Gjerøy Søndre (77)

Bruk nr 1 s3

Til hovedsiden

1886 Mathias Sandberg Hansen
1875 Fredrik Theting
1875 Gustav Pleym, lensmann
1865 Lars Olsen, husmann

77 01 1886

GJERØY SØNDRE

77/01

MATHIAS SANDBERG HANSEN, eier

Omtale:

Mathias Sandberg Hansen f. 16.juli 1847 i Meløysund, Meløy – d. 13.desember 1894 på Gjerøy.
Gift 6. november 1873 i Rødøy med Karen Maria Eliasdatter 17. januar 1844 i Tjerstad, Alstahaug.
Barn:
Elise Christine f 7. juni 1875 ( gift med Olaf Edvardsen i Rønvik, 9 barn)
Albertine 20 januar 1877
Anna Margrethe 21 mai 1879
Hanna Marie 2 november 1880
Martin Konrad 28 april 1883
Elise var født i Tjong, de andre barna født i Øvergården


I matrikkelen for 1886 er Mathias oppført som eier, men jeg har ikke funnet tinglyste dokumenter om når han kjøpte av Pleym. Da han døde i 1894, må enken nokså umiddelbart ha solgt til neste bruker. Hun flyttet til Rønvik i Rødøy og giftet seg med enkemannen Edvard Jeremiassen fra Herøy. Han hadde 5 barn fra første ekteskap, så sammenlagt hadde de en anselig barneflokk.

1894

Skyldelingsforretning av 12. juni 1894, avhjemlet og tinglyst 6. juni 1895, hvorved en parsell ”Hagland” kalt tilhørende Samuel Olsen er fraskilt og genererer skyld av 91 øre. Resterede skyld på bnr 1 blir da 1 mark og 82 øre.

1891 folketellingen

001 Karen Eliasdtr. 1 1844 Stamnæs Als Latraug H. - Familiens overhode e -
002 Albertine Matiasdtr. 000 1876 Rødøy - Datter - -
003 Hanna Matiasdtr. 000 1880 Rødøy - Datter - -
004 Martinus Matiasen 000 1884 Rødøy - Søn - -
005 Maren Sörensdtr. 000 1816 Melö - Tjenestetyende e

1886 Matrikkel

1 141a Gjerøen søndre Mathias Hansen 2-73 0-3-13-13

1876: Bruker - Mathias Sandberg Hansen

Bosatt Tjong da datter Elise Christine ble født 1875, men Gjerøy for de senere fødte barn. 1875 nevnes han som "styrmann", senere som gårdbruker.

1875 ft: Familien er bosatt på Tjong Øvre

Hos brukeren av bnr 3 Mikal Baruksen:
016 03 Mathias Hanssen 1847 Melø Sogn hf g Inderst, Fisker b
017 03 Karen Eliasdatter 1845 Stamnæs Pr. Kone g b
018 03 Elise Mathiasdatter 1875 Rødø Sogn d b

Hvor fra

Kom fra Meløy sogn:
1875: 016 03 Mathias Hanssen 1847 Melø Sogn hf g Inderst, Fisker b

EKTEFELLE og BARN:

1898 Enken Karen Maria Eliasdtr

KIRKEBOKA VIET 1898:
Viet 04.12.1898 - Edvard Andreas Jeremisassen, bosatt Rønvik, født Herø Prestegjeld, konfirmert Herø 1861, 2.ekt. Sønn av gårdbruker Jeremias Petersen. Karen Marie Eliasdtr, født Stamnes Prestegjeld 1845, 2.ekt. Datter av husmann Elias Mortensen.

Ektefelle: Karen Maria Eliasdtr

1875: 017 03 Karen Eliasdatter 1845 Stamnæs Pr. Kone g b

1873 Viet

KIRKEBOKA VIET 1873:
Viet Rødøy kirke den 06.01.1873 - ungkar Mathias Sandberg Hansen, bosatt Svinvær, født Fondal 1847, 26 år, sønn av Han Melkiorsen Fondal. Pige Karen Maria Eliasdtr, født Alstahaug 1844, 29 år. Datter av Elias Mortensen.

Mathias var fra Fondalen i Meløy kommune. Ved ekteskapet i 1873 hadde han opphold i Svinvær. Da sønnen Martin ble født i 1883 var han gårdbruker på Gjerøya. Han var også far til Elise Kristine Mathisdtr, bosatt Rønvik i Rødøy.

1883: sønn: Martin Konrad Mathisen

Født her 28.4.1883. Ved tellingen 1900 er han nevnt som bosatt hos mor og stefar på gården Rønvik.

