Gård Segelfore (63)

Bruk nr 4 til og med 7

Tilbake til hovedsiden

63 04 Ødegård

1950 Eier og bruker - Leif Lorentsen

Skyld av 28 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

63 04 1920 Lorents Lorensten

1920 folketellingen (63 04 0049 Ødegaard)

001 Lorns Johan Hagerup Lornsen 01 1883-05-09 Rødø - hp g Jordbruk - Eget smaabruk
002 Josefine Benjamine Marie Lornsen 01 1886-08-28 Rødø - hu g Husmor
003 Josefine Anker Lornsen 01 1920-11-03 Rødø - d ug Pf
004 Leif Anker Lornsen 01 1912-02-13 Rødø - s ug Pf
005 Amalie Johanna Lornsen 01 1915-04-08 Rødø - d ug Pf
006 Bjarne Krog Lornsen 01 1916-11-14 Rødø - s ug Pf
007 Lorns Benjamin Lund Lornsen 01 1918-04-08 Rødø - s ug Pf
008 Lise Albertine Larsdatter 01 1867-02-17 Rødø - b ug Tjenestepike, alt i huset, forefalende arbeide
009 Berglund Bang Lornsen 01 1919-07-12 Rødø - s ug Pf

1917 Utskilt med bruksnr

Hjemmel 11.08.1917

Kom hit fra gården Bjerga

63 05 - Klipvolden

Ella Johansen Staurvik
‎Gamle og Nye Rødøy
29.4.2017
Slåttond på klipvollen i nitten seksti fire
Det er meg til høyre min mor og Hanne

63 05

1950 Eier og bruker: Johan Johansen

Skyld av 24 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

63 05

1920 folketellingen (63 05 0050 Klipvold)

001 Kristian Johan Johansen 01 1871-02-24 Rødø - hp g Fiskeri, motorbaat langs kysten
002 Vilhelmine Jørgine Eide Kristiansdatter 01 1875-08-23 Rødø - hu g Husmor
003 Agnes Kristine Lornsen 01 1900-05-14 Rødø - d ug Tjenestepike uten fast løn, alt i huset og fjøset forefalende arbeide
004 Johan Kristian Kristiansen 01 1911-09-08 Rødø - s - Pf
005 Jakob Otelius Kristiansen 01 1912-09-04 Rødø - s ug Pf
006 Borghild Pauline Kristiansen 01 1913-12-18 Rødø - d ug Pf
007 Kristian Ludvik Hagen Kristiansen 01 1915-08-28 Rødø - s ug Pf
008 Hanna Elisabet Kristiansen 01 1916-07-22 Rødø - d ug Pf
009 Adolf Anker Kristiansen 01 1918-07-14 Rødø - s ug Pf

1917 Hjemmel som bruk

Utskilt fra bnr 1 den 11.8.1917.

Kristian Johan Johansen

Født 1871 i Rødøy.
Ved tellingen 1910 er han bosatt som fisker hos gårdbruker Karolius Nilsen på bruket Hammervoll.
Ved tellingen 1900 er han bosatt som fisker hos gårdbruker Ole Norum Kristiansen på gården Vågeng bnr 1.

Ektefelle: Wilhelmine Jørgine Eide Kristiansdtr

KIRKEBOKA VIET 1911:
30.06.1911 - ungkar Kristian Johan Johansen, fisker Hammervoll, f.1871, konfirmert Rødøy 1886. Enke Vilhelmine Jørgine Kristiansdtr, tjener, f. Hammerhei 1876, konfirmert 1891.

Wilhelmine - tidligere ekteskap

Da hun ble gift 1911 var hun enke - tidligere ektefelle var Adolf Kornelius Lorentsen født 11.12.1862 i Kila - sønn av Lorents Benonie Andreassen og Hanna Jørgine Thode Abrahamsdtr. Lenke dit.

1918 Sønn: Adolf Anker Johansen

Født Segelfor 14.7.1918. Hjemmedøpt 15.7.1918. Døpt kirken 01.08.1920.

1916 Datter: Hanna Elisabeth Johansen

Født Segelfor 22.7.1916. Døpt kirken den 29.7.1917.

