Gård Sandvik (23)

Bnr 1

Hovedsiden

Foto

23.01 Sandvik

2002 Eiere - Tore Ytterdal og Gry Feierdal Blix

Gnr 23, bnr 1 er solgt for kr 900.000 fra Terje Mostad til Tore Ytterdal og Gry Føyerland Blix (04.01.2002), Salget omfatter også gnr 25 bnr 7.

2002 Eier og bruker Terje Mostad

Gnr 23, bnr 1 er solgt for kr 900.000 fra Terje Mostad til Tore Ytterdal og Gry Føyerland Blix (04.01.2002), Salget omfatter også gnr 25 bnr 7.

23 01 1950 Ole og Konrad Sandvik

1950 eiere: Ole og Konrad Sandvik

Skyld av 21 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

23 01 1920: Ole Edvard Olsen

1920 folketellingen (23 01 0002 Sandvik)

001 Ole Edvard Olsen 01 1857-07-30 Meløy - hp g Småbruker
002 Karen Johanna Olsen 01 1862-10-04 Mo Nordl. - hu g Husmor
003 Sigurd Olai Olsen 01 1892-08-26 Rødøy - s ug Matros på dampbåt
004 Ole Korneklius Olsen 01 1901-03-29 Rødøy - s ug Gårdsarbeide hjemme hos far uten kontant løn
005 Gudrun Safrine Olsen 01 1902-05-28 Rødøy - d ug Husarbeide hjemme hos far uten kontant løn
006 Idda Edvarda Bang Olsen 01 1906-06-06 Rødøy - d ug 'Pf' Forsørget
007 Aksel Valdemar Bødtker Olaussen 01 1890-05-10 Rødøy - l g Fiskeri med seilbåt
008 Richard Johan Mitlyng Olaussen 01 1874-02-18 Rødøy - l g Fiskeri med seilbåt

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Ole Olsen 29.07.1857?? Meløy hf g Gaardbruker & fisker, Bygselmand f
002 01 Karen Evensen 04.10.1862 Rødøy hm g Gaardm. & Fiskerkone b
003 01 Sigurd Olsen 26.08.1892 Rødøy s ug Fisker f
004 01 Edrikka Olsdatter 22.07.1898 Rødøy d ug Skolebarn (datter) f
005 01 Inga Olsdatter 15.02.1900 Rødøy d ug Datter (barn) b
006 01 Ole Olsen 29.03.1901 Rødøy s ug Søn (barn) b
007 01 Gudrun Olsdatter 28.05.1902 Rødøy d ug Datter (barn) b
008 01 Ida Olsdatter 1906.06??.06 Rødøy d ug Datter (barn) b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Ole Olsen 1858 Melø Hf g Gaardbruger (Leilænding) og Fisker (offentl.understøttet) b
002 01 Karen Evensdatter 1862 Mo i Helg. Nor Hm g Gaardmandskone b
003 01 Karlotte Eliassen 1886 Rødøy herred* Hm.s datter ug Tjenestepige b
004 01 Sigurd Olsen 1892 Rødøy herred* S ug Søn (mindreaarig) b
005 01 Edrikke Olsdatter 1898 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b
006 01 Inga Olsdatter 15.02.1900 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b

Ole - hvor fra

Oppgis ved tellingen 1900 å være født 1858 i Meløy.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen Evensen

1910: 002 01 Karen Evensen 04.10.1862 Rødøy hm g Gaardm. & Fiskerkone b
1900: 002 01 Karen Evensdatter 1862 Mo i Helg. Nor Hm g Gaardmandskone b

1906 døpt datter: Ida Edvarda Bang

1906.20P 06.06.1906 29.07.1906 Ida Edvarda Bang E gdb Ole Edvard Olsen Sandvik 1857
Karen Johanne Evensen 1863

Mer om IDA:

Født 19.06.06 ?
1910: 008 01 Ida Olsdatter 1906.06??.06 Rødøy d ug Datter (barn) b

1903 døpt datter: Gudrun Safrine

1903.6P 28.05.1902 29.06.1903 Gudrun Safrine E hus Ole Olsen Sandvik 1857
hust Karen Evensdat 1862

Mer om GUDRUN:

Født den 28.5.1902.
1910: 007 01 Gudrun Olsdatter 28.05.1902 Rødøy d ug Datter (barn) b

1901 døpt sønn: Ole Kornelius

1901.24G 29.03.1901 29.09.1901 Ole Kornelius E gaardbr Ole Edvard Olsen Sandvik 1857
Karen Johanna Evensdtr 1864

Mer om OLE:

