73 01 HØYVÅG

- KLOKKERGÅRD i Rødøy

Hovedsiden

73 01 fra 1892

RAFAEL RØSOK, lærer og kirkesanger

Han ble født på Herøy i Aukra Prestegjeld i 1846.
I 1863 kom han inn på Klæbu seminar, hvoretter han dimitterte 1865.
Han var lærer forskjellige steder frem til 1892, han han kom til Rødøy.
Han slutta 1919 etter å ha vært lærer i 64 år.

Skifte av klokkergård

Selvågen ble ny klokkergård mellom tellinga 1900 og 1910.

1910 folketellingen (Selvågen gård 74 04)

001 R. Røsok 01 1846-07-05 Akerøy b hf g Kirkesanger og lærer
002 Margrethe Olsen 01 1848-04-28 Nærøy b hm g Styrer husholdningen
003 Richard Røsok 01 1878-01-16 Akerøy f s ug Handlende med fiskevarer
004 Ovedia Røsok 01 1879-09-21 Akerøy b d ug Deltager i husgjærningen
005 Olga Røsok 01 1885-02-13 Akerøy b d ug Lærerinde ved folkeskolen
006 Sverre Røsok 01 1889-04-13 Flatanger f s ug Lærer ved folkeskolen
007 Ottar Røsok 01 1891-07-17 Flatanger f s ug Sløidelev
008 Marie Strømsvik 01 1896-07-01 Rødøy b d ug Pleiedatter, Fors. lærer og kirkesanger
009 Olufine Branum 01 1892-03-26 Rødøy b tj ug Tjenestepike

1900 folketellingen 73 01

Folketelling 1900 for 1836 Rødøy herred
001 Rafael Røsok 01 1846 Sandø Romsdalen Rom b Hf g Kirkesanger og Folkeskolelærer
002 Margrethe Røsok 01 1848 Nærø Namdalen NT b Hm g Lærerkone
003 Rikard Røsok 01 1878 Sandø Romsdalen Rom b S ug Fiskeri og Jordbrug
004 Ovidia Røsok 01 1879 Sandø Romsdalen b D ug Husgjerning
005 Gustav Røsok 01 1883 Sandø Romsdalen f S ug Matros
006 Olga Røsok 01 1885 Sandø Romsdalen b D ug Husgjerning
007 Ragnvald Røsok 01 1887 Flatanger b S ug Barn
008 Sverre Røsok 01 1889 Flatanger b S ug Barn
009 Ottar Røsok 01 1891 Flatanger b S ug Barn
010 Anna Demetri 01 1884 Tyskland b Pleie-D ug Barn

73 01 til 1892

MIKAL ANDREAS NILSEN, klokker og lærer

Ved dåp av barn omtales han som "kirkesanger".
Hans etterfølger Rafael Røsok overtok her fra 1892.
Ved tellingen 1900 er han bosatt i Meløy, på gården Aamnes 07 07.
Han nevnes som kaarmand og pensjonert forhenverende lærer.
Han bor sammen med datter og svigersønn (eier og bruker).
Og datteren Dagny.

Avdød

Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1878-1908 (1837Q)
1 avdød Mikal Andreas Nilsen Forhenv. kirkesanger, enkem. 1832 Mosvold Omnæs
Døde 08 02 1904. Gravlagt/jordfestet den 17.2. Gravlagt fra Meløy kirke, MEN GRAVLAGT I RØDØY.

Skifte

Skifte etter Mikal Nilsen, Kirkesanger., Aamnes i Meløy
Arvinger:
Enkemann. Internt skiftenr: 13843. Skiftet åpnet: /-1904.
Sofie Nilsen, Leader Cass Minnesota i Amerika.
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Hans Johansen.
Hans Johansen, Leader Cass Minnesota i Amerika.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Sofie Nilsen.
Ingeborg Nilsen, Gladstone Mich i Amerika.
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Theophilde Pari.
Theophilde Pari, Gladstone Mich i Amerika.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Ingeborg Nilsen.
Elisabet Nilsen, Noreitran i Namdalen.
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Kristian Kristensen.
Kristian Kristensen, Noreitran i Namdalen.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Elisabet Nilsen.
Marie Nilsen, Omnes i Meløy.
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Kristen Andersen.
Kristen Andersen, Omnes i Meløy.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Marie Nilsen.
Margrethe Nilsen, Aamnes i Meløy, 25 år
Datter av avdøde.
Dagny Nilsen, i Bodø, 20 år
Datter av avdøde.
Harald Nilsen, i Amerika, 33 år
Datter av avdøde.
Olav Nilsen, , Sømand, i Amerika, 31 år
Datter av avdøde.
Sigurd Nilsen, i Levanger, 26 år
Datter av avdøde.
Trygve Nilsen, Aamnes i Meløy, 23 år
Datter av avdøde. Hjemme,
©

1875 folketellingen gnr 137 (ny 73)

