Melfjorden (25)

bnr 1 s1

Hovedsiden

25 01 1836

MELFJORDEN

25/01

JON NILSEN. leilending

1836

Nevnt som en av tre leilendinger i Melfjorden. Han som bruker av 85 a (senere bnr 1).

1835 Jon Nilsen

Omtalt som bruk her (85 a) som er bruks nr 1 i 1836 matrikkelen.

1809-1835 Mannskapsrullene

Han er nevnt i rullene i hele perioden disse ble skrevet. Han er omtalt 17 år der. Han er nevnt som "Jon" og "Joen".
Hans bruk har skyld av 0-0-18. 1809 er han nevnt som 26 år frisk person. Den meste av tiden etterpå er det mye "svakelig".

Hans fødested er alle 17 omtalte ganger: Melfjorden.

EKTEFELLE og BARN:

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Melfjorden 1833 etter Daartea Larsdtr. Joen Nilsen, ektefelle. Barn av Daartea: Niels Joensen (38) Melfjorden. Lars Joensen (død). Johan Larsen (17) sønn av Lars. Ellen Joensdtr (49) datter. Ane Joensdtr (36) datter.

Mer om henne

Hun ble enke 1800. Hun bor trolig på samme bruk som tidligere, men er nå gift med tjenestedrengen fra tellingen 1801 - Jon Nilsen. Lenke til forrige ekteskap med Johan Amundsen.

Ingen barn i 2.ekteskap.

I skifte etter henne er oppgitt flere barn - som hun har hatt med forrige ektefelle Johan Amundsen. Da hun dør her i 1833 er eldstesønnen Nils 38 år og må da ha vært født ca. 1795. Hun må da ha vært en eldre dame ved død.

Fostersønner

Det er heller ikke nevnt guttebarn i tilknytning til Jon i de 17 år han er omtalt.
Der er imidlertid nevn at de hadde "fostersønner".

Nils Johansen, fostersønn og dreng

Det er ektefelles sønn på 30 år som nevnes som fostersønn og dreng her fra 1825.
1928 er han omtalt som stesønn. Nevnt til og med 1830. 1933 er han nevnt som dreng hos bruker Morten Johansen.

Kristian Bertelsen, fostersønn og dreng

Nevnt fra 1825 som dreng og fostersønn her, 16 år. Nevnt til og med 1831. Siste år nevnt som født Kilhavn. Nevnes ikke mer i rullene.

Johan Larsen, fostersønn og dreng,

Nevnt fra 1825 som fostersønn og dreng, 11 år. Nevnt her til siste år for rullene 1835.