Gård Breivik (57)

Bruk nr 1 s2

09 Aud Johanne Johsen, g. Johansen, eier og bruker
08 Johan Johnsen, eier og bruker
08 UL FRAMSTEG festetomt med 75 år fra 30 06 1942.
07 Johan P.E. Johnsen, eier og bruker
07 Peder Johnsen, husmann

Bruk nr 1 s1

06 John Johansen, eier og bruker
06 Peder Eriksen, losjerende
05 Johan Jonsen, eier og bruker
04 Kristian Jonassen, leiledning
03 Nils Kristian Fordelsen, leiledning
02 Jonas Bugge Hansen, leiledning
01 Sven Hansen, leiledning

Bruk nr 2 s3

11 Jann Ola Breivik, eier og bruker
10 Linas Breivik, eier og bruker
09 ERIK ERIKSEN HJORTAAS, innerste
09 Peter Davidsen, eier og bruker
09 David Olsen, strandsitter

Bruk nr 2 s2

08 Daniel Ebenhard Johannessen
07 Kristian Lorents Tønder Sørensen
06 Kristen Øvrebø, leilending
06 Israel Israelsen, innerste

Bruk nr 2 s1 *

05 Kristoffer Bertelsen, leilending
04 Bertel Jonsen, leilending
03 Morten Olsen, leilending
02 Hans Henriksen; leilending
01 Henrik Hansen, leilending

Bruk nr 3 s2

07 Brødrene Kilskar
07 Sonja Jonette Rønneberg, festetomt fra 07 09 2017.
06 Johanna Kjerstin Andrea Jensen
05 Jens Johan Jensen
04 Ole Mathias Tomassen, eier 10 år, senere bnr 4.
04 Jens Andreas Mikal Jensen
04 Johan Kristiansen, bosatt her 1910

Bruk nr 3 s1 *

03 Samuel Olsen
02 Peter Larsen, Losjerende
02 Ole Sivertsen
01 Kristoffer Hansen

Bruk nr 4 *

Berglund (Lorentsen) Bjerkeli
Arnt Falch
Tomas Bertinus Olsen Bjerkeli
Ole Mathias Tomassen Bjerkeli

Bruk nr 5*

05 Libakken: Gudmund Johan Tønder Johansen, bosatt
05 Libakken: Karl Olai Johansen, eier
05 Libakken: Johan Kristiansen, eier

Bruk nr 6 *

06 Seljenes: Tomas, Sverre og Roar Bjerkeli
06 Seljenes: Hilmar Johan Bjerkeli
06 Seljenes: Alfred Bjerkeli
06 Seljenes: Anton Johan Meier Olsen Bjerkeli

Bruk nr 7 og 10 *

Hans etterslekt - flere
Ole Rønneberg Olsen Bjerkeli

Bruk nr 8 og 9 *

08 Øvre Breivik: Tor Ludvig Rønneberg
08 Øvre Breivik: Ole Rønneberg

09: Brødrene Kilskar
09: Johanna Jensen

Bruk nr 11 og videre *

1801 og noe før

1801 Henrik Hansen
1801 Svend Hansen

ALLE personer før 1801 er tatt ut her pga plassmangel og lagt i PDF filer i egen database på min PC.

Div

1886 Breivik - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 57
•Gammelt matrikkelnr: 116
•Navn på gård: Breivik
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 4
1 118a Breivik Jon Johannessen 1-3 0-2-4-4
2 118b Breivik Daniel Johannessen 0-93 0-2-4-4
3 118c Breivik Jens Jensen 1-96 0-4-7-7
3 118c Breivik Ole Thomassen 1-96 0-4-7-7

1844 vaksine

Koekoppe-indpodnings-attester.

Johan Johansen, senere gårdbruker på gården Breivik 57-01, ble vaksinert 1844 6 år gammel. Hans kone, Ane Johanna Olsdtr f. 27.februar 1844 på garden Sjåvik 33, hvor hennes foreldre da bodde, ble også vaksinert. Fra etterslekt har vi kopi av en ”kokoppe-indpodnings-attest” for henne, datert den 6.november 1855. Vaksinert av klokker Andersen på gården Høyvaag og attestert av sogneprest Hansen.

Kilder:
2 orginale vaksinasjonsattester oppbevares hos Aud Johansen på gården Breivik 57-01. Kopi av disse er mottatt.

1795 Skatt

Kvernskatt
1383 Svend Peder og Niels nu Svend og Henrich 1 qværn i brug 6 s.
1384 Henrich Peder og Niels nu Svend og Henrich 1 qværn i brug 6 s.
1385 Christopher Hans nu Christopher 1 qværn i brug 4 s.