Folketelling 1875 for 1836P Rødøy prestegjeld
001 Michal Nilsen 01 1832 Melø S. og Pr. b hf g Kirkesanger og Lærer
002 Elise Nilsen 01 1843 Bergs S. og Pr. b Hans Kone g -
003 Sofie Nilsen 01 1862 Bergs S. og Pr. b d - Forsørges af No. 1
004 Anna Nilsen 01 1864 Bergs S. og Pr. b d - Forsørges af No. 1
005 Ingeborg Nilsen 01 1866 Bergs S. og Pr. b d - Forsørges af No. 1
006 Harald Nilsen 01 1870 Dverberg S. og Pr. b s - Forsørges af No. 1
007 Olaf Nilsen 01 1872 Dverberg S. og Pr. b s - Forsørges af No. 1
008 Elisabeth Nilsen 01 1874 Dverberg S. og Pr. b d - Forsørges af No. 1
009 Anne Andreasdatter 01 1810 Rødø S. og Pr. b Moder til No. 1 e Forsørges af No. 1
010 Edvard Nilsen 01 1849 Melø S. og Pr. b Tjenestegut ug Tømmermd. og Fisker
011 Hansine Olsdatter 01 1855 Berg S. og Pr. b Tjenestepige ug Underbudeie
012 Sofie Heetmann 01 1855 Berg S. og Pr. b Tjenestepige ug Indangspige

Husdyr på gården

1 hest
4 kyr
1 kalv

Utsæd

byg 1/2
poteter 1/2
rotfrukter 1/2

I forhold til prestegården

1 hest
1føll
1 tyre
11 kyr'
4 kalver
23 jeter

FØR HAN KOM TIL RØDØY

Folketelling 1865 for 1929P Berg prestegjeld 0019 Skoglands 65 E.

001 Michal A. Nilsen 01 58 Rødø Præstegjeld - hf g Kirkesanger med Jord
002 Petrine E. Nilsen 01 50 Berg - hans Kone g -
003 Sofie J. Nilsen 01 25 Berg - hans Datter ug -
004 Anna N. Nilsen 01 20 Berg - hans Datter ug -
005 Hanna Rasmusdatter 01 20 Berg - - ug Tjenestepige
006 Hansine Olsdatter 01 10 Berg - til Opfostring ug -
007 Hansine R. Brox 02 36 Tromsø Præstegjeld - Logerende ug -
008 Mathias Steffensen 03 25 Berg - - ug Selvfosterkarl Fisker

ANDRE personer:

1875 Mikal sin mor

Folketelling 1875 for 1836P Rødøy prestegjeld
009 Anne Andreasdatter 01 1810 Rødø S. og Pr. b Moder til No. 1 e Forsørges af No. 1

1875 ft: Edvard Nilsen

Folketelling 1875 for 1836P Rødøy prestegjeld
010 Edvard Nilsen 01 1849 Melø S. og Pr. b Tjenestegut ug Tømmermd. og Fisker

1875 ft: Hansine Olsdtr

Folketelling 1875 for 1836P Rødøy prestegjeld
011 Hansine Olsdatter 01 1855 Berg S. og Pr. b Tjenestepige ug Underbudeie

1875 ft: Sofie Hetmann

Folketelling 1875 for 1836P Rødøy prestegjeld
012 Sofie Heetmann 01 1855 Berg S. og Pr. b Tjenestepige ug Indangspige

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Elise Nilsen

1875 ft: 002 Elise Nilsen 01 1843 Bergs S. og Pr. b Hans Kone g

1883 avdød

1883.19P 29.10.1883 05.11.1883 gift Petrine Elise Nilsen f: Heitman Berg i Senjen Høivaag 1843 Barselseng.

.

1884/1883 døpt datter: Dagny

1884.5P 07.10.1883 25.05.1884 12.10.1883 Dagny E kirkesanger Mikal Andreas Nilsen Høyvåg 1832
Petrine Eline Heitmand 1843

SKIFTE ETTER FAREN ÅMNES I MELØY 1904:
Dagny Nilsen, i Bodø, 20 år
Datter av avdøde.

Folketelling 1900 for 1837 Meløy herred
Bosatt på gården Aamnes 07 07, sammen med sin far.
Det er bosatt hos selveiende gårdbruker Kresten Andersen der.
Han er gift med søster til Dagny -Marie Nilsen.

.

1881 døpt sønn: Trygve

1881.2G 21.01.1881 22.05.1881 Trygve E Mikal Andreas Nilsen Høyvåg 1832
Petrine Elise f: Heitmann 1843

SKIFTE ETTER HANS FAR 1904 ÅMNES I MELØY:
Trygve Nilsen, Aamnes i Meløy, 23 år
Datter av avdøde. Hjemme,

.

1879 døpt datter: Margrethe Elise

1879.20P 11.05.1879 03.08.1879 15.06.1879 Margrethe Elise E kirkesanger Michael Andreas Nilsen Høyvåg 1832
hustru Petrine Elise f: Heitmann 1843

SKIFTE ETTER FAREN ÅMNES I MELØY 1904:
Margrethe Nilsen, Aamnes i Meløy, 25 år
Datter av avdøde.

.

