Tjong Nedre (59)

bruk nr 3 og 4

Til hovedsiden

Her omtales:

03 GAUPÅSEN
04 ALFHEIM

59 03 2013

GAUPÅSEN

59/03

KENT ARVE FRØAN OG CAMILLA ANDREA JENSEN

Fikk hjemmel her den 10.7.2013-

59 03

GAUPÅSEN

59/03

Flere eier

Kommer senere

Sjønning dør

(7400).

59 03 1960

GAUPÅSEN

59/03

SCHJØNNING TANGSTAD

Døde som bosatt her den 23.7.1960.

1970 "Anna Sjønning" dør

Flytta fra bruket og kommunen etter mannens død - og ble gravlagt 10.6.1970 på gravsted Lademoen, Trondheim. Ikke foto av hennes gravminne, mulig sletta.

1950 Eier og bruker Schjønning Tangstad

Skyld av 1 mark og 13 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1949 Utskilt tomt

Bnr 10 Elim skilles ut fra denne eiendom til Sverre Tangstad. Skjøte fra faren til sønnen 1948. Tinglyst 1.2.1949.

1920 folketellingen (59 03 Gaupaasen)

001 Sjønning Martinus Berg Tangstad 01 1880-05-09 Borge Lofoten - hp g Skomaker Sa
002 Anna Johanna Tangstad 01 1885-01-27 Rødø - hu g Husmor
003 Tordis Arnolda Tangstad 01 1904-06-18 Bodin - b ug Tjenestepike, alskend arbeide i hus og fjøs
004 Sigrid Dortea Tangstad 01 1905-08-24 Bodin - d ug Tjenstepike uten fast løn
005 Alvilde Johanna Tangstad 01 1906-12-26 Borge Lofoten - d ug Pf
006 Solveig Pauline Tangstad 01 1908-07-17 Rødø - d ug Pf
007 Ansgar Sal Tangstad 01 1911-10-26 Rødø - s ug Pf
008 Sverre Martinus Tangstad 01 1913-04-17 Rødø - s ug Pf
009 Johannes Tangstad 01 1914-04-09 Rødø - s ug Pf
010 Anna Helene Tangstad 01 1916-06-20 Rødø - d ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Sjønning Tangstad 09.05.1888 Borge i Lofoten hf g Fisker, gaardbr., skomager f
002 01 Anna Johansdatter 27.01.1888 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Tordis Tangstad* 18.06.1904 Bodø d ug Datter b
004 01 Sigrid Tangstad* 21.08.1905 Bodø d ug Datter b
005 01 Alvilda Tangstad* 26.12.1906 Borge i Lofoten d ug Datter b
006 01 Solveig Tangstad* 17.07.1908 Rødøy d ug Datter b
007 01 Ruth Tangstad* 16.10.1909 Rødøy d ug Datter b

1905 Eiendom utskilt fra bnr 2

Utgår fra bnr 2 formelt den 27.9.1905.
Kilde: Grunnboka.

HVOR FRA

Schjønning ble født den 9.5.1880 på Tangstad i Lofoten.
1910 - omtalt slik: 001 01 Sjønning Tangstad 09.05.1888 Borge i Lofoten hf g Fisker, gaardbr., skomager f

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Anna Johanna Tønder Johansdtr

Født den 27.1.1885 - datter av Johan Ulrik Peder Kritiansen og Anne Johanne Nicoline Thomasdtr - bosatt på plassen Rakvik under gnr 51 Kvalvik.
1910: 002 01 Anna Johansdatter 27.01.1888 Rødøy hm g Gaardmandskone b

1923 Sønn: Sigurd TomasTangstad

Født den 11.3.1923. Døpt kirken den 26.8.1923.
Sigurd dør 29.4.1999. Se foto av hans gravminne nedenfor her.
Gravlagt på Oddenes gamle i Kristiansand.

1920 Sønn: Sigurd Schønning Tangstad

Født den 14.5.1920 og døde 20.9.1920.

1916 Datter: Anna Helene Tangstad

Født den 20.6.1916. Døpt kirken den 20.8.1916.

1914 Sønn: Johannes Tangstad

Født den 9.4.1914.
Se omtale med familie nedenfor her.

1913 Sønn: Sverre M. Tangstad

Født den 17.4.1913.

1911 Sønn: Ansgar Zahl Tangstad

Født den 26.10.1911.
Døde 8.3.1981. Gravlagt Lademoen, Trondheim.
Se foto av gravminne nedenfor her.

1909 Datter: Ruth Tangstad

1910: 007 01 Ruth Tangstad* 16.10.1909 Rødøy d ug Datter b

1908 Datter: Solveig Tangstad

1910. 006 01 Solveig Tangstad* 17.07.1908 Rødøy d ug Datter b

1906 Datter: Alvilda Tangstad

1910: 005 01 Alvilda Tangstad* 26.12.1906 Borge i Lofoten d ug Datter b

1905 Datter: Sigrid Dorthea Tangstad

Født i Rødøy den 24.8.1905.
1910. 004 01 Sigrid Tangstad* 21.08.1905 Bodø d ug Datter b
Døde i Meløy 1957?

1904 Datter: Tordis Tangstad

1910: 003 01 Tordis Tangstad* 18.06.1904 Bodø d ug Datter b

Sigurd Tangstad - nevnt foran her

Gravlagt Oddenes gamle, Kristiansand.