1910 ft: 006 01 Ole Olsen 29.03.1901 Rødøy s ug Søn (barn) b

1900 døpt datter: Inga Marie

1900.7P 15.02.1900 05.08.1900 24.04.1900 Inga Marie E gaardbr Ole Edvard Olsen Sandvik 1857
Karen Johanna Evensdtr 1863

Mer om INGA:

Født den 15.2.1900.Døpt kirken den 5.8.1900.
1910: 005 01 Inga Olsdatter 15.02.1900 Rødøy d ug Datter (barn) b
1900: 006 01 Inga Olsdatter 15.02.1900 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b

1899/1898: døpt datter: Edrikke Jørgine Otelia

1899.24P 22.07.1898 13.08.1899 Edrikke Jørgine Otelia E gaardbruger Ole Edvard Olsen Sandvik 1857
Karen Johanna Evensd 1865

Mer om EDRIKKE:

Født den 22.7.1898.
1910: 004 01 Edrikka Olsdatter 22.07.1898 Rødøy d ug Skolebarn (datter) f
1900: 005 01 Edrikke Olsdatter 1898 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b

1897/1896 døpt datter: Klara Teodora

1897.6P 29.10.1896 05.07.1897 Klara Teodora E gaardbruger Ole Edvard Olsen Sandvik 1857
Karen Johanna Evensen 1862

Mer om KLARA:

Død før 1900?

Datter: Edrikke Jørgine Marie Olsen

Død før 1897, da en søster kalles det samme.

1893/1892: Sigurd Olai

1893.9G 26.08.1892 16.07.1893 Sigurd Olai U ugift selvholder Ole Edvard Olsen Melfjord 1857
enke Karen Johanna Evensen 1862
Anmeldt af barnefaderen. Begges 1ste leiermaal. Forelyste for ægteskab. Senere viede.

Mer om SIGURD:

1910: 003 01 Sigurd Olsen 26.08.1892 Rødøy s ug Fisker f
1900: 004 01 Sigurd Olsen 1892 Rødøy herred* S ug Søn (mindreaarig) b

DATTER AV KAREN:

1886 Datter av Karen: : Karlotte Eliassen

1900: 003 01 Karlotte Eliassen 1886 Rødøy herred* Hm.s datter ug Tjenestepige b

23.01 (88) 1894 Morten Benjamin Mathias Eliassen

1901/1902 hjemmelsbrev

Hjemmelsbrev fra skifteretten i avdøde gårdbruker Morten Eliassen Sandviks dødsbo til Rødøy kommune på denne eiendom for kjøpssum av kr 400, datert 9. september 1901, tinglyst 5. juni 1902.

1894 Omkom på havet ved under seiling

Død 12.11.1894. 54 år gammel. Ikke gjenfunnet. Omkom under seilas ved at Baaten fyltes, og han fall ut. (I sogneprestens av skrift står det Martin).

1886 Matrikkel

1 83a Sandvik Morten Eliassen 0-31 0-0-18-18

1882 utgått bnr 2

Delings- og skyldsettingsforretning hvorved denne eiendom er fraskilt en parsell, der er gitt en særskilt skyld av urevidert 5 skilling, revidert 4 skilling, avholdt 5. september, avhjemlet og tinglyst 17.september 1882.

1872 skjøte

Skjøte fra Nelson Brodkorb til Morten Eliassen på denne eiendom for 100 spesidaler med påhefte av kongetiende og leding til selgeren, datert 1. august, tinglyst 16.september 1872.

1875 folketellingen

001 01 Morten Eliasen 1840 Rødø Pr. hf Gaardbruger, Leilænding, Fisker f
002 01 Anne Kristensdatter 1841 Rødø Pr. Kone til Morten No. 1 g b
003 01 Kaspara Mortensdatter 1861 Rødø Pr. d Hjælper Forældrene b
004 01 Ene Mortensdatter 1863@1864 Rødø Pr. d Hjælper Forældrene b
005 01 Kristine Mortensdatter 1866 Rødø Pr. d Hjælper Forældrene b
006 01 Mariane Mortensdatter 1869 Rødø Pr. d b
007 01 Benjamine Mortensdatter 1874 Rødø Pr. d b

Utsæd/husdyr:

Morten Eliasen
Utsæd: by1 po5
Husdyr: ty1 ku4 ka1 få7

1865 folketellingen

Bosatt 1865 på plassen Sandviknæs:
001 01 Morten Eliassen 33 Rødø Præstegjæld g Husmand md Jord, Fisker
002 01 Ane Kristensdatter 26 Rødø Præstegjæld hans Kone g
003 01 Kaspara Mortensdatter 5 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
004 01 Ene Mortensdatter 3 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
005 01 Nils Johansen 18 Rødø Præstegjæld ug Tjenestekarl
006 01 Øven Kristensen 34 Rødø Præstegjæld Logerende ug Jordarbeider

