Ringen Ytre (79)

Ringen Ytre hovedside

Bruk nr 1

Svend Mikalsen
Peder Mikalsen
Mikal Kristian Didrik Kristensen
Kristen Monsen
Mons Kleppe Isaksen
Jens Johansen
Lars Nilsen, innerste

Bruk nr 2 Åkervik

Jenny Mikalsen
Bernt Mikalsen
Andreas Nilsen, husmann

1801

1801 Iver Kristensen

Ringen Indre (80)

Gå direkte til...

Div

1936 Oldfunn

Havnø - fortidslevninger
Yttre Rengen gnr 79.
Ved utgjevning av gamle tomter paa indmark, f. 6 fiskesøkk ell. vævlodd og skiferheller med streker, av disse er prøve sent museet i Tromsø og av fiskesøkkene er et sendt O. Nordgaard, sen type. Ogsaa haandsnellhjul som sentes Tromsø. Overfor gaarden, i utmarkskanten f. skiferkniv, flintskraper og avfald.

1886 Ringen Ytre - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 79
•Gammelt matrikkelnr: 138
•Navn på gård: Ringen ytre
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 143 Ringen ytre Mikael Kristenen 1-75 0-4-19-19

1799 Skatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1355 Jens 1 qværn øde 4 s.

1791-1799 Skatt

Skattemanntall - Johanis Eliassønn
Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:
666 1699 Rødøe Rødøe Johanis Eliassøn Ringen 2 ort Half Løns Drenge

1743 Korngjeld

Futerekneskap over korngjeld i Helgeland 1743 (1774):
224 23 Rødøe fierding Sør Ringen Niels Pedersen Død i armod 2 rd. 49

1647 Skattematrikkel

Y t t e r R i n g e n
1/2 w.
Michell 1/2 w .
Kongen bygger
1 1/2 ort.

1942

Klipp fra boka "YNGRE STEINALDER I NORD-NORGE" av Gutorm Gjessing.  Utgitt 1942. Her henvises mye til Havnø - både i det som er skrevet for Rødøy, men også ellers i Nord-Norge.

Bildet legges inn senere...