Våga 65

- bruk nr 01 s1

Denne siden omtaler de bruker som drev bruk nr 1 av gården Våga før Christian Berg Hansen kjøpte gården. Siden har bruket vært eid og drevet av han og hans etterslekt. De omtales på Bnr 1 B - siden.

Brukeren her da Christian Berg Hansen kjøpte gården hette Lars Pedersen og han ble kårmann videre her til han døde.

Bnr 1 og Hansen-familien

65 01 1900

VÅGA

LARS PEDER PEDERSEN, bygselsmann

1900 Lars Peder Pedersen

Folketellinga Rødø 1900::
Lars er bosatt som lægslem hos Andreas Andereassen på Våga 65-3. Han forsørges at fattigvesenet. Enkemann.

Det ser ut til at dette ekteparet var barnløst og at det er slik han har havnet i en slik situasjon.

1891 folketellingen

Våga (020) 128.
001 Lars Pedersen 1 1823 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Helene Hansdtr 000 1827 Rødøy - Hustru g -
003 Anders Hansen 000 1863 Rødøy - Selv Hovedperson, Inderst g -
004 Regine Mortensdtr 000 1856 Melö Herred - Hustru, Indersthustru g -
005 Olava Andersdtr. 000 1885 Rødøy - Datter - -
006 Ole Andersen 000 1888 Rødøy - Søn -

1875 folketellingen

001 01 Lars Pedersen 1826 Rødø hf g Bygselmand Grdbrg. Fisker b
002 01 Hellena Hansdatter 1827 Rødø Kone g b
003 01 Anna Kristoffersdatter 1862 Rødø Pleiedatter b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by1 2/8 ha1/4 po4
Husdyr: he1 ku2 ka1 få8 gj4

1865 folketellingen

001 01 Lars Pedersen 40 Rødø Præstegj g Gaardbr, Leil, Fisker
002 01 Helene Hansdatter 39 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Nicoline Pedersdatter 11 Rødø Præstegj ug Viserjente

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by1 po3
Husdyr: he1 ku2 få12 gj4

Ektefelle: Helena Hansdtr

1875: 002 01 Hellena Hansdatter 1827 Rødø Kone g b
1865: 002 01 Helene Hansdatter 39 Rødø Præstegj hans Kone g

Viet Rødøy gamle kirke 19. september 1858

Kirkeboka for Rødøy - viet:
Ungkar Lars Pedersen (35) Vaaga-Tjong. Sønn av Peder Larsen. Pige Helene Andrea Hansdatter (33) Brevik, datter av Hans Henriksen

Lars Peder - hvor fra

Lars Peder Pedersen er født den 19. juni 1825 på gården Våga. Sønn av Peder Russ Larsen og Beret Kirstina Andersdtr. Lenke til bnr 2

65 01 1875

VÅGA

PEDER ABSALONSEN

1875 folketellingen

004 02 Peder Absalonsen 1793@1795 Rødø hf e Kaarmd. Fisker b
005 02 Anne Pedersdatter 1826 Rødø d ug b
006 02 Mikael Nilssen 1805 Rødø Logerende ug Inderst Hægtearbeider b
007 02 Jakobine Jensdatter 1851 Rødø tj b
008 02 Sofie Jensdatter 1867 Rødø Søster af Foreg. ug Forsørges af No. 9 b
009 02 Lovise Johannesdatter 1825 Lurø Pr. Logerende, Moder til de 2 Sidstnævnte e Dunrenskerse m. V. b

Utsæd/husdyr:

Husdyr: få4 gj6

1865 folketellingen

001 01 Peder Absalonsen 70 Rødø Præstegj e Holdsmand
002 01 Martha Pedersdatter 40 Rødø Præstegj hans Datter ug Holdsmands tilsyn
003 01 Mikkel Nielsen 60 Rødø Præstegj ug Fattiglem
004 01 Jacobine Jensdatter 14 Rødø Præstegj ug Viserjente

1830 Datter: Kristina Nikolina Pedersdtr

Født her den 31. mai 1830.
Døde her den 15. oktober 1833.