1883 døpt

1883.20G 28.04.1883 12.08.1883 Martin Konrad E grdbr Matias Sandberg Hansen Gjerøy 1848
Karen Emma Eliasdatter 1846

1881 datter: Hanna Maria Mathisen

1881.31P 02.11.1880 10.07.1881 06.05.1881 Hanna Maria E gaardbruger Matias Sandberg Gjerøy, Søndre 1847
Karen Marie Eliasdatter 1845

1879 datter: Anna Margrethe

1879.23P 21.05.1879 03.08.1879 Anna Margete E grbr Mathias Sandberg Hansen Gjerøy, Søndre 1847
hustr Karen Marie Eliasdtr 1844

1877 datter: Albertine Mathisen

1877.33 20.01.1877 11.06.1877 Albertine E grdbr Mathias Hansen Gjerøy 1847 [Gift nov 1873]
Karen Maria Eliasd 1844

1875 datter: Elise Christine Mathisen

Født på Tjong 7.6.1875.
KIRKEBOKA 1898:
Viet 26.6.1898 - fisker Olaf Edvardsen, bosatt Rønvik, født Herø 1876, konfirmert Herø 1891, 1.ekt. Sønn av gårdbruker Edvard Andreas Jeremisassen? Elise Kristine Matiasdtr, f. Tjong 1875, datter av gårdbruker Matias Sandberg? Hansen.

1875 Døpt

Barn 1: Elise Christine Navn: Mathisen
1875.51 07.06.1875 05.09.1875 Elise Christine E styrmand Mathias Sandberg Hansen Tjong 1847 [Gift nov 1873]
Karen Maria Eliasd 1844

77 01 (141aa) 1875

GJERØY SØNDRE

77 01 (141aa

FREDRIK THETING, eier

1875: Eier - Fredrik Theting

Bruget er solgt fra Matr. No. 141a, men ikke særsk

FOLKETELLINGEN 1875:001 01 Fredrik Theting 1839 Rødø S. Pr. hf ug Gaardb. Selveier, Udskiftnings %Opmaalings% Assistent b
002 01 Lorentse Kristensen %Theting% 1825 Rødø S. Pr. Søster %tj% e Styrer Huset b

Utsæd/husdyr:

Utsæd:
Husdyr: få1 gj1

1865 ft: Fredrik Kristian Theting - Losjerende hos føderaadsenken

002 01 Fredrik Theting 27 Rødø Præstegj Logerende ug Udskiftnings assistent

Tekst: Fredrik Kristian Theting

Født 22.4.1839 på gården Flatøy som sønn av Kristoffer Garmann Theing og hans ektefelle Beret Maria Pedersdtr.

Tekst: Lorentse Kristine Theting (Frediks søster)

Født 27.5.1825 på gården Flatøy som sønn av Kristoffer Garmann Theing og hans ektefelle Beret Maria Pedersdtr.

1900 ft: Mer om Lorentse

FOLKETELLINGA 1900: Lorentse er bosatt som enslig losjerende hos gårdbrukerenke Lorentse Jensdatter på Gjerøy søndre (77-5) Selsøyvolden

77 01 (141a) 1875

GJERØY SØNDRE

77 01 (141a)

GUSTAV PLEYM, lensmann og bruker her

Gustav Pleym, lensmann

1900 - bosatt hos sønnen på Hemnesberget.
1875 - bodde her på gården, men var lensmann i Hemnes.
1875 001 01 !! Pleym 1818 Throndhjem hf g Gaardb. og Lensmand i Hæmnæs b
1865 001 01 Gustav Pleym 46 Thronhjem Husfader g Gbr. Selveier Lensmand

1900 folketellingen Hemnes 1900

FOLKETELLINGA HEMNES 1900:
Bosatt Hemnes år 1900, Hemnesberget, sidebygning: Kontorbygning. Gustav Pleym, enkemann og lensmann, f. 1862 i Rødø. Barn: Ingeborg Pleym f. 1891 Hemnes, Aksel Pleym f. 1892 Hemnes, Einar Pleym f. 1894 Hemnes.

Gustav Julius Pleym, gift, forhenværende Lensmand f. 1818 i Trondhjem. Hans ektefelle Birgithe Pleym, husmoder, f. 1835 i Hammerø. Det er elles i huset bosatt: Rakel Brænæsvig, ugift husbestyrerinne, f. 1866 Hemnes. Anna Brænnæsvig, ugift kokkepike, f.1876 Hemnes. Olaf Jæger, ugift Postbetjent, f. 1879 Mo. Emilie Christoffersen, ugift Guvernante, f. 1872 Christiania.

