Kjetvik (54)

Bruk nr 2

Til hovedsiden

54 02 06 Jens Tomassen Kvalvik
54 02 05 Othelius Olsen, bruker
54 02 04 Ole Olsen, eier
54 02 03 Teodor Jakobsen
54 02 02 Jens Peder Andersen
54 02 01 Ole Sandberg Aleksandersen(bare eier)

Utskilt fra bnr 1 1874.

Fortsatt egen bruk, men samme eier som bnr 1

Dette bruks nr har videre samme eier som bruks nr 1, hvor eiere/bruker omtales.

1950 matrikkel skyld

Skyld av 54 øre
Matrikkelutkastet av 1950:

54 02 06 1908

KJETVIK

54/02/06

JENS TOMASSEN KVALVIK, eier

1907 eier

Skjøte datert 7.oktober 1907, tinglyst 7.januar 1908.

Bosatt og omtalt på gården Kila

Ektefellen var Hagevik og han er omtalt som bosatt hos svigerforeldre der.
Hans er også omtalt som sønn på gården Kvalvik 51.

54 02 05

KJETVIK

54/02/05

OTHELIUS OLSEN, gårdbruker

1919 Bosatt Arhaug i Meløy

Kom til Kjetvik fra gården Sleipnes bnr 1 hvor farens hans er bruker. Ved skiftet etter faren i 1919 er han nevnt som bosatt på Arhaug i Meløy.

1910 folketelling Meløy (0026 Arhaug 16 02)

001 Otelius Arhaug 01 1870-08-05 Rødø b hf g Gaardbruger Fisker
002 Hanna Arhaug 01 1879-09-05 Meløy b hm g Gaardbrugerkone
003 Hanna Arhaug 01 1900-08-09 Rødø b d ug Datter
004 Ema Arhaug 01 1902-08-02 Rødø b d ug Datter
005 Hilmar Arhaug 01 1904-02-01 Rødø b s ug Søn
006 Ragnar Arhaug 01 1907-02-19 Rødø b s ug Søn
007 Arnålda Arhaug 01 1909-05-30 Meløy b d ug Datter
008 Petter Larssen 01 1889.03??.03 Rødø f tj ug Tjeneste Dreng
009 Agnes Antonsen 01 1891-10-23 Meløy b tj ug Tjeneste pige
010 Regine Arhaug 01 1855-02-02 Meløy b Hørende til familien e Kaarkone

1900 folketellingen:

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Otelius Olsen 1870 Rødøy herred* Hf g Fisker og gårdbruger b
002 01 Hanna Mattisdatter 1879 Melø Nor Hm g Gårdmandskone b
003 01 Hanna Oteliusdatter 09.08.1900 Rødøy herred* D ug Datter b
004 01 Ellen Edvardsdatter 1881 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
005 01 Hanna Jonsdatter 1887 Rødøy herred* Pleiedatter ug Pleiedatter mt
006 01 Martin Eliassen 1882 Melø Nor Tj ug Tjenestegut b

1899 skjøte

Skjøte fra Ole Olsen til Otelius Olsen på den gård, datert 28.september, tinglyst 16.oktober 1899.

1875 folketellingen

Bosatt hjemme hos foreldrene ved folketellinga 1875.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Hanna Mathisdtr

1900: 002 01 Hanna Mattisdatter 1879 Melø Nor Hm g Gårdmandskone b

1901 døpt datter: Hanna Olea Olsen

1901.18.1P 09.08.1900 21.07.1901 20.10.1900 Hanna Olea E gaardbr Otelius Olsen Kjettvik 1870
Hanna Matisdtr 1878
Hjemmedaab blev stedfestet i Melø kirke?

Mer om HANNA:

Født her den 9.8.1900.
1900: 003 01 Hanna Oteliusdatter 09.08.1900 Rødøy herred* D ug Datter b

Døpt datter: Emma Alberta Olsen

1903.9P 02.08.1902 12.07.1903 02.08.1902 Emma Alberta E gdb Otelius Kristian Olsen Kjettvik 1870
Hanna Matiasen 1879

Døpt sønn: Hilmar Othelius Olsen

1904.10.1G 01.02.1904 29.05.1904 09.02.1904 Hilmar Otelius E gdb Otelius Olsen Kjettvik 1870
Hanna Mathiasdatter 1879
Daaben stadfæstet i Melø.