Ansgar Tangstad - nevnt foran her

Gravlagt Lademoen, Trondheim.

Familien Johannes Tangstad

Gravsted Bjerka Nedre.

59 03

GAUPÅSEN, tomt

Ikke matrikulert tomt.

Johannes Tangsted

Født her 9.4.1911.
Døde på Bjerka 17.9.2001.

Bolighus på bruket

Johannes satte opp et hus her på sitt fødested og var bosatt her noen år. Han hadde tidligere en tomt og hus ved Ågvatnet. Se merknad om det. Han flyttet til sist til Bjerka med familien - hvor han var bosatt til han døde.

Familien Johannes og Julia Tangstad

Sønn; Jarle Tangstad

Født 24.12.1948.
Død Bjerka 10.12.1962.

Jarle Tangstad (1948-1962)

Bjerka Øvre gravsted.

.

59 04 03 1986

ALFHEIM

59/04

ARNFINN RICHARD ALFHEIM, eier og bruker

Fikk hjemmel den 9.5.1986.

59 04 02 1991

ALFHEIM

59/04

EINAR KROGH ALFHEIM, eier og bruker

Dør her den 23.3.1991.

1977 Skilt ut herfra

Bruks nr 59 22 ble skilt ut herfra den 14.7.1977 til tomt for Ottar Martin Bjerkelis hus.

1956 Skilt ut herfra

Bruk nr 14 Megård II (lensmannsgården, med tillegg en del av bnr 1). Formelt den 14.8.1956.

1950 Eier og bruker - Einar Krogh Alfheim

Skyld av 1 mark og 48 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1939 Skjøte

Peder Evertsen Tjong f. 12.6.1870, skjøter over eiendommen Alfheim, 59 04 av skyld 1,48 - til sønnen Einar Krogh Alfheim f. 11.10.1906.
Utstedt den 28.6.1939.
Vitner eer Erling N. Tjong og L. Brennesvik.
Medunderskrevet av Hansine Evertsen.
Tinglyst 17.7.1939.
Kjøpesum kr 1500.
Eiendommen overtas med panteheftelse i Rødøy sparebank på 519 kr.
Skjøte har i tillegg deltaljert informasjon om kårytelser.

Einar - hvor fra

Født den 11.10.1906.
Sønn av forrige bruker her Peder Olai Evertsen.

EKTEFELLE OG BARN:

Anna Marie Bjerkeli. g. Alfheim

Født den 30.3.1899 på Breivik 57.06 Seljenes.
Datter av Anthon Johan Meier Olsen Bjerkeli og Rikartine Johanna Dahl Bjerkeli.

1955 Datter: Elisa Alfheim

Født 1955.

1947 Sønn: Annfinn Richard Alfheim

Født 1947.
Overtar som bruker av bruket her.

1945 Datter: Haldis Perly Alfheim, g. Vestvik

Født 1945.

Einar Krogh Alfheim

59 04 01 1955

ALFHEIM

59/04

PEDER OLAI EVERTSEN, eier og bruker

Døde 19.12.1955.
Navn "PERERVERSA"

1920 folketellingen (59 04 0026 Alfheim)

001 Peder Olai Evertsen 01 1870-06-12 Rødø - hp g Jordbruk S
002 Hansine Elisabet Pedersdatter 01 1869-07-17 Rødø - hu g Husmor
003 Einar Krog Pedersen 01 1906-10-11 Rødøy - s ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Peder Evertsen 12.06.1870 Rødøy hf g Gaardbr. selveier og fisker b
002 01 Hansine Petersdatter 17.07.1869 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Einar Pedersen 11.10.1906 Rødøy s ug Søn b
004 01 Petra Evertsdatter 1878??.07.29 Rødøy fl ug Søm b
005 01 Elfrida Arntsdatter 20.07.1908 Rødøy %fl% ug Barn b

Peder Evertsen

Født på "NerTjong" og bosatt der sist ved tellingen 1900. Han fikk utskilt til seg denne gården som kan kalte "Alfheim". Barna tok navnet Alfheim, etter bruket.

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Hansine Petersdtr

Født den 17.7.1869.
1910: 002 01 Hansine Petersdatter 17.07.1869 Rødøy hm g Gaardmandskone b
Viet 1904:
Peder Olai Evertsen, født og bosatt Tjong, f.1870.
Hansine Elisabeth Petersdtr, Tjong, født 1860.

Hun er datter av gårdbruker Peter Johan Nilsen, Værnesosen og Anne Serine Hansdtr. Lenke dit.

1906 Sønn: Einar Krogh Alfheim

Født den 11.10.1906.
1910: 003 01 Einar Pedersen 11.10.1906 Rødøy s ug Søn b
Overtar som bruker etter faren.

ANDRE personer:

1910 ft: Søster av Peder: Petra Evertsdtr

Født
1910: 004 01 Petra Evertsdatter 1878??.07.29 Rødøy fl ug Søm b
Datter av Evert Albricht Hagelstrøm Andreassen og Karoline Randine Klemina Pedersdtr, Tjong Nedre, bnr 2.

Datter av Petra

Født den 20-7-1908.
1910: 005 01 Elfrida Arntsdatter 20.07.1908 Rødøy %fl% ug Barn b