1915 Sønn: Kristian Ludvig Hagen Johansen

Født Segelfor 23.8.1915. Døpt kirken 9.7.1916.

1913 Datter: Borhild Pauline Johansen

Født Hammervoll 18.12.1913. Hjemmedøpt 22.8.1914. Døpt kirken 19.7.1914.

1912 Sønn: Jakob Otelius Johansen

Født Hammervoll den 4.9.1912. Hjemmedøpt 27.10.1912. Døpt kirken 20.7.1912.

1911 Sønn: Johan Kristian Johansen

Født 8.9.1911. Hjemmedøpt 1.10.1911. Døpt kirken 16.6.1912.

63 06 Makkaur

2003 Andel solgt og kjøpt

ANDEL av gnr 63, bnr 6 er solgt for kr 15.000 fra Jann Tormod Danielsen til Hilde Aga (12.11.2003).

1999 Andel solgt og kjøpt

ANDEL av gnr 63, bnr 6 er solgt for kr 10.000 fra Otto Normann Danielsen og Signy Danielsen til Hilde Danielsen (15.12.1999).

63 06

1950 Eier og bruker: Bjarne Danielsen

Skyld av 15 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Skjøte fra Klara Pettersen til Bjarne Danielsen

1946 er Klara Pettersen eier av bruket. Hun er født den 7. juni 1883. Hun skjøter bruket over til Bjarne Danielsen som er født den 11. juli 1913.
Kjøpesummen er 1000 kr. Datert Kirkenes 11. september 1946. To vitner har også skrevet under og de er også bosatt Kirkenes.

Makauran

Alsing Einvoll har vært på besøk og har tatt et bilde. Ekteparet Jenny (1916) og Bjarne Danielsen (1913).
FFR 1996:50:997.

63 06

1926 Innløsning av grunnbyrde

Rode Pettersen er en av de som innløser grunnbyrden 1926 hos lensmannen.Den er kr 0,23 og blir innløst med kr 60 14.9.1926.

1924 Rode Pettersen

Fra husmannsplass til bruk nr 6 av gården Segelfor:
Skylddelingsforretning , avholdt 2, tinglyst 19. juli 1924.
Skjøte:
Skjøte fra Henrik Jakobsen til Rode Pettersen herpå for kr 1500 med bestemmelse om havnegang, inntekter av landnot og mulig bergverkdrift, datert 5., tinglest 6. juni 1925.

Husmannsplassen Makkaur - Peter Kristensen

1920 folketellingen (63 01 0053 Makauren)

001 Peter Matias Kristensen 01 1854-11-01 Meløy - hp g Hjemmefiske med smaabaat
002 Julianna Gurine Kristensen 01 1852-07-30 Rødø - hu g Husmor
003 Konstans Johanna Petersdatter 01 1891-06-01 Rødø - d ug Tjenestepike uten fast løn, arbeider alt forefaldende i hus og fjøs
004 Aksel Bernhard Petersen 01 1895-02-20 Rødø - !! ug Matros i kystfart
005 Judit Pauline Petersdatter 01 1911-05-29 Rødø - d - Pf
006 Bjarne Johan Petersen 01 1913-07-11 Rødø - s - Pf
007 Paul Kristian Petersen 01 1893-12-01 Rødø - s ug Matros i kystfart

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Peter Kristensen 31.10.1854 Melø hf g Fisker og husmand f
002 01 Julianna Kristensen 31.07.1852 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Rode Petersen 26.12.1888 Rødøy s ug Fisker f
004 01 Paul Petersen 01.12.1894 Rødøy s ug Fisker, snedker b
005 01 Konstanse Petersdatter 01.06.1891 Rødøy d ug Tjenestepige f
006 01 Aksel Petersen 24.02.1896 Rødøy s ug Fisker f
007 01 Marianne Antonsen 02.11.1888 Rødøy tj ug Tjenestepige b

1900 folketellingen

001 01 Peter Kristensen 1853 Melø Nor Hf g Fisker og Husm. med Jord f
002 01 Julianna Kristensdtr. 1852 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b
003 01 Jørgen Petersen 1878 Rødøy herred* S ug Fisker b
004 01 Klara Petersdtr. 1880 Rødøy herred* D ug Alm. Husgjerning, Kreaturstel b
005 01 Rode Petersen 1887 Rødøy herred* S ug Fisker b
006 01 Konstance Petersdtr. 1891 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Paul Petersen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Aksel Petersen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b
009 01 Nikoline Johansdtr. 1878 Herø, Helgeland Nor B ug Tjenestepige mt