ANDRE:

1901 ft: Pleiedatter: Hanna Jonsdtr

1900: 005 01 Hanna Jonsdatter 1887 Rødøy herred* Pleiedatter ug Pleiedatter mt

1900 ft: Tjenestepige: Ellen Edvardsdtr

1900: 004 01 Ellen Edvardsdatter 1881 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b

1900ft: Tjenestegutt: Martin Eliassen

1900: 006 01 Martin Eliassen 1882 Melø Nor Tj ug Tjenestegut b

54 02 04

KJETVIK

54/02/04

OLE EDVARD OLSEN, eier

1900 Marie Jonsdtr

Marie er år 1900 bosatt som gårdmandsenke hos Ole Davidsen på plassen Lauknes under gården Pladsen 44-1. Hun er i tjeneste der. Hun er født Balestrand.

Selger bnr 2

Skjøte fra Ole Olsen til Otelius Olsen på den gård, datert 28.september, tinglyst 16.oktober 1899.

1891 folketellingen (115b)

007 Ole Olsen 000 1840 Rødøy - Familiens overhode g -
008 Marie Jonsdtr. 000 1846 Balestrand i Sogn - Hustru, Den logerendes Hustru g

1875 folketellingen

Bosatt Vernesosen

Eier av gården Kjetvik bnr. 2?

Trolig er det denne person nevnt bosatt her 1891 som er eier av gården. Han er ikke far til Otelius Olsen som overtar her, men er trolig sønn av en annen Ole Olsen fra Sleipnes f.1833.

Slektskap

Ingeborg Anna Olsdtr; mor til Teodor er født 1817 på Sleipnes. Hun er bosatt her hos sønnen Teodor ved tellingen 1891. Trolig eier av gården - er hennes bror Ole Olsen. Begge barn av Ole Hagelstrøm Jakobsen og Karen Randine Ellingsdtr, Sleipnes.

54 02 03 1895

KJETVIK

54/02/03

TEODOR JOHAN JAKOBSEN, bygselmann

1895 Bygselmann Theodor Johan Jakobsen dør her

Teodor dør her 4. august 1895. Gravlagt 9. august 1895.

Ektefelle og barn forlater gården - enka ble tjenestejente hos Johan Falch på Tjong - barna kom til oppfostring på flere gården i Rødøy.

1895 skifte slektning

Skifte etter Rakel Andrea Olsdatter, Stigen i Meløy
Arvinger:
Ektefelle: Peder Andersen. Internt skiftenr: 13473. Skiftet åpnet: /-1895. Dobbeltskifte. Døde 23.
december 1892.
Peder Andersen, Stigen i Meløy .
Dobbeltskifte - Det forekommer at det også blir skiftet etter personer i husstanden som er i nær
familie/slektning av avdøde. Død. Gift. Ektefelle: Rakel Andrea Olsdatter. Død tidligere.
Jens Andersen, Risvig i Meløy .
Bror av avdøde. Peder Andersens bror
Peter C. Andersen, Støt i Meløy .
Bror av avdøde. Peder Andersens bror
Ingeborg Andersdatter, Stigen i Meløy .
Søster av avdøde. Gift. Ektefelle: Karl Pedersen. Peder Andersens søsterr
Karl Pedersen, Øisund i Meløy .
Svoger av avdøde. Gift. Ektefelle: Ingeborg Andersdatter.
Martha Andersdatter, Stigen i Meløy .
Søster av avdøde. Død. Peder Andersens søsterr
Ingeborg Eliasdatter, Stigen i Meløy .
Søsterdatter av avdøde. Gift. Ektefelle: Julius Pedersen. Barn av Martha
Julius Pedersen, Spilderen i Meløy .
Gift. Ektefelle: Ingeborg Eliasdatter.
Edel Eliasdatter, Storvig i Gildeskål.
Søsterdatter av avdøde. Gift. Ektefelle: Anton Hansen. Barn av Martha
Anton Hansen, Storvig i Gildeskål.
Gift. Ektefelle: Edel Eliasdatter.
Ole Olsen, .
Bror av avdøde. Død. Rakel Andrea Olsdatters bror
Jakobine Olsdatter, i Rødøy, 22 år
Brordatter av avdøde. Barn av Ole Olsen
Kaja Olsdatter, i Rødøy, 18 år
Brordatter av avdøde. Barn av Ole Olsen
Karen Olsdatter, Tjong i Rødøy.
Brordatter av avdøde. Rakel Andrea Olsdatters søster
Ingeborg Olsdatter, Stigen i Meløy .
Brordatter av avdøde. Død. Rakel Andrea Olsdatters søster
Theodor Jakobsen, i Rødøy.
Barn av Ingeborg Olsdatter
Olea Jakobsdatter, Stigen i Rødøy.
Barn av Ingeborg Olsdatter