1743 Korngjeld

Korngjeld
Futerekneskap over korngjeld i Helgeland 1743 (1774):
216 23 Rødøe fierding Brevig Christopher Christophersen Død i armod 1 rd. 49 s
217 23 Rødøe fierding Brevig Christen Huusmand et urigtig Navn 65 s
218 23 Rødøe fierding Brevig Elias Haagensen Død i armod 2 rd. 25 s

1699 Skatt

Skattemantallet - Johannis Gjørdssen
Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:
671 1699 Rødøe Rødøe Johanis Giørdssen Brevigen 2 ort Huus-Mænd

1647 Skattematrikkel

Brewigh 1 w.
Joenn 1/2 w.
Baara 1/2 w,
Rødøe presteboell.

1610 Navn

Gårdsnavn
b.16, s.169
57. Breivik. Udt. brei2víKa. -- Breuig 1610. 1614. Breuiigh 1661. Breviig 1723.

Foreløpig lagret

Konfirmerte gården Breivik

KONFIRMERTE MED BOSTED GÅRDEN BREIVIK.


1761 Helken Christophersdtr Brevik, 18 år.

1761 Marith Johnsdtr Breivik, 17 år.

1767 Kirsten Erichsdtr Brevik, 18 år.

1770 Lars Erichsen Brevik, 17 år.

1777 Hans Olsen Breivik, 17 år.

1777 Johannes Hansen Brevik, 19 år.

1782 Ole Pedersen Brevik, 18 år.

1782 Pernille Olsdtr Brevik, 18 år.

1782 Dorothea Jensdtr Brevik, 18 år.

1784 Nils Persen Brevik, 19 år.

1784 Pernilla Andersdtr Breivik, 18 år.

1785 Andreas Pedersen Breivik, 17 år.

1786 Michelina Pedersdtr Breivik, 17 år.

1791 Berith Andersdtr Breivik, 18 år.

1815 Ola Peersen Brevik, ikke oppgitt alder.

1818 Anders Peersen Breivik, ikke oppgitt alder.

Uavklarte - gravlagt med bosted her

Ane Olsdtr

Ane Olsdtr f. 1820, død på gården Breivik 14.april 1844. Gravlagt 28.april 1844. Døde av spedalskhet?

Beret Andersdtr

Beret Marie Andersdtr, f. 1767, døde 16.januar 1832 på gården Breivik. Gravlagt 6.mai 1832.

Else Katrine Johanne Nilsdtr

Else Kathrine Johanne Nilsdtr f. 1770. Død på gården Breivik 21.jnauar 1841 av alderdoms svaghet. Gravlagt 29.1.1841.

Jakob Larsen

Jakob Larsen f. 1820, død Breivik 26.desember 1847. Tjenestedreng, 27 år gammel. Omkom på sjøen, men ble funnet. Gravlagt 24.4.1848.

Johan Jansen

Johan Jansen f. 1782. Tjenestedreng 1801 hos gårdbruker Jon Pedersen på gården Gjesøy 72-01, 19 år gammel. Dør på gården Breivik 26.februar 1838.

Knut Rasmussen

Knut Rasmussen f. 1816 Borgund prestegjeld. Ektefelle Johanna Pedersdtr f. 1830. Innflyttet 1857 fra Bodø kommune til gården Breivik. Sønnen Andreas Bernhard Knudsen (August Raphael) f. 21.august 1857, død 26.august 1857.

Maren Hansdtr

Maren Hansdtr f. 1779, dør på gården Breivik 18.februar 1851. Gravlagt 27.april 1851.

Maren Elisabeth Andersdtr

Maren Elisabeth Andersdtr f. 1811, død Breivik 31.august 1869, 53 år gammel. Nevnes som fattigpike. Gravlagt (jordfestet?) 31.oktober 1869. (Kan ikke finne henne helt i folketellinga fra 1865?).

Nils Johannessen

Nils Johannessen (1793-1873) er nevnt tilknytta til gården Breivik da han kom bort på sjøen 13.september 1873. Merknad i kirkeboka: ”Kom bort da han alene var ude for at see til sine sildegarn, nogen østenvind”.
Kan ikke knytte han til noen person i folketellinga 1865.

Anne Johanne Sørensen

Anne Johanne Sørentsen (?) f. 7.2.1853. Døde 12.12.1934. Gravlagt 22.12.1934.
Hans Peder Arntsen f. 22.8.1824 Lurøy kommune. Konfirmert Rødøy kirke 20.6.1841. Bosatt Breivik.
Foreldre Arnt Monsen og Maren Hansdtr, Selnes, uekte barn.