på plassen Smevik under Aakvig. Han er nevnt født 1805 og 1801 Mo sogn og prestegjeld. Han er gift med Kjersten Kristensdtr f.1818 Herø Præstegjeld. Han har datter Ane f. 1857 og Dortea f. 1862. Dorthea utvandra 25.april 1888 som ”Thea K. J. Smevig” til Lake Park Minn, med billett betalt i Amerika. Hun bodde senere i Nord Dakota, ifølge halvsøster Ane Mathea’s oldebarn John Bye.

Mer om ANE MATEA:

Datteren Ane Mathea fikk sønnen Eilert Sjeldrup Johan Johansen (Johnson), som ble født på Aag i Meløy 23.mai 1865. Sannsynlig oppkaldt etter person med samme navn, ungkar og eier av halve bnr. 1, som drukna i Lofoten året før.

Ved folketellinga 31.12.1865 er Ane Mathea bosatt hos selveiende gårdbruker Ivar Sandberg Johannessen på gården Aag 159bb. Ivars hustru er Johanne Dortea Bertelsdtr, datter av den da nylig avdøde gårdbruker på Breivik 57-02, Bertuel Jonsen. Hun er på det tidspunkt ugift tjenestejente og har sønnen Eilert Johansen på 1 år. Ane og sønnen i huset – Johan Edvard Iversen gifter seg 6.oktober 1867. Eilert utvandret til Amerika 1887 og foreldrene kom etter 2 år senere.

Om Ane gir et olderbarn følgende opplysninger:”Ane Mathea var en dominerende og rett fram kvinne og styrte huset med fast hånd. Hun stod på sine meninger og var aldri redd for å si hva hun mente. Sine barnebarn elsket hun å fortelle om Norge, gamle eventyr og barnerim. Johan og Ane Mathea lærte seg aldri Engelsk fordi alle i deres nærhet snakket norsk.”

Ane Mathea døde i Hatton, North Dakota 8.september 1929.

Sønnen: Eilert Johan Sjeldrup Johansen

Sønnen Eilert Johan Sjeldrup Johansen, eller”Ed S. Johnson” som han brukte i Amerika, ble viet 14.november 1901 til Susanne Iverine Olsdtr Norum fra Vågenge i Rødøy. Et barnebarn har kontakt med slekta i Meløy/Rødøy og det vises eller til opplysninger i slektsboka”Engevikslekta”.

57 03 03 1865

BREIVIK

57/03

PETTER LARSEN, losjerende her

Losjerende på dette bruket 1865.
Petter er sønn av gårdbruker Lars Kristiansen på Reppen Øvre 55-01 og er nærmere omtalt under sin far. også senere her, og som husmann på gården Svinvær 69-01.

ET BARN FØDT UTENFOR EKTESKAP AV GIFT MAND OG PIGE.
Barn 4: Petter Christian Navn: Larsen
1836.20 24.07.1836 04.08.1836 04.08.1836 Petter Christian U gift grdmd Lars Christiansen Reppen, Øvre pige Hanna Lorentsd Reppen, Øvre
Han 56 år, hun 24 år født i Vaagåen] Af barnefaderen

Døpt Rødøy kirke 4. august 1836. (Foreldrene var på den tid ikke gift). Konfirmert samme sted 20.juli 1856.

1865 folketellingen

013 02 Petter Larsen 29 Rødø Præstegj Logerende g Fisker
014 02 Sigri Olsdatter 29 Lysters Præstegj hans Kone g
015 02 Saras Pettersen 2 Rødø Præsteg deres Søn ug

Flytta til SVINVÆR

Han ble husmann med jord der og var tildels fattigunderstøttet 1875.
Ektefellen er her oppgitt å være født i Haus sogn og prestegjeld.

1875 folketellingen SVINVÆR

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Petter K. Larsen 1833 Rødø S. og Pr. hf g Husmand med Jord, Fisker, tildels af Fattigvæsenet b
002 01 Serene Olsdatter 1833 Haus S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Saras Pettersen 1864 Rødø S. og Pr. s b
004 01 Hedevik Pettersdatter 1866 Rødø S. og Pr. d b
005 01 Ludvig Pettersen 1870 Rødø S. og Pr. s b
006 01 Elling Pettersen 1874 Rødø S. og Pr. s b

Udsæd-Husdyr:
Utsæd: b1/4 po 1/4
Husdyr: ku1 få4

Senere hendelser

1869 datter Serina

1 avdød
2 pårørande Peter Larsen
3 pårørande Serina Olsdatter Svinevon
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1863-1877 (1836P)

1876 hans ektefelle

1 avdød
2 pårørande Peter Larsen
3 pårørande Serina Olsdr Svivær
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1863-1877 (1836P)

57 03 02 1864

BREIVIK

57/03

OLE SIVERTSEN, leilending

Ole dør 8.august 1864 på gården Breivik 57-03 Breivik Ytre. Er da nevnt som kårmann og 75 år gammel. Gravlagt (jordfestet?) 25.september 1864

Hvor fra

Født ca 1789 i Bergen,.

1822-1835 mannskapsrullene

Ole er nevnt i mannskaprullene som bruker her fra 1823 og videre helt til de slutta 1835. "Maatelig høy og frisk". Fra 1830 som "Svakelig".

Ektefelle: Karen Jonsdtr

Karen er enke etter Kristoffer Hansen som det er skifte etter her på bruket 1818.

1865 AVDØD:
1865.3 05.03.1865 28.05.1865 kaarenke Karen Johnsd Brevik x 107

1821 viet

Ole ble 15.juli 1821 viet i Rødøy gamle kirke til Karen Jonsdtr Breivik, 30 år gammel og født ca.1791.