1891 folketellingen (115b)

1891 ft: 001 Tedor Jakobsen 1 1846 Rødøy - Familiens overhode g -

1891 folketellingen (115b)

001 Tedor Jakobsen 1 1846 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Nikoline Pedersdtr 000 1855 Melö Herred - Hustru g -
003 Jakob Teodorsen 000 1883 Rødøy - Søn - -
004 Hanna Teodorsen 000 1886 Rødøy - Datter - -
005 Peder Teodorsen 000 1889 okt. Rødøy - Søn - -
006 Ingeborg Olsdtr. 000 1819 Rødøy - Husfaderens Moder e -
007 Ole Olsen 000 1840 Rødøy - Familiens overhode g -
008 Marie Jonsdtr. 000 1846 Balestrand i Sogn - Hustru, Den logerendes Hustru g

1882 bygselbrev på gården

Tinglyst bygselbrev på bruk nr 2 til Teodor Johan Jakobsen - fra brukets eiere Ole Sandberg Aleksandersen. Se omtale nedenfor her.l

1865 ft: Bruker - Theodor Jakobsen

1865 er han tjener hos gårdbruker Peder Olsen på gården Tjong Øvre bnr. 3.

Teodor er født 13. februar 1845 på en av Tjong gårdene, som antas å være 60-03, hvor vi finner han som tjenestedreng hos selveiende gårdbruker Peder Olsen. Han var sønn av Jakob Østensen, som er nærmere omtalt som innerste på gården Bjerga 53-01 – 1865.

Husfaderens moder:
1891 ft: 006 Ingeborg Olsdtr. 000 1819 Rødøy - Husfaderens Moder e -

Hvor fra

Teodor er født 13. februar 1845 på en av Tjong gårdene, som antas å være 60-03, hvor vi finner han som tjenestedreng hos selveiende gårdbruker Peder Olsen. Han var sønn av Jakob Østensen, som er nærmere omtalt som innerste på gården Bjerga 53-01 – 1865.

EKTEFELLE og BARN:

1910 ft: Enken - Nikoline Johanne Pedersdtr

År 1910 er Nikoline bosatt hos sin sønn Ole Sandberg på Reppen Nedre. Enke, husstell, tjenestepike. Hun er i egen husholdning med datter Hanna og Teodora.

1900 ft: Enken - Nikoline Johanne Pedersdtr

År 1900 er Nikoline bosatt som enke og tjenestejente hos handelsmann Johan Falch på gården Tjong Øvre 60-03. Barna er plassert til oppfostring på Reppen Nedre hos Ole Sandberg Alexandersen, på Tjong Nedre, Kila og Sleipnes.

1891 folketellingen

1891 ft: 002 Nikoline Pedersdtr 000 1855 Melö Herred - Hustru g

Ektefelle: Nikoline Johanne Pedersdtr

Teodor ble gift med Nikoline Johanne Pedersdtr f. 1855 på gården Haugvik i Meløy kommune, datter av Peder Kristensen, Haugvik.
Da sønnen Ole ble døpt 1879 er det følgende merknad: Anmeldt af faderen. Begges første leiermaal. Ægteviede 12.10.1879.

Mer om Nikoline

Nikoline er år 1865 bosatt som 11 år gammel viserjente hos gårdbruker Lars Pedersen og kona Helene Hansdtr på gården Våga 65-01.

År 1875 er hun bosatt som 20 år gammel tjenestejente hos gårdbruker Andreas Monsen og kona Anne Baruksdtr på gården Våga (Matrikkelnr.129).

