Rønvik (48)

Undersidene

Bnr 1

Bruk nr. 2 Nord Åkvik

Hans Johan Greger Jakobsen, selveier

Plassene

1801

Generelt

1886 matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 48
•Gammelt matrikkelnr: 107
•Navn på gård: Rønvik
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

1 109 Rønvik Kristian Broch Hansen 1-57 0-3-20-20

1647 skattematrikkel

R Ø n w ig e n 2 pd .
Iffuer 2 pd .
R ødøe presteboell bygg er .