Parti fra Vasdal

Foto tatt av Vidar Breivik 23.7.2007 i anledning befaring - og skrive en artikkel om David Olsen i Vasdal. (Jann og Kolbjørn).

 

Gård Rødøy (74)

Plasser i VASDAL i Tjongsfjorden

Hovedsiden

INGVALD KRISTIAN ANGEL SLETTBAK. bosatt

Sønn av husmannen i Vasdal - Bernt Johan Hagen Knudsen Sletbak.

Ektefelle (2): Petra Karoline Jensen

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1926-1941
Viet 27 09 1937
Brudgom Fisker Ingvald Kristian Angel Slettbakk, født 06 04 1905.
Brur Petra Karoline Jensen, datter av Jens Kristian Pettersen.

Ektefelle(1): Ingrid Kaspara Kilavik

1933 avdød
Ingrid Kaspara f. 20.mars 1910. Hun døde her 6.september 1933. Gravlagt 12.september 1833. Nevnt som kone.

Ifølge et notat fra onkelen Daniels i Kleften, døde Ingrid av «bukhinnebetennelse».

1929 viet

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1926-1941
Brudgom Ingvald Kristian Angel Sletbak, bosatt Lurøy, født 1905.
Viet 12 07 1929 i Rødøy.
Brud Ingrid Kaspara Kilavik, datter av Konrad Jentoft Kilavik.
Brudommens far var Bernt Johan Hagen Slettbak.

Ingrid Kaspara sin far, Konrad Olai Jentoft Lorenten Kilavik, var sønn av Lorents Elias Larsen og Oline Marie Olsdtr, bosatt Kilavik, da en husmannsplass under gården Kila. Han varn en tid bosatt som bruker på gården Bø.

En datter fra Ingvalds første ekteskap:

En datter av henne var Ingrid Ingvalda f. 07.04.1932.
Hennes mor døde året etter og Ingrid ble fostret opp på gården Segelfore (bruket Hammeroll) hos Karolius Nilsen Hammervoll.
Hun ble gift med Gunnar Egil Sleipnes og bosatt Sleipnes.

Ut fra et foto - tatt ved ved Ingrid Ingvarda mors båre - står to små gutter sammen med bestefar. Trolig er det brødre av Ingrid. Foreldrene ble gift 1929 og mora døde 1933.
Ingrid fikk nok søsken fra farens andre ekteskap, som foreløpig er ukjent.
Hun ble nevnt som "Ingrid Vasdal" i et ungdomslag protokoll fra Sleipnes. Brødre av henne (noen?) tok navnet "Vasdal".

74 plass Vasdal

BERNT JOHAN HAGEN KNUTSEN, husmann

Den siste som var bosatt her.
Han kaller seg "Knutsen" her.
Ved dåp av barn 1912 er han nevnt som "Benjaminsen".

1920 folketellingen

UPLASERT 1920 FOLKETELLINGEN
001 Bernt Johan Knutsen 01 1880-02-03 Varnes i Rødø - hp g Notbøter Sa
002 Mathilde Jørgine Johansen 01 1885-02-26 Sandhallene Herrø - hu g Husmor
003 Ingvald Kristian Berntsen 01 1905-01-06 Bø i Rødø - s ug Gaardsarbeide hjemme hos far
004 Benjamin Bang Berntsen 01 1906-03-05 Bø i Rødø - s ug Husarbeide hjemme hos far
005 Borghild Marie Berntsen 01 1908-01-11 Bø i Rødø - d ug Barn
006 Hildur Petrine Berntsen 01 1910-02-02 Bø i Rødø - d - Barn
007 Anskar Johan Berntsen 01 1912-01-29 Bø i Rødø - s - Barn
008 Sylvia Aurora Berntsen 01 1913-07-23 Bø i Rødø - d - Barn
009 Kathinka Julie Berntsen 01 1915-02-11 Bø i Rødø - d - Barn
010 Astrid Helmine Berntsen 01 1917-05-29 Bø i Rødø - d - Barn
011 Aksel Lund Berntsen 01 1919-08-15 Vasdal i Rødø - s - Barn
012 Johan Holter Berntsen 01 1920-10-04 Vasdal i Rødø - s - Barn

