Gård Votvik (28):

bruk nr 2 og senere matrikulerte

Hovedsiden

02 Kråkvolden
03 Indre Våtviken
04 Åsmo

Bnr 1

1801

28 02 Kråkvolden

Om bruket

28 02 1950 Peder Andersen

1950 Eier og bruker - Peder Andersen

Skyld av 7 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

28 02 1910

ANDERS NIKOLAI OLSEN, selveier og skredder

Sønn av Ole Melkersen her.
1910 ft: 001 01 Anders Olsen 1839? Rødøy hf e Gaardbruker selveier og skrædder b
1900 ft: 001 01 Anders Olsen 1840 Rødøy herred* Hf g Skrædder og Husm. m Jord b
1875 ft: 012 03 Anders Olsen 1840 Radøy hf g Husmand md. Jord. Nyder dels Fatigunderstøttelse b
1865: 001 01 Anders Olsen 27 Rødø Præstegjæld g Husmnd uden Jord, Fisker

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Anders Olsen 1839? Rødøy hf e Gaardbruker selveier og skrædder b
002 01 Kasbara Andersdatter 1875? Rødøy d ug Budeie og kok b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Anders Olsen 1840 Rødøy herred* Hf g Skrædder og Husm. m Jord b
002 01 Johanna Johansdatter 1838 Rødøy herred* Hm g Skrædderkone b
003 01 Kasbara Andersdatter 1875 Rødøy herred* D ug Stuepige b

1875 folketellingen

012 03 Anders Olsen 1840 Radøy hf g Husmand md. Jord. Nyder dels Fatigunderstøttelse b
013 03 Johanna Johannesdatter 1840 Lurø Pr. Hans Kone g b
014 03 Johan Andersen 1862 Rødø Pr. s Hjelper Faderen b
015 03 Peder Andersen 1865 Rødø Pr. s b
016 03 Petter Andersen 1869 Rødø Pr. s b
017 03 Oluf Andersen 1871 Rødø Pr. s b
018 03 Anna Andersen 1863 Rødø Pr. d b
019 03 !! Andersen* 1875 Rødø Pr. d b

Utsæd/husdyr:

Anders Olsen
Utsæd:
Husdyr: ku1 få10

1865 folketellingen

001 01 Anders Olsen 27 Rødø Præstegjæld g Husmnd uden Jord, Fisker
002 01 Johanna Johansdatter 24 Lurø Præstegjæld hans Kone g
003 01 Johan Andersen 4 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
004 01 Peder Andersen 1 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
005 01 Ane Andersdatter 3 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
006 01 Johanna Pedersdatter 63 Rødø Præstegjæld hendes Moder e

Utsæd/husdyr:

Bruker: Anders Olsen
Utsæd:
Brukers yrke: Husmnd uden Jord, Fisker
Husdyr: ku2 få1

ANDRE PERSONER:

1865 hennes moder: Johanna Pedersdtr

1865 ft: 006 01 Johanna Pedersdatter 63 Rødø Præstegjæld hendes Moder e

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Johanna Abigal Johannesdtr

1900: 002 01 Johanna Johansdatter 1838 Rødøy herred* Hm g Skrædderkone b
1875: 013 03 Johanna Johannesdatter 1840 Lurø Pr. Hans Kone g b
1865: 002 01 Johanna Johansdatter 24 Lurø Præstegjæld hans Kone g

1884 døpt datter: Petra Marie

1884.40P 07.05.1884 20.07.1884 Petra Marie E husm Anders Nikolai Olsen Våtvik 1839?
Johanna Abigael Johannesdtr 1837?

.

1881 døpt datter: Olga Vilhelmine

1881.12P 11.01.1881 06.06.1881 Olga Vilhelmine E husmand Anders Nikolai Olsen Våtvik 1839
Johanna Abigael Lovise Johansdtr 1837

.

1875 døpt datter: Casbara Andrea Lovise

1876.15 23.11.1875 05.06.1876 Caspara Andrea Lovise E husmd Anders Olsen Våtvik 1841 [Gift mai 1863]
Johanna Abigael Johannesd 1840

1910 ft: 002 01 Kasbara Andersdatter 1875? Rødøy d ug Budeie og kok b
1900 ft: 003 01 Kasbara Andersdatter 1875 Rødøy herred* D ug Stuepige b
1875 ft: 019 03 !! Andersen* 1875 Rødø Pr. d b

.

1874 døpt datter: Casbara Andrea Lovise

1874.12 28.12.1873 25.05.1874 Caspara Andrea Lovise E indst Anders Olsen Våtvik 1841 [Gift mai 1863]
Johanna Abigael Johannesd 1840

.

1872 døpt sønn: Oluf Daniel Johan By

1872.7 03.11.1871 20.05.1872 Oluf Daniel Johan By E ind Anders Olsen Våtvik 1841 [Gift mai 1863]
Johanna Johannesd 1840

.

