Gjerøy Søndre (77)

- bruk og tomter fra og med nr 24

Til hovedsiden

Bnr 24 - 39

Bnr 24 Nedre Øien

Hjemmel i jordboka:
17.9.2004: Valborg Widsteen Jakobsen (1950).

Bnr 24 Nedre Øien

Skyld av 1 øre.
Eier: Ivar Johansen.
Jordboka: Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 7.10.1955.

Bnr 25 Bjørkely

Skyld av 2 øre.
Eier - Birger E. Lauritzen.
Omtalt annen side.

2000 10 16 Bnr 26 Frydenlund

Gnr 77, bnr 26 er overdradd fra Finnvald Karlsen til Jolanda K. S. Karlsen og Sverre Kristian Karlsen (16.10.2000). (16.10.2000)

2000 10 16 Bnr 26 Frydenlund

Gnr 77, bnr 26 er overdradd fra Jolanda K. S. Karlsen og Sverre Kristian Karlsen til Jolanda K. S. Karlsen. (16.10.2000).

Bnr 26 Frydenlund

Skyld av 2 øre.
Eier er Aksel Kristoffersen.

Bnr 27 Sjøstrand

Skyld av 2 øre.
Eier er Olav Selsøyvoll.
Utskilt fra bnr 5 den 8.6.1956.

Bnr 28 Nerli

Skyld av 1 øre.
Eier er Rødøy kommune
Jordboka:
Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 03.10.1956.

Bnr 29 Vangen

Eiendommen ble overtatt av sønnen Henry Jakobsen, som er bosatt i Myken.
MER OMTALE ANNEN SIDE, lenke.

Bnr 29 Vangen

Skyld av 1 øre.
Eier - Arvid Jakobsen
MER OMTALE ANNEN SIDE, lenke.

2000 11 09 Bnr 30 Frøya

Gnr 77, bnr 23 er overdradd fra Hans Andreas Aakre til Alfhild Johanna Aakre (09.11.2000).
Overdragelsen omfatter også gnr 77, bnr 30.
Overdragelsen omfatter også gnr 77, bnr 37.

Jordboka: Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 02.11.1956.

2000 11 09 Bnr 30 Frøya

Gnr 77, bnr 3 er overdradd fra Alfhild Johanna Aakre til Gunn Aakre Strøm, Elly Jørgine Lauritzen, Arne Hans Aakre, Viktor Hugo Aakre, Eva Seljevoll, Karen Anne Fosseng, Agnes E. Aakre Kolvik og Stein Harald Aakre (09.11.2000).

Overdragelsen omfatter også:
Gnr 77, bnr 23.
Gnr 77, bnr 30.
Gnr 77, bnr 37
Gnr 77, bnr 60
Gnr 77, bnr 81

NB. Tidligere nevnt i matrikkel med skyld 1 øre.

Bnr 31 Nyheim

Gnr 77, bnr 31 er overdradd fra Asbjørn Karlsen til Ingvild Gunn Karlsen. (07.03.2007).

Nevnt tidligere i matrikkelen med skyld av 2 øre.

Bnr 32 Gjerøy skoletun

Skyld av 4 øre.
Eier: Rødøy kommune.

Bnr 32 Gjerøy skoletun

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 9.7.1964.

Bnr 33 Aakrevoll

Skyld av 1 øre (tomt).
Eier og bruker: Ole G. Aakre.
Solgt fra Hans Akre med hjemmel i jordboka den 11.12.1964.

Bnr 34 Nystad

Skyld av 2 øre.
Eier og bruker: Eyvind Monsen.
Skilt ut fra bnr 1 den 2.5.1966.

Bnr 35 Bergstua

Skyld av 1 øre.
Eier og bruker: Stein Harald Aakre.
Utskilt fra bnr 2 den 7.7.1967.

Bnr 36 Åsheim

Da Johannes og Aud flytta herfra ble eiendommen solgt til Kristian og Bjørg Kristiansen fra Solstad, Nord Gjerøy.

Mer om 36

Omtalt på annen side, lenke dit.
Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 2.1968.

Bnr 36 Åsheim

Skyld av 1 øre.
Eier Johannes Johansen.
------------
Sønn av Johannes Kornelius Johansen og Magda Sofie Monsen.
Johannes flytta til sin ektefelles gård - Breivik 57-01. Lenke dit.

2000 11 09 Bnr 37 Haugen

Gnr 77 bnr 3 er overdradd fra Gunn Aakre Strøm, Elly Jøringe Lauritzen, Arne Hans Aakre, Viktor Hugo Aakre, Eva Seljevoll, Karen Anne Fosseng, Agnes E. Aakre Kolvik og Stein Harald Aakre til Stein Harald Aakre (09.11.2000).
Overdragelsen omfatter også:
77-23
77-30
77-37
77-60

2000 11 09 Bnr 37 Haugen

Gnr 77, bnr 3 er overdradd fra Alfhild Johanna Aakre til Gunn Aakre Strøm, Elly Jørgine Lauritzen, Arne Hans Aakre, Viktor Hugo Aakre, Eva Seljevoll, Karen Anne Fosseng, Agnes E. Aakre Kolvik og Stein Harald Aakre (09.11.2000).