1910 folketellingen

Bosatt på husmannsplass: "Lappvigen" under gården Bø.
1910 ft:001 01 Bernt Benjamensen 02.02.1886 Rødøy hf g Fisker og Husmand b

1900 folketellingen

Bernt er bosatt som barn hjemme hos foreldrene på plassen Slettbakken under Vernes Nordre 50-2.

Sønn av:

Andreas Benjamin Knutsen (Benjamin) er hans far.
Bertine Jakobsdtr Bertelsen er hans mor.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Mathilde Jørgine Johansen

Hun er født 1885 Herøy på Helgeland.
1910 ft:002 01 Mathilde Johansdatter 26.02.1885 Herø hm g Hustru b
Bosatt som gift på plass "Lappvigen" under gården Bø.

1900 er hun bosatt hjemme hos foreldrene på gården 49 01 Bøosen.

49 01 Bøosen

Hun er datter av Johan Iver Bang Hansen (1861-1917) og Ane Oline Kristine Olsdtr.

1922 døpt datter: Edith Berg Sletbak

1922.3P 30.05.1922 18.06.1922 Edit Berg E fisker Bernt Johan Knutsen Vassdal 1880
hustru Mathilde Jørgine Johansen 1885

1920/1922 døpt sønn; Johan Holter Sletbak

1922.3G 04.10.1920 18.06.1922 Johan Holter E fisker Bernt Johan Knutsen Vassdal 1880
hustru Jørgine Marthilde Johansen 1885

1920 ft: 012 Johan Holter Berntsen 01 1920-10-04 Vasdal i Rødø - s - Barn

1919 døpt sønn: Aksel Lund Sletbak

1920 ft: 011 Aksel Lund Berntsen 01 1919-08-15 Vasdal i Rødø - s - Barn

1917 døpt datter: Astrid Helmine Sletbak

1917.15P 29.05.1917 08.07.1917 Astrid Helmine E husm Bernt Knutsen Bø 1880
h Mathilde Johansen 1884

1920 ft: 010 Astrid Helmine Berntsen 01 1917-05-29 Bø i Rødø - d - Barn

1915 døpt datter: Katinka Julie Sletbak, g. Sjåvik

1915.24P 11.02.1915 22.08.1915 Katinka Julie E fisker Bernt Johan Hagen Knutsen Bø 1880
hust Matilde Jørgine Johansen 1885

1920 ft: 009 Kathinka Julie Berntsen 01 1915-02-11 Bø i Rødø - d - Barn
Kathinka Julie ble gift med Jens Karolius Sjåvik og ble bosatt på Kilamyran - gnr 61, bnr 19 Uteng. Hun døde 4.7.1986.

1913 døpt datter: Sølvia Aurora Sletbak

1913.24P 23.07.1913 07.09.1913 Sølvia Aurora E husm Bernt Johan Knutsen Bø 1880
hust Matilde Jørgine Johansen 1885

1920 ft: 008 Sylvia Aurora Berntsen 01 1913-07-23 Bø i Rødø - d - Barn

1912 døpt sønn: Ansgar Johan Sletbak

1912.29G 28.01.1912 29.09.1912 Ansgar Johan E fisker Bernt Johan Hagen Benjaminsen Bø 1880
hust Matilde Jørgine Johansdatter 1885

1920 ft: 007 Anskar Johan Berntsen 01 1912-01-29 Bø i Rødø - s - Barn

1910 døpt datter: Hildur Petrine Sletbak

1910.2P 02.02.1910 16.05.1910 Hildur Petrine E fisker Bernt Johan Hagen Benjaminsen Bø 1880
h Matilde Jørgine Johansdatter 1885