1869 døpt sønn: Peter Bernhard

1869.40 13.08.1869 31.10.1869 Peter Bernhard E indst Andres Nicolai Olsen Våtvik
Johanna Abigael Johannesdatter

1875 ft: 016 03 Petter Andersen 1869 Rødø Pr. s b

.

1868 døpt sønn: Oluf Daniel By

1868.20 07.06.1868 09.08.1868 Oluf Daniel By E indst Anders Nicolai Olsen Våtvik
hstr Johanna Abigael Lovise Johannesd
[Hjd]

1875 ft: 017 03 Oluf Andersen 1871 Rødø Pr. s b

,

1867 døpt sønn: Benjamin Daniel By

1867.22 11.06.1867 14.07.1867 Benjamin Daniel By E indst Anders Olsen Våtvik [Hjd]
hstr Johanna Johannesd

.

1865 døpt sønn: Peder Olai Lund

1865.49 27.09.1865 29.10.1865 Peder Olai Lund E indst Anders Nicolai Olsen Våtvik
hstr Johanna Abigel Johannesd

1875 ft: 015 03 Peder Andersen 1865 Rødø Pr. s b
1865 ft: 004 01 Peder Andersen 1 Rødø Præstegjæld deres Søn ug

AVDØD:
1887.9G 02.04.1887 ugift dreng Peder Olai Hans? Andersen Vaatvik Sundø 27.9.1865 Omkom som foranstaaende nr 7 og 8. Liget ikke gjenfundet.

.

1863 døpt datter: Anna Maria Bang

1863.41 21.08.1863 27.09.1863 Anne Maria Bang E indst Anders Olsen Våtvik
hstr Johanna Johannesdatter

1875 ft: 018 03 Anna Andersen 1863 Rødø Pr. d b
1865 ft: 005 01 Ane Andersdatter 3 Rødø Præstegjæld deres Datter ug

.

1862 sønn; Johan

1875 ft: 014 03 Johan Andersen 1862 Rødø Pr. s Hjelper Faderen b
1865 ft: 003 01 Johan Andersen 4 Rødø Præstegjæld deres Søn ug

Født 6. mars 1862 her.
Han ble senere bruker av gården Oldervik 19-02. Omtales mer der.

28 03 Indre Våtviken

Om bruket

Nevnt matrikkel 1950 som Indre Våtviken
Nevnt tellingen 1910 som Vaatvik Indre

28 03 1950 Torolf Våtvik

1950 Eier og bruker: Torolf Våtvik

Skyld av 69 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

28 03 1920

MARTIN OLAI BERNHARD PEDERSEN, selveier

1920: 001 Martin Olai Bernhard Pedersen 01 1877-05-03 Rødøy - hp g Gaardbruker 'S'
1910 ft: 001 01 Martin Pedersen 03.05.1876 Rødøy hf g Gaardbruker selveier & Fisker
Bosatt i huset i egen husholdning hos PederJohan Klippe sin enke - Pedrikke.
004 02 Martin Pedersen 1875 Rødøy herred* Hf g Jordbrugende og Fisker b

1920 folketellingen (28 03 0023 Vaatvik Indre)

001 Martin Olai Bernhard Pedersen 01 1877-05-03 Rødøy - hp g Gaardbruker 'S'
002 Emelie Dorthea Bang Nilsdatter 01 1877-11-06 Rødøy - hu g Husmor
003 Peder Johan Martinsen 01 1900-03-06 Rødøy - s ug Gaardsarbeide hjemme uten kontant løn
004 Simon Andreas Martinsen 01 1903-07-11 Rødøy - s ug Gaardsarbeide hjemme uten kontant løn
005 Ester Mathilde Martinsdatter 01 1905-10-27 Rødøy - d ug Arbeider i hjemmet hos sine forældre uten kontant løn
006 Ingvarda Charlotte Markusdatter 01 1911-08-23 Rødøy - d ug Pf
007 Karl Johan Martinsen 01 1916-07-18 Rødøy - s ug Pf
008 Alsjer Berg Martinsen 01 1920-06-03 Rødøy - s ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Martin Pedersen 03.05.1876 Rødøy hf g Gaardbruker selveier & Fisker f
002 01 Emelie Nilsen 05.11.1877 Rødøy hm g Gaardbrukerkone b
003 01 Peder Martinsen 06.03.1899 Rødøy s ug Søn (barn) b
004 01 Simon Martinsen 1903? Rødøy s ug Søn (barn) b
005 01 Ester Martinsen 29.10.1905 Rødøy d ug Datter (barn) b

1900 folketellingen

Bosatt i huset i egen husholdning hos PederJohan Klippe sin enke - Pedrikke.
004 02 Martin Pedersen 1875 Rødøy herred* Hf g Jordbrugende og Fisker b
005 02 Emelie Nilsdatter 1877 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b
006 02 Peder Martinsen 06.03.1900 Rødøy herred* S ug Søn (mindreårig) b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Emilie Dorthea Bang Nilsen