Omtale:

Gustav Julius Pleym f ca 1818 i Trondheim gift 14. august 1861 med Bergithe Jonetha Olsdatter fra Straumsnes i Hamarøy født 1836
Paret hadde 6 barn, hvorav 5 er født på Gjerøy, men «dei kjem ikkje denne soga ved»
Pleym var Lensmann i Rødøy, men flyttet snart til Hemnes. Han ble det som i dag heter pendler. Familien ble boende på Gjerøy i mange år. I folketellingen 1875 er Pleym lensmann i Hemnes mens familien bodde på Gjerøy. Rundt 1877 flyttet hele familien til Hemnes. Det var trolig Pleym som fikk bygget det staselige Hagland-huset som står der den dag i dag. Gammelstua sto litt lenger opp i bakken, den ble revet rundt 1960 da Sverre Monsen bygde nytt hus i Øvergården.

Omtale

Kilde: Artikkel om lensmenn i Lurøy av Rune Bang, Lurøy.
Gustav Pleym, konst. Lensmann sommeren 1858
Det fremgår av møteprotokollen i Lurøy formannskap at Pleym hadde vært konstituert lensmann i Lurøy en kort periode før lensmann Steen blir tilsatt høsten 1858. Hvor eller om han var bosatt i Lurøy i denne tiden, er p.t. ikke kjent. Mye taler for at han er den lensmann Pleym som i januar 1862 selger sin gård Vernes i Rødøy og således fungerte i denne perioden for begge lensmannsdistrikter (?). To personer i området med dette spesielle navn synes helt urealistisk. Lensmann i Rødøy,
Gustav Pleym, kjøpte Søndre Gjerøy etter salget av gården Vernes, og flyttet dit i 1862. Han var født i Trondheim, bodde en tid i Hamarøy og var nettopp innflyttet til vårt distrikt da han ble lensmann i Rødøy. Sønnen, Gustav Pleym d.y., ble før 1891 lensmann i Hemnes kommune og bosatt på Hemnesberget.

1875 folketelling

FOLKETELLINGEN 1875 (141a)
001 01 !! Pleym 1818 Throndhjem hf g Gaardb. og Lensmand i Hæmnæs b
002 01 Bergithe Pleym 1836 Hammerø S. Pr. Hans Kone g b
003 01 Georgine Pleym 1858?? Saltdalens S. og Pr. d ug b
004 01 Gunhilde Pleym 1864 Rødø S. og Pr. d b
005 01 Gerhardine Pleym 1866 Rødø S. og Pr. d b
006 01 Gyda Pleym 1870 Rødø S. og Pr. d b
007 01 Gustav Pleym 1862 Rødø S. og Pr. s b
008 01 Georg Pleym 1868 Rødø S. og Pr. s b
009 01 Olava Jakobsdatter 1851 Hemnæs S. og Pr. Tjenestepige ug Budeie b
010 01 Paulene Jørgensdatter 1855 Rødø S. Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b
011 01 Johan Theting 1862 Rødø S. Pr. Tjenestedreng Gjæter, Forsørges af No. 1 b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by2 ha2 po6 ro1/8
Husdyr: he1 ty1 ku6 ka3 få12 sv1

1871 utskilt bnr 4

17.10.1871 formelt utskilt som eget bruk - fra bnr 1.

1873 utskilt bnr

9.9.1873 blir bnr 5 utskilt fra dette bruk.

1865 folketellingen

001 01 Gustav Pleym 46 Thronhjem Husfader g Gbr. Selveier Lensmand
002 01 Bergitte Pleym 29 Hammerø Præstegj hans Kone g
003 01 Gustav Pleym 4 Rødø Præstegj Deres Søn ug
004 01 Gine Pleym 8 Hammerø Præstegj Deres Datter ug
005 01 Gunhilda Pleym 2 Rødø Præstegj Deres Datter ug
006 01 Maren Nielsdatter 28 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
007 01 Caroline Christopherdatter 16 Rødø Præstegj ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Gustav Pleym
Utsæd: by2 ha2 po6
Brukers yrke: Gbr. Selveier Lensmand
Husdyr: he1 ku10 få14

1863; Kjøpte bruk av gården Bolga i Meløy

Omtale av gården Bolga, Gnr. 2, bnr. 7, Inner-Vollan av skyld 0,22 mark: ".....Ole Gabrielsen kjøpte bruket i 1880 av sin svoger Mikal Baruksen (f.1838 på Bolga). Mikal var i 1865 gift med Johanna Mortensdatter (f. 1872 på Tjøtta). Han kjøpte bruket av lensmann Pleym i 1863 for 60 spd. Pleym hadde selv kjøpt bruket to år tidligere for 30 spd. av handelsmannen i Svinvær, Andreas Bang. Bang kjøpte det i 1859 for 20 spd. av det Nordlandske Kirke og Skolefond."