1920 ft: 006 Hildur Petrine Berntsen 01 1910-02-02 Bø i Rødø - d - Barn

1908 døpt datter (tv): Hildur Petrine Sletbak

1908.26P 11.01.1908 26.07.1908 Borghild Marie E fisker Bernt Johan Hagen Benjaminsen Værnes, Nordre 1880
Matilde Julianna Johansen 1885

1910 ft:006 01 Hildur Berntsdatter 02.02.1910 Rødøy d ug Datter b
(Bosatt på gården Bø, plass Lappvigen).
Hildur er ikke lenger bosatt hos familien:
Hun bor ved tellingen 1920 his Aksel Gjerde Andreassen på Sleipnes gnr 66, bnr 6 (Punn Gjedden).
1920 ft: 006 Hildur Petrine Berntsen 01 1910-02-02 Rødøy Herred - Fosterbarn ug Pf

1908 døpt datter (tv): Borghild Marie

1908.26P 11.01.1908 26.07.1908 Borghild Marie E fisker Bernt Johan Hagen Benjaminsen Værnes, Nordre 1880
Matilde Julianna Johansen 1885

1920 ft: 005 Borghild Marie Berntsen 01 1908-01-11 Bø i Rødø - d ug Barn
1920: Bosatt Vasdal.
1910 ft:005 01 Borghild Berntsdatter 11.01.1908 Rødøy d ug Datter b
1910: Bosatt Bø.

1906 døpt sønn: Benjamin Berg Sletbak

1906.16G 05.03.1906 25.06.1906 Benjamin Berg fisker Bernt Johan Hagen Andersen? Værnes 1880
Matilde Jørgine Johansen 1885

1920 ft: 004 Benjamin Bang Berntsen 01 1906-03-05 Bø i Rødø - s ug Husarbeide hjemme hos far.
1910 ft:004 01 Benjamen Berntsen 05.03.1906 Rødøy s ug Søn b
Bosatt plass Lappvigen under Bø:

1905 døpt sønn: Ingvald Kristian Angel

1905.4G 06.01.1905 12.06.1905 07.01.1905 Ingvald Kristian Angel E fisker Bernt Andreasen Bø 1880
Mathilde Johansdat 1885

1920 ft: 003 Ingvald Kristian Berntsen 01 1905-01-06 Bø i Rødø - s ug Gaardsarbeide hjemme hos far
1910 ft:
Bosatt gården Bø: 003 01 Ingvald Berntsen 06.01.1905 Rødøy s ug Søn b

OMTALES MED EGEN FAMILIE HER.

74 plass Vasdal nedre

KONRAD KRISTIANSEN, husmann

Født den 31. mai 1882 på plassen her.
Konrad var sønn av Kristian Fredrik Kateus Davidsen (1859-1903) og hans kone Edel Kristine Olea Pedersdtr (1859).

Konrad omkom ved forlis på Tjongsfjorden 1.desember 1914.
Merknad kirkeboka: ”Kollseglet i stort uvær paa Tjongsfjorden mellom Kila og Vasdal”.
Han ble senere funnet og gravlagt den 15.februar 1915 på Tjong Nedre.
Med seg i båten hadde Konrad - Hauan Nikolai Eide Hansen, Vasdal, 34 år gammel.
Hauan var født på gården Kjetvik 54 den 16.april 1880. År 1900 bodde han hjemme hos sin mor, gårdbrukerenken på gården Rønvik (48-02) Nord Åkvik. Da han døde, er han nevnt som bosatt Vasdal.

