Los Hans Samuel Olsen og hans etterkommere

Tilbake til hovedsiden

Ungkar Hans Samuel Olsen (30), Mo Prestegjeld-Sundø, sønn av Ole Hansen Grinvær. Pige Olava Susanna Katrine Olsdatter (25) Gjerøy, datter av Ole Olsen. (Rødøy KB ekt 1866-06).

FOLKETELLINGEN 1875: Forpakter og dampskipslos. Bor der sammen med kona "Katrine", og barna Gurine, Kaja og Ole. Videre fosterbarnet Marines Hansen (1867). Videre tjenestejenta Gurine Pedersdatter. Hans foreldre, Ole Hansen og Anne Pedersdatter er også bosatt der og underholdes av sønnen.

FOLKETELLINGA 1900: Hans er bosatt på Sundøy (3-3) Krabvågen, hvor han driver jordbruk og loser. Han nevnes som "dampskibslos". I andre sammenhenger nevnes han som "keiserlosen", i det han loset den tyske keiseren under hans besøk med skip langs norskekysten.

  • Hans Samuel Olsen. Lagt ut på Rødøy før og nå av Torill Olsen.

  • Olava Susanne Katrine Olsdtr Bredal Lagt ut på Rødøy før og nå av Torill Olsen.

Barn

Gurina Kirstine Olsen

Gurine var født 15.10.1867 på Sundøy. Gurina er bosatt hjemme hos foreldrene ved tellinga i 1910, hun er da 43 år.

Kaja Alexandra Olsdtr

Kaja var født 17-8-1869 på Sundøy.

Ole Olai Anton Hansen (Ole Sundø)

Ole var født 12.april 1874 på Sundøy.

Gustav Mathias Olsen

Gustav var født 6. mai 1877 på Sundøy.

Barnebarn

Bosatt her som barn 1900 og 1910. Født 14.6.1898. Foto fra Fjesboka 09.2015 (Rødøy før og nå - Henry Kristiansen).

Gustav Oskar Matias Lorentzen f. 1898

Sønn av Kristian Berg Lorentsen (25.02.1869 - 39.04.1961).   Gustavs mor var Kaja Alexandra Olsdtr f. 17.6.1869.

Sønn - Ole Sundø

Foto skannet fra boken "AS Hjemmet 60 år" 1911-1971. Skrevet av Ernst Gervin.

© RLA.

© RLA.

Til minne om OLE SUNDØ som startet ukebladet HJEMMET. Gitt av personalet ved firmaets 50 år jubileum 23. november 1961. Foto skannet fra boken "AS Hjemmet 60 år" 1911-1971. Skrevet av Ernst Gervin.

1907

Brev til handelsmann Johan Falch - sendt fra Ole Sundø - fra Kjøbenhavn i 1907. © Jan Odin Falch og Lillian Aarnes Falch.
Desverre er brevet noe ødelagt.

© RLA.

© RLA.