Gård Sleipnes (66)

Bruk nr 2 - side 1 GRINDHAUGEN

Peder Andersen
Jakob Knudsen

Hovedsiden

Grindhaugen - før det ble bygd ny fjøs

Her er det våningshuset som fremdeles er på gården.  Og de tidligere fjøset på gården som  ikke har gjødselkjeller under. Det ble bare brukt en luke i veggen til gjødsla som da lå ute til den ble spredt på eng og åker.

Hvem gutten er - er etterlyst på Fjesbokside - uten positiv respons sålangt.

Foto mottatt fra Ingrid Sleipnes.

66 02 00 1910 Peder Andersen

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
009 02 Peder Andersen 12.03.1832 Mo i Helgel. hf g Føderaadsmand b
010 02 Ingeborg Hansdatter 18.01.1842 Rødøy hm g Føderaadskone b

Hvor fra

009 02 Peder Andersen 12.03.1832 Mo i Helgel. hf g Føderaadsmand b

1900 folketellingen

001 01 Peder Andersen 1832 Mo Helgeland Nor Hf g Gårdbruger S b
002 01 Ingeborg Hansdatter 1842 Melø Nor Hm g Gårdmandskone b
003 01 Helmer Pedersen 1870 Rødøy herred* S ug Fisker, gårdmandssøn b
004 01 Inga Pedersen 1877 Rødøy herred* D ug Husstel b
005 01 Konrad Pedersen 1882 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
006 01 Albert Jakobsen 1883 Melø Nor Tj ug Tjenestegut b
007 01 Anne Larsdatter 1884 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
008 01 John Gerhard Bjørnstad 1879 Strinden ST EL ug Folkeskolelærer mt

1891 folketellingen (009-130d)

001 Peder Andersen 1 1832 Mo i Helgeland - Familiens overhode g -
002 Ingeborg Hansdtr. 000 1842 Melö Herred - Hustru g -
003 Johan Pedersen 000 1865 Rødøy - Søn ug -
004 Helmer Pedersen 000 1871 Rødøy - Søn ug -
005 Anna Pedersdtr 000 1873 Rødøy - Datter ug -
006 Inga Pedersdtr. 000 1877 Rødøy - Datter - -
007 Velhelm Pedersen 000 1875 Rødøy - Søn ug -
008 Anton Pedersen 000 1879 Rødøy - Søn - -
009 Konrat Pedersen 000 1881 Rødøy - Søn - -
010 Johan Jakobsen 000 1817 Rødøy - Logerende hørende til Familien, Inderst g -
011 Johanna Johansdtr. 000 1824 Melø Herred - Inderst g -
012 Elling Pedersen 000 1867 Rødøy - Søn, Besøgende ug -
013 Hans Pedersen 000 1869 Rødøy - Besøgende ug

1886 Matrikkel

2 130b Sleipnes Peder Andersen 2-47 0-3-14-14

1875 folketellingen

001 01 Peder Anderssen 1831 Mo Pr. %Nord-Ranen% hf g Bygselmand Grdbrg. Fisker b
002 01 Ingeborg Hansdatter 1841 Melø Sogn Kone g b
003 01 Johan Pedersen 1865 Rødø s b
004 01 Elling Pedersen 1866 Rødø s b
005 01 Helmer Pedersen 1870 Rødø s b
006 01 Anna Pedersdatter 1873 Rødø d b
007 01 Vilhelm Pedersen 1875 Rødø s b
008 01 Maren Pedersdatter 1825 Rødø tj ug b
009 01 Berith Nikolaisdatter 1862 Melø Sogn d af Foreg. b

Utsæd/husdyr:

Bruker: Peder Anderssen
Utsæd: by1 1/8 ha7/8 po5 1/2
Husdyr: he1 ty1 ku5 få7 gj4

1865 Folketellingen

001 01 Peder Andersen 34 Ranenes Præsteg g Gaardbr, Leil, Fisker
002 01 Ingebor Hansdatter 24 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Johan Pedersen 1 Rødø Præstegj deres Barn ug
004 01 Birit Eleazarsdatter 25 Rødø Præstegj ug deres Tjener
005 01 Hans Nielsen 18 Rødø Præstegj ug deres Tjener
006 01 Everth Karlsen 12 Rødø Præstegj ug deres Tjener
007 01 Ingebor Hansdatter 8 Rødø Præstegj Fosterdatter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Peder Andersen
Utsæd: by1 1/2 po5
Brukers yrke: Gaardbr, Leil, Fisker
Husdyr: he1 ku6 få10 gj4

Hvor fra

Født den 12.3.1832 i Rana.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ingeborg Maria Hansdtr

Født 18. januar 1842 i Meløy.