1910 folketellingen (74 01 Rødøy/Vasdal)

74 01 plass Vasdal Nedre
001 Konrad Kristiansen 01 1882-05-31 Rødøy f hf g Fisker og Husmand
002 Ellen Edvardsdatter 01 1881-06-28?? Rødøy b hm g Husmandskone
003 Kristine Konradsdatter 01 1904 Rødøy b d ug Datter
004 Edmund Konradsen 01 1906 Rødøy b s ug Søn
005 Kristian Konradsen 01 1908 Rødøy b s ug Søn

1900 folketellingen (74 01 Rødøy/Vasdal)

Bosatt ho foreldrene som ugift sønn:
003 Konrad Kristiansen 01 1882 Rødøy herred* b S ug Husmandssøn og Fisker

Ektefelle: Elen Adrianna Jensine Edvardsen

Hun er født den 25.06.1881.
Hun døde den 24.03.1916.
Hun er gravlagt på Tjongsfjord gamle gravplass,
Hun ble da omtalt som Elen Adrianne Jensine Kristiansen.

Konrad ble viet til Elen Andrianna Jensine Edvardsen f. 25.juni 1881 på gården Kjetvik. Hun var en av de 12 barna til Edvard Olai Andreas Hansen f. 1857 og Marit Petrine Johansdtr f.1860.

EKTFELLE og BARN:

1913 døpt datter: Alida Zahl Kristiansen

Døpt Rødøy kirke 28.juni 1914.
Elida døde 8 mnd gammel den 16.juli 1914.
Gravlagt Tjong Nedre 24.juli 1914.

.

1912 døpt datter: Dagmar Autina Kristansen

Dagmar Autina Kristiansen f. 22.mai 1912 på plassen Vasdal Nedre.

Da broren Kristie døde 1999 er hun nevnt som eneste gjenlevende av søskenflokken.

DAGMAR ER VED TELLINGEN 1920 BOSATT KUFISKOSEN PÅ TJONG ØVRE:

001 Hans Berteus Hartviksen 01 1879-02-20 Rødø - hp ug Driver eget smaabruk S.
002 Hartvik Olai Jentoft Jakobsen 01 1840-02-14 Rødø - l e ? Privat understøttet. Tidligere husmand. Helt arbeidsudyktig
003 Randine Marie Hartviksdatter 01 1870-10-30 Rødø - tj ug Tjenestepike, alskens arbeide i hus og fjøs
004 Johanna Admina Lovisa Hartviksdatter 01 1884-05-10 Rødø - tj ug Tjenestepike uten fast løn, arbeider i hjemmet og i fjøset
005 Dagmar Ottine Kristiansen 01 1912-05-22 Rødø - Pleiedatter ug Pf
006 Erik Eriksen 01 1945!!.12.16 Kvindherred - Forpleies e Fattigunderstøttet, tidligere husmand

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1926-1941
Viet 08 01 1930 Dagmar Atine Kristiansen f. 22 05 1912.
Brudgom Halvdan Alexander Sandnes f.1906 og bosatt Rødøy.
Brudgoms far Edmund Olai Nilsen,
Brudens far Konrad Kristiansen.

.

1911 døpt sønn: Ditmar Karolius Konradsen

1911.18G 23.04.1911 30.07.1911 Ditmar Karolius E fisker Konrad Elias Dahl Kristiansen Vassdal 1882
h Elen Andrea Jensine Edvardsdatter 1881

Ditmar er ved tellingen 1920 bosatt som pleiebarn hos Peter Kristian Jakobsen på Landvik Aakvik (48 02)

001 Peter Kristian Jakobsen 01 1861-07-24 Kansvik i Lurø - hp g Driver Jemmefiske smaabåt
002 Bertine Kristine Pedersen 01 1863-03-20 Breivik i Rødø - hu g Husmor
003 Ditmar Karolius Kristiansen 01 1911-04-23 Vasdal i Rødøy - Pleie barn ug Pleiebarn
004 Edel Kristine Pedersen 02 1859-09-01 Breivik i Rødø - hp e Privat understøttelse

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1926-1941
Brudgom Ditmar Karolius Konradsen f- 28 04 1911.
Viet 06 08 1934 til Svanhild Margit Halfrida Rassel (Rasch).
Brudgommens var Konrad Elias Kristiansen.
Brudens far Johan Rasch.