Utsæd/husdyr:

Bruker: Morten Eliassen
Utsæd: po5
Brukers yrke: Husmand md Jord, Fisker
Husdyr: ku4 få3 gj1

1869 Skifte etter MORTENs far Elias

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Nordfjordnes 1869 etter Elias Augustiniussen.
Haagen Eliassen, sønn; Nordfjordnes.
Morten Elisassen, sønn; Sandvik.
Elise Eliasdatter, datter, gift med Jens Olsen, Oldervik.
Hendrikke Eliasdatter, datter, gift med Lars Olsen, Melfjorden.
Gurine Eliasdatter, datter; Nordfjordnes.
Lovise Eliasdatter, datter, gift med Benjamin Kristensen, Ravnskar.

MORTEN - hvor fra

Morten var sønn av Elias Augustiniussen og Hanna Maria Hågensdtr, Nordfjordnes 26.02 . Lenke dit.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ane Ulrikka Kristensdtr

1861 viet

KIRKEBOKA VIET 1861:
25.08.1861. Morten Benjamin Mathias Eliassen, bosatt Nordfjordnes, 22 år gammel og sønn av Elias Augustiniussen. Ane Ulrikka Christensdtr, Melfjord, 21 år og datter av Christen Benjaminsen.

Anna kom fra

Hun var datter av Kristen Benjaminsen og Anne Dortea Andersdtr, bosatt på gården Melfjorden (25-08) Ravnskaret.

BARN:

1885 døpt datter: Amanda Marie

1885.37P 30.07.1885 27.09.1885 Amanda Marie E grdbr Morten Benjamen Eliasen Sandvik 1840
Ane Ulrikka Kristensdtr 1841

Mer om AMANDA:

1882 døpt sønn: Bergan Andreas Bang

1882.22G 29.06.1882 06.08.1882 Bergan Andreas Bang E grdbr Morten Benjamen Eliasen Sandvik 1840
Ane Ulrikka Kristensdtr 1841

Mer om BERGAN:

1870 -1872

AVDØD:
Kirkeboka døde: Døde: 1872.20 28.07.1872 Gravlagt 24.09.1872
Christian Edv. Norum Mortensen Sandvik 1 1/2

1880 døpt sønn: Mosling Benjamin Dal

1880.27G 30.04.1880 25.07.1880 Mosling Benjamin Dal? E gaardbruger Morten Benjamen Eliasen Sandvik 1839
Ane Ulrika Kristensdatter 1840

Mer om MOSLING:

AVDØD:
1884.10G Død: 01.10.1884 Gravlagt: 11.10.1884 æ.b. Mosling Benjamen Dal
Mortensen Sandvik Gravlagt:Telnæs Født 30.4.1880
Dødsfaldanmeldelsen fra lensmanden modtages ei før den 13 november? 1886. I 1887 blev reise til Telnæs forhindret ved uveir.

1878 døpt datter: Kanutte Ulrikke Juli

1878.26P 10.07.1878 13.10.1878 Kanutte Ulrikke Juli E grdbr Morten Benjamin Math. Eliassen Sandvik 1839
hustr Anne Ulrikka Christensdatter 1840

Mer om KANUTTE:

1877/1876 døpt datter: Lise Gurine

1877.12 19.12.1876 21.05.1877 Lise Gurine E grdbr Morten Eliassen Sandvik 1839 [Gift jun 1861]
hust Anne Christensd 1840

Mer om LISE:

1875 døpt datter: Anne Dorhea

1876.62 15.08.1875 Anne Dorthea E gaardbr Morten Eliassen Sandvik 1839 [Gift aug 1861, Db, Hjd]
hust Anne Ulrika Christensd 1840

Mer om ANNE:

1873 døpt datter: Benjamine Christine

1873.44 04.05.1873 24.08.1873 Benjamine Christine E grdbr Morten Eliassen Sandvik
Anne Christensd

Mer om BENJAMINE:

1871 døpt sønn: Christian Edvard Norum

1871.24 30.04.1871 03.07.1871 Christian Edvard Norum E husm Morten Eliassen Sandvik 1839 [Gift aug 1861]
Anne Christensdatter 1840

Mer om KRISTIAN:

