Gård Sandvik (23) 1801 og før

Til hovedsiden

Under her:
1801 Nils Olsen

Til de senere brukere

23.00 1801 Nils Olsen

Nils Olsen, bruker

FOLKETELLINGA 1801: Bosatt som husbonde på gården Sandvik 23-1. 42 år gammel. Gift i 2.ekt. med Jonella Samuelsdatter. Mora Beret Pedersdatter er også bosatt i huset. Videre broren Peder Kristian Olsen, 21 år. Tjenestedrengen Amund Olsen, 25 år, kan være en bror, men nevnes ikke i folketellinga. Det samme gjelder tjenestejenta Malena Olsdatter, 30 år og ugift. Hun kan være en søster, men er ikke nevnt slik

1801 folketellingen

001 01 Niels Olsen 42 Husbonde 2dt ægteskab Bonde, bruger jord driver fiskeri
002 01 Jonella Samuelsdatter 38 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Amund Olsen 25 Tjeneste dreng Ugift
004 01 Malena Olsdatter 30 Tjeneste pige Ugift
005 01 Beret Pedersdatter 57 Mandens moder Enke efter 2dt ægteskab Nærer sig med haandarbeide
006 01 Peder Kristian Olsen 21 Hendes søn Ugift

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Jonella Samuelsdtr

1801: 002 01 Jonella Samuelsdatter 38 Hans kone 1te ægteskab

ANDRE:

1801 ft: Bror av bruke/Dreng: Peder Kristian Olsen

Født ca 1780,
1801: 006 01 Peder Kristian Olsen 21 Hendes søn Ugift
Nevne her som sønn av Beret Pedersdtr, brukeren mor.

1801 ft: Tjenestedreng: Amund Olsen

1801: 003 01 Amund Olsen 25 Tjeneste dreng Ugift

1801 ft: Tjenestepige: Malena Olsdr

1801 004 01 Malena Olsdatter 30 Tjeneste pige Ugift

1801 ft: Brukerens mor: Beret Pedersdtr

1801: 005 01 Beret Pedersdatter 57
Mandens moder Enke efter 2dt ægteskab Nærer sig med haandarbeide

Mer om BERET:

Hun dør på gården Hamarøy i 1804. Lenke dit.
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1804. Bereith Pedersdtr, Hamarøen, 60 aar.

Eiere:

1872 skjøte

Skjøte fra Nelson Brodkorb til Morten Eliassen på denne eiendom for 100 spesidaler med påhefte av kongetiende og leding til selgeren, datert 1. august, tinglyst 16.september 1872.

1872

Skjøte fra N.G.W. Brodkorbs arvinger til proprietær Nelson Brodkorb på denne gård med flere eiendommer med tilleggende herligheter og rettigheter hvoriblant Kongetiende og Leding, for 8484 spesidaler med forbehold av kongetidende til Enkefru H. Brodkorb for hennes levetid, datert 15.september 1871, tinglyst 15. mars 1872.

1846 deklaration

Deklaration fra N.G.W. Brodkorb om at denne med flere eiendommer, ansatte til en verdi av 4867 spesidaler, er ham, som eneste arving tilfaldne etter hans avdøde far Joh. Chr. Bordkorb, datert 23.desember 1845, tinglyst 16. juni 1846.

1799 skifteskjøte

Skifte etter N. G. Brodkorb, hvorved denne med flere gårder er utlagt til Joh. Brodkorb, sl. 12. juni 1798, tinglyst 24. juni 1799.