Ditmar ble gift med Svanhild Margit Alfrida Rasch f. 22.oktober 1913. De var bosatt i Verangfjorden og hadde 7 barn.
Ditmar døde på Rødøy sykehjem den 6.mai 1991, 80 år gammel.

.

1908 døpt sønn: Kristie Ekhof Meier Kristiansen

1908.23G 31.07.1908 27.09.1908 Christie Ekhof Meier E fisker Konrad Kristiansen Vassdal 1872
Elen Andrea Jensine Edvardsdat 1871

Folketellingen1920 61 02 plass Bukaasen.

001 Daniel Kristian Danielsen 01 1863-07-13 Rødø - hp g Jordbruk - eget smaabruk
002 Vilhelmine Gustava Danielsen 01 1866-12-25 Rødø - hu g Husmor
003 Kristie Ekhof Konradsen 01 1908-07-31 Rødø - Pleiesøn ug Pf

Kristie ble etter farens død oppfostret på plassen Bukaasen under gården Kila 61-02 hvor Daniel Danielsen (f. 1862) og Malene Knudsdtr (f.1861) bodde ifølge folketellinga år 1900.

Kristie omtales nærmere under Kila 61-06 Fagerheim (tidligere plass Bukaasen). Kristie døde Rana sykehus 11.februar 1999.

.

1906 døpt sønn: Edmunn Olai Martin Aakvik

1906.33G 02.07.1906 19.08.1906 Edmund Martin Olai E hus Konrad Elias Dal Kristiansen Vassdal 1872
Elen Andrea Jensine Edvardsdat 1873

Ved tellingen 1920 er han bosatt på gården 47 02 Sør Aakvik.

001 Benjamin Martin Pedersen 01 1867-01-31 Villne i Mo i Ranen - hp g Smaabruker S
002 Anne Johanna Fredriksen 01 1863-10-09 Aanes i Rødø - hu g Husmor
003 Edmun Olai Martin Konratsen 01 1906-07-02 Vasdal i Rødøy - Pleiesøn ug Pleiesøn

Edmunn bodde på gården Vernes søndre 47-02 Sør Åkvik.
Han var gift med Helga f.18.02.1913. 4 barn?
Oppfostret etter 1914?

.

1904 døpt datter: Kristine Elfrida Kristiansen

1904.25P 27.03.1904 21.08.1904 27.03.1904 Kristine Elfrida Pareli E fisker Konrad Elias Dahl Kristiansen Vassdal 1882
Elen Olea Edvardsen 1881

74 plass Vasdal Nedre

KRISTIAN DAVIDSEN, husmand

1900: 001 01 Kristian Davidsen 1858 Rødøy herred* Hf g Fisker og husmand b
1891: 001 Krestian Davidsen 1 1859 Rødøy - Familiens overhode g -

1903 Omkommer

Vassdal. Døde 21.2,1903 (sammen med sønn) 44 år. Ikkje attfunnen.
Omkom under garndraging like utenfor heimen. Far og sønn.

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Kristian Davidsen 1858 Rødøy herred* Hf g Fisker og husmand b
002 01 Edel Pedersdatter 1859 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Konrad Kristiansen 1882 Rødøy herred* S ug Husmandssøn og Fisker b
004 01 David Kristiansen 1884 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
005 01 Peder Kristiansen 1886 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
006 01 Bernt Kristiansen 1888 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
007 01 Inga Kristiansdatter 1891 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
008 01 Mathilde Kristiansdr. 1893 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
009 01 Dagny Kristiansdr. 1897 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
010 01 Arnløv Kristiansen 30.08.1899 Rødøy herred* S ug Husmandsdatter!! b

1891 folketellingen

001 Krestian Davidsen 1 1859 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Edel Pedersdtr. 000 1859 Rødøy - Hustru g -
003 Konrat Krestiansen 000 1882 Rødøy - Søn - -
004 David Ole Krestiansen 000 1884 Rødøy - Søn - -
005 Peder Krestiansen 000 1886 Rødøy - Søn - -
006 Berent Krestiansen 000 1888 Rødøy - Søn - -
007 Peter Jakobsen 000 1861 Lurö, Herred - Selv Hovedperson, Inderst g -
008 Bertine Pedersdtr. 000 1864 Rødøy - Hustru, Inderstens Hustru g -

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle - Edel Kristine Olea Pedersdtr

Edel er datter av Peder Kristian Eriksen f.1831 og Nikoline Edrika Jonsdtr (1831). Lenke til Kjetvik hvor foreldrene var bosatt.

