Gjervalen (15)

Bruk nr 2 Gjervalvatnet

Hovedsiden

15 02 1997

GJERVALSVATNET

15/02

LEIF ARNE JENSEN, eier

Hjemmel tinglyst dato 23.6.1997.

2003 jordskifte

Sak 19.6.2003 - sak 14/2001 for Salten jordskifterett. Denne med flere.

15 02 1920

GJERVALSVATNET

15 02 (74B)

PEDER BENJAMIN LORENTSEN, selveier

Nevnt tellingen 1920 som "Lauritsen?" som må være en feil, se de andre tellingen og også farens navn.

1910 folketellingen (15 02 0019 Gjervalsvatnet Gaard)

001 Peder Lorentsen 01 1853-04-15 Rødøy b hf g Gaardbruker selveier
002 Marianne Israelsdatter 01 1851-08-12 Nesne b hm g Gaardmandskone
003 Jens Pedersen 01 1886-01-18 Rødøy b s ug Telegrafarbeider
004 Edvin Pedersen 01 1890-11-11 Rødøy b s ug Gaardsarbeide
005 Petra Pedersdatter 01 1883.04.??6 Rødøy b d ug Arbeide i huset og kreaturstel
006 Magnus Teodorsen 01 1905-03-18 Rødøy b Pleiesøn ug Pleiesøn, Fors. gbr.

1920 folketellingen (15 02 0031 Gjervalsvatnet)

001 Peder Benjamin Lauritsen 01 1850-04-24 Gjervalen i Rødøy - hp g Gaardbruker 'S'
002 Marianne Lauritsen 01 1853-06-23 Nesna - hu g Husmor
003 Petra Marie Pedersdatter 01 1880-03-03 Rødøy - d ug Utfører fjøsarbeide (budeie) for sine foreldre uten kontant lønn.
004 Magnus Johan Teodorsen 01 1905-04-05 Rødøy - Datter -søn ug Utfører forskilligt arbeide for sine slægtninger uten kontant lønn.
005 Jens Andreas Mikal !! 01 1886-01-18 Rødøy - s ug Utfører gaardsarbeide for sine foreldre uten kontant lønn.

1900 folketellingen

001 01 Peder Lorensen 1852 Rødøy herred* Hf g Gaardsdrift- Gaardbruger S b
002 01 Marianne Israelsen 1854 Nesne Nor Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Petra Pedersen 1881 Rødøy herred* D ug Kreaturstel, Kokke b
004 01 Jens Pedersen 1886 Rødøy herred* S ug hugger Ved b
005 01 Edvin Pedersen 1891 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Ivar Pedersen 1875 Rødøy herred* S g Smed,- Grubearbeider b
007 01 Ingeborg Olsen 1872 Gildeskaal Nor FL Sønnekone g Husgjerning b
008 01 Udøpt Gut 20.06.1900 Rødøy herred* S ug Barn b

1886 matrikkel

2 76b Gjervalvatnet Peder B. Lorentsen 0-52 0-0-2-2

1885 Utskilt fra bnr 1

Tinglyst fradeling fra bnr 1 - den 2.6.1885.

Overtar som bruker etter faren Lorents Østensen

Han er født 24.4.1850 på gården Flatøy.

15 02 1883

GJERVALSVATNET

15 02 (74B)

LORENTS KRISITAN THETING ØSTENSEN, selveier

1883 Lorents dør her

Dør her 5.2.1883 av slag. Gravlagt Telnes 30.4.1883 (Jordfestet?). Nevnt som født i Lurø. Bosatt Gjervalen.
AVDØD:
1883.9G 05.02.1883 30.04.1883 grdbr, gift Laurits Kristian Theting Østensen Lurø Gjervalen Telnæs 1823 Slag.

Lorents Kristian Theting Østensen

Ved tellingen 1865 er han omtalt som husmann her, 1875 som selveier.

1875 FT: Eier og bruker - Lorents Østensen

001 01 Lornts Østensen 1823 Lurø Pr. hf g Gaardbr. Selveier Fisker b
002 01 Elen Pedersdatter 1820 Lurø Pr. Hans Kone g b
003 01 Øven Lorentsen 1859 Rødø s ug Hjælper Forældrene b

1865 FT: Husmann - (Laurits) Lorents Østensen

001 01 Laurtiz Østensen 43 Lurø Præstegjeld Husfdr. g Husmd md Jord
002 01 Elen Pedersdatter 46 Lurø Præstegjeld hans Kone g
003 01 Peder Lauritzen 15 Rødø Præstegjeld deres Søn ug
004 01 Øven Lauritzen 7 Rødø Præstegjeld deres Søn ug
005 01 Ane Jakobsdatter 11 Lurø Præstegjeld Pleiebarn ug
006 01 Pauline Johnsdatter 60 Lurø Præstegjeld ug Tjenestepige