1825 Datter: Anne Marte Pedersdtr

Født her den 1. april 1825.
1865: 002 01 Martha Pedersdatter 40 Rødø Præstegj hans Datter ug
1875: 005 02 Anne Pedersdatter 1826 Rødø d ug b

ANDRE personer:

Logerende: Mikkel Hvid Nilsen

Han var ikke gift, men hadde to barn, se mer omtale under hans foreldre nedenfor her.
Født 1805 som sønn av forrige bruker her Nils Wejland Norum.
1865: 003 01 Mikkel Nielsen 60 Rødø Præstegj ug Fattiglem
1875: 006 02 Mikael Nilssen 1805 Rødø Logerende ug Inderst Hægtearbeider b
Han dør her på gården den 19.01.1876.
KIRKEBOKA BEGRAVEDE 1867-02:
Fattiglem. Ugift. 72 år. Våga.

Tjenestejente: Jakobine Jensdtr

Født den 12. september 1852 i Rødøy.
1875: 007 02 Jakobine Jensdatter 1851 Rødø tj b
1865:004 01 Jacobine Jensdatter 14 Rødø Præstegj ug Viserjente

1875 Datter av Lovise: Sofie Jensdtr

Født ca 1867.
1875: 008 02 Sofie Jensdatter 1867 Rødø Søster af Foreg. ug Forsørges af No. 9 b

1875 Logerende: Lovise Johannesdtr

1875: 009 02 Lovise Johannesdatter 1825 Lurø Pr. Logerende, Moder til de 2 Sidstnævnte e Dunrenskerse m. V. b

1840 Skifte etter ektefelle Ane Jensdtr (Anna Malena)

Skifter i Rødøy:
Skifte gården Vaage 1840 etter Ane Jensdtr.
Peder Absalonsen, ektefelle.
Jens Carlsen (23) sønn.
Jakob Carlsen (20) sønn.
Ane Pedersdtr (15) datter.

Anna Malena Jensdtr døde

Døde på gården Våga den 15. 12. 1839. Hun har før vært gift med Karl Selius Jensen og hadde barna Jens Karlsen f.1816 og Jakob Andreas Karlsen f.1820.
Lenke til bruk nr 2 av gården Våga.

1801 folketellingen

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 5 år gammel sønn hjemme hos foreldrene, inderster på gården Rønvik 48-1

Peder Absalonsen - hvor fra

Sønn av Absalon Borgersen og Marta Maria Pedersdtr - som 1801 er bosatt på gården Rønvik i Rødøy. Lenke til "1801 og før"-

1838 Skifte etter en onkel

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Vaagenga 1838 etter Søren Pedersen.
Marta Pedersdtr, søster, død.
Peder Absalonsen (42) barn av Marta, Vaaga.
Ane Absalonsdtr (32) barn av Marta.
Aarselle Pedersdtr, død søster.
Peder Johannessen (18) barn av Aarselle. Forsdalen.
Peder Johannessen (24) barn av Aarselle.
Formynder Johannes Johannessen, Forsdalen.

65 01 1850

VÅGA

NILS WEJLAND NORUM

Nils Vejland (Norum) - dør

Dør - antagelig Meløy - hvor det er skifte etter han. En datter er bosatt på Meløya. Døde 29. november 1850.

1850 Nils Vejland (Norum) - skifte

Skifter i Meløy:
Skifte på gården Meløy 1850 etter Nils Veiland. Fattiglem.
Døde 29.november 1850.
Benonita Michaelsdatter, ektefelle.
Michael Nielsen, sønn: Rødøy.
Andreas Nielsen, sønn: Lofoten.
Lovise Helena Nielsdatter, datter, gift med Peder Tostrup, Meløe.
Inger Cathrina Nielsdatter, datter, gift med Casper Pedersen, Halsa.