1891 ft: 002 Edel Pedersdtr. 000 1859 Rødøy - Hustru g -
1900 ft: 002 01 Edel Pedersdatter 1859 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
1910 ft: Hun er bosatt på gården Rønvik 48 02 plass Sandviken, hos husmann Peter Johansen. Hun har dagsarbeide og har tre av sine barn bosatt sammen med henne.

ENGEVIKSLEKTA (20):
Nevnt her.

1920 folketellingen (48 02 plass Sandviken)

001 Peter Kristian Jakobsen 01 1861-07-24 Kansvik i Lurø - hp g Driver Jemmefiske smaabåt
002 Bertine Kristine Pedersen 01 1863-03-20 Breivik i Rødø - hu g Husmor
003 Ditmar Karolius Kristiansen 01 1911-04-23 Vasdal i Rødøy - Pleie barn ug Pleiebarn
004 Edel Kristine Pedersen 02 1859-09-01 Breivik i Rødø - hp e Privat understøttelse

1910 folketellingen (Enken) (Rønvik 48 02 Sandviken)

001 Peter Jakobsen 01 1861-07-24 Lurø b hf g Fisker og Husmand
002 Bertine Pedersdatter 01 1864-03-20 Rødøy b hm g Hustru
003 Dagny Kristiansen 01 1897-02-12 Rødøy b Pleiedatter ug Fors. av No. 1
004 Edel Pedersdatter 02 1859-09-01 Rødøy b fl e Dagarbeide
005 Arnløv Kristiansen 02 1899-08-30 Rødøy b s ug Søn
006 Inga Kristiansdatter 02 1881-03-14 Rødøy f d ug Tjenestepike

.

1899 sønn: Arnløv Kristiansen

Arnløv er 1910 bosatt hos sin mor som er enke og har dagsarbeide hos Peter Jakobsen på gården Rønvik 48 02 Sandvigen.
1910 ft: 005 Arnløv Kristiansen 02 1899-08-30 Rødøy b s ug Søn
1900 ft: 010 01 Arnløv Kristiansen 30.08.1899 Rødøy herred* S ug Husmandsdatter!! b

.

1897 datter: Dagny Kristiansen

1900 ft: 009 01 Dagny Kristiansdr. 1897 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
1910 ft: 003 Dagny Kristiansen 01 1897-02-12 Rødøy b Pleiedatter ug Fors. av No. 1
Hun er bosatt sammen med mor og to søsken på plass Sandviken under 48 02 Rønvik. Hun nevnes som pleiedatter av husmannen, i motsetning til de to andre søsken.

.

1893 datter: Mathilde Kristiansen

1900 ft: 008 01 Mathilde Kristiansdr. 1893 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

.

1891 datter: Inga Kristiansen

Inga er 1910 bosatt hos sin mor som er enke og har dagsarbeide hos Peter Jakobsen på gården Rønvik 48 02 Sandvigen.
1900 ft: 007 01 Inga Kristiansdatter 1891 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

1920 folketellingen Rødøy - Rosøy 74 04 - gift her:
001 Mondrat Johan Ludviksen 01 1891-03-14 Rødøy - hp g Driver fiske paa smaabaad hjemme
002 Inga Marie Kristine Kristiansen 01 1891-03-14 Rødøy - hu g Husmor
003 Magnus Ingvald Mondratsen 01 1913-06-21 Rødøy - s ug Pf
004 Else Karlotte Mondratsen 01 1917-07-02 Rødøy - d ug Pf

.

