Gård Storselsøy (02) - 1700 A = "Steensvigen"

Husmenn: Steensvigen

Her omtales bare husmennene og andre som har vært bosatt der.
1802 Hans Jonsen
1802 Jon Olsen
1782 Petter Olsen
1782 Peter Ellefsen
1782 Jakob Abelsen
1777 Elling Jørgensen
1777 Erik Johannessen
1767 Jørgen Nilsen
1761 Jens Hansen
1765 Josef Jensen
1764 Christopher Johannessen
1758 Hans Jensen (viet)
1743 Hans Andersen
1714 Iver Jensen
1705 Amund Olsen
1704 Per (Peder) Nilsen
1701 Jens Helgesen
1701 Per Persen

Hovedside

Til 1801 bare

Til 1700 B

1600

02.00 1802 Jon Olsen

1802

Fornavn: Jon
Etternavn: Olsen
Gårdsnavn:Stenvig
Skatt:48 s.
Fjerding: Rødøe
Husmenn i Helgeland fogderi 1802

1801 FT: Jon Olsen, husmann

009 03 Joen Olsen 56 Husbonde 3de. ægteskab Husmand med jord og driver fiskeri
010 03 Maren Jacobsdatter 60 Hans kone 2det ægteskab
011 03 Hans Joensen 18 Hans søn Ugift

1783

Merknader:
Dette aar beboet eegne huse, svarer 48 s.

1783

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 7.
Gård: Steensvig Fjerding: Rødøe Jon Olsen, person. Huusmand.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Maren Jakobsdtr

1801: 010 03 Maren Jacobsdatter 60 Hans kone 2det ægteskab

Sønn av Jon: Hans Jonsen

1801 011 03 Hans Joensen 18 Hans søn Ugift

02.00 1802 Hans Jonsen

1802

Fornavn: Hans
Etternavn: Jonsen
Gårdsnavn: Stenvig
Skatt: 48 s.
Fjerding: Rødøe
Husmenn i Helgeland fogderi 1802

1801 FT: Hans Olsen, husmann

005 02 Hans Joensen 48 Husbonde 1te ægteskab Huusmandmed jord og nærer sig af fiskeri
006 02 Maren Paulsdatter 40 Hans kone 1te ægteskab
007 02 Søren Erichsen 26 Tjeneste dreng Ugift
008 02 Martha Gabrielsdatter 26 Tjeneste pige Ugift

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Maren Paulsdtr

1801: 006 02 Maren Paulsdatter 40 Hans kone 1te ægteskab

ANDRE:

1801 FT: Søren Eriksen, dreng

007 02 Søren Erichsen 26 Tjeneste dreng Ugift

1801 FT: Martha Gabrielsdtr

1801: 008 02 Martha Gabrielsdatter 26 Tjeneste pige Ugift

02.00 1784 Petter Olsen

Ektefelle (2) Ingeborg Paulsdtr

Viet som enke 1784.

1784 Ekt

Viet 1784

1784
Fornavn:Petter (ENKEMAND)
Etternavn: Olsen
Rolle: brudgom
Født og bosatt Steensvigen
Rolle: brur
Navn: Ingebor (ENKEN) Polsdtr
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

02.00 1782 Stensvig: Peder Ellefsen

1782

Peder Ellefsen

Da han ble viet 1782 til Karen Hansdtr og bosatt Stensviken - var han enkemann.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2)): Karen Hansdtr

Viet 1782:

1782 Peder Ellevsen, brudgom, enkemann og husmann, Steensvigen. Også født der. Brur Karen Hansdtr, pige.
Forlovelsesdato 09.10 (9.10.1782).
Kildeinformasjon:
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

02.00 1782 Stensvig: Jakob Abelsen

1783 Jakob Abelsen

Merknader:
Ligesaa dette aar eegne huse beboet, svarer 48 s.

1783

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 7:
Gård: Steensvig Fjerding: Rødøe Jacob Abelsen,huusmand.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kirsten Eliasdtr

Mer om Kirsten:

Kan være den person som finnes på Vernesosen - som enke og tjenestejente 1801.
FOLKETELLINGA 1801: Tjenestepike hos gårdbruker Peder Pedersen Berg på gården Vernesosen. Nevnt som 50 år gammel og enke etter 1.ekt.

Viet 1782:

Brudgom Jacob Abelsen, født og bosat Steensvigen, brud Chiersten Eliasdtr.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

02.00 1777 Steensvig under Selsøen: Elling Jørgensen

1783

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 6.
Steensvig under Selsøen/rødøe. Elling Jørgensen, person. Husmand.

1782

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 6.
Steensvig under Selsøen/rødøe. Elling Jørgensen, person. Husmand.

