Daniel Edvard Mathias Nilsen II

Medlem av UL UNGDOM

Ul Ungdom - ungdomslaget i Tjongsforden ble stiftet i 1908 med inistiativtaker Martinus Bikset (far til Ola og flere) og handelsmann Pareli Kvarsnes i Kila.  Den person som Daniel sendte postkortene til overfor her. På stiftelsmøte ble det satt ned nevn til å forberede stiftelsen - i tillegg for foranvnente Misjonsprest Johan Othelius Bang, Albert Lorentsen og Ole Nilsen.   Ole Nilsen var en bror av Daniel og bodde enda hjemme ved tellinga 1910.  Han omtales senere som "Los Nilsen" og var bosatt i Bodø.

Blir mer her....

1926 - En av tre utvalgte...

Året er 1926 - den  29. juli - noe har skjedd i Innergården på Tjong Øvre.  Johan Falch er sannsylig blitt alvorlig syk og noterer ned på et "Memorandum" ark - hva som som bør skje etter hans død.   Nå ble han frisk igjen og levde i svært mange år etter dette, men det interesanne er hva han skrev.  Må kanskje vurdere det ut fra hans erfaring med kollega Mathisens dødsbo på Myken som hadde tatt mange år i skifteretten og skulle ta enda flere.  Selv solvente bo måtta til skifteretten pga. mindreårige arvinger.

I en konvolutt adressert til tre personer ble følgende skrevet:

D.E. M. Nilsen, Kleftås

Petter Moe, Myken

Richard Røsok, Rødøy

"Som gamle gode venner har jeg en bønn til eder, da jeg har den tiltro til eder, derfor har jeg utvalgt dere i Guds navn, da jeg kjenner at min bortgang er nær forestående, vil jeg nedskrive disse linjer, mitt ønske med dette er at jeg vil at dere skal være verger for min familie, at de påtar eder at avikle dette bo så at de rettmessige fordringshavende får det som de tilkommer. Jeg vil ikke ha noen sakfører å overta boet, av den grunn at der er nok dekning til fordringhavende.  Med en rolig avvikling, samt en hel del mer.....): (noe mer her som ikke vedrører denne omtale)".

Merknad:

Handelsmann Falch hadde her stor tiltro til sin nabo Daniel som admistrator.

Det hadde han også til sin gamle venn Petter Moe på Myken. De hadde et godt samarbeide som varte fra 1910 og frem nesten til Falch døde.  Ja, sønnen til Falch skrev en gang at faren betraktet Petter Moe "som en gud".

Richard Røsok var en fiskerkjøper på Rødøy som var en av Falchs venner og en han også hadde stor tiltro til. En sønn av klokkeren/læreren Rafael Røsok - som ble igjen i Rødøy.

 

 

Fest til inntekt for fremtidig kapell på Tjong

En annen i festkommite. Mathis I. Tjong (Mathisen). © RLA (Lillian Abelsen).

9.august 1925 samles komiteen til møte og ble enig om å avholde en fest den 22de og 23de august. Det skulle selges lodder ved åpningen av festen for senere trekning.

Festkomiteen medlemmer, utenom styret, ble valgt:

 1. D.E.M. Nilsen

 2. Mathis I. Tjong

 3. Jørgen Elvegård

 4. Elvinus Tjong

 5. Anna Staulen

 6. Mathilde Falch

 7. Marie Mathisen

 8. Alfhild Aspelund

 9. Gudrun Aga

10. Sofie Jakobsen

11. Magda Kleftås

1ste september 1929 hos Falch. Ny fest og utlodning av diverse gjenstander – tre uker fra dato.  Festkomité: D. Nilsen, Mathilde Falch, Jesenia Falch, Marie Mathisen, Kristine Benjaminsen, Anna Staulen, Rudolf Benjaminsen, Johanna Forsmo og Astri Solheim.

 

1935 - Til Rødøya

Rødøy kirke 1938.

Rødøy kirkes 50-års jubileum i 1935.

Wilhelm Hoff var i 1935 formann i soknerådet. 26. april 1935 skriver han et formelt brev til Johan Falch på Tjong.

 ”Tillater meg herved å gi deg utskrift av sak nr 8 i Soknerådets møte på Rødøy 24.d.å. Således: ”Under forutsetning av Jubileumsfestligheter i anledning Rødøy kirkes 50års-jubileum – besluttes opptatt offer til Tjongsfjord kapell under Jubileumsgudstjenesten”.  Rett utskrift bevitnes.  Rødøy Sokneråd 26.4.35. Wilhelm Hoff.

ES.

Skulde det nå bli noe av denne jubileum festen  på Rødøy de siste dagene i august – er det vårt håp, at Tjongsfjordfolkene  vil bli særlig interessert – og hjelpe til med arrangementet.

Det blir da soknepresten som i første rekke må konfereres med om dette spørsmål. Eders mann i Soknerådet – herr N. Benjaminsen Tjong synes å være meget interessert i å få en jubileumsfestlighet i stand her ute på Rødøy.

Sokneprest Eidem vil gjerne inn be de siste Rødøyprestene – Johne, Høyer, Lunder og Brekke.  Til biskopen herr Berggrav – har presten skrevet to ganger og bedt ham komme hit da, men han kan ikke møte, thi han skal i den tid ha visitasmøte på Svalbard.

Nu tilråder jeg, at Du med det første tar en tur til Rødøy – og konfererer med soknepresten om hvordan den jubileumsfestlighet best kan bli arranger. Etter mitt skjønn så har Dere vel en særlig skikket mann der i Tjongsfjord som forstår seg slike greier – nemlig D. Nilsen, men om han kan vinnes for saken vet jeg ikke.  Beste hilsen. W. Hoff”.

og litt mer...

Sikkert i "storhuset til venstre i bildet - med tre arker - at "restauranten" ble avikla 1935. Lossius og Kristensen var døde på denne tid og Rossvoll kom vel en mnd eller to senere? © RLA. (4528).

20de juli 1935, hos Falch hvor det skulle velges komité for den påtenkte restaurant på Rødøy under 50-års jubileum for Rødøy kirke.

 1. D.E.M. Nilsen

 2. Mathis Ivarsen (Mathisen)

 3. Rudolf Aspelund

 4. Frithjof Falch

 5. Ole Staulen

 6. Sverre Aga

 7. Mathilde Falch

 8. Jesenia Falch

 9. Edit Aspelund

10. Borghild Mathisen

11. Astrid Staulen

12. Hjørdis Aga

13. Aadrun Solheim

14. Gunvor Nikolaisen

15. Grete Nikolaisen

 

NB.

Og slik ble resultatet.  Tilsammen netto kr 372,29.  Ofringen gav dog bare 86 kr og 27 øre. (Det var sikkert minst 1000 personer samlet der denne dagen).  Ikke mange hadde ønske å støtte noe fremtidig kapell på Tjong.  De var mer heldige med "Restauranten"- den gav det resterende kr 296.

 

1941

SALTEN / A -21.1.41 (Danielsen 09F 09 og 11). Brev, bankobrev (60 øre porto) med rek-etikett "SALTEN A.  Uvanlig.

Hjemme på Kleftås

© RLA. En eldre herre med stokk - Daniel i Kleften. (Foto Alsing Einvoll).

Døde hjemme...