1895 døpt datter: Teodora Nikoline Teodorsen, g. Andås

1895.16P 15.12.1894 28.07.1895 20.12.1894 Teodora Nikoline E gaardbruger Teodor Jakobsen Kjettvik 1844
Nikoline Pedersen 1854

1894 Datter: Teodora (Thea) Nikoline Teodorsen

Gift Andås.
Født her den 15.12.1894. Hjemmedøpt 20.12.1894. Døpt kirken 28.7.1895.
Teodora er år 1900 nevnt som pleiebarn hos gårdbruker Johan Olsen og hans kone Anna på Kila 61-03 Staulen. Lenke dit.

Mer om Teodora

Ved konfirmasjon i 1910 er hun nevnt bosatt Nordnesøy.
Ved tellingen 1910 er hun bosatt som datter hos sin mor og søster - hos broren Ole på gården Reppen Nedre.

1892 Datter: Petra Emilie

1900 FT
Hun er bosatt som pleiedatter på gården Sleipnes bnr 4.
Brukeren Petter Hansen:
010 01 Pettra Theodorsdatter 1892 Rødøy herred* Pleiebarn ug Pleiedatter b

1892 døpt datter: Petra Emilie Jakobsen

1892.17P 12.02.1892 17.07.1892 07.03.1892 Petra Emilie E gaardbr Theodor Johan Jakobsen Kjettvik 1846
Nikoline Johanna Pedersdtr 1856

Mer om Petra:

1910 er hun bosatt på Hjeldvaagen (plass) under gården Sleipnes. Hun er tjenestejente hos Kristofer Kristoffersen og kona Anne Larsdatter. Anne Larsdatter er forhenværende jordmor i Rødøy. Lenke til 66-13.

Petra utvandrer:

Utvandret 1913 til USA , til Seattle hvor broren Peder var bosatt.
Etterslektsoversikt for henne er lagt inn nedenfor her.

1890 (1889) Peder Albrigt Hagelstrøm Teodorsen

1890.6G 21.10.1889 26.05.1890 21.10.1889 Peder Albrigt Hagelstrøm E grdbr Teodor Johan Jakobsen Kjettvik 1845
Nikoline Pedersdtr 1864

1889 Sønn: Peder Albrigt Hagelstrøm Teodorsen "Pit".

Født her den 21. oktober 1889,
1891 ft: 005 Peder Teodorsen 000 1889 okt. Rødøy - Søn - -
Gården Tjong Nedre Vollan bnr 1: Bruker Ivar Mathisen:
1900: 007 01 Peder Theodorsen 1889 Rødøy herred* Pleiesøn ug Pleiesøn b
Oppfostret der.

Mer om Peder

I 1908 og ? reiste han til Amerika og bosatte seg i Seatle. Reiste siste gang sammen med Georg Eliassen fra Myken. Det er blitt nevnt at han hadde datidas mest moderne fiskebåt i Seattle.

På sine eldre dager var han mye på ferie i Norge. Han bodde da hos Mathis Ivarsen sine barnebarn. Han gikk under navnet ”Pit”.

1888 Udøpt barn

1888.5P 16.03.1888 Barnet døde udøbt E grdbr Teodor Jakobsen Kjettvik 1844
Nikoline Pedersdtr 1858
Barnet døde plutselig om natten.

1886 Anna (Hanna) Dortea Augusta Teodorsdtr

1886.7P 09.03.1886 20.06.1886 Anna Dortea Augusta E gaardbr Teodor Johan Jakobsen Kjettvik 1844 paastod ved konfirmationen i 1900 at hede Hanna Dortea Augusta

1886 Anna (Hanna) Dorthea Augusta

Født den 9.8.1886. Døpt kirken 20.6.1886.
1891 ft: 004 Hanna Teodorsen 000 1886 Rødøy - Datter - -
Hanna ble fra 1895 oppfostret sammen med broren Jakob på Tjong Nedre 59-02. Hun nevnes der som tjenestejente år 1900.

I 1910 er hun bosatt midlertidig hos broren Ole Sandberg på Reppen Nedre, sammen med en søster og mora.

Nevnt som Hanna Teodorsdatter.
Bodde senere i Brønnøy.

