Gård Sørfjorden (13)

Bnr 3 og flere

Hovedsiden

13 03 Øvervolden 1980

Døde 1980

Døde på Nordlandssykehuset i Bodø den 17. oktober 1980.

Flytta til Kila

Datter Margrethe ble gift med Einar Johan Aga, bosatt i Kila. Svigerforeldrene flyttet til hans gård i Kila.

1950: Eier og bruker - Halvdan Tidemann Johnsen

Skyld av 50 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Signy Josefine Johnsen

Døde i sitt hjem i Kila den 31. desember 1985.

Datter: Margrethe Johnsen, g. Aga

Ble gift med Einar Johan Aga, Kila.

13 03 Øvervollen 1920

1920 folketellingen (13 03/04 Øvervollen)

001 Morten Martin Johnsen 01 1861-04-04 Rødøy - hp e Gaardbruker 'S'
002 Hilda Marie Hagen 01 1889-07-18 Rødøy - d ug Styrer huset for sin far uten kontant betaling. (Indepike)
003 Magnhild Margrethe Lund 01 1896-04-27 Rødøy - d ug Utfører fjøsarbeide (budeie) for sin far uten kontant betaling.
004 Halfdan Tidemand 01 1900-08-24 Rødøy - s ug Utfører gaardsarbeide for sin far uten kontant betaling

1910 FT: Eier og bruker: Morten Johnsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Morten Johnsen 1859@04.04.1849 Rødøy hf g Gaardbruker selveier b
002 01 Marianna Hansdatter 08.10.1869 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Hilda Mortensdatter 18.07.1889 Rødøy d ug Arbeide i huset b
004 01 Josefa Mortensdatter 07.08.1891 Rødøy d ug Kreaturstel b
005 01 Magnhild Mortensdatter 24.04.1896 Rødøy d ug Datter b
006 01 Halvdan Mortensen 24.08.1900 Rødøy s ug Søn b
007 01 Anders Eliassen 01.03.1846 Vefsen el hf e Gaardbruker mt

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Marianna Alvilda Zahl Hansdr

Født den 7.10.1869 i Tømmerdal. Datter av Hans Olai Andersen, Tømmerdal.

1901 døpt:sønn Halfdan Tidemand

Barn: Halfdan Tidemand Navn: Johnsen
1901.14G 20.08.1900 14.07.1901 Halfdan Tidemand E grdbr Morten Bang Jonsen Sørfjord 1860
Marianne Alfhilde Sahl Hansd 1870

1896 døpt: datter Magnhild Margrete Lund

Barn: Magnhild Margrete Lund Navn: Johnsen
1896.9P 24.04.1896 15.06.1896 Magnhild Margrete Lund? E gaardbruger Morten Martin Jonsen Sørfjord 1860 ...tisat. 10.5.66?
Marianna Alfilde Zahl Hansen 1870

1892 døpt: datter Josefa Marie By

Barn: Josefa Marie By Navn: Johnsen
1892.4P 07.08.1891 06.06.1892 14.09.1891 Josefa Marie By E inderst Morten Bang Jonsen Sørfjord 1860
Marie Alfhilde Zahl Hansdtr 1869
Rødøy kirkebok viet 20.7.1919: Fisker John (Johan) Bernhard Olsen, bosatt Sandøy, født Buøy 1889, konfirmert 1904, sønn av fisker Ludvik Olsen. Josefa Mathilde By Johnsen, født Sørfjorden 1891, konfirmert 1906, datter av gårdbruker Morten Johnsen.

1889 døpt: datter Hilda Marie Hagen

Barn: Hilda Marie Hagen Navn: Johnsen
1889.31P 25.07.1889 15.09.1889 Hilda Marie Hagen E ind Morten Martin Bang Jansen Sørfjord 1860
Marianne Alvilde Dahl? Hansen 1869

13 03 Øvervollen 1900

1900 FT: John Mortensen er 1900 bosatt som bruker av 19-01

Lenke til Oldervik 19-01. Familien er omtalt mer under gården Oldervik. Han har frem til han flytta dit vært bosatt hos sine foreldre her i Sørfjorden. Han er sønn av Morten Johnsen. Ektefellen var fra Oldervik.

1886 Matrikkel

3 74c Sørfjorden Jon Mortensen 0-67 0-1-10-10

1894: Innerste - Hartvig Peder Angel Hansen

Han var født i Øresvik 12.6.1865 med foreldre Hans Olai Andersen f. 1836 og Hanna Christina Hansdtr f. 1836. Hartvik var gift med John Mortensens datter Benjamine (Mina) Johnsdtr. Hartvik omkom på sjøen ved Selvær i Lurøy 26.5.1894. Enken er blitt med foreldrene når de flytta til Oldervik.

1875 FT: Innerste - John Mortensen

INNERSTE hos enken Pernelle Pedersdt:
005 02 John Mortensen 1828 Mo Pr. hf g Inderst Fisker b
006 02 Martha Olsdatter 1829 Rødø Pr. Hans Kone g b
007 02 Mina Johnsen 1857 Rødø Pr. d ug b
008 02 Sara Johnsen 1873 Rødø Pr. d b
009 02 Morten Johnsen 1860 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
010 02 Ole Johnsen 1862 Rødø Pr. s Hjælper Faderen b
011 02 John Johnsen 1866 Rødø Pr. s Hjælper Faderen b
Utsæd/husdyr:

Utsæd/husdyr:

Bruker: J. Mortensen
Utsæd:
Husdyr: ku3 ka1 få6

1865 FT: Logerene - John Mortensen

005 02 John Mortensen 39 Mo Præstegjæld Logerende g Fisker
006 02 Martha Olsdatter 36 Rødø Præstegjæld hans Kone g
007 02 Mine Johnsdatter 9 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
008 02 Morten Johnsen 6 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
009 02 Ole Johnsen 4 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
010 02 Pernille Pedrsdatter 22 Rødø Præstegjæld ug Tjenestepige
1865 (3)

1864 skifte etter mor

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Sørfjorden 1864 etter Maren Andersdatter.
Hans Olsen, ektefelle.
John Mortensen, sønn.
Anders Mortensen, sønn, Oxtind.
Sara Mortensdatter, datter, gift med Jens Pettersen, Bratland.
Morten Benjamin Larsen, sønn, Sørfjorden.
Anne Elisabet Larsdtr, datter.