1781

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 8.
Steensvig under Selsøen/rødøe. Elling Jørgensen, person. Husmand.

1780

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 7.
Steensvig under Selsøen/rødøe. Elling Jørgensen, person. Husmand.

1777

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 6.
Steensvig under Selsøen/rødøe. Elling Jørgensen, person. Husmand.

1775

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 5.
Steensvig under Selsøen/rødøe. Elling Jørgensen, person. Husmand.

1774

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 8.
Steensvig under Selsøen/rødøe. Elling Jørgensen, person. Husmand.

02.00 1777 Steensvig under Selsøen: Erik Johannessen

1777

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 6:
Gård: Steensvig under Selsøen Fjerding: Rødøe
Erik Johannessen, person. Husmand.

1775

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 5:
Gård: Steensvig under Selsøen Fjerding: Rødøe
Erik Johannessen, person. Husmand.

1774

Merknader:
Dette aar i stand at betale skatt

1774

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 4:
Gård: Steensvig under Selsøen Fjerding: Rødøe
Erik Johannessen, person. Husmand.

1768

Merknader:
Fattig kand ej svare skatt

1768

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 4:
Gård: Steensvig under Selsøen Fjerding: Rødøe
Erik Johannessen, person. Husmand.

1767

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 7:
Gård: Steensvig under Selsøen Fjerding: Rødøe
Erik Johannessen, person. Husmand.

1766

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 7:
Gård: Steensvig under Selsøen Fjerding: Rødøe
Erik Johannessen, person. Husmand.

1765

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 8:
Gård: Steensvig under Selsøen Fjerding: Rødøe
Erik Johannessen, person. Husmand.

1764

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 4:
Gård: Steensvig under Selsøen Fjerding: Rødøe
Erik Johannessen, person. Husmand.

1763

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 7:
Gård: Steensvig under Selsøen Fjerding: Rødøe
Erik Johannessen, person. Husmand.

02.00 1767 Steensvig under Selsøen: Jørgen Nilsen

1767

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, 7:
Gård: Steensvig under Selsøen/Rødøe. Jørgen Nilsen person. Husmand.

1766

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, 7:
Gård: Steensvig under Selsøen/Rødøe. Jørgen Nilsen person. Husmand.

1765

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, 4:
Gård: Steensvig under Selsøen/Rødøe. Jørgen Nilsen person. Husmand.
BOET DETTE AAR PAA PLADSEN.

1764

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, 4:
Gård: Steensvig under Selsøen/Rødøe. Jørgen Nilsen person. Husmand.

1763

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, 7:
Gård: Steensvig under Selsøen/Rødøe. Jørgen Nilsen person. Husmand.

1761

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, 9:
Gård: Steensvig under Selsøen/Rødøe. Jørgen Nilsen person. Husmand.

1758

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, 7:
Gård: Steensvig under Selsøen/Rødøe. Jørgen Nilsen person. Husmand.

1757

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, 4:
Gård: Steensvig under Selsøen/Rødøe. Jørgen Nilsen person. Husmand.
Ligesaa [Dette aar tilkommer. Har dette aar beboed egne eiende huuse, svarer 48 sk]

02.00 1765 Josef Jensen

1767

Merknader:
Huuset er øde som forrige aar

1766

Merknader:
Joseph Jensen huuse er øde. Gaardens opsidder tilhørende

1766

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 7:
1766 Gård: Steensvig under Selsøen/Rødøe. Joseph Jensen, person. Husmand.

1765 fraflyttet

Er bortreist, og huusene kiøbt af landdrotten, i den anledning for skatt at svare udgaar

1765

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 8:
1765 Gård: Steensvig under Selsøen/Rødøe. Joseph Jensen, person. Husmand.
Er bortreist, og huusene kiøbt af landdrotten, i den anledning for skatt at svare udgaar

1764

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 4:
1764 Gård: Steensvig under Selsøen/Rødøe. Joseph Jensen, person. Husmand.

1763

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 7:
1763 Gård: Steensvig under Selsøen/Rødøe. Joseph Jensen, person. Husmand.

1761

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 9:
1761 Gård: Steensvig under Selsøen/Rødøe. Joseph Jensen, person. Husmand.

1758

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 4:
1758 Gård: Steensvig under Selsøen/Rødøe. Joseph Jensen, person. Husmand.

