Myken (71)

FOTO FRA 1908 (2095).
Johan Kristian Mathisen og Anton Larsen, Tjong.

Hovedsiden

1923 Mathiesen sitt dødsbo

Det var ikke et konkursbo (som det var omtalt som på SAGANETT) - det var et vanlig skifte - da det her var gjenlevende ektefelle og fire barn som arvinger. Da måtte skifteretten inn.

Dette tok veldig lang tid og det dro ut før bankene fikk sitt tilgodehavende, det ble da forlangte tvangssalg av boet eiendommer i 1927 og fikk alt sitt til

1930 den korte historien

Skifte 14/1924 - Avslutta 1. februar 1930.
Oppgjørets sluttsum - boets brutto verdi kr 41.776,63
Da alt av gjeld og utgift i åra 1924-1930 var trukket fra, var det følgende til utlodning - til enken og de fire barna.

7.690.66 enken Martha
1.922.66 datter Else
1.922,66 sønn Magnus
1.922,66 sønn Arne
1.922,66 sønn Ole Martin

Samla sum netto: kr 15.381,30

NB: Sønnen Magnus fikk feriehuset Fjellheim på Tjong og 1/4 av notbruket eid av Johan Falch og Johan Mathiesen, verdsatt til kr 1.396,41 Resten i kontanter.

Auksjonssalg

Bruk nr 7 Utheim

Bolighus, fjøsbyging og fiskebrygga.
Trolig også at "Langbrygga" som Mathiesen hadde bygd, stod på hans grunn bnr 7.

Under bnr 3 og 5

Tre rorbuer på fellesgrunn for bruks nr 3 og 5.

Hjmmel

Auksjonsskjøte datert 1.9.1928 til E. O. Eliassen, Myken, på gnr 71, bnr 7, Utheim, av skyld 6 øre, samt 3 rorbodere på Myken, gnr 71, bnr 3 og 5 for kjøpesum kr 16,500.

Brev sendt til skifteretten

Auksjon over Fiskebruket på Myken m.m., kommentar til et brev.
Brev til Rana Skifterett i anledning handelsmann Johan Kristian Mathisens dødsbo, skrevet av den senere kjøper – Emil Eliassen, Myken. Det som her var unntatt, var vel noe som Petter Moe hadde interesse av å overta? Han hadde i alle år 1923-1930 et godt samarbeid med skifteretten. Jeg har enda ikke helt klart for meg hva som ble resultat av dette brevet? I alle fall hadde dødsboet alle disse 4 rorboder i 1927. Her er bua i ”Ravnkloa” nevnt som eid av Johan Mathisens dødsbo, samt ”2 på eiendommen beroende rorboder”.

Myken, den 29.10.1927.
Til Rana Skifterett, Mo i Rana.
Som interessert under forrige auksjon i dødsboet til Johan Mathisens eiendom her, og videre er bekjent med at ny auksjon vil bli avholdt uti november, og at der ifølge rykter ytterligere skal underslåes også de to 2 på eiendommen beroende rorboder, foruten de 2 før unntatte, så at kommende auksjon kommer til at omfatte kun brygge, våningshus og fjøs, med bare omtrent tomten til disse huse, men ikke den hele skyldsatte grunneiendom, tør jeg tillate meg forespørre skifteretten om så er tilfelle.

Jeg kan forutsette at skifteretten har interesse av at eiendommen blir best mulig betalt, i så fall – anser jeg det som min mening at samtlige rorboder, kanskje gjerne med unntagelse av den såkalte ”Ravnkleivbua”, blir med i kjøpet.

Det er min personlige mening at hvis ikke minst 3 tre rorboder, samt den hele skyldsatte grunneiendom blir med i kjøpet, vil stedet neppe ha noen interesse utenom dem som representerer boet og familien Mathisen.

For min personlige del nevner jeg at stedet kun har interesse for fiskeforretning og hva dermed står i forbindelse, og da er det jo en ?istens betingelse av rorbodene blir med i kjøpet, samt grunneiendommen uavkortet.

Velvilligst meddel mig om der vil bli approbasjonsfrist også kommende auksjon, likeså om pånevnte samlet eiendom påhviler noe som helst heftelser og for tilfelle hvilken. Deres velvillige svar imøtesees omgående, eller konferanse i telefon da jeg er bestyrer av rikstelefonen her. Ærbødigst E. Eliassen.

Innbo på fiskebrygga

FISKEBRYGGA MYKEN 1924.
Den 11.april 1924 var lensmann Losvik på Myken for å registrere boet etter handelsmann Johan Kristian Mathisen, som døde 20.12.1923. Dette er det han fant av inventer og bruksting på brygga. I tillegg kommer butikkens varebeholdning, i eget skriv.

På brygga
50 ledige fat 150
1 ½ del av et kar 10
1 kar 5
1 trille 5
1 Stk 150 liters hulmål 15
1 acytylengasverk med ledninger 300
1 stk 50 kg bismer 20
2 saltmål 3
1 slengs 2 hakelenger 25
5 lenger 5
1/2 del av en grakspresse 150
2 stroptønder 10 698


På kvisten
4 trankjeler 300
1 fiskepresse 150
1 decimalvekt beskadiget 10
1 seinot (raadden) 20
1 garnspill 10
100 favne koccustaug 50
3 levermål 70
1 stk 150 l. mål 50
1 stk 100 l. mål 25
3 oljemål 6
1 oljepumpe 5
5 stamper 10
2 jægtskruer 5
1/2 del av en klyver/1/2 del i en fok 30
8 fiskekasser 50
4 sildegarn 20
2 seigarn + 2 småfiskgarn 6
ca 800 liner 15 832

Storpakboden
14 fiskekasser 40
1 par løshaker 10
4 kraner 10
1 diskvekt 20 80

Butikken
1 diskvekt 30
1 papirstativ 6
1 pulkt 5
1 bismer 35
1 ustillingsskap 5
1 lampe 10 91

Kontoret
1 skrivebord 20
1 do 15
1 kontorstol 15
1 telefonapparat 50
1 pindestol 3
1 papirkurv 2 105

1 1/2 del av en slipestein 15 15

Sum 3165

Annen eiendom på Myken

1923 kjøper "Småhaug"

En tidligere husmannsplass som i 1921 ble matrikulert som bruks nr 8.
Denne eiendom ble overtatt av handelsmannen (Mathiesen) et halvt år før han døde, den 16de juli 1923. Den ble overtatt av Petter Moe, fra dødsboet og omtales eller på egen side her.

ELIASSEN-familien

2002 overdratt

Gnr 71, bnr 7 er overdradd for kr 300.000 fra Lauritz Oliver Eliassen til Hanne Elisabeth Eliassen, Terje Oliver Eliassen og Jostein Eliassen (20.01.2002).

1950 eier og bruker

Skyld av 6 øre
Matrikkelutkastet av 1950.