1844 skifte - hvor han er nevnt

Skifter i Rødøy:
Skifte Melfjorden 1844 etter Lars Jensen.
Maren Bergitha Andersdtr, ektefelle.
Jens Johan Larsen 3 1/2 år (tv).
Morten Benjamin Klæboe Larsen 3 1/2 år.
Ane Elisabeth Klæboe Larsdtr.
Verge for alle 3 barna er Anders Dass Andersen, Sundøen.

1837 skifte etter far

Skifter i Rødøy:
Skifte Melfjorden 1837 etter Morten Jonsen.
Maren Bergitta Andersdtr, ektefelle.
Joen Mortensen (10),
Anders Johan Mortensen (3) og
Sara Marie Mortensdtr (6) barn.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Martha Olsdtr

1973 døpt: datter Sara Marie

Barn: Sara Maria Navn: Johnsen

1873.65 12.10.1873 09.11.1873 Sara Maria E indst John Mortensen Sørfjord 1827 [Gift okt 1856]
Martha Olsdatter 1830

1866 døpt: Sønn John Martin

Barn : John Martin Navn: Johnsen

1866.40 29.09.1866 28.10.1866 John Martin E h John Mortensen Sørfjord
hstr Martha Olsdatter

1862 døpt: Ole Karolius

Barn: Ole Karolius Navn: Johnsen
1862.17 09.04.1862 15.06.1862 Ole Carolius E indst John Mortensen Sørfjord [Hjd]
Martha Olsdatter

1860 døpt: Sønn Morten Martinus Bang

Barn : Morten Martinus Bang Navn: Johnsen

1860.15 06.04.1860 10.06.1860 Morten Martinus Bang E grdbr Johan Mortensen Sørfjord
Marthe Olsd

1859 døpt sønn: Morten

Mer om MORTEN:

1859.17 29.03.1859 07.05.1859 drbr ægtefødt Morten Martin Johnsen Sørfjorden 12u

1959 døpt; Martinus Bang

Barn: Martinus Bang Navn: Johnsen
1859.10 06.02.1859 Martinus Bang E inderst John Mortensen Sørfjord [Db, Hjd]
Martha Olsdatter

1856 døpt: Benjamin Andreas

Barn: Benjamin Andreas Navn: Johnsen
1857.13 06.05.1857 07.06.1857 Benjamin Andreas E inderst John Mortensen Sørfjord
kone Martha Olsd

13 03 Øvervollen 1865

1865 FT: Logernde Ole Hansen f. 1835 ca

011 03 Ole Hansen 30 Lurø Præstegjæld Logerende g Fisker
012 03 Hendrikke Olsdatter 24 Rødø Præstegjæld hans Kone g
013 03 Haagen Olsen 3 Rødø Præstegjæld deres Søn ug

EKTEFELLE og BARN:

13 04 Øvrevolden 1950

1950: Eier og bruker - Halvdan Johnsen

Skyld av 32 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

13 05 Øren 1950

1950: Eier og bruker - Helge Trondsen

Skyld av 11 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1920 folketellingen (13 05 0022 Øren)

001 Helge Johan Pareli Trondsen 01 1874-07-16 Bodin - hp g Smaabruker 'S'
002 Berta Kanutte !! 01 1886-01-19 Rødøy - hu g Husmor
003 Helga Petrine Anker 01 1913-12-04 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
004 Vilhelm Andreas Norum 01 1916-08-03 Rødøy - s - Forsørges av foreldrene

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Berta Kanutte Hansen

f. ca. 1886

1917 døpt: sønn Wilhelm Andreas Norum

Barn:
Wilhelm Andreas Norum Navn: Trondsen
1917.7G 03.08.1916 28.05.1917 16.08.1916 Wilhelm Andreas Norum E matros Helge Throndsen Sørfjord 1874
hustru Bertha Hansen 1886

1914 døpt: datter helga Petrine Anker

Barn: Helga Petrine Anker Navn: Trondsen
1914.16P 04.12.1913 02.08.1914 07.12.1913 Helga Petrine Anker E fisker Helge Trondsen Sørfjord 1874
hust Berta Kanutte Hansen 1886

13 06 Solvoll 1950

1950: Eier og bruker - Leif Rasch

Skyld av 27 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

13 07 Fossegrimen 1950

1950: Eier og bruker - Martin Nilsen

Skyld av 1 øre (tomt)
Matrikkelutkastet av 1950.

13 08 Elvenøy 1950

1950: Eier og bruker - Martin Nilsen

Skyld av 2 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

13 09 Vårheim 1950

1950: Eier og bruker - Anders Pedersen

Skyld av 15 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

13 10 Vårheim 1950

1950: Eier og bruker - Anders Pedersen

Skyld av 3 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Andre

2015: Bnr 17

ANDEL av Gnr 13, bnr 17 er overdratt fra Einar Magnor Peder Erichsen, Henry Godtfred Erichsen, Kjell Harald Erichsen, Sverre Arnold Erichsen, Lilly Torbjørg Helene Johansen og Elsa Lovise Erichsen Øverland til Arnljot Einride Erichsen (18.12.2015).