Mer om INGEBORG:

1910: 010 02 Ingeborg Hansdatter 18.01.1842 Rødøy hm g Føderaadskone b
1900: 002 01 Ingeborg Hansdatter 1842 Melø Nor Hm g Gårdmandskone b
1875: 002 01 Ingeborg Hansdatter 1841 Melø Sogn Kone g b
1865: 002 01 Ingebor Hansdatter 24 Rødø Præstegj hans Kone g

BARN:

1870 sønn: Helmer August Pedersen

Helmer ble neste bruker av bruket her.

Mer om HELMER:

Født ca 1870.
1900: 003 01 Helmer Pedersen 1870 Rødøy herred* S ug Fisker, gårdmandssøn b
1875: 005 01 Helmer Pedersen 1870 Rødø s b

1882 døpt sønn: Konrad Johannes Pedersen

1882.16G 04.01.1882 17.07.1882 12.01.1882 Konrad Johannes E grdbr Peder Olaus Andersen Sleipnes 1832 Barnet er døbt i Melø.
h Ingeborg Marie Hansdtr 1842

Mer om KONRAD:

Født 1882.
1900: 005 01 Konrad Pedersen 1882 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
Tilhører frikirken.

1877 dattr: Inga Pauline Pedersdtr, g. Pettersen

Født 1877 Sleipnes. Viet til Helmer Pareli Pettersen, f. 1872.

Mer om INGA:

Født ca 1877.
1900: 004 01 Inga Pedersen 1877 Rødøy herred* D ug Husstel b

1875 døpt sønn: Wilhelm Martin Pedersen Sleipnes

Kirkeboka for Meløy - døpte:
1875 10.oktober. Wilhelm Martin f. 9.9.1875. Ektefødt sønn av Peder Olai Andersen, gårdbruker Sleipnes og kona Ingeborg Marie Hansdtr. Faddere: Kristoffer Kristoffersen Sleipnes m/kone. Laurinius Kaspersen Tolløk m/kone. Johan Ellingsen Meløy. Ane Nilsdtr, Røshagen.

Mer om WILHELM:

Født den 15.8.1875.
1910: 011 03 Vilhelm Pedersen 15.09.1875 Rødøy hf g Fiskekjøber, fisker b
1900: Se under
1875: 007 01 Vilhelm Pedersen 1875 Rødø s b

og litt til:

Folketelinga 1900 - bosatt Kristiania
Bosatt i Thorvald Meyers gate 55, bosatt i samme hus som Anders Bang fra Æsvik og snekkermester Hans Andreas Sleipnes. Nevnes som enslig losjerende fabrikkarbeider, født 1875 Rødøy, Helgeland. Broren Anton er også bosatt her med billedskjærearbeide.

1873 datter: Anna Pedersdtr

Født ca 1873
1875: 006 01 Anna Pedersdatter 1873 Rødø d b

1869 sønn: Anton Sleipnes

Ved tellinga 1900 er han bosatt Kristiania. Født 1869 Rødø, Helgeland. Bor i Thorvald Myers gate 55. Arbeider som billedskjærearbeider. 2 brødre og flere andre fra Rødøy er også bosatt i samme hus

1869 sønn: Hans Andreas Pedersen Sleipnes

Folketelinga 1900 - bosatt Kristiania Hans Andreas er bosatt i Kristiania, Thorvald Meyers gate 55. Han nevnes som snekkermester, f. 1869, Rødøy Helgeland. Han er gift med Anna Jakobine Sleipnes, f. Bang. F. 1874 Melø, Helgeland. 3 barn nevnes: Hjørdis Aurora Konstanse, f. 1895 Kristiania, Peder Bjørn Sleipnes, f. 1897 Kristiania og Ruth Sleipnes f. 17.5.1899 i Kristiania.
Der bor også svigermor – Mathilde Hauan. Steller huset, f. 1842 i Trondheim.

1866 sønn: Elling Pedersen

Født ca 1866.
1875: 004 01 Elling Pedersen 1866 Rødø s b

1865 døpt sønn: Johan Adolph

1865.32 05.07.1865 30.07.1865 Johan Adolph E grdbr Peder Olaus Andersen Sleipnes
hstr Ingeborg Maria Hansd

Mer om JOHAN:

Født ca 1865.
1875: 003 01 Johan Pedersen 1865 Rødø s b
1865: 003 01 Johan Pedersen 1 Rødø Præstegj deres Barn ug

Peder Andersens barn

© RLA (Foto mottatt av Ingrid Sleipnes).

