Rødøy prestegård (74.01)

årene 1756-1822

Til hovedsiden

1809-1822 Laurits Christian Theting
1790-1806 Erik Laganger
1789-1789 Olav Josephsen Hjort
1786-1788 Ole Mære Mejer
1784-1785 Morten Helm
1774-1784 Claus Christian Kjelstrup
1767-1774 Erik Sporre
1759-1767 Hans Dahl
1756-1759 Ole Holst

Prestene etter

1831-1858 Caspar Hansen

Prestene før

1730-1756 Jacob Hermann Munch
1714-1730 Reinholdt Jakobsen Tostrup
1677-1714 Peder Danielsen Strømer

Sogneprest Laurits Christian Theting

Åra 1809-1822

Kapellan i Ranen

Sogneprest Laurits Christian Theting
Alstahaug Kanikgjeld: Mikal Jakobsen: Finneprester og res. Kapellaner i Ranen.
Ranens residerende kapellani blev opprettet ca 1775 paa grund av de mange andragender fra befolkningen i Mo sogn:
2): Laurits Christian Theting, sønn av skræddermester Theting Bergen, var først kapellan til Haug i Bergen stift og ble 16/7 1785 res. kapellan i Ranen, derfra forflyttet til Rødø i 1809. Døde her 1922.

Døde

Døde den 23.7.1822 og gravlagt (jordfestet?) 21.8-1822.
1822.6G 23.07.1822 21.08.1822 sogneprest Chr Theting 70

Døde

Gravregisteret for den norske kirke i Rødøy - viser følgende data:
L.C. Pastor Theting. Født 11.11.1752. Død 11.11.1822.
Rødøyvika gravplass 01.A (slettet).

1801 Rana

75 -1801.
Kappelan til Ran

EKTEFELLE og BARN:

Catrine Johanna Theting

Døde på Flatøen 24.6.1832. Gravlagt (Jordfestet) 15.7.1832.
1832.12 24.06.1832 15.07.1832 enkefrue Catrine Johanna Theting Fladøen 77

Sogneprest Erik Leganger

Åra 1790-1806

Omtale

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø Prestegjeld i tiden 1790-1808.

Sogneprest Olav Josephsen Hjort

Åra 1789

Omtale

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø Prestegjeld i 1789.

Sogneprest Ole Mære Mejer

1786-1786

Omtale

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø Prestegjeld i tiden 1786-1788.

Sogneprest Morten Helm

Åra 1784-1785

Omtale

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø Prestegjeld i tiden 1784-1785.

Sogneprest Erik Sporre

Åra 1767-1775

Omtale

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø Prestegjeld i tiden 1767-1774.

Sogneprest Claus Christian Kjelstrup

Åra 1767-1784

Omtale

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø Prestegjeld i tiden 1767-1784.

1770 husmannen Peder Larsen Høylivigen

Merknader:
Kiøbt hos Hr. Kielstrup huusmands huusene samme steds de hand dette aar har beboet, og anføres i skatt 48 sk

Sogneprest Hans Dahl

Åra 1759-1767

Sogneprest Hans Selgensen Dahl

Alstahau Kanikkgjeld (Mikal Jakobsen) side 164: Er omtalt her - skriv inn her senere.

Omtale

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø Prestegjeld i tiden 1759-1767.

Sogneprest Ole Holst

Åra 1756-1759

Sogneprest Ole Holst

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø Prestegjeld i tiden 1756-1759.

EKTEFELLE og BARN:

1763 Datter: Maren Helena

Døpt 1763 Maren Helena, ekte.
Far: Sognepresten, Rødøy.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1761 Datter: Ingeborg Dorothea

Døpt 1761 Ingeborr Dorothea, ekte
Far: Sognepresten.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)