Mannskapsrullene

Er første gang nevnt i Våga 1811. Nevnt sist 1833 som 60 år og inderste på Flaøya. Nevnt 1830 og 1831 og er da beskrevet som "svakelig", og som holdsmann. Tidligere nevnt som "høy og frisk". Første året han er nevnt - 1809 - er han bosatt på gården Sundøy. Bnr 2.

Benkestokboka

BENKESTOKBOKA, side 72:
Nils var skipper og gårdbruker på Sundø i Rødøy.

Bruker: Nils Wejland Norum

1814 Skifte etter moren Inger Catrina Wejland

Skifter i Rødøy:
Skifte Æsvik 1813 etter Inger Catrina Wejland.
Peder Nielsen, ektefelle.
Hermann Norum (40) sønn,
Nils Wejland (37) sønn.
Ole Norum (30) sønn.
Johanna Norum (30) gift med Daniel Norum, Selvæhr.
Lorents Norum, død sønn.
Elling Lorentsen (18) barn av Lorentz.
Formynder Jakob Olsen Meløen.
Peder Lorentsen (4), barn av Lorentz, formynder Jakob Olsen, Meløen. Lavina Lorentsdtr (10), barn av Lorentz, formynder Jakob Olsen Meløen. Maren Norum, død datter.
Ole Johnsen Norum (22) barn av Maren, formynder Nils Johnsen Tjong.
Inger Cathrine Johnsdtr Norum (16) barn av Maren, formynder Niels Johnsen, Tjong.
Karen Lovise Johnsdtr Norum (11) barn av Karen, formynder Nils Johnsen Tjong.

1802 Skifte etter faren Ole Norum

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Esvigen 1802 over Ole Storch Norum.
Gjenlevende ektefelle er Inger Catrina Wejland Norum.
Barn: Hermann Kristian Norum.
Lorents Didrik Norum.
Nils Wejland Norum.
Ole Norum.
Kirstina Norum, gift med Joen Larsen Tjong.
Hellene Norum, gift med Jakob Larsen Valla i Gildeskål.
Johanna Norum, gift med Jakob Schiortlen.

Ektefelle: Benonetta Lundeman Michelsdtr

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)
Rødøy 1804.
Brudgom Nils Veinand, fødested Norum/bosted Norum (Æsvika).
Brur: Beonetta Lundeman Michelsdtr, født og bosatt Svinvær.

1801 folketellingen

Bosatt som 30 år gammel sønn hjemme hos mora, enke Inger Katarina Wejland på gården Esvik. Ugift.

Ektefelle: Beonette Mikelsdtr Lundemann

Hun nevnes i skiftet etter ektefellen 1850 som gjenlevende ektefelle.
Født ca 1777 på gården Svinvær.
Datter av Karen Hansdtr (1743-1810). Mora dør på gården Nordnesøy 1810 og nevnes som 59 år gammel.
Moren er 1801 bosatt som ugifte tjenestejente på gården Nordnesøy. Lenke dit. Bosatt hos Isak Mogensen.

Skifte etter Beonette sin MORFAR:

Skifter i Rødøy:
Skifte Tjong Nedre 1788 etter avdøde Hans Olsen.
Gjenlevende ektefelle Else Larsdtr.
Barn av avdøde: Ole Hansen, gift sønn, Reppen.
Lars Hansen, gift og bosatt Fondalen.
Jakob Hansen, gift og bosatt Tjong.
Karen Hansdtr (39) og bosatt hjemme.
Randina Hansdtr, gift med Tollev Christensen, Herstad.
Anna Hansdtr (33), hos prost Drejer, Hassel i Westeraalen.
Brynelle Hansdtr (31) datter, tjener hos broren Jacob Hansen.
Sara Hansdtr (25) datter, hjemme.

1820 Ole Stork Norum

Født den 25.8.1820 på gården Våga. Død som barn?

1810 Datter: Louise Helene Norum

Født på Sundøy 5. august 1810. Hun ble gift i Meløy og døde der 12. desember 1889.
Louise ble 1839 gift med Peder Christian Tostrup, f. 1808, Gårdbruker på Meløen, død 2.10.1883.
Nevnt i skiftet etter sin far 1850.