Overdragelsen omfatter også:
Gnr 77, bnr 23.
Gnr 77, bnr 30.
Gnr 77, bnr 37
Gnr 77, bnr 60
Gnr 77, bnr 81

Bnr 37 Haugen

2000: Gnr 77, bnr 23 er overdradd fra Hans Andreas Aakre til Alfhild Johanna Aakre (09.11.2000).
Overdragelsen omfatter også gnr 77, bnr 30.
Overdragelsen omfatter også gnr 77, bnr 37.

Bnr 37 Haugen

Skyld av 1 øre.
Eier: Hans Andreas Aakre.
Utskilt fra bnr 2 med hjemmel i jordboka den 21.12.1968.

Bnr 38 Øyen

Skyld av 1 øre.
Eier: Gustav Hoff.
Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 17.2.1969. Solgt fra Hans Aakre.

Bnr 39 Solvang

Skyld av 1 øre.
Eier: Rødøy kommune

Bnr 39 Solvang

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 15.7.1970. Solgt fra Hans Aakre.

Bnr 40 - 59

Bnr 40 Bakketun

Skyld av 1 øre.
Olaf Losvik.
Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 20.1.1971. Solgt fra Hans Aakre.

Bnr 41 Sjølyst

Skyld av 1 øre.
Eier: Terje Lauritsen.
Utskilt den 20.1.1971 fra bnr 19 Øyra.

Bnr 42 Utsikten

Skyld av 1 lre
Eier: Peter Karlsen.

Bnr 43 Strandern

Skyld av 1 øre.
Eier - Karl Fr. Schulzki.
Utskilt den 27,12,1974 fra bnr 19 Øyra

Bnr 44 Øyra Slip og Mek. Verksted

Skyld av 1 øre.
Eier: Terje Lauritsen.
Utskilt den 20.5.1975 fra bnr 19 øyra.

Bnr 45 Jakobshaugen

Skyld av 1 øre.
Eier - Rødøy kommune.

Bnr 45 Jakobshaugen

Solgt fra bnr 2 av eier Hans Aakre.
Formellt hjemmel i jordboka er den 16.8.1976.

Bnr 46 Osen

Skyld 1 øre.
Eier: Knut Lauritsen.
Utskilt den 6.10.1978 fra bnr 19 Øyra.

Bnr 47 Gjømma

Gnr 77, bnr 19 er overdradd fra Birger Elisa Lauritzen til Knut Eskild Lauritzen,Torunn Tindvik,Terje Lauritzen, Rut Hilda Schulzki, Berit Elisabet Lauritzen Foss og Jon Lauritzen. (11.08.1999)
Overdragelsen omfatter også gnr 77, bnr 47.

Bnr 47 Gjømma

Skyld av 1 øre.
Eier: Jon Lauritsen.
Utskilt den 6.10.1978 fra bnr 19 øyra.

Bnr 48 Kanusen

Skyld av 1 øre.
Eier - Berit L. Foss.
Utskilt den 6.10.1978 fra bnr 19 Øyra.

Bnr 49 Fokkstua

Skyld av 1 øre.
Eier: Åsta Jensen.
Denne eiedom er ifølge jordboka utskilt fra bnr 11 den 30.11.1979.

Bnr 50 Mariebo

Skyld 1 øre.
Eier?
Denne eiendom er ifølge jordboka utskilt fra bnr 11 den 30.11.1979.

Bnr 51 Sjøstua

Skyld 1 øre.
Eier - Hans Jensen.
Denne eiendom er ifølge jordboka utskilt fra bnr 11 den 30.11.1979.

Bnr 52 Rødkleivsletta

Skyld av 2 øre.
Eier ?
Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 21.1.1980. Tomt solgt fra Hans Aakre.

Bnr 53 Runebo

Skyld av 1 øre.
Eier ?
Denne Eiendom er utskilt fra bnr 11 den 2.7.1980.

Bnr 54

Denne eiendom er i følge jordboka utskilt fra bnr 11 den 7.5.1982.

Bnr 55

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 4.6.1984. Solgt av Hans Aakre.

Bnr 56

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 4.6.1984. Solgt fra Hans Aakre.

Bnr 57

Utskilt fra bnr 2 den 13.12.1982.

Bnr 58

Utskilt fra bnr 2 den 4.2.1983.

Bnr 59

Utskilt fra bruk nr 1 den 10.6.1983

Bnr 60 - 79

Bnr 60

Gnr 77 bnr 3 er overdradd fra Gunn Aakre Strøm, Elly Jøringe Lauritzen, Arne Hans Aakre, Viktor Hugo Aakre, Eva Seljevoll, Karen Anne Fosseng, Agnes E. Aakre Kolvik og Stein Harald Aakre til Stein Harald Aakre (09.11.2000).
Overdragelsen omfatter også:
77-23
77-30
77-37
77-60

Bnr 60

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 16.12.1983. Solgt fra Hans Aakre.