1883 døpt sønn: Jakob Martin Jakobsen

1883.3G 24.01.1883 14.05.1883 25.01.1883 Jakob Martin E gaardbruger Teodor Jakobsen Kjettvik 1845
Nikoline Johanna Pedersdtr 1854

1883 Sønn: Jakob Martin Jakobsen (Theodorsen)

Født den 24. januar 1883.
1891 ft: 003 Jakob Teodorsen 000 1883 Rødøy - Søn - -
Etter at faren døde i 1895 kom han i oppfostring på gården Tjong Nedre, bruk nr 2. Han finnes der ved tellingen 1900.

Mer om Jakob

Jakob var hele sitt yrkesaktive liv på gården og fiskeværet Myken, tilknytta virksomheter til handelsmann Johan Kristian Mathisen, hans svoger Petter Moe, Han virke og liv er beskrevet under gården Myken.
Da Petter Moe flytta til Tjong Nedre og ble bosatt hos sin nevø Magnus Johan Mathisen - flytta også Jakob til samme sted, men hadde forpleining hos sin slektning Sigurd Åsheim. Han døde på Rødøy sykehjem 27. oktober 1868.

1879 døpt sønn: Ole Johan Sandberg

1879.21G 31.05.1879 03.08.1879 Ole Johan Sandberg U inderst Theodor Jakobsen Reppen 1844 Anmeldt af faderen. Begges første leiermaal. Ægteviede 12.10.1879.
pige Nikoline Johanna Pedersdtr 1855
Ole Johan Sandberg – han brukte bare dette døpenavn som fullt navn. Han ble bruker av Reppen Nedre, bruk nr. 3.

1879 Sønn: Ole Johan Sandberg

Født den 31.5.1879, døpt kirken 3.8.1879.
Ole Johan Sandberg – han brukte bare dette døpenavn som fullt navn. Han ble bruker av Reppen Nedre, bruk nr. 3

Etterkommere av Petra Jacobson

UTVANDRET MED ETTERSLEKT

Petra Jacobson 1
Petra Jacobson var født i Kjetvik, Rødøy 12 feb 1892. Hun døde i Seattle WA, USA 1969. Hun var datter av Theodor Johan Jacobsen og Nikoline Johanna Pedersd. Haugvik.

Ektefelle: Andrew Knut Peterson Wick 1-1
Andrew Knut Peterson Wick var født i Vik 14, Syvde, på Sunnmøre 29 apr 1884. Døpt Knut Andreas Vik
Han døde i Kirkland WA, USA 2 jun 1949. Han var sønn av Peter Peterson Eikrem og Anne Knutsdotter Vik.

Barn av Petra Jacobson og Andrew Knut Peterson Wick
1. Thelma Wick 11, Født: Granite Falls WA, USA, 6 nov 1918
2. Andrew Palmer Wick 12, Født: Seattle WA, USA, 11 feb 1920, Død: Bellevue WA, USA, 9 nov 2001
3. Gladys Wick 13, Født: Granite Falls WA, USA, 23 apr 1921, Død: Mukilteo, WA, USA, 5 nov 2002


Thelma Wick 11
Thelma Wick var født i Granite Falls WA, USA 6 nov 1918. Hun er datter av Andrew Knut Peterson Wick og Petra Jacobson.

Ektefelle: Jack King 11-1
Jack King var født ca 1920. Han døde i Port Angeles WA, USA ca 1989.

Barn av Thelma Wick og Jack King
1. Marcia King 111, Født: Bremerton WA, USA, 1949
2. Bruce Allen King 112, Født: Bremerton WA, USA, 1952Andrew Palmer Wick 12
Andrew Palmer Wick var født i Seattle WA, USA 11 feb 1920. Han døde i Bellevue WA, USA 9 nov 2001. Han var sønn av Andrew Knut Peterson Wick og Petra Jacobson.

Ektefelle: Marion Kulzer Richardson 12-1
Marion Kulzer Richardson var født i Spokane WA, USA 30 mar 1922. Hun døde i Palm Springs CA, USA 21 mai 1992.

Barn av Andrew Palmer Wick og Marion Kulzer Richardson
1. Christine Mary Wick 121, Født: Spokane WA, USA, 1945
2. Laurie Claire Wick 122, Født: Bellevue WA, USA, 1947
3. Paul Carter Wick 123, Født: Bellevue WA, USA, 1949

Gladys Wick 13
Gladys Wick var født i Granite Falls WA, USA 23 apr 1921. Hun døde i Mukilteo, WA, USA 5 nov 2002. Hun var datter av Andrew Knut Peterson Wick og Petra Jacobson.