BARN:

Det er ikke nevnt nevnt barn i ekteskapet, men Ole får et uekte barn 1826. Trolig er barnemoren tjenestejente på Brevik da det skjer.

1826 døpt sønn: Christopher Sandberg

1826.3GU 19.06.1826 15.07.1826 20.06.1826 Chrestopher Sandberg U gift mand Ole Sivertsen Brevik .
pigen, tjenestepige Berith Sandersdatt Brevik
[*] 1. leiermaal for ham, 2. for hende, oppgivet af moderen

Mer:

Ole hadde sønnen Kristoffer med pike Berith Sandersdtr, sannsynlig hun som finnes nevnt som holdsenke i Kila i 1865, 72 år gammel og født i Ranens prestegjeld. (Hun har vært gift med John).
Konfirmert Rødøy kirke 26.juni 1842.

Nevnt i mannskapsrullene åra 1830-35. Bosatt som sønn på gården Breivik.

Det er søk på internett i 1865 telling Nordland og utvidet søk på hele landet. Kristoffer finnes ikke. Det antas at han er død, mellom 1835 og 1865.

57 03 01 1818

BREIVIK

57/03

KRISTOFFER HANSEN, leilending

Kristoffer døde 1818 på bruket, 60 år gammel.
Ingen barn er funnet i tilknytning til han og hans tre ektefeller.

1816 sølvskatten

Fornavn: Christopher
Etternavn: Hansen
Innskudd: 8-0-0 spd-ort-sk
Bosted: Brævig
Dato: 1816-10-03
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

1809 - 1818 mannskapsrullene

Nevnes i mannskapsrullene som født på gården Breivik.

1802 skifte far

Skifte etter hans far Hans Olsen skjer 1802. Faren var da gift med Ane Danielsdtr. Broren Svend lever, mens søsteren Else er gift på nytt med Jacob Olsen, Halsa i Meløy.

1801 folketellingen

”Gården er det Nordlandske Kirke og Skolefond beneficeret.
Bonde, bruger jord og nærer sig av fiskeri

1795 skifte mor

Skifte etter hans mor skjer 1795 på gården Breivik. Faren Hans Olsen lever da.
Av skiftet går fram følgende søsken: Ole og Svend Hansen. Else Hansdtr, som er gift med Arent Andersen Halsa.

1782 konfirmert

Konfirmert 1782, 18 år gammel, bosatt Breivik (K3329).

Hvor fra

Sønn av Hans Olsen Breivik og Beret Jonsdtr, Breivik.
Døpt 1764 (K1126).
Faddere ved dåpen:
- Lisbeth Christoffersdtr Breivik.
- Ane Chrisstoffersdtr Breivik
- Nils Fordelsen Vaagen
- Nils Arntsen Årnes
- Anders Pedersen Breivik

ANDRE:

1801 ft: Mikkelina Pedersdtr, tjenestejente

Mikkelina Pedersdtr er tjenestejente her 1801, ugift og 40 år gammel. Hun dør her 25.november 1831. Gravlagt 10.desember 1831.

EKTESKAP (1)

Ektefelle: Sara Sandersdtr

Ekteskap (1):
Viet 1.gang 1789 som ungkar til piken Sara Sandersdtr som da var bosatt Flatøy. Vitner ved trolovelse samme året var Jakob Hansen Tjong og Michel Larsen Breivik (K4052).

1790 ca Sara dør her

Sara dør ca. 1790 og skifte skjer 1791.
Av dette går fram at Sara hadde en halvsøster, Ingeborg Johannesdtr, gift med Gabriel Johansen Mosvold.

Videre hadde hun en ”fuldsøstersønn” som heter Johannes Christensen. Han var 14 år og bosatt på Grønøen. Formynder for han var Christen Angel Grønøen.
Det er et skifte etter han 1796 på Grønøen i Meløy.
Her er det nevnt at Ingeborg Joensdtr, Mosvold i Meløy er hans mor.
Videre at Gabriel Johansen, Mosvold i Meløy er stefar av avdøde, gift med Ingeborg.
1812 er det skife etter nevnte Gabriel Johansen, Mosvold i Meløy.
Ingeborg Jonsdtr er gjenlevende enke og tre barn er nevn som han er far til.

EKTESKAP (2)

Ektefelle: Anne Martha Nilsdtr Giesø

Viet 2. gang 1791 til pike Anne Martha Giesø, bosatt Gisø (Gjesøy 72?). (K4398-99). Enkemann.

1798 skifte

Skifte på gården Breivik 1798 etter Anne Nilsdtr.
Det kan se slik ut at hun har hatt en datter tidligere som er død (Else Nilsdtr).
Datteren etterlater seg barna Lars Larsen, bosatt Haugland.
Videre Helchen og Maren Larsdtr.
Avdøde har ellers brødre Nils, Lars, Hans og Anders Nilsen som er
bosatt Onøen og Støvland.

EKTESKAP (3)

Avdød

AVDØD 1865
1865.3 05.03.1865 28.05.1865 kaarenke Karen Johnsd Brevik x 107

Ektefelle (3): Karen Jonsdtr

Viet Rødøy kirke 4.november 1799 (K5128) i sitt 3.ekteskap med Karen Jonsdtr, 40 år (f.ca.1761). Hun er selv gift i sitt 1.ekteskap.

1798 Forlovet

Paret forlovet seg 22.november 1798. Hun bodde da på gården Seines. Vitner i denne forbindelse var Lars Jensen Bjerga og Nils Nilsen Ørnes. (K5115).

Mer om Karen:

Karen ble som enke gift med etterfølgende bruker her - Ole Sivertsen.
Karen Jonsdtr døde 5. mars 1865 på gården Breivik 57-03.