49 Bøkvalvik B

Til hovedsiden

På A-siden omtales smed KRISTEN JAKOBSEN - og alle han barn.
På B-siden omtales det som har skjedd ellers i Bø-Kvalvika.

49 06 2013

49/06

LEIF SIVERT HELØY, eier

Hjemmel 4.12.2013. F. 1968.

49 06

49/06

HARRY KRISTENSEN, eier

Fradelt her

1996 Bnr 28 - 04-07.1996
1996 Bnr 27 - 01.10.1996.
1994 Bnr 26 - 20.06.1994.
1989 Bnr 36 - 18.05.1989
1984 Bnr 22 - 16.01.1984
1982 Bnr 20 - 04.10.1982
1980 Bnr 19 - 13.08.1980
1976 Bnr 17 - 09.04.1976
1975 Bnr 16 - 28.04.1975
1975 Bnr 15 - 28.04.1975
1973 Bnr 14 - 20.02.1973
1960 Bnr 11 - 21.04.1960

49 06 1950

BØ, Bøkvalvika

HILMAR KRISTENSEN, eier

1950 Matrikkel

Hilmar Kristensen
Skyld av 15 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Forrige bruker -hans far

1920 Fra plass til bruk

Formelt utskilt fra bnr 1 den 24.7.1920.

49 07 1989

BØ, Kvalviknesset

49/07

KYRRE JOHAN JAKOBSEN, eier

Født 27.10.1933.
Fikk hjemmel her den 6.3.1989.

FRADELT bnr:

Bruks nr 12 den 26.01.1971
Bruks nr 18 den 20.10 1977.
Bruks nr 24 den 12.10.1987
Bruks nr 31 den 17.04.2002.
Bruks nr 32 den 11.11.2004.
Bruks nr 34 den 22.06.2009
Bruks nr 37 den 29.06.2015.

49 07

BØ, Kvalviknesset

FESTE nr 1

49/07

Kvalvik Skipsservice AS

1989 Eier: Kvalvik Skipsservice AS

Hjemmel for festet den 13.11.1989.
Festekontrakt av 6.8.1976.
99 år med årlig avgift kr 100.

49 07 1950

BØ, Kvalviknesset

49/07

TORVALD JAKOBSEN, eier

Senere hans ektefelle Judit.

Eier: Judit Kristensen

1915 Eier: Torvald Jakobsen

Skyld av 1 øre (Tomt)
Matrikkelutkastet av 1950.

Utskilt fra bnr 1

Eiendom er er blitt utskilt fra bnr 1 den 23.1.1932.

FRADELT bnr:

Bruks nr 12 ble utskilt herfra den 26.1.1971.
Bruks nr 18 ble utskilt herfra den 20.10.1977.
Bruks nr 24 ble utskilt herfra den 12,10.1987.

49 11 Ugla

BØ, Ugla

49/11

HARRY KRISTENSEN, eier

Født 1938.
Hjemmel her 20.2.1981.

Eier: Walter Kristensen

1960 Utskilt fra bnr 6

Hjemmel 21.4.1960.

49 12

BØ, Kleivmo

49/12

KYRRE JOHAN JAKOBSEN, eier

Født 1933.
Hjemmel 03.05.1971.
Utskilt fra bnr 7 den 26.1.1971.

49 14

BØ, Liv

49/14

Bnr 14 Kvalvikveien 90

Kvalvikveien 90 (Gnr 49, bnr 14) er solgt for kr 500.000 fra Jack Heløy og Liv Dagny Heløy til Jacob Edvard Heløy (28.10.2020).

Eier: Jack Heløy og Liv Dagny Heløy

Født 1934 og 1935.
Hjemmel her den 15.10.1986.

Eier: Sven Arne Heløy

1973 Utskilt fra bnr 6

Hjemmel 20.2.1973.

49 15

BØ, Bakketun

49/15

SVEND ARVID ENGØ

Født 1944.
Hjemmel her fra 14.11.1975.

1975 Utskilt fra bnr 6

Hjemmel den 28.4.1975.

49 16

BØ, Slip og Verksted

49/16

2017 GMV SERVICE As

Organisasjons nr 917 145 806

2004 Eier: Rødøy Slip og Marina

Gnr 49, bnr 16 er solgt for kr 300.000 fra Rødøy Mekaniske Verksted as til Rødøy Slip og Marina as. (29.11.2004):
Salget omfatter også gnr 49, bnr 18.

2004 Eier: Rødøy Mekaniske Verksted

Gnr 49, bnr 16 er solgt for kr 300.000 fra Rødøy Mekaniske Verksted as til Rødøy Slip og Marina as. (29.11.2004):
Salget omfatter også gnr 49, bnr 18.

Eier: Kvalvik Mek AS

Eier: Harry Kristensen

1975 Utskilt fra bnr 6

Hjemmel av 28.4.1975.