EKTEFELLE og BARN:

1861 Ektefelle: Birgithe Jonette Olsdtr

KIRKEBOKA VIET 1861:
14.08.1861. Gustav Julius Pleym, bosatt Esvik?, født Trondheim, 43 år, sønn av P...L...Pleym? Birgithe Jonetta Olsdtr, bosatt Hammerø Prestegjeld?, 25 år, datter av Ole Olsen Stømnæs af Hammerø. Enkemann.

1870 døpt datter: Gyda

1870.27 15.04.1870 17.07.1870 Gyda E lensmd Gustav J. Pleym Gjerøy
hstr Birgitha Pleym

1868 døpt sønn: Georg

1868.30 19.06.1868 27.09.1868 Georg E lensmd Gustav Julius Pleym Gjerøy
hstr Birgite Pleym

1866 døpt dattr: Gerhardine

1866.42 02.08.1866 04.11.1866 Gerhardine E lensmand Gustav Julius Pleym Gjerøy
Birgithe Pleym

Datter: Gerhardine (Gerda) Pleym

Folketellinga for Flakstad 1900:
Gerda er bosatt i Flakstad, Klippenberg Ramberg. Hun er bosatt hos Lensmann Marthin Wik, ugift og født 1867 i Gimsø. Hun er husbestyrerinne f. 1866 i Rødø.

Gerhardine (Gerda) gifter seg

1 brudgom Martin Harald Jonsen Wik Lensmann i Flakstad 1867 Gimsøy
2 brur Gerhardine Pleym 1866 Rødøy
3 brudgommens far Sevald Johnsen Wik gårdbruker
4 brur far Gustav Julius Pleym lensmann

Viet Flakstad prestegjeld 16.05.1902.
Kilde: Ministerialbok for Flakstad prestegjeld, Flakstad sokn 1892-1905 (1859P)

Georgine Pleym

FOLKETELLINGA KRISTIANIA 1900:
Bosatt i Elisebergveien 3. Nevnt her som Gina Pleym, ugift, f. 1858 i Hemnes Helgeland. Yrke: Brandforsikringsindretningen.

1864 døpt datter: Gunhilda

1864.36 11.07.1864 28.08.1864 Gunhilda E lensmd Gustav Julius Pleym Gjerøy
hstr Birgithe Jonetha Pleym

1863 (1862) døpt sønn: Gustav

1863.25 07.12.1862 02.08.1863 Gustav E lensmand Gustav Jul Pleym Gjerøy
hustr Birgithe Pleym

Gustav Pleym jnr f.1861

Nevnes 1900 som bosatt Hemnes med familien og foreldrene.

ANDRE:

1865 ft. Karoline Kristine Kristoffersdtr

Hun var datter av Kristoffer Samuel Bertelsen (1821-1864) og Bergitte Lovise Hansdtr f.1823. De var brukere av gården Breivik 57-03 Breivik Ytre.

77 01

GJERØY SØNDRE, husmannsplass

LARS JONSEN, husmann

1865: 001 01 Lars Johnsen 51 Moe Præstegjd Husfader e Husmand med Jord

1865 folketellingen

001 01 Lars Johnsen 51 Moe Præstegjd Husfader e Husmand med Jord
002 01 Zakrine Einarsdatter 62 Rødø Præstegjd ug hans Husholderske
003 01 Sara Johannesdatter 38 Flakstad g Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Lars Johnsen
Utsæd: by3/8 po3
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku1 få4

EKTEFELLE og BARN:

1874 Skifte - Sakrine Einarsdtr

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Gjerøy Sør 1874 etter Sakrina Einarsdtr.
Berith Benjaminsdatter, brordatter, gift med Ole Larsen Gjerø.
Dorthea Benjaminsdatter, brordatter,
Regina Benjaminsdatter, brordatter, gift i Meløy.
Benjamin Benjaminsen, brorsønn, Bjærangen.
Elina Sivertsdatter, søsterdatter, gift med Didrik Andreassen Gjersvær. Birgitte Paulsdatter, søsterdatter, Øigaarden under Haakaringen.
Elen Paulsdatter, søsterdatter; I det sydlige Norge.

1865 ft:
Født ca. 1803. Datter av Einar Jonsen (1751-1827) og Berit Tomasdtr (f.1755).

ANDRE personer:

1865 ft: Sara Johannesdtr

Født ca 1827 i Flakstad. Sjelden man ser gifte tjenestejenter. Hun er gift med en som hette Paul Olsen og har datteren Oline Johanne Marie Paulsdtr f. 3.2.1851. Datteren er 1865 bosatt som fosterjente hos Kristen Jørgensen på bnr 2. Lenke dit.