Myken 71 04 Valvær

Hovedsiden

Kapellet

Det eldste gudshus i Rødøy i dag, det ble bygd noen år før kirka på Rødøya ble bygd. Det første også på gården Myken, kapellet i Mykenværet ble bygget etterpå. Det var bygget som et bedehus også for hovedgården Myken.

Den gjenværende bebyggelse av fiskeværet idag (2012). Foto: © Kristian Mathisen.

DET ER FLOTT Å SE HER AT ALT ER VELSTELT: Et utedo, et kapell, en rorbu og et naust.

KAPELLET I VALVÆR

I Rødøy historielags årbok nr. 3 fra 1995 er "BEDEHUSET I VALVÆR" omtalt i en større artikkel av Odd Bikset.

Den 23. mars 1880 samlet fiskerne seg til møte fordi det forelå et sterkt ønske om å få reist et bedehus i Valvær. Det ble valgt et styre – to fra Meløy og to fra Rødøy. Sistenevnte var Mikal Baruksen Tjong og Johan Krüger fra Segelfore. Og det gikk fort, før året var omme var bedehuset kommet under tak. Dette skjer ca. 4 år før den nåværende kirke ble innviet på Rødøy, kapellet her er da det eldste gudshus som nå står i prestegjeldet. I 1910 vedtok styret å få tak i et bilde av M. Baruksen og henge det opp i kapellet. Det viser hvor stor innsats han personlig gjorde for å få dette til. Kapellet er i dag bygningsmessig i god stand, mens alt av tidligere innbo er så godt som borte. I 1967 ble det gjort et vedtak i Rødøy menighetsråd hvor kapellet skulle rives og flyttes til Nordnesøy for bruk der. Heldigvis ble nevnte vedtak ikke iverksatt. Det kan her også nevnes at fiskeværet Valvær hører til Myken som bruks nr. 4 av hovedgården.

Mer

Odd Bikset sin artikkel blir skannet inn her senere.