49 17

BØ, Fjelltun

49/17

ØYSTEIN ARNTSEN, eier

Født 1947.
Hjemmel den 26.4.1994.

1976 Utskilt fra bnr 6

Hjemmel den 9.4.1976

49 18

BØ, Kvalvik Smie

49/18

2017 Eier: GMV SERVICE AS

Org. nr: 917 145 806.
Hjemmel av 20.9.2017.

2004 Eier: Rødøy Slip og Marina

Gnr 49, bnr 16 er solgt for kr 300.000 fra Rødøy Mekaniske Verksted as til Rødøy Slip og Marina as. (29.11.2004):
Salget omfatter også gnr 49, bnr 18.

2004 Eier: Rødøy Mekaniske Verksted

Gnr 49, bnr 16 er solgt for kr 300.000 fra Rødøy Mekaniske Verksted as til Rødøy Slip og Marina as. (29.11.2004):
Salget omfatter også gnr 49, bnr 18.

Kvalvik Mek A/S

Eier: Kyrre Jakobsen

1977 Utskilt fra bnr 7

Hjemmel den 20.10.1977

49 19

BØ, Jangård

49/19

2017 Eier: Karin Glein Gildseth / Geir Øverli

Hjemmel den 2.2.2017

Eier: Jan Heløy

1980 Utskilt fra bnr 6

Hjemmel den 13.8.1980.

49 20 Kvalvik boligfelt

2014 Utskilt herfra

Bnr 35 utskilt herfra den 3.6.2014.

1997 Utskilt herfra

Bnr 29 er utskilt herfra den 17.6.1997.

1983 Utskilt herfra

Bnr 21 er utskilt herfra den 25.2.1983 Senere sammenslått med bnr 29.

1982 Eier: Rødøy kommune

Hjemmel 4.10.1982

1982 Utskilt fra bnr 6

Hjemmel den 4.10.1982.

20 til og med 25

1994 49.21: Eier Leif Sivert Heløy

Født 1968.
Hjemmel 3.6.1994-
Utskilt fra bnr 20 den 25.2.1983.
Sammenslått med bnr 29 den 30.1.1998.

1995 49.22: Eier: Kjell Arne Jakobsen

Født 1969.
Hjemmel den 27.1.1995

49.22: Eier: Kirsti Engø

Utskilt fra bnr 6 den 16.1.1984.

,

1969 49.24: Eier Kjell Arne Jakobsen

Født 1969.
Hjemmel 03.06.1996.
Utskilt fra bnr 7 den 12.10.1987.

.

49.25: Eier Anny Synnøve Antonsen

Født 1944.
Hjemmel den 17.12.1991.

19.25 Rødøy Industriutleiebygg

Utskilt fra bnr 6 den 18.5.1989.

49 26

2019

Gnr 49, bnr 26 er solgt for kr 1.300.000 fra Roger Peder Anbakk til Gmvs Rødøy as (14.02.2019)

1994 Eier: Roger Peder Anbakk

Født 1970.
Hjemmel den 9.8.1994.

1994 Utskilt fra bnr 6

Hjemmel den 20.6.1994. Målebrev 15.6.1995.

49 27

2002 Eier: Hilde Mariann G Svartis

Født 1964.
Hjemmel som eier 20.9.2002.

1996 Utskilt fra bnr 6

Hjemmel den 1.10.1996.

49 28 og videre

1996 49.28: Eier: Leif Sivert Heløy

Født 1968.
Hjemmel 14.10.1996.
Utskilt fra bnr 6 den 04.07.1996.

.

49.29

Den er sammenslått med bnr 21, se mer der.

2002 49.31: Eier Leif Sivert Heløy

Født 1968.
Hjemmel 14.5.2002
Utskilt fra bnr 7 den 17.4.2002.

.

2004 49.32: Eier: Leif Sivert Heløy

Gnr 49, bnr 32 er solgt for kr 15.000 fra Kyrre Johan Jakobsen til Leif Sivert Heløy. (15.12.2004).

2004 49.32: Eier: Kyrre Jakobsen

Gnr 49, bnr 32 er solgt for kr 15.000 fra Kyrre Johan Jakobsen til Leif Sivert Heløy. (15.12.2004).

Bnr 32 er utskilt fra bnr 7 den 11.11.2004.

.

2009 49.34: Eier: Anny Synnøve Antonsen

Født 1944.
Hjemmel 30.7.2009.
Eiendommen er utskilt fra bnr 7 den 22.6.2009.

.

49.35: Eier: leif Sivert Heløy

Født 1968.
Hjemmel 4.8.2014.
Utskilt fra 49.20 den 3.6.2014.

.

2015 49.37: Eier: Leif Sivert Heløy

Født 1968.
Hjemmel av 22.7.2015.
Utskilt fra bnr 7 den 29.6.2015.