Ektefelle: Kenneth Hillis Henry 13-1
Kenneth Hillis Henry var født i Wichita, KS, USA 22 mai 1921


Barn av Gladys Wick og Kenneth Hillis Henry
1. Dianne Louise Henry 131, Født: Pasadena, CA, USA, 1948
2. Shirley Elaine Henry 132, Født: Chicago, IL, USA, 1955


.

Marcia King 111
Marcia King var født i Bremerton WA, USA 1949. Hun er datter av Jack King og Thelma Wick.

Ektefelle: David Lane Chance 111-1
David Lane Chance var født i KN, USA 1947.

Barn av Marcia King og David Lane Chance
1. Lindsay Christine Chance 1111, Født: Port Angeles, WA, USA, 1979
2. Kelsey Anne Chance 1112, Født: Port Angeles, WA, USA, 1982


Bruce Allen King 112
Bruce Allen King var født i Bremerton WA, USA 1952. Han er sønn av Jack King og Thelma Wick.

Ektefelle: Theresa Margaret Townsend 112-1
Theresa Margaret Townsend var født i Memphis, TN, USA 1953.

Ingen barn


Christine Mary Wick 121
Christine Mary Wick var født i Spokane WA, USA 1945. Hun er datter av Andrew Palmer Wick og Marion Kulzer Richardson.

Ektefelle: Gerald Condon 121-3
Gerald Condon var født 1946

Barn av Christine Mary Wick og Gerald Condon
1. Zoe Wick 1211, Født: Seattle WA, USA, 1987

Laurie Claire Wick 122
Laurie Claire Wick var født i Bellevue WA, USA 1947. Hun er datter av Andrew Palmer Wick og Marion Kulzer Richardson.

Ektefelle 1: Charles "Jeff" Ross 122-1
Charles "Jeff" Ross var født 11 jan 1948. Han døde i Bellevue WA, USA 19 nov 2001.


Barn av Laurie Claire Wick og Charles "Jeff" Ross
1. Carrie Marin Ross 1221, Født: Bellevue WA, USA, 1983


Ektefelle 2: Robert Weiss 122-2
Robert Weiss var født i California, USA 1947.Paul Carter Wick 123
Paul Carter Wick var født i Bellevue WA, USA 1949. Han er sønn av Andrew Palmer Wick og Marion Kulzer Richardson.

Ektefelle 1: Paula June Finnel 123-1
Paula June Finnel var født i Denmark WI, USA 1954.
Skilt.

Barn av Paul Carter Wick og Paula June Finnel
1. Amanda Justine Wick 1231, Født: Seattle WA, USA, 1989

Samboer: Patricia (Pat) Tonnema 123-2
Patricia (Pat) Tonnema var født i North Carolina 1948.

Dianne Louise Henry 131
Dianne Louise Henry var født i Pasadena, CA, USA 8 nov 1948. Hun er datter av Kenneth Hillis Henry og Gladys Wick.

Ektefelle: Charles Francis Luber 131-1
Charles Francis Luber var født i Tilden, NE, USA 1950.


Barn av Dianne Louise Henry og Charles Francis Luber
1. Brent Kyle Luber 1311, Født: Santa Anna, CA, USA, 1978
2. Scott Michael Luber 1312, Født: San Jose, CA, USA, 1980
3. Eric Andrew Luber 1313, Født: San Jose, CA, USA, 1982
4. Alyssa Marie Luber 1314, Født: San Jose, CA, USA, 1984

Shirley Elaine Henry 132
Shirley Elaine Henry var født i Chicago, IL, USA 1955. Hun er datter av Kenneth Hillis Henry og Gladys Wick.

Ektefelle: David Martin 132-1
David Martin var født i San Jose, CA, USA 1954.