1888 Bernt Kristiansen

1900 ft: 006 01 Bernt Kristiansen 1888 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
1891 ft: 006 Berent Krestiansen 000 1888 Rødøy - Søn - -

.

1886 Peder Nikolai Eide Kristiansen

Født her 8.6.1886.
1900 ft: 005 01 Peder Kristiansen 1886 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
1891 ft: 005 Peder Krestiansen 000 1886 Rødøy - Søn - -

Vassdal. Døde 21.2,1903 (sammen med far) 17 år. Ikkje attfunnen.
Omkom under garndraging like utenfor heimen. Sønn og far.

.

1884 sønn: David Kristiansen

1900 ft: 004 01 David Kristiansen 1884 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
1891 ft: 004 David Ole Krestiansen 000 1884 Rødøy - Søn - -

.

1882 døpt sønn Konrad Elias Dahl Kristiansen

1882.25G 31.05.1882 06.08.1882 Konrad Elias Dahl E Kristian Fredrik Dahl Olsen Vassdal 1858
Edel Kristine Pedersdtr 1859

1891ft: 003 Konrat Krestiansen 000 1882 Rødøy - Søn
1900 ft: 003 01 Konrad Kristiansen 1882 Rødøy herred* S ug Husmandssøn og Fisker b

Konrad omtales i en egen siden under Vasdal.

ANDRE Personer:

1891 innerstefamilie:

007 Peter Jakobsen 000 1861 Lurö, Herred - Selv Hovedperson, Inderst g -
008 Bertine Pedersdtr. 000 1864 Rødøy - Hustru, Inderstens Hustru g -

Vasdal Indre

HARTVIG OLAI JENTOFT JAKOBSEN, husmann

Født den 6. februar 1842 på gården Pladsen (44).
Nevnt 1900 bosatt "Vasdal ytre øvre under Rødø prst.gaard".
Hartvig døde som kårmann på gården Tjong Øvre 60-07 Kufiskosen 4.mars 1930.
Gravlagt Tjong Nedre 10.mars 1930.

1920 folketellingen (Kufiskosen)

001 Hans Berteus Hartviksen 01 1879-02-20 Rødø - hp ug Driver eget smaabruk S.
002 Hartvik Olai Jentoft Jakobsen 01 1840-02-14 Rødø - l e ? Privat understøttet. Tidligere husmand. Helt arbeidsudyktig
003 Randine Marie Hartviksdatter 01 1870-10-30 Rødø - tj ug Tjenestepike, alskens arbeide i hus og fjøs
004 Johanna Admina Lovisa Hartviksdatter 01 1884-05-10 Rødø - tj ug Tjenestepike uten fast løn, arbeider i hjemmet og i fjøset
005 Dagmar Ottine Kristiansen 01 1912-05-22 Rødø - Pleiedatter ug Pf
006 Erik Eriksen 01 1945!!.12.16 Kvindherred - Forpleies e Fattigunderstøttet, tidligere husmand

1910 folketellingen (Kufiskosen)

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Hartvig Jakobsen 14.02.1842 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Bergitte Lorntsdatter 1840??.06.19 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Randine Hartvigsdatter 30.10.1870 Rødøy d ug Datter b
004 01 Hans Hartvigsen 20.02.1879 Rødøy s ug Søn (fisker) f
005 01 Johanna Hartvigsdatter 10.05.1884 Rødøy d ug Datter b
006 01 Birger Hartvigsen 1882??.07.22 Rødøy s ug Søn f
007 01 Johan Lindegaard 1837.02??.18 Rødøy fl e Fisker og skomager b
008 01 Ragnvald Nilsen 30.06.1900 Rødøy el %fl% ug Skolegut, Fors. landhandler mt
009 01 Henry Nilsen 09.05.1902 Rødøy el %fl% ug Skolegut, Fors. landhandler mt

1900 folketellingen

Ved folketellinga 1900 er Hartvig bosatt på Tjong Øvre 60-07 Kufiskosen, som på den tid var en umatrikulert husmannsplass under gården Tjong Øvre 60-01. Han blir mer omtalt der.

