Reppen Nedre (56)

Bnr 1, side B

Hovedside

Bnr 1 - brukere før

Omtale

Denne siden omtaler eier og brukere fra Johan Falch kjøpte gården og de senere eiere av etterslekt.

56 01

REPPEN NEDRE

56/01

JOHAN ANTON SVARTIS, eier og bruker

Født den 18.8.19*40 som sønn av de forrige eiere og brukere her.

Jesenia Kristine dør

RLA 15003

Alsing Svartis dør

RLA 2234.

RLA 4446.

Gårdstunet bnr 1 1945

56 01 1950

REPPEN NEDRE

56/01

JESENIA KRISTINE FALCH, g. SVARTIS, eier og bruker

ALSING J. SVARTIS, bruker

1950 matrikkel

Matrikkelutkastet
Hjemmel: Jesenia Falch Svartis.
Skyld av 96 øre.

1947 Ektepakt mellom ektefellene Alsing og Jesenia

Følgende eiendommer og eiendeler skal heretter være Jensenia Svartis særeie:

1. Otervik, gnr 19, bnr 9 (A) i Meløy. Verdi 1.000 kr.
2. 3/4 av eidendommen Valvær, gnr 71, bnr 4 i Rødøy. Av hensyn til gebyr oppgis eiendommen verdi som er kr 5.000.
3. Reppen, gnr 56, bnr 1 i Rødøy. Verdi 7.000.
4. Alle gårdsredskaper, innbo, buskap, fiskeredskaper, båter og øvrig alt løssøre i Reppen.
5. 5 aksjer i A/S Nordland Betongindustri.

Som sitt særeie skal Alsing Svartis ha kr 18.000 i kontanter, som nu er den felles kontantbeholdning.
Undertegnet den 29.5.1947 av begge.
Vitner som underskriver er Einar Aga og Dagfrid Aga.

1947 Alsing Svartis - eide en gård i Meløy

Skjøte datert 29.5.1947.
Undertegnede Hans Larsen, Holandsfjord, f. - overdrar herved til min sønn Alsing Svartis, Tjongsfjord f. 26.4.1902 min eiendom OTERVIK av Engan Ytre gnr 19, bnr 9 av skyld 20 øre i Meløy herred. Vederlag 1000 kr.
Hans Larsen Svartis, f. 19. juni 1864. Vitner er Jakob Engen og Arthur J. Engen.

1940 Skjøte

Skjøte fra Johan Falch Tjong f. 22.4.1867 til min datter Jesenia Kristine Falch, Tjong, f. 1.8.1907 på min eiendom Reppen Nedre 56 01 i Rødøy. Med faststående huse, herligheter og rettigheter. Kr 4000. 14. mars 1940.
Vitner er: Arnulf Hansen og Jakob Aarnes.

1939 Hjemmelsbrev

På skiftet i boet etter Anna Helene Falch, Tjongsfjorden i Rødøy, bnr nr 14/1939, er boets faste eiendom, Reppen Nedre, gnr 56, bnr 1 i Rødøy herred, overtatt av gjenlevende ektefelle Johan Falch etter en takstsum av kr 4.000 - mot å svare pantrettsutlegg til den myndige arving Jesenia Falch, stort kr 2738,94. Rana skifterett Mo den 19. juli 1939. Tharald Jørgen Stray.

(RLA 923).

Alsing Svartis med sine to sønner

Foto fra EINVOLL samlingen. Alsing Svartis på Reppen Nedre med sine 2 barn.

BARN

1942 sønn: Harald Svartis

Født 1942
Døde den 14.6.1964.

1940 Sønn: Johan Anton Svartis

Født den 18.8.1940.
Omtales som senere bruker foran her.

RLA 4563

Sønnen Harald.

Mer her senere om ulykken hvor han døde.

RLA 5911

Sin fars handelssted - siste besøk der

Falch gamle handelssted. Skannede foto - tidligere tatt av Johan Martin Mathisen under arbeide eller forskjellige aktiviteter der nede. HER HAR ELSA OG JANN BREIVIK TATT JESENIA FALCH SVARTIS NEDOVER.  SOM DATTER AV JOHAN FALCH SATTE HUN STOR PRIS PÅ DET. Butikkel var da resturert med ny maling og varene satt på plass igjen. Det var en varm og fin dag - og det spises is fra den gamle kundebenken.

56 01 1940 Johan Falch

REPPEN NEDRE

JOHAN FALCH

Handelsmann og bosatt på Tjong gården, Innergården (60 03).

1940 Selger til sin datter Jesenia

Skjøte fra Johan Falch Tjong f. 22.4.1867 til min datter Jesenia Kristine Falch, Tjong, f. 1.8.1907 på min eiendom Reppen Nedre 56 01 i Rødøy. Med faststående huse, herligheter og rettigheter. Kr 4000. 14. mars 1940.
Vitner er: Arnulf Hansen og Jakob Aarnes.

1939 Hjemmelsbrev

På skiftet i boet etter Anna Helene Falch, Tjongsfjorden i Rødøy, bnr nr 14/1939, er boets faste eiendom, Reppen Nedre, gnr 56, bnr 1 i Rødøy herred, overtatt av gjenlevende ektefelle Johan Falch etter en takstsum av kr 4.000 - mot å svare pantrettsutlegg til den myndige arving Jesenia Falch, stort kr 2738,94. Rana skifterett Mo den 19. juli 1939. Tharald Jørgen Stray.

