Gård SLEIPNES (66)

Bruk nr 01 side n

Hovedsiden

66 01 00 Andreas Fredrik Dahl Olsen

1865 folketellingen

001 01 Andreas Olsen 25 Rødø Præstegjeld g Gaardbr, Leil, Fisker
002 01 Anne Andersdatter 25 Ranenes Præst hans Hustrue g
003 01 Anne Benonisdatter 17 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
004 01 Torinius Johanessen 16 Bergen ug Tjener
005 01 Bente Andersdatter 1 Rødø Præstegj deres Datter ug
006 01 Ole Monzsen 28 Woss ug Tjener

Utsæd/husdyr:

Bruker: Andreas Olsen
Utsæd: by1 1/2 po3
Brukers yrke: Gaardbr, Leil, Fisker
Husdyr: he1 ku6 få8 gj11 sv1

EKTEFELLE og BARN:

1865 døpt datter: Bente Andrea Andreasdtr

1865.31 06.07.1865 30.07.1865 Bente Andrea E grdbr Andreas Frederik Dahl Olsen Sleipnes
hstr Anne Sophia Andersd

Mer om BENTE:

66 01 00 1875 Anders Hansen

Anders Hansen, eier og bruker

1875 folketellingen Meløy

Folketellinga for Meløy 1875:
Han er nevnt som bosatt på gården Torsvik (208) i Meløy herred. Han bor hos sønnen Johan Andersen f. 1838 i Mo prestegjeld. Sønnen er "notbruker, handel med sild og fisk, fartøyeier og selveiende gårdbruker". Kona nevnes her som "Ingeborg Hansdtr", f. 1809 i Mo prestegjeld. Anders er her nevnt som født : Hemnæs

1865 folketellingen Sleipnes

008 03 Anders Hansen 67 Ranenes Præsteg g Holdsmand og Smed
009 03 Ingebor Pedersdatter 56 Ranenes Præsteg hans Kone g

Utsæd/husdyr:

Bruker: Anders Hansen
Utsæd: po1
Brukers yrke: Holdsmand og Smed
Husdyr:

Anders Hansen - HVOR fra

RANA BYGDEBOK - GÅRDSHISTORIA, SIDE 31, OMTALE AV GÅRDEN HJELMDAL (11):
"Anders Hanssa fra Urlandet, Sør-Rana, f. 1800, var innerst her fra 1828 og fikk kongelig skjøte i juni 1832 for 120 spd., men overdrog gården til Jens Zahl, Straumen 1.2.1838 (se eigarer) og vart bygselmand. Flink smed og båtbygger. Gift 1828 med Ingeborg Anna Persdatter Hjelmdal, f. 1809. Barn: Hans f.11.02.1829. Per Olaus f. 12.3.1832 (Sleipnes). Dorthea Marie f. 5.10.1834. Johan Jakob f. 21.3.1837 (Kongsvik)
og Ane Sofie f. 7.2.1840. Anders flytta til Rødøy med hele familien først i 1840-åra. Alla barna ble prester eller lekpreikarar."

Ektefelle: Ingeborg Pedersdtr

BARN født etter at de kom til Rødøy

1852 døpt datter; Gurine Andrea Andersdtr

1852.7 12.03.1852 16.05.1852 Gurine Andrea E gdbr Anders Hansen Sleipnes
Ingeborg Pedersd

Mer om GURINE:

1949 døpt datter: Oline Antonette Andersdtr

1849.35 23.06.1849 02.09.1849 Oline Antonette E gdbr Anders Hansen Sleipnes
hstr Ingeborg Pedersd

Mer om OLINE:

1842 døpt sønn: Anders Tobias Andersen

1842.28 28.06.1842 24.07.1842 Anders Tobias E gdbr Anders Hansen Sleipnes
hstr Ingeborg Pedersd

Mer om ANDERS;

BARN - innflyttere fra Rana

1840 datter: Anne Sofie Andersdtr

Født den 7. februar 1840 i Ranens præstegjeld.
Anne Sofies kom til Rødøy sammen med familien da de flytta fra Rana til Sleipnes.
Anne Sofie dør på gården Sleipnes 13. desember 1867.

1837 sønn: Johan Jakob Andersen

Født 21. mars 1837 i Ranens præstegjeld.
Johan kom til Rødøy sammen med familien da de flytta fra Rana til Sleipnes.
OMTALE HER SOM SELVHOLDER.