Kom fra

Petter kom fra plassen "Jekthågmoen" under gården Kila bnr 2. Han bodde der med sin familie. Ifølge opplysninger fra Almar Nilssen - ble husmannskontrakten sagt opp da da husmannsenken Maren Abrahamsdtr døde 1898. De måtte da flytte ut til Makauran, som ble ledig etter at Almar Nilsen bestefar Nils Hagevik og familien flyttet derfra og til nettopp denne plassen i Kila.

EKTEFELLE og BARN:

Aksel Bernhard Pettersen

Nevnt tellingen 1900 og 1910 som bosatt hjemme hos foreldrene.
Var bosatt som gift på gården Eskeholmen, bnr 1 Ivarøy. Lenke dit.

Klara Helmine Berg Pettersen

Utvandret til Nord-Amerika 1902.

63 06 1896 Nils Peder Knudsen Hagevik

Husmann Nils Hagevik

KIRKEBOKA DØPTE 1896-24: Bosatt som husmann på gården Segelfore.
(Dattersønn Almar Nilssen Kila - har oppgitt at han bodde her noen år før han overtok en husmannsplass i Kila, der han er nevnt ved tellingen 1900.

63 07 - Segelfor Ytre

Matrikulert bruk som senere er gått tilbake til bnr 1.

Hjemmel

© RLA.

63 - plass 1865 og 1975

1891 folketellingen

Folketelling 1891 for 1836 Rødøy herred: gård Segelfor (032) 124.
001 Rasmus Jensen 1 1820 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Elisabet Nilsdtr 000 1815 Rødøy - Hustru g -
003 Rikard Jensen 000 1878 Rødøy - Dattersön til Opfostring -

1875 folketellingen

001 01 Rasmus Jenssen 1817 Rødø Sogn hf g Husmd. Fisker b
002 01 Elisabeth Nilsdatter 1815 Rødø Sogn Kone g b

Utsæd/husdyr:

Rasmus Jenssen
Utsæd: by1/8 po1
Husdyr: ku1 få6 gj3

1865 folketellingen

001 01 Rasmus Jensen 50 Rødø Præstegj g Huusmand med Jord
002 01 Elisabeth Nielsdatter 40 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Nicoline Rasmusdatter 19 Rødø Præstegj deres Datter ug
004 01 Anne Rasmusdatter 10 Rødø Præstegj deres Datter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Rasmus Jensen
Utsæd: po1
Brukers yrke: Huusmand med Jord
Husdyr: ku1 få3

Ektefelle: Elisabeth Nilsdtr

KIRKEBOKA Ekte 1845-05:
Ungkar Rasmus Jensen Mykø-Tjong, 25 år og sønn av Jens Nilsen - pige Elissabet Nilsdatter Segelfore- Tjong.

1856 Datter: Ane Christine Lovise Rasmusdtr

Født 17.4.1856 - husmannsfamilie på Segelfore.
1900:
Familien er bosatt Tortenvik, husmandsplass under gård 12-1 i Meløy. Hun bor sammen med mann og 7 hjemmeboende barn, eldste er født Meløy 1880.

Boka: "Engevikslekta", side 106/07:
Viet Meløy kirke 12.september 1880 til Niels Johan Rafaelsen, født Hugvik i Meløy 14.januar 1855. 8 barn. Nils var innerst, dagarbeider med jord, drev fiske og landbruk for egen regning. Bosatt Åbotsvik (står Tortenvik i parantes ved første barns dåp), men flyttet senere til Lyngvær i Meløy.

En av hennes barn ble gift i Rødøy - Hans Kristian Meyer Nilsen Aakvik. Lenke dit. Nord Aakvik under gården Rønvik.

1848 Datter: Nicoline Eline Rasmusdtr

Født 23.9.1848 i Kila - inderster.

1846 Datter: Johanne Jørgina Rasmusdtr

Født 20.5.1846 på Tjong - inderster.