Bnr 61

Jordboka: Utskilt fra bnr 7 den 16.5.1984.

Bnr 62

Gnr 77, bnr 62 er solgt for kr 125.000 fra Bernhard Andreas Ravnå til Gro Helen Mortensen og Lars Kristian Mortensen (26.3.2014)-

Bnr 66

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 03.11.1987. Solgt fra Hans Aakre.

Bnr 67

Andel av Gnr 77, bnr 67 er overdradd for kr 150.000 fra Stein Harald Aake, Karen Anne Fosseng, Eva Seljevoll, Viktor Hugo Aakre, Elly Jørgine Jørgensen og Gunn Aakre Strøm til Agnes Elisabeth Aakre Kolvik (17.03.2006).

Bnr 67

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 17.6.1988. Solgt fra Hans Aakre.

Bnr 68

Utskilt fra bnr 1 den 20.2.1989.
Tilbakeført til samme den 6.3.1997.

Bnr 69

Denne eiendom er skilt ut fra bnr 11 den 8.6.1990. (Jordboka)

Bnr 70

Gnr 77, bnr 70 er overdradd for kr 50.000 fra Randi Sindre Hoff til Arne Jan Hoff (29.11.2017).

Bnr 70

Gnr 77, bnr 70 er overdragg for kr 80.000 fra Ruth Hoff til Lars Gustav Hoff, Mari Hoff, Arne Jan Hoff, Jørgen Konrad Hoff og Randi Gurine Salvesen (24.11.2004).

Bnr 70

Gnr 77, bnr 70 er overdradd for kr 200.000 fra Lars Gustav Hoff, Mari Hoff, Arne Jann Hoff, Jørgen Konrad Hoff og Randi Gurine Salvesen til Randi Sindre Hoff. (24.11.2004).

UTSKILT FRA BNR 7 DEN 15.10.1992.

Bnr 71

Utskilt fra bnr 12 den 1.3.1993.

Bnr 72

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 21.2.1994.
Tilbakeført bnr 3 den 4.3.1994.

Bnr 73

Utskilt fra bnr 12 den 30.6.1995 (Jordboka).

Bnr 74

Gnr 77, bnr 74 er solgt for kr 600.000 fra Ramona Helene Aakre Hestø og Roger Hestø til Lyder Storhaug og Solgun Granlund Storhaug. (11.07.2006).
Utskilt fra bnr 2 den 4.3.1994.

Bnr 75

Eier er Siv Aakre f. 1966.
Tomt til hus som ble bygd i 1990-årene, bebodd til ca 2008 og som idag er fritidseiendom. (KSD).

Bnr 75

Andel av gnr 77, bnr 75 er overdradd for kr 600.000 til Hans Marius Aakre-Liudalen og Siv Aakre-Liudalen. (18.7.2017).

Bnr 75

Hjemmel i jordboka 13.7.1994. Utskilt fra bnr 2.

Bnr 77

Utskilt fra bnr 5 den 29.11.1995.

Bnr 79

Hjemmel i jordboka 1.10.1998. Utskilt fra bnr 2.

Bnr 80 - 99

Bnr 80

Gnr 77, bnr 80 er solgt for kr 110.000 fra Geir Johan Hagland til Lyngvågen Kafe AS (14.09.2015).
Hagland-huset som ble utskilt fra fra bnr 9 den 21,09.1999.

Bnr 81

Gnr 77, bnr 3 er overdradd fra Alfhild Johanna Aakre til Gunn Aakre Strøm, Elly Jørgine Lauritzen, Arne Hans Aakre, Viktor Hugo Aakre, Eva Seljevoll, Karen Anne Fosseng, Agnes E. Aakre Kolvik og Stein Harald Aakre (09.11.2000).

Overdragelsen omfatter også:
Gnr 77, bnr 23.
Gnr 77, bnr 30.
Gnr 77, bnr 37
Gnr 77, bnr 60
Gnr 77, bnr 81

Bnr 81

Gnr 77, bnr 81 er overdradd fra Gunn Aakre Strøm, Elly Jørgine Lauritzen, Arne Hans Aakre, Viktor Hugo Aakre, Eva Seljevoll, Karen Anne Fosseng, Agnes E. Aakre Kolvik og Stein Harald Aakre til Gunn Aakre Strøm. (09.11.2000).

Bnr 81

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 4.9.2000.

Bnr 82

Utskilt fra bnr 5 den 17.9.2003.

Bnr 84

26 januar 2005: Gnr 77, bnr 84 er overdratt fra Stein Harald Aakre til Karen Anne Fosseng. (26.01.2005) Kilde: Norges kartverk.
Utskilt fra bnr 3 med hjemmel i jordboka den 26.7.2004.

Bnr 85

Utskilt fra bruk 2.
Hjemmel i jordboka den 9.8.2006..

Bnr 87

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 29.8.2008

Bnr 88

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 29.5.2009.

Bnr 89

Utskilt fra bnr 3 med hjemmel den: 25.10.2012.

Bnr 91

Utskilt fra bruk 2.
Hjemmel i jordboka den 29.6.2015.