1805 Sønn: Mikkel Hvid Nilsen

Født på gården Sundøy ca 1805.
Mannskapsrullene fra 1830:
Michael Hvid Nielsen, f. Sundøen 1805, bosatt Voga, krøbling.
Han er omtalt 1865 og 1875 som losjerende hos etterfølgende bruker her.
Han dør også her 19.1.1876.
Han ser ikke ut til å ha giftet seg, men får tre uekte barn.

Barn nr 1 uekte ?

Det er 1842 oppgitt at det er andre gang han er far til et uekte barn. Finner det ikke foreløpig.

Mor til han to barn: Anne Bergitta Pedersdtr

Hun er datter til Peder Russ Larsen og Beret Kirstina Andersdtr.

Sønn: Andreas Nilsen

Skifte etter faren 1850: Andreas Nielsen, sønn: Lofoten.

Sønn 1842: Ole Stork Norum Mikkelsen

Født i Våga 10. mars 1842. Hjemmedøpt 15.10. Døpt kirken 16.05.1842
Merknad:
Opgivet af barnefaderen som er 2 gange domfeldt for tyveri. Hans 2. leiermaal med forskjell...
Barnemor er Anne Bergitta Pedersdtr f. 1820.
Se Rødøy historielags årbok nr 2, side 83, hvor denne person nevnes som omkommet i en ulykke. Døde på gården Telnes 25.10.1865.

Datter 1852: MIna Olina Jørgine Mikkelsdtr

Født på gården Våga 11. juni 1852. Døpt kirken 8.8.1852.
Barnemor er Anne Bergitta Pedersdtr f. 1820.
Merknad: Af barnemoderen opgivet. Hans 3. med 2 forskj. pigerne, hendes 2.

Datter: Inger Katrina Nilsdtr

I skiftet etter sin far 1850 nevnes hun som:
Ingen Cathrina Nielsdatter, datter, gift med Casper Pedersen, Halsa.

Mer om Inger Katrina - uekte datter

KIRKEBOKA DØPTE 1834:
23.07.1834/24.08.1834, Caspara Schjønning Norum, uekte datter av Ole Johnsen, Svinvær og Inger Cathrine Nilsdtr, Våga.

1796 Sønn: Nils Norum Nilsen Wejland

Født ca 1796 på gården Æsvik. Døde 1879 på gården Blok hvor han omtales videre med sin familie. Lenke dit.

1825 UEKTE Sønn: Hans Andreas Nilsen

KIRKEBOKA DØPTE 1825:
Uekte barn Hans Andreas f. 04.02.1825 av Nils Veiland Norum og Gjertrud Bertelsdatter. Fars bosted - Tjong.

Mer om Hans

FOLKETELLINGA MELØY 1875:
Det antas å være denne "Hans D. Nilsen" som er ugift fisker og husmann på 212b Forestranden (Øvre Fore) i Meløy kommune. Han har sønnen Hans E. Hansen f. 1854 i Meløy. Lorents O. Ellingsen f. 1867 er fosterbarn. Karoline Kr. Pedersdtr f. 1822 er tjenestejente og husholderske hos han.

Sønnen Hans - død i Meløy

Avdød 1900 Hans Andeas Nilsen ungkar født 1825 Tjong, Rødøy. Bosatt Fore.
Døde 25. mars 1900.
Årsak: Alderdomssvaghed
Gravlagt 21. april 1900. Jordfestelse 15. juni 1900.
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1888-1907 (1837Q)

65 01 1801

Bruker - Jens Nilsen

Se omtale på annet side.

65 1813

VÅGA

ANDERS ARTSEN, leiledning

1813 omtalt som bruker her

Mannskapsrullene 1809-1835:
Anders Arntsen er nevnt her første gang 1813 som bruker av bnr 1. Han er oppgitt født Mosvold og 40 år gammel. ”Noenlunde frisk”. Nevnes bare dette året? Året etter er bnr 1 øde.