Barn av Shirley Elaine Henry og David Martin
1. Jessica Elaine Martin 1321, Født: 1986
2. Nicole Marie Martin 1322, Født: Modesto, CA, USA, 1988, Død: Modesto, CA, USA, 1988
3. Kenneth Erwin Martin 1323, Født: 1990

54 02 02 1882

KJETVIK

54/02/02

OLE SANDBERG ALEKSANDERSEN, eier

1882 Bygselsbrev til bruker

Bygselsbrev til Teodor Johan Jakobsen - se bruker foran her

1842 Ole Sandberg Aleksandersen

Ble eier av dette bruk ved kongelig skjøte av 1842. Han bodde ikke her, men på gården Reppen Nedre.

54 02 01 (115b)

KJETVIK

54/02/01 (115b)

JENS PEDER ANDERSEN, selveier

1889 skifte

Skifte etter Jens Andersen, Stormo i Rana.
Ektefelle: Ellen Knudsdtr.
Skiftet åpnet 1889. Døde i Lofoten 14. mars 1888.
Ektefelle: Ellen Knudsdtr
Edvard Karolius Andreas Jensen, Stormo i Rana, 6 år. Sønn av avdøde.
Anders Kristian Jensen, Stormo i Rana, 1 år, sønn av avdøde.
Nilsine Kristianna Jensdtr, Stormo i Rana, 4 år. Datter av avdøde.

1888 Døde i Lofoten

Jens Peder Andersen fra Kjetten f. 1841, død i Lofoten 14.mars 1888

1883 før: Flytta til Ranen

Mo prestegjelds gardshistorie, side 344, omtale av gården Røffen eller Rufsholm (gnr.100). Bruk 3 Stormoen:

”Jens Peder Andersen fra Kjetten f. 1841, død i Lofoten 14.mars 1888, enkemann, kjøpte 12.mars 1883 for kr 960. Gift II 1881 med Elen Dorthea Kristensdtr, fra Reingardslia, f. 12.juli 1843, d. 13.oktober 1916. 3 barn.”.

1875 folketellingen

001 01 Jens Anderssen 1840 Rødø Sogn hf ug Selveier Grdbrg., Fisker b
002 01 Elen Andersdatter 1835 Rødø Sogn Søster ug b
003 01 Anders Pedersen 1791 Rødø Sogn Deres Fader e Kaarmand b

Utsæd/husdyr:

Jens Anderssen
Utsæd: by1 po1
Husdyr: ku3 få12 gj3 sv1

Utsæd/husdyr:

Elen Andersdatter
Utsæd:
Husdyr: få2

Jens HVOR fra

Jens Peder Andersen ble født den 5.11.1840 på gården Kjetvik som sønn av brukeren her Anders Pedersen, nevnt foran her og bosatt hos sønnen 1875.

Far til Jens - Andreas Pedersen

1875: 003 01 Anders Pedersen 1791 Rødø Sogn Deres Fader e Kaarmand b

1974/1973 Nytt bnr 2

Tinglysninger:
Delings og skyldsforretning hvor ved denne eiendom er delt i tvende like store dele, hver med en urevidert skyld av 0 ort og 23 skilling, avholdt 13. oktober 1873, avhjemlet og tinglyst 8. juni 1874.

EKTEFELLE (2)

Ektefelle (2): Elen Dorthea Kristensdtr

Gift II 1881 med Elen Dorthea Kristensdtr, fra Reingardslia, f. 12.juli 1843, d. 13.oktober 1916. 3 barn.”.

1880 Elen Andrianna døde

Elen døde på Kjetvik 6.april 1880. (33-23).

1877 Jensdtr, dødfødt pike

Dødfødt pike 10.4.1877.

EKTEFELLE (1)

Ektefelle (1): Elen Andrianne Johannesdtr

Jens ble viet Rødøy kirke 8.oktober 1876 til Elen Andrianna Johannesdtr
f. 1836 i Mo prestegjeld, datter av Johannes Olsen

Innflytta

Elen er registrert som innflytta i Rødøy Kirkeboka 1876-02., 10.mars 1876 er innflyttingsdato. Hun nevnes som ”Edel”, pike, 40 år gammel, fra Mo prestegjeld og skal til gården Kjætten ”for at gifte seg”.

Matrikulert

1874 Bruk nr 2 skilles ut fra bnr 1

Tinglysninger:
Delings og skyldsforretning hvor ved denne eiendom er delt i tvende like store dele, hver med en urevidert skyld av 0 ort og 23 skilling, avholdt 13. oktober 1873, avhjemlet og tinglyst 8. juni 1874.