Gård Æsvik (62) - Anders Bang sine barn i 1. ekteskap

1858 - Christine Albertine Bang

Omtale

Født her den 18.5.1858. Døpt kirken 20.6.1858.
Merknad i kirkeboken: Moderen døde i barselsseng.

1856 - Jakob Oluf Bang

Omtale

Født den 23.12.1856. Døpt kirken den 6.6.1857.1875: 004 01 Oluf Bang 1855 Rødø Sogn s ug b
1865: 007 01 Oluf Bang 9 Rødø Præstegj Søn ug Skipperens Søn

1854 - Jakob Christian Bang

Omtale

Født den 22.7.1854 og døde dagen etter 23.7.1854.

1854 - Gjisken Bang

Omtale

Født den 22.7.1854 på gården Æsvik. Døpt kirken den 23.7.1854.

1853 - Anders Christian Bang

Omtale

Født den 3.7.1853 på gården æsvik. Døpt kirken 11.9.1853.
1865 Svinvær: 006 01 Anders Bang 13 Rødø Præstegj Søn ug

1900 FT

Kristiania

Anders Chr. Bang er år 1900 bosatt som gift husfader, sjømann, styrmann og kontorarbeide i Thorvald Meyers gate 55 i Kristiania. Han er gift med Josephine Bang f. 1852 i Kristiania. Hjemmeboende er sønnen Sigurd A. Bang, skolegutt, f. 1883 i Kristiania. I samme hus er også bosatt flere personer som har tilknytning til Rødøy, se folketellinga under tekstfil 05472.

1851 - Anna Dorthea Bang

Omtale

Født den 17.3.1851 på gården Æsvik. Døpt kirken 10.8.1851.

1849 - Peder Nikolai Bang

1878

Døde i Meløy

Omtale

Født den 11.5.1849 på gården Æsvik. Døpt kirken den 10.6.1849.
1865 Svinvær: 005 01 Peder Bang 17 Rødø Præstegj ug Faderens Hjælper

Mer om Peder:

Nevnt i boka "Slekten Ellingsen", side 65.
MELØY BYGDEBOK, SIDE 113:
Nevner det indirekte ved følgende: Om gård nr 3, bnr 3 Bukkøy (Åmøyhavn): Før 1885 var det Ole Hauan som var eier. Så vidt en kan se var det ikke han som begynte å handle i Åmøyhavn. Han kjøpte eiendommen av Ole Bye i 1883 for 400 kr, men det er bare den gamle husmandsplassen. Det eksisterte en jordløs handelsplass ved siden av. Den finnes ikke i grunnboka til sorenskriveren. Men av folketellinga 1875 ser vi at det sitter en enke etter en som har vært handelsmand på Bukkøya. Hun lever av boet. Navnet er Mathilde Bang, hun er fra Trondheim og er bare 35 år. 2 tjenestepiker, 2 losjerende og 5 barn har hun. Det kan ikke være mange år at Bang har handlet. I 1871 er det ikke nevnt handel på Bukkøya. Derimot er det nevnt 3 husmandsplasser under Harfjell. Det må vel være Buvik, Vollvik og Havnøy. Bukkøya skulle etter dettte ikke være bebygd i 1871, hvilket er lite sansynlig for jordskriftekartet av 1877 viser at plassen Bukkøya har en innmark på 10 dekar og et par dekar åker og er fullt bebygd. Handelsstedet hadde ingen jordvei. Husene er bygd på et skjær utenfor strandkanten. Før dette anlegget til Bang skal det ifølge Hans Magnus Herstad ha vært en Jens Kaspersen som drev litt handel, men det skulle være på Havnøya.

Ektefelle: Mathilde Rønning

Hun er født Trondheim.
Hun ble som enke gift med Ole Hauan - bruker av gården Seines 67.01. Lenke.

Datter: Olise Christine Bang

Født den 29.10.1868 på gården Æsvik.
Oppgivet av barnets fader, senere viede. Barnet ble døpt 17.5.1869.

Trygve Pedersen Bang

Alberta LUDVIKA Pedersen Bang

Ble gift på gården Seines 67, bnr 1 i Rødøy. Lenke dit.

1847 - Rachel Elisabeth Bang

Omtale

Født den 17.1.1847. Døpt kirken 2.5.1847.
1865 Svinvær: 004 01 Rakel Bang 19 Rødø Præstegj hans Datter ug

1845 - Peder Olai Bang

Omtale

Født den 17.7.1845. Døpt 17.7.1845. Døde også 1845.

1844 - Olline Lavine Bang

Omtale

Født den 2.5.1844 på gården Æsvik. Døpt kirken den 16.6.1844.