1874 skifte etter far

Skifter i Lurøy:
Skifte på gården Vatnet i Lurøy 1871 etter Østen Kristensen.
Ane Maria Pedersdatter, ektefelle.
Karen Maria Østensdatter, datter.
Gabriel Østensen, sønn, Selnes.
Kristiane Østensdatter, død datter. Var gift med Johan Jakob Jakobsen, Norbostad i Nesna. Mathias Johansen, barn av Kristiane; Norbostad. Anders Andreas Johansen, barn av Kristiane. Kristian Johan Johansen (13) barn av Kristiane. Maren Kristine Johansdatter, barn av Kristiane. Sara Nikoline Johansdatter (16) barn av Kristiane.

Lorents Kristian Østensen, sønn Gjervalsvatne i Rødø.
Gidsken Bergitta Østensdatter, datter, gift Nils Larsen, Vatne.
Pauline Dorthea Bang Østensdatter, datter.

1850: Bosatt på Flatøya

Familien er bosatt på gården Flatøy 75 da sønnen Peder ble døpt 1850.

Hvor fra

Født 16.4.1823 i Lurøy.
KIRKEBOKA RØDØY:
Døpte 1823. Døpt 25.06.1823. Lorents Christian Theting f. 16.04.1823. Ekt

EKTEFELLE og BARN:

Enken Elen Katrine Pedersdtr utvandrer

Utvandrer til Amerika sammen med sønnen Even Olai Abel Norum Lorentsen.

Ektefelle: Elen Katrine Pedersdtr

Skifte etter Elen sin far:

Skifter i Lurøy:
Skifte på gården Bratland i Lurøy 1879 etter Peder Johansen.
Johan Andreas Pedersen, sønn: Alderen.
Elen Katrine Pedersdatter, datter, gift med Lorentz Østensen, Gjerval. Kristian Pedersen, sønn: Lien.
Mikkel Pedersen, sønn: Lien.
Mette Johanne Pedersdatter, datter, gift med Jon Johansen, Pladsen.
Peder Pedersen, sønn; Sandø.
Greger Pedersen, sønn: Kvinen.
Karl Pedersen, sønn; Lien.
Abel Pedersen, sønn Haugland. Berit Pedersdatter, datter, gift med Hans Ellingsen, Alderen.
Ottine Pedersdatter, datter, Selnes.
Oleanna Olsdatter, sønnedatter: gift Ellef Branum, Strand i Nesna. Mannen er snekker.

Søster til Elin - Mette

Søsteren Mette Johanna ble gift med Jon Johansen, bruker av Pladsen i Rødøy.

BARNA:

1859 døpt: sønn Even Ole Abel

Barn: Even Ole Abel Norum Navn: Lorentsen
1860.7 30.12.1859 28.05.1860 Even Ole Abel Norum E huusmd Lorentz Chr. Theting Østensen Gjervalvannet [Hjd]
Elen Catrine Pedersd

1857 døpt: datter Beret Nikoline

Barn: Beret Nikoline Navn: Lorentsdtr
1858.3 25.07.1857 26.07.1857 Beret Nicoline E huusmand Lorents Østensen Gjervalvannet [Db]
hstr Elen Pedersd

1850 døpt: sønn Peder Benjamin Lorentsen

Peder Benjamin Navn: Lorentsen
1850.6 24.04.1850 26.05.1850 Peder Benjamin E ? Lorents Christian Flatøy
hstr Elen Pedersd

Mannens uekte barn:

1853.1 06.11.1852 05.05.1853 Massine Bergitha Christine
U gift mand Lorents Østensen Gjervalen
pige Mette Pedersd Sørfjorden

1852 Hans datter: Massine Kristine Birgitte Lorentsdtr

Født den 6.11.1852 i Sørfjorden (13).
Hun ble gift med husmann Elias Olai Daniel Hansen, bosatt på gården Værang.
Lenke dit.

ANDRE:

0865 FT: Pleiedatter: Ane Maria Jakobsdtr

Født 1855 ca i Lurøy.
1865:005 01 Ane Jakobsdatter 11 Lurø Præstegjeld Pleiebarn ug
1875: Hun er bosatt på gården Skivik som tjenestejente.
1876: Hun gifter seg med Ole Johan Einarsen og er bosatt i Vasvik, bnr 2 og flere.