1834 datter: Dorthea Marie Andersdtr

Født: 5. oktober 1834
Dortea kom til Rødøy sammen med familien da de flytta fra Rana til Sleipnes.

1832 sønn: Peder Olaus Andersen

Født: 12.mars 1832 Ranens prestegjeld
Peder kom til Rødøy sammen med familien da de flytta fra Rana til Sleipnes.

1829 sønn: Hans Andersen

Født: 11. februar 1829 Ranens prestegjelde
Hans kom til Rødøy sammen med familien da de flytta fra Rana til Sleipnes.

66 01 00 familie

Johan Andersen, selvholder

Født den 21.3.1837 i Ranenes Præstegjeld.
1865: 007 02 Johan Andersen 28 Ranenes Præsteg Selvholder ug Tømmermand

Omtale

BOK: "KRISTUS ER HERRE, DEN EGANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 1877-1977, SIDE 138:
"Disse 6 styremedlemmer hadde et særlig ansvar, nemlig å kalle og sørge for underhold av den første emmisær i Nordland krets. Denne emissæren, Johan Andersen Sleipnes, var egentlig fra en kommune lenger sør, men han var godt kjent i Meløy og selv godt kjent av folk derfra. Han hadde selvsagt langt mer enn Meløy som sitt virkeområde........."

Omtale

Meløy kirke 1867-1992 (bok i anledning 125-årsjubileet).
I 1864 ble Nordland Indremisjonskrets stiftet. (I Meløy).
Johan Andersen Sleipnes ble kalt til virke som emmisær. Både Johan Andersen og Endre Johansen var varmhjertede forkynnere som virket til stor velsignelse og som fikk være redskap til at mange ble vakt.

Hvor kom han fra

Han er født Ranens prestegjeld, som sønn av den tidligere bruker her Anders Hansen.

66 01 00 familie

Hans Andersen, familefar

Da sønnen Anton døpes 1852 er familien bosatt som inderster på gården Sleipnes, sannsynlig hos bror/foreldre på bnr 1. Det samme når datteren Oline døpes 3 år senere.

Ved folketellinga Meløy 1865 nevnes han som gift”husmann med jord og fisker” på plassen Haugvik Nordre.

Han dør før tellinga 1875, da Thomine da nevnes som enke, men fortatt bosatt her med 4 hjemmeboende barn. Yngste barn er født 1868.

Ektefelle: Tomina Andersdtr

1868 sønn: Albinus Hansen

Ved Folketellinga 1875 er han hjemmeboende på plassen Haugvik Nordre i Meløy.

1865 datter Ida Hansdtr

Ved Folketellinga 1865 er hun hjemmeboende på plassen Haugvik Nordre i Meløy. Også hjemmeboende samme sted 1875.

1864 Ane (Anne) Hansdtr

Ved Folketellinga 1865 er hun hjemmeboende på plassen Haugvik Nordre i Meløy. Også hjemmeboende samme sted 1875.

1861 datter: Elen Hansdtr

Ved Folketellinga 1865 er hun hjemmeboende på plassen Haugvik Nordre i Meløy.

1858 datter: Ingeborg Hansdtr

Ved Folketellinga 1865 er hun hjemmeboende på plassen Haugvik Nordre i Meløy.

1855 døpt datter: Oline Johanna Hansdtr

1855.23 02.04.1855 16.07.1855 Olina Johanna E ind Hans Andersen Sleipnes
hstr Thomine Andersd

Mer om OLINE:

Født den 2.4.1855 på gården Sleipnes. Døpt kirken 16.7.1855.
Ved Folketellinga 1865 er hun hjemmeboende på plassen Haugvik Nordre i Meløy.

1852 døpt sønn: Anton Tobias Hansen

1852.39 19.06.1852 03.10.1852 Anton Tobias E ind Hans Andersen Sleipnes
kone Thomine Andersd

Mer om ANTON:

Født den 19.6.1852 på gården Sleipnes. Døpt kirken 3.10.1852.
FOLKETELLINGA MELØY 1875:
Bosatt på gården Hugvik nordre, 191, i Melø. Hans mor Tomina Andersdtr er enke, huseier og husmannskone med jord der. Anton er ugift og er fisker. 3 søsken er også bosatt er. Det er alle født i Melø, slik at familien må være flytta fra Rødø til Melø mellom 1855 og 1868.

66 01 01

Bondebruker her

En av de tre "Bondebrukere" her ved tellingen 1801