1920 ft: 002 Emelie Dorthea Bang Nilsdatter 01 1877-11-06 Rødøy - hu g Husmor
1910 ft: 002 01 Emelie Nilsen 05.11.1877 Rødøy hm g Gaardbrukerkone b

1896 VIET

KIRKEBOKA VIET 1896:
Viet 25.9.1896 - selvholder Martin Olai Bernhard Pedersen, bosatt Våtvik, født Våtvik 1876, 1.ekt. Sønn av gårdbruker Peder Johan Klippe Olsen. Emilie Dorthea Bang Nilsen, født Sandvik 1878. 1.ekt. Datter av husmann Nils Lampe Johansen.

.

1920 døpt sønn: Alger Berg

1920.28G 30.06.1920 12.09.1920 Alger Berg E fisker Martin Olai Bernhard Pedersen Våtvik 1876
hus Emilie Dorthe Bang f: Nilsen 1877

1920 ft: 008 Alsjer Berg Martinsen 01 1920-06-03 Rødøy - s ug Pf

.

1916 døpt sønn: Karl Johan

1916.33G 18.07.1916 17.09.1916 Karl Johan E gdb Martin Pedersen Våtvik 1876
hust Emilie Nilsen 1877

1920 ft: 007 Karl Johan Martinsen 01 1916-07-18 Rødøy - s ug Pf

.

1911 døpt datter: Ingvarda Charlotte

1911.41P 03.08.1911 24.09.1911 Ingvarda Charlotte E gdb Martin Olai Bernhard Pedersen Våtvik 1876 h Emilie Dortea Bang Nilsdat 1877

1920 ft: 006 Ingvarda Charlotte Markusdatter 01 1911-08-23 Rødøy - d ug Pf

.

1909 døpt datter: Aagot Johanne

1909.1P 19.04.1909 28.04.1909 Aagot Johanne E gdb Martinus Pedersen Våtvik 1877 [Db] h Emilie Nilsdatter 1876

.

1906 døpt datter: Ester Mathilde

1906.5P 17.10.1905 04.06.1906 Ester Matilde E gdb Martin Pedersen Våtvik 1877
Emilie Nilsdatter 1876

1920 ft: 005 Ester Mathilde Martinsdatter 01 1905-10-27 Rødøy - d ug Arbeider i hjemmet hos sine forældre uten kontant løn
1910 ft: 005 01 Ester Martinsen 29.10.1905 Rødøy d ug Datter (barn) b

.

1903 døpt sønn: Simon Andreas Pedersen

1903.18G 11.07.1903 09.08.1903 Simon Andreas E fisker Martin Pedersen Våtvik 1876 Emilie Nilssen 1877

1920 ft: 004 Simon Andreas Martinsen 01 1903-07-11 Rødøy - s ug Gaardsarbeide hjemme uten kontant løn
1910 ft: 004 01 Simon Martinsen 1903? Rødøy s ug Søn (barn) b

.

1900 døpt sønn: Peder Johan

1900.15G 06.03.1900 22.07.1900 Peder Johan E fisker Martin Olai Bernhard Pedersen Våtvik 1876 Emilie Dortea Bang Nilsdtr 1878

1920 ft: 003 Peder Johan Martinsen 01 1900-03-06 Rødøy - s ug Gaardsarbeide hjemme uten kontant løn
1910 ft: 003 01 Peder Martinsen 06.03.1899 Rødøy s ug Søn (barn) b

Ekteskap:
Rødøy kirke 03.07.1923: Fisker Peder Johan Martinussen, f. Rødøy 1900, bosatt Våtvik. Sønn av fisker og småbruker Martin Pedersen. Tjenestepike Olga Jørgine Andersen, f. Lurøy 1895, datter av fisker Anders Gabrielsen. Bosatt Våtvik.

1923.17G 11.09.1922 29.07.1923 Sigvald Angel U fisker Peder Martinsen Våtvik 1900 Forældrene viet 3.7.1923. Barnet anført i Lurøy fødselsregister.
Olga Jørgine Andersen 1895

.

1898 døpt datter: Nilma Karlotte

1898.18P 09.01.1898 24.07.1898 30.01.1898 Nilma Karlotte E inderst Martin Olai Bernhard Pedersen Våtvik 1876 Emilie Dortea Bang 1877

.

1897 døpt sønn: Emil Marcelius

1897.1G 03.01.1897 03.01.1897 Emil Marcelius E fisker, selvholder Martin Olai Pedersen Våtvik 1876 [Db] Emilie Dortea Bang Nilsen 1878

28 04 Åsmo

Om bruket

28 04 1950

SIMON PEDERSEN, eier

1950 Eier og bruker - Simon Pedersen

Skyld av 20 øre
Matrikkelutkastet av 1950.