Reppen Nedre (56)

Kartutsnitt. © RLA.

 

 

 

 

 

2013

2013 Planvedtak

Planvedtak - reguleringsplan for industriområde Reppen

Rødøy kommunestyre har i møte 20. juni 2013, sak 031/2013, egengodkjent Reguleringsplan for industriområde Reppen. Planen legger tilrette for utbygging av industri, herunder smoltanlegg, med tilhørende ifrastruktur m.v.

Godkjenningsvedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen tre uker. Eventuell klage må være skriftlig, og sendes Rødøy kommune, Teknisk Etat, 8185 Vågaholmen.

Eventuelt krav om erstatning etter Pbl. § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 må være satt frem skriftlig overfor Rødøy kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.


Lenker:
- Skriv fra teknisk etat datert 24.06.2013
- Plankart Industriområde Reppen
- Reguleringsbestemmelser

Diverse

1886 Reppen Nedre - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 56
•Gammelt matrikkelnr: 115
•Navn på gård: Reppen nedre
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

1 117 Reppen nedre Thomas Olsen 1-47 0-3-5-5

1799 Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1387 Ole 1 qværn i brug 6 s.

Døpt 1739 Anne Andersdatter

Barn Ane Andersdtr, Ræppen, Far; Anders Ræppen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)
(Det er på begge Reppen-gårdene mange aktuelle kandidater med navn Anders, kan ikke plasseres under noen av dem).

1647 Skattematrikkel

Reppen 1 w.
Anders 1/2 w.
Anders Oelsenn 1/2 w.
(begge) Forarmitt.
Rødøe presteboell bygger.