1878 døpt sønn: Sigurd

1878.25G 07.04.1878 19.06.1878 Sigurd E kirkesanger Mikal Andr. Nilsen Høyvåg 1832
Petrine Elise Nilsen f:Heitmann 1843

SKIFTE ETTER FAREN ÅMNES I MELØY 1904:
Sigurd Nilsen, i Levanger, 26 år
Datter av avdøde.

.

1876 døpt datter: Johanna Marie

1876.37 01.05.1876 30.07.1876 Johanna Marie E kirkesanger Mikal Andreas Nilsen Høyvåg 1832 [Gift 1861]
h Petrine Elise Nilsen f:Hestmann 1843

SKIFTE ETTER FAR ÅMNES I MELØY 1904:
Marie Nilsen, Omnes i Meløy.
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Kristen Andersen.
Kristen Andersen, Omnes i Meløy.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Marie Nilsen.

Hun ble gift med selveiende gårdbruker Kresten Andersen, 07 07 Aamnes i Meløy. Hun kalles seg for MARIE.
Folketelling 1900 for 1837 Meløy herred

.

1874 datter: Elisabeth

Folketelling 1875 for 1836P Rødøy prestegjeld
008 Elisabeth Nilsen 01 1874 Dverberg S. og Pr. b d - Forsørges af No. 1

SKIFTE ETTER FAREN ÅMNES MELØY 1904:
Elisabet Nilsen, Noreitran i Namdalen.
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Kristian Kristensen.
Kristian Kristensen, Noreitran i Namdalen.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Elisabet Nilsen.

.

1872 Olaf Nilsen

1875 FT: Olaf Nilsen 01 1872 Dverberg S. og Pr. b s - Forsørges af No. 1

SKIFTE ETTER FAR ÅMNES I MELØY 1904:
Olav Nilsen, , Sømand, i Amerika, 31 år
Datter av avdøde.

.

1870 sønn: Harald

Folketelling 1875 for 1836P Rødøy prestegjeld
006 Harald Nilsen 01 1870 Dverberg S. og Pr. b s - Forsørges af No. 1

SKIFTE ETTER FAREN ÅMNES I MELØY 1904:
Harald Nilsen, i Amerika, 33 år
Datter av avdøde.

.

1866 datter: Ingeborg

Folketelling 1875 for 1836P Rødøy prestegjeld
005 Ingeborg Nilsen 01 1866 Bergs S. og Pr. b d - Forsørges af No. 1

SKIFTE ETTER FAREN AAMNES I MELØY 1904:
Ingeborg Nilsen, Gladstone Mich i Amerika.
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Theophilde Pari.
Theophilde Pari, Gladstone Mich i Amerika.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Ingeborg Nilsen.

,

1865 datter: Anna

Folketelling 1875 for 1836P Rødøy prestegjeld
004 Anna Nilsen 01 1864 Bergs S. og Pr. b d - Forsørges af No. 1

.

1862 datter: Sofie Nilsen

Folketelling 1875 for 1836P Rødøy prestegjeld
003 Sofie Nilsen 01 1862 Bergs S. og Pr. b d - Forsørges af No. 1

SKIFTE ETTER FAREN AAMNES I MELØY 1904:
Sofie Nilsen, Leader Cass Minnesota i Amerika.
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Hans Johansen.
Hans Johansen, Leader Cass Minnesota i Amerika.

-.

73 01

IVER ANDERSEN, gårdbruker og kirkesanger (lærer)

Ut fra opplysningene som er skrevet 1873 har han vært ansatt som klokker og lærer i Rødøy fra 1840.

1873

Fra Rødø Communebestyrelse 12. mai 1873:
”Toges under Overveielse Sagen anggaaende Pencion af Skolekassen til Kirkesanger og Skolelærer I. Andersen, som til Høsten agter at fratræde sin Bestilling. Ordføreren oplyste i den Anledning, at Andersen har været Skolelærer i 35 Aar, de sidste 33 her i Sognet.” Dette ble enstemmig vedtatt. Andersen var en måteholden mann, så da han fikk innvilget en pensjon for seg og sin kone på 30 spesidaler pr. år, så ba han selv om en klausul hvor ”i tilfælde af den enes Død, bliver den nedsat til 20 Spd.” Dette ble da av Communebestyrelsen vedtatt mot en stemme.

1865 folketellingen

Det er to bebodde hus og 1 husholdning.
Det er vel det våningshuset som forrige bruker brukt og den nye klokkergård-bygningen.

001 Iver Andersen 01 49 Hemnæs Præste - Husfader g Gbr. Kirkesanger
002 Mariane Andersen 01 67 Lurø Præste - hans Kone g -
003 Bergitta Olsdatter 01 15 Rødø Præste - Fosterdatter ug -
004 Anne Olsdatter 01 13 Rødø Præste - Fosterdatter ug -
005 Mons Sørensen 01 27 Rødø Præste - - ug Tjenestekarl
006 Randine Hansdatter 01 24 Rødø Præste - - ug Tjenestepige

Husdyr og utsæd

1 hest
5 kveg
8 får
1 1/4 byg
1 havre
3 poteter

73 01 siste leilendning her før det ble klokkergård

Hans Ebenhard Liljendal

Skifte etter han i 1843.