1869/1868 døpt dattr: Mariane Amalia

1869.26 29.09.1868 21.06.1869 Mariane Amelia E huusmd Morten Eliassen Sandvik [Hjd]
Ane Christensd

Mer om MARIANE:

1866 døpt datter: Christine Amalie Ovidia

1866.19 27.04.1866 15.07.1866 Christine Amalie Ovidia E huusmd Morten Eliassen Sandvik [Hjd]
hstr Anne Christensd

Mer om KRISTINE:

1864 døpt datter: Ene Maria Hagen

1864.13 26.01.1864 12.06.1864 Ene Maria Hagen E huusmd Morten Eliassen Sandvik [Hjd]
hstr Anne Ulrika Christensd

Mer om ENE:

1862 døpt datter: Carspara Andrea Christine Klæboe

1862.26 13.01.1862 23.06.1862 Caspara Andrea Christine Klæboe E grdbr Morten Eliassen Ravnskar [Hjd]
Anne Ulrika Christensd

Mer om KASPARA:

23 01 (88) 1875 Ole Johansen

1875 folketellingen

011 03 Ole Johansen 1820?? Vuku S. hf Kaarmd. Snedker f
012 03 Dorthea Kristensen 1823?? Mo Pr. Kone til No. 11, O. Johansen g Kaaret %Kaarmand, Snedker% b
013 03 Johan Olsen 1859 Rødø Pr. s Hjælper Faderen Fisker f
014 03 Anne Olsdatter 1861 Rødø Pr. d Hjælper Forældrene b
015 03 Olava Olsdatter 1869 Rødø Pr. d b
016 03 Johannes Olsen 1872 Rødø Pr. s b
017 03 Adriane Kristensdatter 1853 Rødø Pr. Logerende ug Ernærer sig ved Spindearbeide b
018 03 Kristian Lorentsen 1873?? Rødø Pr. Forsørges af No. 14 b

Utsæd/husdyr:

O. Johansen
Utsæd:
Husdyr: ku2 ka1 få8

1865 folketellingen

001 01 Ole Johansen 54 Værdalen Husf. g Leilændig, Snedker
002 01 Dorthea Kristensdatter 32 Mo Præstegjæld hans Kone g
003 01 Johan Olsen 6 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
004 01 Ane Olsdatter 5 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
005 01 Else Thomasdatter 16 Rødø Præstegjæld Pleiebarn ug
006 01 Nils Larsen 51 Rødø Præstegjæld Logerende g Fisker
007 01 Elen Olsdatter 49 Mo Præstegjæld hans Kone g tjener

Utsæd/husdyr:

Bruker: Ole Johansen
Utsæd: by1/2 po3
Brukers yrke: Leilændig, Snedker
Husdyr: ku4 få12

EKTEFELLE og BARN

Ektefelle (2): Karen Johanna Johnsdtr

Ektefelle (1): Dortea Randine Kristensdtr

BARN 2. ekt

1883 døpt datter: Jørgine Dortea Meyer

1883.13P 07.04.1883 10.06.1883 28.04.1883 Jørgine Dortea Meyer U enkemand Ole Johannesen Sandvik 1819

pige Karen Johanna Jonsdatter Sandvik 1837
Hans 1ste, hendes 3dje leiermaal. Opgave af barnefaderen. Senere viede.

Mer om JØRGINE:

Barn 1. ekt:

1872 døpt sønn: Johannes Martin

1872.58 19.08.1872 27.10.1872 Johannes Martin E husm Ole Johansen Sandvik 1820 [Gift jul 1859]
Dorthea Christensd 1833

Mer om JOHANNES:

1868 døpt datter: Olava Dortea

1868.11 12.04.1868 15.06.1868 Olava Dorthea E grdbr Ole Johansen Sandvik
Dorthea Randine Christensd

Mer om OLAVA:

1964 døpt sønn: Oluf Christian Hagerup

1865.19 26.10.1864 Oluf Christian Hagerup E grdbr Ole Johansen Sandvik [Db, Hjd]
hstr Dorthea Randine Christensdatter

1862/1961 døpt datter: Anne Maria

1862.25 25.12.1861 23.06.1862 Anne Maria E grdbr Ole Johansen Melfjord [Hjd]
Dorthea Randine Christensd

1860/1859 døpt datter: Johan Amund Kristian Eide

1860.16 03.11.1859 10.06.1860 Johan Amund Christian Eide E indste Ole Johansen Ravnskar [Hjd]
Dorthea Randine Christensd Ravnskar

Mer om JOHAN:

23.01 - Nils Olsen

1801 Bruker - Niels Olsen

Omtales på siden 1801 og før