Også annen eiendom, men da på Reppen Øvre

Reppen Øvre gnr 55, bnr 4 Lillevik.

56 01

REPPEN NEDRE

56/01

HANS REPPEN

Hans var sønn av forrige eier av gården Reppen Nedre, før handelsmann Falch kjøpte den på dødsboauksjon.

1930 Utkast til kjøpekontrakt

KJØPEKONTRAKT. ”Jeg erklærer herved at jeg gir Hans Ellingsen Reppen kjøpekontrakt på min gård Nedre Reppen, for en kjøpesum av kr 6000.-, sekstusenkrone. Betaling i sin helhet må være meg innbetalt inntil 15.mars 1931. Jeg forbeholder meg etter nærmere anvisning 6 maal jord af utmarken til Rævhage. Er ikke hele kjøpesummen innbetalt til meg innen forannevnte data forplikter kjøperen at fraflytte og forlate gården uten lovmaal og dom. Fra nu av 15. mai 1930 til 1931 kan Hans Ellingsen få bebo gården i mot at han svarer alle utgifter vedrørende og forer to kalver til meg. Samt intet må selges eller bortgives av det som tilhører gården. Jeg, Johan Falch, forbeholder meg disposisjonsretten over gården inntil den er betalt. Tjong den…..”.

Fortsatt bosatt 1925 - 1931 ?

Den eldste sønnen Hans er fortsatt bosatt på gården - etter at den ble solgt ut av familien 1925. 1931 avtales det salg/kjøp av gården med Hans Reppen. De nedenfor. Det ble ikke iverksatt da Hans Reppen ikke greide å skaffe lån for kjøpte den. Det var i den tid som mange i Rødøy ikke greide å betale avdrag på lån på grunn av dårlige tider og de ble av bankene lagt ut på auksjon.

1926 En kjøper melder seg

Den 28.11.26 mottok Falch følgende brev:
”Jeg vil skrive noen ord til deg. Jeg hørte av min fader Petter Lorentsen at De har talt med han i Myken om at jeg kunne nå få kjøpte gården Reppen hos deg for den skulle nå ordnes og bortselges til våren. Ja gården er vel god og meget skog er der vel også. Men selve jorden er nu vel gått opp i bare villmark så den som kommer der han må begynne helt forfra igjen. Si meg, har den mange storfe, eller har den hatt mange storfe før. Og er da vel solgt noen ifra så den er da vel ikke med sin helhet som den har vært før. Ja, hva forlanger du for gården med det som er, men der er vel intet som medfølger enn bare husene. Hest og den slags er vel Hans sin private eiendom. Men Hans er nu ikke reist derfra ennå. Der er da vel gode hus har jeg hørt. Ja, du kan nå si meg hva du tenker å forlange for den eiendom så får jeg da overveie den ting nærmere. Jeg har hatt svært lyst og ha meg en liten gård og det kunne nå ha vært en passelig eiendom for meg. Når de har nu vært rimelig i deres forlangende. Og hva slag konesioner de stiller for en kjøper. Det er nu trange tider på de økonomiske område, men det måtte nu vel ha blitt en råd til penger vil jeg tro. Jo, jeg får nå høre hvor rimelig de er i deres forlangende. Jeg legger med svarporto. Ærbødigst Konrad Pettersen, Kilholm pr. Rødøy.”.

56 01

REPPEN NEDRE

56/01

1939 Anna Helene Falch - dødsbo

Hjemmelsbrev
På skiftet i boet etter Anna Helene Falch, Tjongsfjorden i Rødøy, bnr nr 14/1939, er boets faste eiendom, Reppen Nedre, gnr 56, bnr 1 i Rødøy herred, overtatt av gjenlevende ektefelle Johan Falch etter en takstsum av kr 4.000 - mot å svare pantrettsutlegg til den myndige arving Jesenia Falch, stort kr 2738,94. Rana skifterett Mo den 19. juli 1939. Tharald Jørgen Stray.

Mer

Gift med Johan Falch som også arver denne gården etter henne. Familien bodde på Tjong Øvre 60 03 Indregården. Lenke dit.

1932 Forsikringsverdi

Gården bygninger er tidligere forsikret ved en polise av 12.1.1926. Johan Falch forlanger ny forsikring fra 30.8.1932. Samlet forsikringssum settes ned med 4.020, fra 20.100 til 13.080.
Forsikringsbeviset viser hvilke bygninger som befinner seg på gårdstunet 1932.

Bygninger og forsikringsverdi:

1.650 Stuebygning 1 (er vel kaarstua?).
5.760 Stuebygning 2
240 Kjellerhus
1.200 Stabbur
7.200 Fjøs
Forsikringen kostet kr 25.10 i året.

1925 Ny eier

Eiendommen overtas fra skifteretten 1925. Oppgjøret i skifteretten etter Elling Benjaminsen og kona er nærmere omtalt 56.001.06. Skifteskjøte er datert Rana skifterett, Mo, 26.01.1925.