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875:
Vasdal ytre øvre under Rødø prst.gaard
001 01 Hartvig Jakobsen 1840 Rødø Sogn hf g Husmd. Fisker b
002 01 Bergitha Lorentsdatter 1839 Rødø Sogn Kone g b
003 01 Randina Hartvigsdatter 1870 Rødø Sogn d b
004 01 Johan Hartvigsen 1872 Rødø Sogn s b
005 01 Helmer Hartvigsen 1874 Rødø Sogn s b

Husdyr

Hartvig har av husdyr 1875: 2 kyr, 4 sauer og 3 geiter.

Bosatt

Hartvig bodde som gift først på Bjerga 1870 da barnet Randina ble døpt, men var kommet hit til Vasdal indre da sønnen Johan ble døpt 1872.

1865 folketellingen

Hartvig er 1865 bosatt som ugift, 24 år gammel tjenestedreng hos gårdbruker Johan Kristian Johansen på Breivik 57-01.

Hvor fra

HARTVIG OLAI JENTOFT JAKOBSEN
f. 6.februar 1842 på gården Pladsen 44.

Hartvigs foreldre var Jakob Kristophersen f. 1812 Tømmerdal, bosatt 1842 Pladsen 44, og hans kone Maren Aletta Lindegaard f. 1802 i Tromsø.

EKTEFELLE

1870 viet

Viet Rødøy kirke 28.august 1870 til Bergith Alethe Lorentsdtr f. 9. juni 1840 på gården Bjerga 53-01.

Bergith Alethe var datter av Lorents Benjamin Lorentsen (1813-1847), gårdbruker
på Bjerga 53-01 og hans kone Randina Bergitta Nilsdtr (1814-1870)

1865 folketellingen

Bergith Alethe er bosatt som 25 år gammel datter hjemme hos foreldrene på gården Bjerga 53-01.

BARNA:

1884 Johannes Hartvigsen

Født den 10. mai 1884 på Tjong Øvre bnr 7 Kufiskosn.

1879 Hans Berteus Hartvigsen

Født 20. februar1879 på plassen Vasdal i Rødøy.
Han Berteus Hartvigsen døde 6.10.1955 og ble gravlagt på Tjongsfjord gamle gravsted. Flott støtte står enda på gravstedet (2021).

1876 Lorents Jentoft Hartvigsen

Født den 20. juni 1876 på plassen Vasdal i Rødøy.

1881.27G 22.12.1881 31.12.1881 Lorens Jentoft Hartvigsen Vasdal Vasdal 20.6.1876 Indebrændte uden at kunne reddes

1874 Helmer Hartvigtsen

Født 1874 på plassen Vasdal i Rødøy.
1875 ft: 005 01 Helmer Hartvigsen 1874 Rødø Sogn s b

1881.26G 22.12.1881 31.12.1881 Helmer Kristian Haug Hartvigsen Vasdal Vasdal 21.5.1874 Indebrændte uden at kunne reddes.

1872 Johan Hagerup Hartvigsen

Født den 30. mai 1872 på plassen Vasdal i Rødøy.
004 01 Johan Hartvigsen 1872 Rødø Sogn s b

1881.25G 22.12.1881 31.12.1881 Johan Hagerup Hartvigsen Vasdal Vasdal 30.5.1872 Indebrændte uden at kunne reddes

1870 datter: Randina Marie Lindegaard Hartviksen

Randina Marie Lindegaard Hartvigsdtr f. 30.oktober 1870 på gården Bjerga 53-01.
Bosatt på plassen Vasdal indre 1875 som 5 år gammel jente.
Bosatt år 1900 hos foreldrene på Tjong Øvre 60-07 Kufiskosen.
Ugift. Alminnelig husstell.