1757

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 4:
1757 Gård: Steensvig under Selsøen/Rødøe. Joseph Jensen, person. Husmand.
Merknader:
Dette aar tilkommer. Har dette aar beboed egne eiende huuse, svarer 48 sk

1755 Husmand AF søen

Stilling/stand: Huusmand Af søen
Fornavn:Josop
Etternavn:Jensen
Gård: Stor Selsøien
Sivilstand og barn:Gift
Alder: 32
Fødested:
Føed i Stensvigen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

ANDRE:

Årsdreng: Christopher Jonsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Christopher
Etternavn:Jonsen
Gård: Stor Selsøien
Sivilstand og barn: Ugift
Alder_ 25
Helse: Frisk
Fødested:
her i gieldet i Lurøe Fiering i Lunerøien

Mer om Kristoffer

Fødested:
her i gieldet i Lurøe Fiering i Lunerøien

Og litt til...

Kan være han som er nevnt nedenfor som husmann her fra 1763?

02.00 1764 Kristoffer Johannessen

1767

Merknader:
Omstendigheden som forrige aar

1766

Merknader:
Christopher Johansen omstendighed er som forhen forklaret er

1766

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 7.
Gård:
Steensvig under Selsøen Fjerding: Rødøe. Christopper Johannessen, Husmand.

1764 leide hus hos oppsitteren

Merknader:
Ligesaa fløttet derfra og huusene som opsidderen Peder Christophersen eier, staar dette aar øde og uden beboere

1764

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 4.
Gård:
Steensvig under Selsøen Fjerding: Rødøe. Christopper Johannessen, Husmand.

1763

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 7.
Gård:
Steensvig under Selsøen Fjerding: Rødøe. Christopper Johannessen, Husmand.

02.00 1761 Steensvig under Selsøen: Jens Hansen

1761

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 9:
1761 Gård: Steensvig under Selsøen/Rødøe. Jens Hansen, person. Husmand.

1758

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 5:
1758 Gård: Steensvig under Selsøen/Rødøe. Jens Hansen, person. Husmand.

1757

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 4:
1757 Gård: Steensvig under Selsøen/Rødøe. Jens Hansen, person. Husmand.

1755

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 5:
1755 Gård: Steensvig under Selsøen/Rødøe. Jens Hansen, person. Husmand.

02 00 1758 Hans Jensen

Hans Jensen, Steensvig

Ektefelle: Marit Jensdtr

1758 viet

Viet
1 brudgom Hans Jensen STEENSVIG Steensvig
2 brur Maritte Jensdtr
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

02.00 1743 Hans Andersen

1743

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 2.
Gård: Stensvigen under Stor Selsøen/Rødøe. Hans Andersen, person. Husmann.
Merknad: se under...

Kom fram "Osen" (Vernesosen?)

Har ogsaa bøxlet og dette aar beboed gaard i Osen og soldt sine huuse til jorddrotten Hr. Hans Emahuus Tønder, derfore afgaar

02.00 1711 Iver Jensen

1714

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 1:
1714 gård Store Selsøen/Rødøe. Iver Jenssen, Person, Huusmand.

1713

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 1:
1713 gård Store Selsøen/Rødøe. Iver Jenssen, Person, Huusmand.

1712

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 2:
1712 gård Store Selsøen/Rødøe. Iver Jenssen, Person, Huusmand.

1711

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 2:
1711 gård Store Selsøen/Rødøe. Iver Jenssen, Person, Huusmand.

02.00 1705 Amund Olsen

1705

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 2.
1705 gård Stor Seløen/Rødøe. Amund Ollsen, husmann.

02.00 1704 Per Nilsen

1704

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 1.'
1704 gård Stor Selsøen/Rødøe. Per Nielsen, person. Huusmand.

02.00 1701 Steensvig: Per Persen

1701 MT

Husmann

Han er husmann på plassen Steensvig under gården Storselsøy.
En av to husmenn på plassen.

1701 MT

Husmann Per Persen

Fornavn: Per
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Husmand
Alder: 40
Gård: Steensvig (Storselsøy).
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Anders Hansen

Fornavn: Anders
Etternavn: Hans.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 20
Plass: Steensvig.
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

02.00 1701 Steensvig: Jens Helgesen

1701

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland , side 2.
1700 Stor Selsøen/Rødøe. Jens Hellesen. Husmand.

1700

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland , side 1.
1700 Stor Selsøen/Rødøe. Jens (Helgesen) Husmand.

1701 MT

Husmann: Jens Helgesen

Fornavn: Jens
Etternavn: Helges.
Stilling/stand og vilkår: Husmand
Alder: 42
Plass: Steensvig
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Hans Jensen

Fornavn: Hans
Etternavn: Jensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 6
Plass: Steensvig
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Peder Jensen

Fornavn: Peder
Etternavn: Jensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 3
Plass: Steensvig
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Div

Jørgen Nilsen Stenvigen ??

Hennes mor ble gift på nytt, og hennes skifte er omtalt 1757 under hennes nye ektefelle på gården her. Lisabeth Ellingsdatr, gift med Jørgen Nilsen Steenvigen.