Foto mottatt fra Ingrid Sleipnes.   Lagt ut på Fjesboksiden "Før og nå Rødøy".  Tilbakemelding der om hvem som var på bildet.

Audhild Hauge Det er min bestemor Inga Pettersen som sitter til venstre foran. Bak til venstre tror jeg det er min bestemors bror Vilhelm Sleipnes og helt til høyre bak også en bror av min bestemor Anton Sleipnes som bodde i Oslo, foran ham tror jeg det er Antons kone. Mannen i midten bak tror jeg kan være Helmer Pedersen på Grinnhaugen, også bror av min bestemor. Kan også være min bestefar, Helmer Pettersen men han døde i 1945 så jeg tror ikke det 

Venstre foran: Inga Pettersen

Bak til venstre - Wilhelm Sleipnes.

Bak til høyre - Anton Sleipnes

I midten bak er Helmere Pedersen på Grinnhaugen

Foran til høyere - er ifølge FFR - Anna Pedersen, g. Hansen.

Det er da fem av de søsken som gård frem av teksten nedenfor her.

ANDRE:

1900 folketellingen

Anne Larsdtr, tjenestejente

Født 1884.
1900: 007 01 Anne Larsdatter 1884 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b

Albert Jakobsen. tjener

Født 1883 i Meløy.
1900: 006 01 Albert Jakobsen 1883 Melø Nor Tj ug Tjenestegut b

John Gerhard Bjørnstad, lærer

Født 1879 Strinden
1900: 008 01 John Gerhard Bjørnstad 1879 Strinden ST EL ug Folkeskolelærer mt

1875 folketellingen

Maren Pedersdtr, tjenestejente

Født ca 1825
1875: 008 01 Maren Pedersdatter 1825 Rødø tj ug b

MAREN sin datter: Berit Nikolaisdtr

Datter av tjenestejenta Maren Pedersdtr:
1875: 009 01 Berith Nikolaisdatter 1862 Melø Sogn d af Foreg. b

1865 folketellingen

Tjenestejente: Beret Eleasersdtr

Født ca 1840.
1865: 004 01 Birit Eleazarsdatter 25 Rødø Præstegj ug deres Tjener

Tjener: Hans Nilsen

Født ca 1837
1865: 005 01 Hans Nielsen 18 Rødø Præstegj ug deres Tjene

Tjener: Evert Karlsen

Født ca 1753.
1865: 006 01 Everth Karlsen 12 Rødø Præstegj ug deres Tjener

Fosterdatter: Ingeborg Hansdtr

Født ca 1857.
1865: 007 01 Ingebor Hansdatter 8 Rødø Præstegj Fosterdatter ug

66.02 Jakob Knutsen

1875 'FT

Kaarmann - Jakob Knutsen

010 01 Jakob Knutsen 1805 Nesne Pr. Logerende g Kaarmand, delvis af Fattigvæsenet b
011 02 Anne Eriksdatter 1815 Rødø Foreg.s Kone g Kaarmd.s-Kone b

Utsæd/husdyr:

Anne Eriksdatter
Utsæd:
Husdyr: ku1

Jakob Knutsen - hvor fra

1875: 010 01 Jakob Knutsen 1805 Nesne Pr. Logerende g Kaarmand, delvis af Fattigvæsenet b

Ektefelle (2): Anne Eriksdtr

født ca 1815
18575: 011 02 Anne Eriksdatter 1815 Rødø Foreg.s Kone g Kaarmd.s-Kone b

Ektefelle(1): Anne Knudsdtr

Født ca 1811
1865: 009 02 Anne Knudsdatter 54 Rødø Præstegj hans Kone g

1865 folketellingen

008 02 Jacob Knudsen 65 Nessna g Holdsmand, Fisker
009 02 Anne Knudsdatter 54 Rødø Præstegj hans Kone g

Utsæd/husdyr:

Bruker: Jacob Knudsen
Utsæd: by1/2
Brukers yrke: Holdsmand, Fisker
Husdyr:

Bruker før her?

Ved tellingen 1801 er det følgende brukere samla på gården Sleipnes:
Bruker Elling Larsen som døde 1827.
Hans Johansen er 44 år ved tellingen 1801 og bruker her
Hans Larsen er bruker her ved tellingen 1801
På den tid var det tre "bondebruk" her og en del husmannsplasser.